Gemeente Almere stookadviezen en regels

almere

Het kan in Almere het stokers paradijs.

Open haarden en kachels
Wat mag ik? Wat moet ik? Waar begin ik ?

Open_haarden_Gemeente_Almere BRON

Een op de vijf huishoudens in Nederland heeft een open haard of een houtkachel. Soms wordt zo’n haard bij de bouw aangelegd, soms komt een kachel pas jaren later.
Aanbouwen, uitbouwen, verbouwen en bijbouwen, het is in Almere aan de orde van de dag. Dat (ver)bouwen zo gewoon is, betekent niet dat iedereen zomaar iets kan neerzetten of veranderen. Voor een open haard of een houtkachel waarvan de afvoer langs de gevel van uw woning loopt, heeft u een vergunning van de gemeente nodig. In zo’n vergunning staat wat u mag doen, en onder welke voorwaarden u dat mag doen. U zult zich aan bepaalde regels moeten houden, onder meer om uw veiligheid en die van omwonenden te waarborgen. Vergunningen zijn nodig omdat de gemeente zicht en grip moet houden op hoe Almere zich ontwikkelt.

hagedisstraat alemere-buiten small

Hagedisstraat in Almere
Dus 1 op de 5 klopt niet helemaal.
1 op 3 zou beter zijn en in dit geval bijna 1 op 1 !!!!

 

Wegwijzer
Deze toelichting helpt u op weg bij het aanvragen van een bouwvergunning. U leest over haarden, gezondheid, veiligheid en milieu. Ook leest u hoe u een aanvraag indient, wat er met uw aanvraag gebeurt en hoe lang de procedure duurt. Verder vindt u veel gestelde vragen over haarden en kachels.

Bouwvergunningen voor open haarden en kachels in het kort
Vergunning en voorwaarden
Voor een open haard of een houtkachel waarvan de afvoer langs de gevel van uw woning loopt, heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Wilt u snel bepalen wat voor bouwvergunning u nodig heeft, kunt u gebruik maken van de handige vergunningwijzer op de website van het ministerie van VROM, www.vrom.nl/ ouwvergunningen_online

Het is verstandig om uw plan voor een haard of kachel al in een vroeg stadium te bespreken met uw buren en/of andere belanghebbenden. Bovendien kan het zijn dat u rekening moet houden met voorschriften uit het Burgerlijk Wetboek en/of afspraken in  de privaatrechtelijke sfeer. U kunt hierover meer lezen in de toelichting Bouwen en uw buren.
Kom eerst langs voor u uw aanvraag indient. Er kan dan globaal gekeken worden of er nog gegevens ontbreken.

rook zo in je woning elke dag_resize

In 98% van de gevallen wordt er niet overlegd. Ook hier in de woensdagstraat Almere hebben de bewoners elke dag overlast van stokende buurman. De gemeente doet er niets aan.

Veilig vuur
Bij verkeerd gebruik kan een kachel of open haard onnodig overlast en milieu- en gezondheidsproblemen veroorzaken. Ook moet een open haard of kachel veilig zijn. Alle technische eisen die aan bouwen in Nederland worden gesteld zijn vastgelegd in het Bouwbesluit (vanaf art. 387 voor open haarden) en NEN 2757.

Zo moet een schoorsteenkanaal een uur bestand zijn tegen schoorsteenbrand.
Om dat te halen moet zelfs een kanaal van dubbelwandige geïsoleerde schoorsteenelementen nog extra brandwerend bekleed zijn. Dat kan met brandwerende platen op metalen stijl- en regelwerk of gips/gasbetonblokken. De temperatuur in het afvoerkanaal van een open haard is aanmerkelijk lager (circa 800 graden) dan bij een allesbrander of houtkachel (circa 1200 graden). Wij adviseren als u een open haard laat monteren, voor uw eigen veiligheid altijd te kiezen voor een afvoerpijp die geschikt is voor een allesbrander.

Ook is van belang hoe een afvoerkanaal wordt opgebouwd, met welke materialen en of hij wordt “versleept” (komen er bochten in het kanaal), alles kan bij de doe-het-zelf-zaken worden gekocht en er is immers altijd een vriend of buurman die wil helpen.

Omwille van de veiligheid mogen er alleen nog open haarden of houtkachels
verkocht worden met een keurmerk. Verder moet u weten dat bij het stoken bepaalde wood-bois-img-03stoffen kunnen vrijkomen die nadelige gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit. Mensen met ademhalingsziekten en jonge kinderen lopen extra gezondheidsrisico’s bij verkeerd stoken. Stokers kunnen zelf veel doen om schadelijke effecten te beperken. Niet alleen door verantwoord te stoken, maar ook door zich goed te oriënteren bij de aanschaf van een houtkachel of open haard.

Wilt u het schoorsteenkanaal laten reinigen dan kunt u gebruik maken van bedrijven die zijn aangesloten bij de ASPB (Algemene Schoorsteen Patroons Bond) www.aspb.nl
.

Lees de veelgestelde vragen achter in deze toelichting voor meer informatie over
veiligheid, gezondheid en milieu.

Bouwaanvraag indienen als u het afvoerkanaal langs de gevel van uw woning laat plaatsen.
Als u een (licht-)vergunningplichtig bouwwerk wilt gaan bouwen, dan moet u een aanvraag voor een bouwvergunning indienen bij de burgemeester en wethouders van uw gemeente. Daarvoor bestaat een landelijk standaardformulier, dat u bij uw gemeente kunt afhalen of kunt downloaden op www.vrom.nl

Waar moet uw aanvraag aan voldoen?
Er zijn landelijke regels die omschrijven hoe u de aanvraag moet indienen. In de zogenaamde indieningsvereisten is precies vastgelegd welke stukken en gegevens (zoals bouwtekeningen) u moet aanleveren. De gemeente mag u niet om méér of om andere dingen vragen. In de bijlage bij het aanvraagformulier voor een bouwvergunning staat welke gegevens u voor welke bouwvergunningsprocedure moet aanleveren.

Als niet alle vereiste tekeningen en gegevens aanwezig zijn, kunnen burgemeester en wethouders u in de gelegenheid stellen om binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag alsnog de ontbrekende gegevens te overleggen.
Als u in dat geval geen aanvullende gegevens nastuurt, kunnen burgemeester en wethouders beslissen om uw aanvraag niet in behandeling te nemen

Veel gestelde vragen
1. Waarom kan een open haard of houtkachel schadelijk zijn voor de
gezondheid?
Veel mensen kopen een open haard of kachel met een te groot vermogen. Hierdoor wordt het bij voluit stoken al gauw te warm in de woning. Om dit tegen te gaan wordt het vuur getemperd, door de luchttoevoer te verminderen. Er is dan sprake van onvolledige verbranding, waarbij schadelijke gassen vrijkomen, zoals koolmonoxide en roet. Deze gassen zijn slecht voor de gezondheid en voor het milieu. Kies om dit te voorkomen een open haard of houtkachel met de juiste capaciteit. Laat u hierover informeren door de verkoper van stooktoestellen.
2. Wat kan ik doen om schadelijke effecten voor gezondheid tegen te gaan?
Door te kiezen voor toestellen op gas of voor gesloten toestellen beperkt u de kans op schadelijke effecten. Maar ook door de manier waarop u stookt kunt u veel schadelijke effecten sterk verminderen:

allebrander

Er wordt van alles gestookt. En bij weinig wind of mist, dat maakt in Almere niet uit. 
Theorie is goed, maar de praktijk is het een heel ander verhaal.

• Laat uw stooktoestel en schoorsteen installeren door een erkende installateur en laat uw schoorsteen minstens eens per jaar vegen.
Stook alleen geschikte brandstoffen.
Stook niet bij mistig of windstil weer.
• Ventileer uw woning goed tijdens het stoken.
• Laat u bij de aankoop van een stooktoestel adviseren over het vermogen
van het toestel.
3. Ik heb plotseling veel last van stank- en/of rookvorming in mijn
woning. Wat moet ik doen? (dat hebben gedupeerden elke dag van uw kachel)
Plotselinge stank of rook in uw woning kan een aantal oorzaken hebben:
smoking-fireplace_1

• Uw rookkanaal lekt of is verstopt door roetaanslag of een vogelnest. Laat uw rookkanaal controleren op lekken, roetaanslag of vogelnesten.
• Door een tekort aan verse lucht worden rookgassen uit de schoorsteen de kamer ingetrokken. Dit gebeurt met name bij nieuwbouwwoningen.
Zet een deur of raam op een keer.
• Een ventilator of afzuigkap kan veel lucht aan uw woning onttrekken.
Schakel deze uit tijdens het stoken.

4. Welke brandstoffen kan ik stoken?
Dat is afhankelijk van het toestel waarmee u stookt. Het advies is om de volgende
brandstoffen in geen geval te stoken omdat er zeer milieubelastende stoffen bij
vrijkomen, die ook schadelijk zijn voor de gezondheid van uzelf en omwonenden:

• sloophout;
• geverfd hout;
geïmpregneerd of verduurzaamd hout (herkenbaar aan de lichtgroene
kleur);
• gebeitst hout (herkenbaar aan de zwart-bruine kleur);
• multiplex;
• spaanplaat;
• kunststof;
• oud papier;
• huishoudelijk afval (textiel, kunststof en andere afvalmaterialen).
5. Hoe vaak moet ik mijn schoorsteen laten vegen?
Laat uw schoorsteen minstens eens per jaar vegen, het liefst aan het begin van het stookseizoen (herfst). Laat de schoorsteen vaker dan eens per jaar vegen, als u zeer regelmatig stookt. Vraag een bewijs van reiniging.
6. Wat kost het stoken in een open haard of houtkachel?
Dit is afhankelijk van het toestel en de brandstof die u gebruikt. Een toestel kost,
afhankelijk van ontwerp, kwaliteit en materiaal, tussen de 900 en 16.000 euro.
Een uurtje stoken kost tussen 20 en 100 eurocent. Een open haard of houtkachel
is altijd duurder dan een gasgestookte CV-installatie.

7. Hoe kan ik stoken met zo min mogelijk negatieve effecten voor het
milieu?
Er zijn open haarden en kachels verkrijgbaar die op aardgas gestookt worden. Ze zijn goedkoper in gebruik, comfortabel en stoten weinig schadelijke stoffen uit.
Als u vaste brandstoffen wilt stoken, kunt u het beste een toestel met een hoog rendement aanschaffen, zoals een tegel- of speksteenkachel. Daarnaast kunt u door juist stookgedrag de milieubelasting sterk terugbrengen. Stook een toestel dat past bij de ruimte. Stook de juiste brandstoffen en zorg dat het rookkanaal goed is afgestemd op uw toestel.

——————————————————————————————————————

Gemeente Rotterdam

Ook goede adviezen die in de praktijk bijna nooit worden nageleefd.

Houtvuur is gezellig. Er is ook een keerzijde.

24 december 2013 | gemeente rotterdam | nieuwsbericht

Een open haard of houtkachel brengt sfeer in huis en wordt vaak gebruikt als bijverwarming in de woning, naast de aardgas CV-installatie.

Open haarden en houtkachels verspreiden meer verontreiniging dan een CV-installatie. Dat kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van u en uw buren. De manier waarop u stookt, bepaalt voor een groot deel welke gezondheidsrisico’s optreden.

Denk aan de buren
Wanneer u stookt bij windstil, mistig en koud weer kan de rook in de omgeving blijven hangen. De concentratie van fijn stof en schadelijke rookdeeltjes kan daardoor te hoog worden. Hier kunnen uw buren hinder en klachten van ondervinden. Uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) blijkt dat 17% van de Nederlanders (ernstige) last heeft van het stookgedrag van buren. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen, zoals astmapatiënten, kunnen gezondheidsklachten krijgen door laaghangende rook.

Als u last heeft van de open haard of houtkachel van de buren
Heeft u last van een open haard of houtkachel die in de omgeving gestookt wordt, ga dan eerst in overleg met de ‘stoker’. Vaak kan de overlast op eenvoudige wijze worden verholpen. Iemand verbrandt bijvoorbeeld hout dat niet geschikt is voor een haard (omdat het nat of geverfd is), of doet de open haard aan tijdens windstil weer, waardoor de rook blijft hangen. De problemen verdwijnen vaak al wanneer op bepaalde tijden niet wordt gestookt.

Waar moet u op letten bij het stoken van open haard of houtkachel?

 1. Ventileren 
  In de eerste plaats is het voor uw eigen gezondheid belangrijk goed te ventileren tijdens het stoken. Hierdoor komt er verse lucht in huis en krijgt het vuur genoeg zuurstof om te branden en worden vervuilende stoffen afgevoerd. In goed geïsoleerde woningen met weinig kieren en naden moet extra worden geventileerd om vergiftiging door onruikbare koolmonoxide (kolendamp) te voorkomen.
 2. Kies voor een allesbrander of open haard met de juiste capaciteit
  Door een te groot vermogen wordt het bij voluit stoken al gauw te warm in woningen. Om dit tegen te gaan wordt het vuur getemperd, door de luchttoevoer te verminderen. Er is dan sprake van onvolledige verbranding, waarbij schadelijke gassen vrijkomen, zoals koolmonoxide en roet. Deze gassen zijn slecht voor de gezondheid en het milieu. Meer informatie over de juiste capaciteit van allesbranders en open haarden is verkrijgbaar bij de verkoper van stooktoestellen.
 3. Controleer of het verbrandingsproces volledig is
  Donkere rook duidt op een onvolledig verbrandingsproces, door een slecht trekkende schoorsteen, te weinig luchttoevoer of te natte of voor het toestel ongeschikte brandstof. Witte of kleurloze rook wijst er op dat het verbrandingsproces optimaal verloopt.
  Als het vuur goed brandt, zijn de vlammen helder geel en gelijkmatig. Een oranje, instabiel flakkerende vlam duidt op onvolledige verbranding.
 4. Gebruik de juiste materialen om te stoken
  Stook alleen speciale briketten of onbehandeld, droog en schoon hout. Droog hout is te herkennen aan barsten en een loszittende schors. Stook dus geen afval (zoals oud papier, plastic of textiel), sloophout en geverfd, gebeitst of geïmpregneerd hout in uw allesbrander of open haard. Bij verbranding hiervan komen namelijk erg veel schadelijke stoffen vrij. Onafhankelijk van het type materiaal geldt dat u moet zorgen voor voldoende toevoer van frisse lucht.
 5. Laat uw schoorsteen regelmatig schoonmaken
  Voor de veiligheid is het belangrijk uw schoorsteen regelmatig (jaarlijks) schoon te laten maken. Controleer ook regelmatig of de schoorsteen niet verstopt is door bijvoorbeeld een vogelnest. Door verstopte schoorstenen blijven verbrandingsgassen in woningen hangen; jaarlijks zijn hierdoor (dodelijke) slachtoffers te betreuren

 

pellet

Pelletkachel bij juist gebruik een stuk minder stank.
Wel veel ultra fijnstof uitstoot.