Tag archief: Houtkachel stoken: een gezellig vuurtje met veel verborgen leed

Houtkachel stoken: een gezellig vuurtje met veel verborgen leed

BRON

Nu het kouder is kan de open haard weer gezellig aan. Of branden we nog wat houtblokken in de tuin om het zomergevoel vast te houden. Aan deze sfeer hangt helaas veel verborgen leed. Al is niet iedereen zich bewust van de gevolgen van houtrook.

Geur
Dat komt waarschijnlijk omdat je houtrook slecht waarneemt behalve
aan de geur. En die geur, die voor sommige stress geeft, associëren de meesten met gezelligheid.

Toch veroorzaakt houtrook veel leed en bevat de rook allerlei giftige stoffen
die kankerverwekkend zijn. De winter is een beroerde tijd met een stoker in je buurt, als je een verminderde weerstand hebt, astma of COPCD. Dat betekent; niet naar buiten en niet het huis ventileren. Terwijl een gezond geventileerd,
binnenklimaat bijdraagt aan gezond zijn.

Pleit voor schone lucht
Niet voor niets pleiten het Longfonds en GGD’s voor een compleet verbod van het stoken van houtkachels en open haarden binnen de bebouwde kom. In een land als Duitsland wordt de ernst voor de Volksgezondheid al in gezien en is het in 2015 verboden binnen de bebouwde kom te stoken. Al is houtrook belastend voor een ieders gezondheid. Hier in NL blijft het een ondergeschoven kindje en voorziet de landelijke wetgeving amper. Diegene die kunnen optreden schuiven het af op elkaar. Politieke partijen willen zich niet graag bemoeien met een onderwerp als dit omdat het ze niet populair maakt. Terwijl gezonde lucht staat of valt met politieke keuzes. Woningbouwverenigingen in Utrecht willen het individu niet beknotten en gemeente zeggen niets te kunnen doen.

Doen
Toch is dat niet helemaal juist. Een advocatenkantoor onderzocht de
mogelijkheden binnen de wet en het Bouwbesluit geeft aan er nooit overlast mag zijn voor omwonenden en alleen onder voorwaarden gestookt kan worden. Zoals minimaal op 15 meter afstand van een brandgevaarlijk dak. En Bouwverordening is er Artikel 7.3.2. luidt, “Het is verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein (…) handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:
a. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein;
b. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, (..) of irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door (..) verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein. Ook hebben woningbouwverenigingen afspraken om zich bij burenoverlast
in te spannen dit mee te helpen oplossen. Gemeente hebben de plicht om zich
inzetten als de gezondheid van groepen burgers in gevaar komt.

De gemeente Soest zag in dat bewoners in de bebouwde kom de maatregel van het Bouwbesluit overtreden of je moet vrij staand wonen. En heeft dus een advies uit gebracht – met een mogelijke sanctie – als stokers hun kachels blijven opporren.

Hout stoken is in deze tijd geen noodzaak en is per definitie niet duurzaam. Je verbrandt de bossen veel sneller dan ze kunnen aangroeien en de gassen blijven nu eenmaal giftige gassen bevatten. Zelfs bij betere kachels of stookvoorwaarden als; niet branden als het windstil is, alleen met goed hout wat gedroogd is en het liefst een pelletkachel. Fabrikanten van de verkoop van vuurschalen en kachels wuiven deze weg om hun omzet niet in gevaar te brengen.
Waarom blijven we elkaar vergiftigen als er tegenwoordig volop
andere bronnen zijn die je huis duurzaam verwarmen?

Inzichten
Gelukkig veranderen inzichten en zien mensen de noodzaak in van goede afspraken voor een schoner leefmilieu. Zoals de klimaattop in Parijs. Er komt langzaamaan een bewustwording op gang. Vroeger dachten we dat asbest best wel mee viel en was roken meer regel dan
uitzondering. Waar we vroeger onze schouders ophaalde bij het feit dat een
ander in je bijzijn zat te roken, nu kunnen rokers zelf kiezen te roken en
niet- rokers worden niet geconfronteerd met gezondheidsrisico’s die door een ander opgelegd worden. Nu maar hopen dat al die mensen die stoken zich snel bewust worden over de gevolgen en de impact. En zich positief opstellen nu ze meer weten en hun buurt leefbaar houden. Net als de politiek en gemeente, gaan handhaven. Want gezond oud worden in een leefbare buurt willen we toch allemaal?!

Op houtrookvrij.nl & houtrook.nl staat meer informatie.