Gemeente Haren stooktips

Tips open haard of kachelharen

BRON Door verkeerd gebruik kan een kachel of open haard onnodig overlast- en milieu- en gezondheidsproblemen veroorzaken. Zo kunnen bij het stoken bepaalde stoffen vrijkomen die nadelige gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit. Mensen met ademhalingsziekten en jonge kinderen lopen extra gezondheidsrisico’s bij verkeerd stoken. Stokers kunnen zelf veel doen om de schadelijke effecten te beperken.

Maak bij de aanschaf de juiste keuze
Uit een open haard verdwijnt 90% van de opgewekte warmte door de schoorsteen, terwijl bij een hout- of kolenkachel 65 tot 75% wordt omgezet in warmte in de woning. Kies een kachel die het juiste vermogen heeft afgestemd op de te verwarmen ruimte.

Gebruik altijd de juiste brandstof
allebranderEen allesbrander bestaat niet. Stook alleen die stoffen in de kachel waarvoor de kachel geschikt is. Stook geen afval of krantenpapier. Drukinkt veroorzaakt veel schadelijke emissies. Als hout gestookt wordt, gebruik dan alleen onbehandeld hout dat goed droog is. Hout kan best enkele jaren drogen voordat het gestookt wordt. Gebruik ook geen multiplex of spaanplaat.

Let er op dat de schoorsteen goed trekt
Zorg dat de schoorsteen de juiste hoogte en de juiste diameter heeft zodat de schoorsteen goed trekt. Uw openhaardenspecialist kan u hier over adviseren.

Ventileer de ruimte waar uw haard of kachel staat
Een kachel zuigt lucht aan van binnen uw woning, zorg daarom voor voldoende aanvoer van verse buitenlucht via bijvoorbeeld ventilatieroosters.

Smoor het vuur niet
smoking-fireplace_1Smoren ontstaat doordat de zuurstoftoevoer geblokkeerd wordt. Als de kachel een te groot vermogen heeft wordt vaak de luchttoevoer dicht gezet waardoor de kachel gaat smoren. Hierbij komen veel meer vervuilende stoffen vrij. Zorg dus altijd voor een zo volledig mogelijke verbranding. Als er een kleurloze of witte rook uit de schoorsteen komt weet u dat u goed bezig bent. Grijsblauwe, grijze of zwarte rook geeft aan dat u verkeerd bezig bent.

Maak het vuur milieuvriendelijk aan
Gebruik voor het aanmaken van de kachel geen proppen krantenpapier. Gebruik hiervoor bij voorkeur natuurlijke aanmaakblokjes of kleine houtjes.

Niet stoken tijdens mist of windstil weer
Op sommige momenten kunt u beter niet stoken. Bij mistig of windstil weer trekt de schoorsteen niet optimaal, zodat er meer rook en schadelijke stoffen geproduceerd worden. Die slaan neer en in blijven in de omgeving hangen wat niet prettig voor de buren is. Daarnaast is de kans op koolmonoxideverontreiniging tijdens dit weer groot.

As en roet in de vuilnisbak
As en roet bevatten kankerverwekkende stoffen. Deze stoffen horen dus niet op de composthoop of de tuin maar in het overig huishoudelijk afval.