Houtrook en longen gaan niet samen.

 

 

a

Fijnstof <<<<>>>>> dikkedarm & long  kanker
Weinig fijnstof al risico op kanker. Langdurige blootstelling aan fijnstof verhoogt de kans op longkanker, zelfs bij concentraties onder de EU-normen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek aan onder andere de Universiteit Utrecht.
Bij elke stijging van 5 microgram per kubieke meter aan deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer, blijkt de kans op longkanker toe te nemen met 18 procent. Bij elke toename van 10 microgram per kubieke meter aan deeltjes kleiner dan 10 micrometer, stijgt deze kans met 22 procent.
‘Met name het aantal adenocarcinomen, een vorm van kanker die ook geregeld voorkomt bij niet-rokers, nam hierbij toe’, zegt Gerard Hoek, toxicoloog aan de Universiteit Utrecht. Hij is één van de auteurs van de publicatie over het onderzoek in The Lancet Oncology.
Europese normen
De relatie tussen fijnstof en de kans op longkanker blijkt ook te gelden voor concentraties lager dan de huidige Europese normen. Voor deeltjes kleiner dan 10 micrometer bedraagt deze 40 microgram per kubieke meter en voor deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer is dat 25 microgram per kubieke meter.
De onderzoekers vonden geen grens waaronder het risico nul was. ‘Ons onderzoek laat zien dat ook de in Europa heersende concentraties van fijn stof een verhoogd risico geven op het ontwikkelen van longkanker’, zegt Gerard Hoek.
Oorzaak longkanker
Volgens de Japanse epidemioloog Takashi Yorifuji, niet betrokken bij het onderzoek, behoort fijnstof nu officieel tot de mogelijke oorzaken van longkanker. Dat schrijf hij in een commentaar op de studie in The Lancet Oncology. De volledige studie. (Juli 2013)