Groep Koet maakt zich zorgen

WeekkrantLogo_130x120BRON: Houtkachels en allesbranders stoten flinke hoeveelheden fijn stof uit. Onderzoek wijst uit dat wanneer er in een wijk veel houtkachels aanwezig zijn, de bijdrage aan de concentraties fijn stof tot 40% kan bedragen. Indien houtkachels worden gebruikt als allesbrander wordt tot factor 3 meer fijn stof uitgestoten.
Groep Koet acht deze situatie niet wenselijk en vraagt zich af of het mogelijk is om, in navolging van de gemeente Vianen, een z.g. Luchtnota op te stellen. In deze nota wordt het gebruik van energiezuinige en uitstootarme kachels gestimuleerd en gecommuniceerd over goed stookgedrag. Tevens kan een onderzoek worden uitgevoerd om de uitstoot te verminderen door betere afstelling van de kachels en het gebruik van houtsoorten. ,,Het zou de gemeente Amersfoort sieren hierop beleid te ontwikkelen en de voor- en nadelen van houtkachels te communiceren met de inwoners van Amersfoort, “ aldus Sieta Koet.
Groep Koet heeft over dit onderwerp schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.