GGD’s: Maak overlast houtrook strafbaar

GGD’s: Maak overlast houtrook strafbaar

 BRON

De noordelijke gezondheidsdiensten (GGD’s) willen ernstige overlast van houtrook strafbaar stellen. Ze schrijven dat deze week in een brief aan staatssecretaris Dijksma (Milieu).

In deze brief, die donderdag werd behandeld bij de vergadering van de Veiligheidsregio Fryslân, reageren ze op haar brief aan de Tweede Kamer over het rapport.

In hun onlangs gepubliceerde rapport ”Overlast door houtrook” wezen de noordelijke GGD’s op de gevaren van houtrook. Openhaarden en verkeerd gestookte houtkachels zorgen voor veel fijnstof in de lucht.

Het rapport was voor de staatssecretaris geen aanleiding voor vergaande maatregelen. De overheid probeert via voorlichting over onder meer goed stookgedrag overlast tegen te gaan, meldde Dijksma in een brief aan de Kamer.

Lokale verschillen

Concrete maatregelen om overlast aan te pakken wil ze overlaten aan gemeenten omdat er grote lokale verschillen kunnen bestaan.

Daarbij kan onder meer een beroep worden gedaan op het bouwbesluit dat rookkanalen geen hinderlijke of schadelijke rook mogen verspreiden.

Volgens de GGD’s zijn Dijksma’s maatregelen echter onvoldoende. Zo kunnen gemeenten de houtstook niet regelen via een algemene plaatselijke verordening omdat deze geen regelgeving hierover mag bevatten.

Geen soelaas

Haar verwijzing naar het bouwbesluit van rookkanalen biedt volgens de GGD’s ook geen soelaas, omdat die geen betrekking heeft op rookoverlast bij buren, maar op de bewoners van het huis met het rookkanaal.

Strafbaarstelling van de houtrookoverlast of eisen aan de maximale geuroverlast zijn volgens de GGD’s een stuk effectiever om rookoverlast tegen te gaan.

Ook zou de plaats van ventilatieopeningen van aangrenzende huizen medebepalend moeten zijn voor de plek van rookkanalen van buurwoningen. De GGD’s hopen ook meer geld van de overheid te krijgen voor verder en meer gedegen onderzoek.