Elk jaar sterven in Nederland ruim 2.000

Elk jaar sterven in Nederland ruim 2.000 mensen eerder door pieken van fijnstof (RIVM) en mogelijk enige tienduizenden mensen door het permanent in de lucht aanwezige fijnstof (NMP/RIVM). Fijn stof (Engels) is zodoende de meest ongezonde vorm van milieuvervuiling. Het kan op termijn o.a. luchtwegklachten en overgevoeligheid veroorzaken of verergeren. M.n. bij kinderen kan het de kans op het ontwikkelen van astma vergroten. Voor fijn stof bestaat dan ook geen veilige drempelwaarde (de EU-norm is geen gezondheidsnorm). Zelfs bij lage concentraties loopt onze gezondheid al gevaar. En hoe langer of hoe vaker we eraan zijn blootgesteld, des te schadelijker is het. Daarom is regelmatig houtrook in je woonomgeving, waar je immers veel bent, op termijn erg slecht voor je gezondheid. Zie ook: Luchtvervuiling maakt dom

Houtrook geeft veel meer schade aan de longen dan tabaksrook (Science, Vol. 266 Oct. 21, 1994). Het effect van stof in houtrook op longcellen is vastgesteld in recent Deens onderzoek. Volgens eerder Amerikaans onderzoek zou houtrook zelfs kankerverwekkender en giftiger zijn dan tabaksrook van sigaretten (Intermediair 01, 5 januari 2006, Kees Versluis).Het inademen van houtrook is dus passief roken.

 Een derde van de één miljoen mensen met luchtwegklachten reageert volgens het Longfonds op houtrook. Mensen met astma hebben meer last van houtrook dan van verkeer, industrie of landbouw. Deze mensen krijgen het benauwd als één van hun buren stookt. Medicijnen helpen vaak niet genoeg. Dat geldt zeker als er overgevoeligheid is ontstaan. Deze zogenaamde “hyperreactiviteit” voor houtrook kan ook andere ziekteverschijnselen geven, zoals onstoken gezichtsholtes met pijn en misselijkheid. Houtrook kan ook chronische keelpijn of hoofdpijn veroorzaken.

De gevolgen voor gevoelige mensen blijven niet beperkt tot gezondheidsklachten. Vaak kunnen ze hun huis niet ventileren, of alleen bij bepaalde wind of bijvoorbeeld midden in de nacht. Roosters en kieren worden afgeplakt en mechanische ventilatie wordt uitgeschakeld. Het omgaan met houtrook wordt een dagelijkse belasting, waarbij men zich een gevangene in eigen huis kan gaan voelen. En onvoldoende ventilatie leidt tot vermoeidheid en soms depressiviteit. Vooral bij mensen die juist extra frisse lucht nodig hebben om voldoende zuurstof te kunnen opnemen. De gevolgen voor het persoonlijke leven kunnen dus groot zijn; en sommige mensen verhuizen dan ook.