Gerookt voedsel gezond of toch niet…

palingroken_ton

Paling heerlijk toch.

Wat wij al een tijdje vermoeden is dat ook het eten van voedsel wat gerookt is met hout ongezond zou moeten zijn, want als de rook al niet gezond is… dat een logische gedachte, want alles wat in de rook hangt wordt ook besmet met de ingrediënten van houtrook (PAK’s). Gerookte paling is heerlijk, maar ik laat het even staan… 🙁 Rookovens zijn net als de houtkachel helemaal hot. Dus dat baart ons zorgen………..

Gerookt voedsel eten niet gezond. BRON: De PAK’s blijven in het vet en kunnen darmkanker veroorzaken. In ademen van houtrook is niet gezond dus ook niet wat daar boven heeft gehangen…..

Emissie van PAK’s

PAK’s (poly-aromatische koolwaterstoffen) ontstaan bij onvolledig verlopen verbrandingsprocessen van organische materiaal (niet-efficiënte verbranding, onvoldoende zuurstof aanwezig) van diverse aard (motoren, stookinstallaties, verwarmingstoestellen, verbranding van afval in tonnetjes en open vuren …).
Bij opname door de mens (vooral via voeding) kunnen sommige PAK’s kankers doen ontstaan in longen en spijsverteringsstelsel.
Het verder reduceren van de PAK-emissie blijft daarom belangrijk.

Opname en metabolisme bij de mens

Opname van PAK door de mens vindt voornamelijk plaats via het voedsel en – in mindere mate – via inhalatie. Een marginale hoeveelheid wordt via de huid (dermaal) opgenomen.

De PAK die via het voedsel binnenkomen, komen in het maag-darmkanaal terecht. Een deel van de PAK wordt hier omgezet (metabolisme), een ander deel wordt opgenomen in lymfe en bloed, waarna een snelle verdere verspreiding naar de weefsels plaatsvindt. In deze weefsels vindt vervolgens omzetting of opeenhoping (vooral in vet- en klierweefsel) plaats. Veel PAK zijn namelijk vetoplosbaar, en bevinden zich in levensmiddelen die vet bevatten, en die via het milieu of tijdens het productieproces verontreinigd raken. Bronnen van verontreiniging zijn vaak ongecontroleerde rook– en droogprocessen (b.v. door verbranding van hout, kool of dieselolie in niet afgesloten systemen) of de selectieve ophoping van PAK in vetweefsel van dieren of het eetbare gedeelte van planten.

De geïnhaleerde PAK worden voor een groot deel in de voorste ademhalingsorganen (neus- en keelholte) biochemisch omgezet. De hoeveelheid PAK die via deze weg ongewijzigd de verder liggende weefsels bereikt is hierdoor relatief gering. De ingeademde PAK die niet meteen worden omgezet worden grotendeels snel afgevoerd naar het maag-darmkanaal. Een ander, klein deel wordt via het longepitheel in de bloedbaan opgenomen. Daarnaast wordt een beperkte hoeveelheid PAK in de longen vastgehouden en omgezet.

Bron is wikepedia

Volg ons of kom in contact met gedupeerden door houtrook. U bent niet de enige die uitgerookt wordt!!!!!
close