Gezondheidseffecten van houtrook (HARTSTICHTING)

hartstichting

BRON


Schadelijke effecten

Fijnstofdeeltjes kleiner dan 0,01 millimeter komen na het inademen diep in de longen terecht. Ze brengen in de longen een ontstekingsreactie op gang.

Dit kan leiden tot:  

  • luchtwegklachten, zoals een astma-aanval, benauwdheid of hoesten. 
  • sneller stollen van het bloed en een hogere kans op een hartinfarct, zeker voor mensen die al vernauwde vaten hebben
  • verergeren slagaderverkalking door de ontstekingsreactie 
  • minder elastische bloedvaten en verhoging van de bloeddruk

Hoe meer fijnstof er in de lucht is hoe erger de klachten.

Gezondheidseffecten van houtrook

Het schadelijke effect van fijnstof dat vrijkomt bij het verbranden van hout is vergelijkbaar met fijnstof van andere (verbrandings)bronnen, zoals het verkeer. 

De uitkomsten van studies naar de schadelijkheid van houtrook voor de gezondheid lopen erg uiteen. De samenstelling van houtrook is zeer verschillend. Waarschijnlijk is met name de rook van onvolledig verbrand hout schadelijk. Door te weinig zuurstof wordt er meer koolmonoxide, roet en fijnstof gevormd dan bij een volledige verbranding.

GGD/LONGFONDS/RIVM enz. over houtrook: