Hout stoken is het nieuwe roken

Down to Earth: Hout stoken is het nieuwe roken

In Down to Earth, het onafhankelijke magazine van Milieudefensie wordt in de uitgave oktober/november 2018 aandacht gegeven aan het ongezonde stoken van hout.

Overtuigd als men is van de ongezonde eigenschappen van het stoken van hout, wordt terecht de vraag gesteld waarom een pelletkachel, die brokjes hout verstookt, wordt gesubsidieerd. De mensen die er naast wonen ervaren het stoken van hout als asociaal. De zogenaamde gezelligheid voor de een is tegelijkertijd een drama voor de buren. Hun leefgenot wordt aangetast. En omdat die pelletkachels met subsidie zo goedkoop zijn, schaffen de mensen zo’n ziekmakende pelletkachel aan in plaats van een dure warmtepomp, die wel schoon is in het gebruik.

Terecht wordt opgemerkt in het artikel, dat Houtrook een gevoelig onderwerp is. Mensen die er last van hebben voelen zich niet serieus genomen, ook al hebben ze soms ernstige longaandoeningen. Hout stoken bekritiseren wordt niet geaccepteerd.

Toch zijn er volop rapporten die aantonen dat er inderdaad veel schadelijke stoffen in houtrook zitten, zoals fijnstof, benzeen, koolmonoxide en ook ultrafijnstof. Ook stoken met schoon hout is ongezond, ook als je het niet ruikt meldt Trinette Janssen. Slachtoffers van houtrook hebben maar weinig mogelijkheden om zich te beschermen, omdat ook concrete regelgeving ontbreekt. In 2010 werd er door Habitat een overzicht samengesteld “Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren. In de tussentijd is er nog weinig veranderd. Ondanks dat het bij houtrook om de gezondheidsrisico’s gaat, wordt het als hinder gezien en dat is een lastig begrip. Uiteindelijk is het een gemeente die op moet treden. Gezien het feit dat er steeds meer gasvrije woningen gaan komen, zijn maatregelen dringend gewenst.

De pelletkachel wordt als minder ongezond gezien. Dat is wellicht waar als het om roet gaat en gewoon fijnstof, maar daar komt ultrafijnstof voor in de plaats en dat is veel gevaarlijker. Bovendien worden deze kachels intensiever gebruikt, waardoor er toch weer meer ongezonde stoffen vrijkomen. Volgens Trinette Janssen is het een excuus om houtstook te blijven subsidiëren, omdat men anders de klimaatdoelstellingen niet haalt.

Brusselse fysica

Alles voor het klimaat dus. Het is echter de vraag of dat hiermee geholpen is. “Natuurlijk willen we van aardgas af, voor Groningen en het klimaat, maar dat moeten we niet vervangen door hout. Het is een mythe dat dat duurzaam is”, zegt Wim Lentink, ook lid van de Werkgroep Houtstook-vrij. “Biomassa wordt door Europese beleidsmakers gezien als onderdeel van de zogenaamde ‘korte koolstofkringloop’”, legt hij uit. “Dat wil zeggen dat de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van bomen die terug kunnen groeien, niet meegerekend hoeft te worden. Dat is natuurlijk de grootste onzin. Ik noem dat Brusselse fysica.” Hij rekent voor hoeveel CO2 er vrijkomt als er hout wordt verstookt, vergeleken met Gronings aardgas voor hetzelfde effect. Hij komt, net als de meeste bronnen, uit op het dubbele. Daar komt bij dat we sneller boskappen dan er bijkomt. Down to Earth en andere media stelden al eerder dat het onmogelijk wordt om CO2- neutraal aan hout te komen.

Cultuuromslag

Eigenlijk moet er een cultuurverandering plaatsvinden rond houtstook, zegt jurist Krot. Een houtkachel hebben zou dan niet meer vanzelfsprekend worden gevonden, en al helemaal niet ‘duurzaam’. Ze vindt het bijvoorbeeld pijnlijk om te horen dat er mensen naar een ecowijk verhuizen om houtrook te ontlopen, waar blijkt dat de huizen soms juist door houtkachels verwarmd worden. “Waar moet je dan nog naartoe?” Ondertussen werd een motie van Tweede Kamerlid Wassenberg om pelletkachels en biomassaketels uit te sluiten van subsidie vanwege de volksgezondheid en het klimaat, deze zomer nog verworpen. Krot heeft er een hard hoofd in dat burgers hier tegenin kunnen roeien, zonder steun van de wet: “Net als met roken op het werk, dat werd pas echt opgelost toen er regels kwamen.” Wim Lentink zoekt de oplossing hogerop. “Zo lang Brussel blijft volhouden dat biomassa CO2-neutraal verstookt kan worden, blijft alles zoals het is.”

Hieronder kunt u Down to Earth downloaden. U vindt dit artikel op pagina 18 t/m 20.

Down to Earth 10-2018

Reacties zijn uitgeschakeld.