Hoe denkt de landelijke overheid over houtrook.

Geachte,

Bedankt voor uw uitgebreide e-mail aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In uw e-mail vraagt u aandacht voor de hinder en gezondheidseffecten van houtrook. U noemt daarbij specifiek de gevaren van het stoken van hout dat is geïmpregneerd met chroom en arseen. Het ministerie van VWS heeft mij gevraagd u te antwoorden, omdat wij bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) bezig zijn met de overlast en gezondheidseffecten van houtrook.

Het is vervelend dat u zoveel hinder en gezondheidsklachten van houtrook ervaart. Er zijn regels voor het stoken van hout waardoor de overlast beperkt kan worden. Daarover wil ik u graag informeren. Dit kan u helpen in uw gesprekken met houtstokende buurtbewoners en met uw gemeente.

Chroom en arseen in hout

Er zijn verschillende manieren om houten producten te beschermen tegen bijvoorbeeld schimmels en insecten. Hout kan bijvoorbeeld ‘verduurzaamd’ worden door het te verhitten, of door het te impregneren met chemische stoffen. Sinds 2004 kunnen consumenten geen hout meer kopen dat geïmpregneerd is met een combinatie van chroom-koper-arseen (CCA-hout). En CCA-hout mag bijvoorbeeld ook niet meer gebruikt worden voor het bouwen van woningen. Dat kwam door een Europees arseenverbod. Dit verbod geldt niet voor hout dat met alleen met koper en chroom geïmpregneerd is (CC-hout).

CCA-hout en CC-hout is vaak herkenbaar aan een lichtgroene (koper)kleur. Maar dat wil niet zeggen dat al het lichtgroene, koperhoudende hout ook chroom bevat. Meer informatie hierover vindt u in bijlage 2 van het RIVM-rapport uit 2011: Verduurzaamd hout: risico’s van hexavalent chroom voor de volksgezondheid.

Regels voor houtkachels

In een houtkachel of ‘allesbrander’ mag alleen droog en onbehandeld hout worden verbrand. Omdat bij het verbranden van geverfd of geïmpregneerd hout ook de stoffen uit het gebruikte behandelingsmiddel vrij kunnen komen, is het verboden om dergelijk afvalhout te verbranden. Gemeenten zijn bevoegd om dit verbod te handhaven. Geïmpregneerd hout moet worden afgevoerd via het huishoudelijk afval of de milieustraat. De website van de Rijksoverheid meldt : “Gooi geïmpregneerd hout nooit zelf op een vuurtje of in de open haard. Er komen dan ongezonde en milieuvervuilende stoffen vrij.” (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen/vraag-en-antwoord/mag-ik-geimpregneerd-hout-gebruiken).

Er zijn veel plaatselijke omstandigheden die bepalen of een houtkachel overlast kan geven bij buurtbewoners. Daarom hebben gemeenten een belangrijke rol bij de aanpak van houtrookoverlast. Zo kan een gemeente buurtbemiddeling inschakelen of – waar dat kan en nodig is – regels handhaven.

Er zijn een paar landelijke regels die gemeenten kunnen helpen bij het oplossen van probleemsituaties. Het Bouwbesluit stelt eisen aan rookkanalen (schoorstenen). Daarnaast verbiedt het Bouwbesluit dat bewoners rook, roet, walm en stof verspreiden op een hinderlijke en schadelijke manier. Gemeenten zijn bevoegd om ervoor te zorgen dat iedereen deze regels naleeft. Het is soms wel lastig om te bepalen wanneer iemand dit verbod overtreedt. Ook kunnen meerdere kachels samen voor overlast zorgen, waardoor het moeilijker wordt om afzonderlijke kacheleigenaren aan te spreken.

Vanaf 2022 komen er strenge Europese regels voor de maximale uitstoot van nieuwe houtkachels. Die regels staan in de Ecodesign Richtlijn. Dit betekent dat er eisen gaan gelden voor houtkachels die in Nederland worden verkocht, waaronder eisen aan de maximale uitstoot van diverse schadelijke stoffen.

Regels voor vuurkorven

Er zijn ook regels voor vuurkorven in de tuin. Zo is er een landelijk verbod om afval te verbranden buitenshuis. Dat betekent ook dat het verboden is om geverfd of geïmpregneerd hout, bewerkt hout, snoeihout of ander afval te verbranden in de tuin. Dit verbod staat in artikel 10.2 van de Wet milieubeheer. Eventueel kan een gemeente uitzonderingen daarop maken. Dat staat in artikel 10.63 van de Wet milieubeheer. Zo hebben gemeenten hebben vaak eigen regels voor het verbranden van snoeihout buiten de bebouwde kom.

Vuurkorven zijn verder alleen toegestaan als er geen gevaar, hinder of overlast is voor de omgeving. Gemeenten regelen dat in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De regels kunnen per gemeente wel wat verschillen. U kunt dit het beste bij uw eigen gemeente navragen.

Als er duidelijk hinder voor de omgeving is van één of meer vuurkorven, kunt u het volgende doen:

· Ga in gesprek met de vuurkorfgebruiker(s). Bekijk samen hoe de overlast minder kan worden.

· Lost dit overleg niets op? Dan kunt u de gemeente vragen om hulp. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld buurtbemiddeling inschakelen of, waar dat kan en nodig is, bovengenoemde regels handhaven.

Meer informatie en tips vindt u ook op de volgende website:

https://www.milieucentraal.nl/wonen/tuinieren/tuinontwerp/vuur-maken-in-de-tuin/

Toolkit “Houtstook door particulieren: hoe voorkom je overlast?”

Op de website www.platformhoutrook.nl staat een toolkit: “Houtstook door particulieren: hoe voorkom je overlast?”. Hierin staan stappenplannen voor de stoker van een houtkachel, de gehinderde buurtbewoner, de gemeente en de GGD. Ook staan er stooktips in, want buren weten niet altijd hoe zij hinder van hun houtkachel kunnen voorkomen of verminderen. Deze toolkit kan u helpen, als u met uw buren en uw gemeente praat over mogelijke oplossingen voor uw situatie. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaf opdracht om deze toolkit te maken.

Platform Houtrook en gezondheid

U bent niet de enige die overlast ondervindt van houtrook. Daarom is er sinds kort het Platform Houtrook en gezondheid. Dit platform gaat (deel)oplossingen in beeld brengen die de overlast van houtrook kunnen beperken. Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, bewonersgroepen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. U kunt meer informatie over het platform vinden op de website www.platformhoutrook.nl.

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende informatie heb gegeven over de regels voor het stoken van hout en de rol van de rijksoverheid en gemeenten. We nemen het ingewikkelde probleem van houtrookoverlast serieus. Maar ik besef ook dat dit helaas niet meteen een oplossing geeft voor uw persoonlijke overlast.

Met vriendelijke groet,

Marlous van Oordt

Senior beleidsmedewerker

………………………………………………………………
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Plesmanweg 1-6 | 2597 JG | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
………………………………………………………………
marlous.van.oordt@minienm.nl