Haarden en kachels bron van kankerverwekkend fijnstof.

belgHaarden en kachels bron van kankerverwekkend fijnstof,

Ademloos februari 2011

Haarden en kachels bron van kankerverwekkend fijn stof Bij de verbranding van hout in kachels en open haarden komen kankerverwekkende stofdeeltjes vrij. Dat hebben Deense wetenschappers aangetoond. Het fijn stof uit kachels, haarden, palletkachels en dergelijke dringt diep in de longen binnen, kan van daaruit het DNA beschadigen en ontstekingsreacties uitlokken. Het stof uit kachels en haarden bevat extreem kleine partikels, ondermeer ongewoon veel PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) waarvan vermoed wordt dat ze kankerverwekkend zijn. De deeltjes zijn kleiner dan degene die in de buitenlucht als resultaat van industriële verbrandingsprocessen en verbrandingsmotoren worden geregistreerd. Steffen Loft en zijn collega’s van de Universiteit van Kopenhagen analyseerden daarvoor de buitenlucht in het Deense dorpje Slagslunde waar 200 van de 350 huizen met houtkachels verwarmd worden. Ze vergeleken die lucht met boslucht uit een nabijgelegen woud en met lucht in een brandende houtkachel. De lucht in het dorpje bevatte duidelijk kleinere stofdeeltjes dan de boslucht. De lucht boven het dorp zat inzake fijnstofwaarden ergens tussen de boslucht en de lucht in de houtkachel zelf. “Dit wijst erop dat kachels en haarden in grote mate bijdragen tot de vervuiling van de buitenlucht”, aldus de onderzoekers in Der Spiegel. Vervolgens gingen ze met de opgevangen stofdeeltjes gecultiveerde longcellen bestoken. De fijne stofdeeltjes die bij houtverbranding vrijkwamen, zetten in de longcellen de aanmaak van agressieve zuurstofverbindingen – zogenaamde vrije radikalen – in gang. Deze vrije radikalen veroorzaakten DNA-schade en ontlokten in de cellen verdedigingsmechanismen die tot ontstekingsreacties leidden. Deze resultaten bevestigen volgens de onderzoekers de stelling dat stofdeeltjes uit houtvuur even goed als andere fijnstofvarianten een ernstig gezondheidsrisico vormen. Voor de uitstoot van dieselmotoren en verbrandingsovens was het risico op ademhalingsaandoeningen, hart- en vaatziekten en kanker al aangetoond. Maar tot dusver was voor stofdeeltjes uit houtvuur nauwelijks onderzoek verricht. Het Deense onderzoek is gepubliceerd in het vakblad Chemical Research in Toxicology.

BRON:She 07-02-2011