Gemeente worstelt met houtrook…

Uit een enquête onder gemeenten blijkt dat men worstelt met de aanpak van overlast door houtrook. Er zijn wel gemeenten die effectief optreden, maar men vindt het moeilijk om de hinder te beoordelen. De gemeenten Hoorn en Amersfoort hebben daarom na een debat in de gemeenteraad aan de VNG gevraagd om een betere normering.

Omdat handhaving stoelt op de bouwverordening, ligt de verantwoordelijkheid bij de afdeling Bouw en Woningtoezicht. Daar ontbreekt de kennis van de milieu- en gezondheidsaspecten. En Milieudiensten treden alleen op tegen hout stokende bedrijven.

De minister van BZK heeft onlangs het concept Bouwbesluit 2012 naar de Tweede en Eerste Kamer gezonden (TK nr. 32 757). De bedoeling is dat het Bouwbesluit 2012 op 1 januari 2012 in werking treedt. Art. 7.3.2 Bouwverordening wordt vervangen door Art. 7.15, lid 1 concept Bouwbesluit 2012: ‘Het gebruik van een bouwwerk, open erf en terrein is zodanig dat hinder, gezondheidsrisico’s en andere veiligheidsrisico’s dan brandveiligheidsrisico’s voor personen in voldoende mate worden beperkt.’

Toch zal artikel 7.3.2 van de Model-Bouwverordening ten aanzien van houtrook door gemeenten beter moet worden gehandhaafd. Gemeenten moeten geïnformeerd worden over de milieu- en gezondheidsaspecten van houtrook en dat ze concrete aanwijzingen krijgen om effectief te handhaven.

Het zou beter zijn de verantwoordelijkheid bij de wethouder Milieu te leggen en de uitvoering aan de Milieudienst op te dragen; dus zowel voor bedrijven als voor woningen. En bij gezondheidsklachten zou advies van de GGD moeten worden ingewonnen.

Gemeenten zouden in hun Milieubeleidsplan en in hun handhavingsplan aandacht moeten besteden aan houtrook; zowel aan preventie als aan handhaving.

Er moet verder een ontmoedigingsbeleid voor het plaatsen van houtkachels, openhaarden e.d.. Zo kunnen gemeenten bij nieuwbouwprojecten met projectontwikkelaars afspreken dat woningen niet standaard worden geleverd met een schoorsteen, dat die ook niet in de optielijst wordt aangeboden en dat er dus ook niet mee wordt geadverteerd. Daarnaast kan in de koop- en huurovereenkomsten het gebruik van hout als hoofdverwarming, en ook het stoken in tuinen, worden verboden. Met dergelijke eenvoudige maatregelen worden uitwassen voorkomen.

Ook zouden er ECO wijken moeten komen waar houtgestookte toestellen verboden zijn.
Dus een auto arm woongebied, waar kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Dat zou voor mensen met lekker stoken hhCOPD een uitkomst zijn. Helaas komen er dagelijks patiënten bij met luchtwegklachten. Vooral oud rokers en astmapatiënten hebben daar baat bij. Verwarming door Stadsverwarming, warmte uit de aarde, zonneradiatoren en zonnepanelen. Veel betere isolatie van huizen en doordat de lucht schoner is kan er ook beter worden geventileerd. Dus er ontstaat een win win situatie. Weer heerlijk van uw tuin genieten zonder de hinderlijke en schadelijk gassen van BBQ, vuurkorven, houtkachel, Zweedse fakkels,open haarden enz………..

 

Documenten gemeentebeleid