Gedupeerden melden hun overlast van houtrook

Hier vindt u een aantal meldingen dat via de website binnengekomen zijn. Wij ontvangen dagelijks nieuwe meldingen. Mensen zijn vaak wanhopig en weten niet meer wat te doen. Gemeenten geven onvoldoende steun. Regels zijn onvoldoende of worden niet gehandhaafd. Men gaat dan zoeken op Internet en vindt dan soms onze website. De overlast is dan vaak ondraaglijk en men ziet geen mogelijkheden meer voor een oplossing.
Wat bij ons binnen komt is slechts de bekende druppel op een gloeiende plaat. Er zijn veel meer gedupeerden, maar deze mensen hebben onze website niet gevonden, willen geen trammelant met de buren of zien verder geen mogelijkheden. Meldingen bij ons zijn echter belangrijk.

Dankzij uw meldingen kunnen wij de politiek, artsen e.d. informeren en overtuigen van de overlast en gezondheid risico’s die voortkomen uit het stoken van hout in woonwijken.

Hierdoor is er de afgelopen jaren veel meer aandacht gekomen voor de problemen die door Houtrook worden veroorzaakt en zijn er verschillende publicaties o.a. van de GGD Amsterdam en de GGD Groningen en Drenthe.
Men is er nu van overtuigd, dat er een daadwerkelijk probleem is vergelijkbaar met bijvoorbeeld roken en asbest. In Houtrook zitten verschillende voor de gezondheid gevaarlijke stoffen, waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2.5 en benzeen. Hierdoor is Houtrook nu bij het Longfonds ook een van de speerpunten geworden. De bijdrage van fijnstof PM2.5 aan de luchtverontreiniging door Houtrook is, door het groeiende gebruik van hout voor verwarming en door het schoner worden van het verkeer, ondertussen ook groter geworden dan de bijdrage door het verkeer.

EEN PAAR INKOMENDE BERICHTEN:

Al vanaf 2010 probeer ik de plaatselijke overheid zover te krijgen, dat ze iets doen aan de rookoverlast die ik van mijn buren ondervind. Uit wanhoop gedreven stuurde ik hen een brief. Nergens kreeg ik hulp bij mijn probleem, wel begrip, maar geen daadkracht. Mijn probleem is de rookoverlast van de houtkachel van mijn buren, wat mij als astmapatiënt nogal opbreekt (pijnlijke longen) en me beperkt in mijn dagelijkse bezigheden. En daardoor moet ik weer meer medicijnen gebruiken.

Rookoverlast betekent voor mij:

 • Pijn in de longen/keel

 • Meer slijmproductie en het ophoesten ervan

 • Verhoging medicijngebruik, met helaas de bijwerkingen ervan

Als de rook op ons aanstaat:

 • Adem inhouden als ik naar de schuur/buiten moet voor:
  • Iets uit de diepvries of de extra koelkast
  • Oud papier/blikken/vuilnis opruimen
  • De kippen en de vissen voeren
 • Opletten met het ramen openzetten (± 7 maanden van het jaar!!!!!!)
 • Kan ik geen was buiten hangen
 • Kan ik niet in de tuin werken
 • Kan ik geen ramen lappen

Ik heb mijn buren regelmatig verteld, dat ik gezondheidsklachten heb van de rookoverlast. De buren zetten er hun vraagteken bij, of ik er wel echt last van heb. Ik kan heel vaak geen raam open zetten en als we de achterdeur gebruiken, hebben we de rooklucht in de keuken hangen. Wat bij mij dan resulteert in keelpijn en hinderlijke slijmaanmaak met heftige hoestbuien tot gevolg. Ik heb ze gevraagd om niet of minder te stoken, maar dat kost hen op jaarbasis zo’n € 500,–. De buurman was wel bereid om de pijp een stukje te verhogen. Dit geeft slechts deels verlichting. Als er weinig of geen wind is, valt de rook nog in onze tuin en blijft daar hangen. De buurman haalt het extra stuk pijp er ook vaak af, omdat het bij het schoorsteenvegen of het klussen op het dak dan beter uitkomt. Helaas zet hij het stuk dan niet weer terug, tenminste niet eerder dan dat ik weer heb zitten ‘zeuren’.

Nu is onze woonsituatie ook niet optimaal en wellicht ook een deel van het ontstaan van dit probleem. Ons huis staat aan de dijk, dat van de buren staat onderaan de dijk, een verval van ongeveer 1 ½ meter. Onze huizen zijn bijna even hoog, dus u begrijpt dat de rook dan niet gemakkelijk over ons huis gaat (zie foto). Daar komt bij, dat we de tuin op het zuidwesten hebben en dat is nu juist de kant, waar de meeste tijd de wind vandaan komt.

Ik heb al bij diverse instanties en bij afdelingen van de gemeente Kampen om informatie of hulp gevraagd, maar ik kwam geen steek verder. Een stoker heeft namelijk ook rechten. Maar wegen de financiële voordelen of omdat het zo gezellig is, op tegen de gezondheid van iemand? De buren hebben de keuze om hun huis op een andere manier te verwarmen. Die keuze heb ik niet: ademhalen is de allereerste levensbehoefte, waar je geen minuut zonder kunt. Volgens een medewerker van het Juridisch Loket kun je ermee gaan rechten, maar ligt het er geheel aan welke rechter je treft, of de uitspraak in je voordeel zal uitvallen of juist niet.

Nu had ik gelezen, dat gemeentes iets kunnen doen op grond van artikel 7.3.2 van de gemeentelijke bouwverordeningen. En ik heb gezien dat dit artikel ook in de Kamper bouwverordening 2007 is opgenomen. Daarom trok ik aan de bel bij gemeente Kampen.

In de tussentijd heb ik niet stil gezeten en vond ik Trinette Janssen van Milieudefensie Groningen bereidt om me bij te staan. Zij is houdt zich vooral bezig met de schadelijk rook uit houtkachels.

Gemeente Kampen heeft ons verzoek tot handhaving van de hand gewezen. Mw. Janssen heeft er toen werk van gemaakt,daarna is de zaak voor een hoorcommissie gekomen. De commissie oordeelde dat gemeente Kampen een gedegen onderzoek moest doen.

Afgelopen jaar is er een aantal keren een toezichthouder van de gemeente geweest. We hadden de afspraak dat hij binnen een half uur nadat ik gebeld had, op de stoep zou staan. Ik heb toen 8 keer gebeld voor overlast, 5 keer kwam de toezichthouder helemaal niet, 2 x kwam hij na ongeveer een uur en slechts 1 keer binnen de gestelde tijd van 30 minuten. Verder heeft Mw. Van der Weerd, juriste afdeling Handhaving en Toezicht, een buurtonderzoek gedaan. Andere buren geven aan de kachel wel te ruiken, maar de geur niet als hinderlijk ervaren. Daarna wees gemeente Kampen ons verzoek wederom af. Nu hebben we een beroep ingediend bij de rechtbank Oost-Nederland. Het is toch verschrikkelijk dat je zo voor je gezondheid moet strijden.

Ik ben heel blij en dankbaar met het rookverbod en kan nu bijna overal zonder voorbehoud naar toe gaan. Maar juist op de plaats waar ik mijn meeste uren per dag doorbreng, waar je werkt en rust, juist dáár wordt mijn gezondheid het hardst bedreigd. Door de slechte economische tijden besluiten steeds meer mensen om op een “goedkopere” manier hun huis te verwarmen. Maar dat is volgens mij heel kortzichtig denken, want wat gaat het op de lange termijn kosten? Ik denk daarbij aan het toenemen van de ziektekosten en mensen kunnen met slechte luchtwegen veel minder productief zijn, zowel dagelijks als op de lange duur. Dus dan komen die kosten op ons allemaal neer. Mijn grootste angst is dat de astma verergert en COPD wordt, wat onherstelbaar is. Ik moet er niet aan denken om met een zuurstoftank op de rug door het leven moet! Of om geen lucht meer te hebben om zelfs maar te kunnen lopen of fietsen.

Daarom vraag ik u hier een einde aan te maken. Er zijn geen goede landelijke richtlijnen voor dit levensbedreigende probleem. Mijn grootste wens is een stookverbod in de bebouwde kom, zodat ik en velen met mij weer opgelucht adem kunnen halen.

Met vriendelijke groet,

G************

>>

Woon in Vledder Drenthe, olde-hof **,heb een buren op no.** die gebruiken alleen de houtkachel,en daar gaat nat hout in zo vers uit het bos. Dus pikzwarte rookwolken en een vieze doordringende stank elke dag. Ramen en deuren dicht en dan dringt het door de kleinste kieren nog binnen. De gemeente, Actium, GGD, Brandweer en nog vele anderen, die weten dat het zeer ongezond is maar ach moeite doen vergeet dat maar. De vervuiler is de baas,onvoorstelbaar dat het mogelijk is.

>>

Vorig jaar heb ik nieuwe buren gekregen die gelijk een grote stenen/haard barbecue in de tuin installeerde. Ter info, ik woon in een rijtje in een woonwijk. Als de buurman begint te stoken doe ik de ramen en deuren maar dicht. Vandaag was hij weer aan het stoken en stond de wind en rook recht op de achterkant van mijn woning. De rook waaide door de ventilatieroosters naar binnen. Toen hij na de eerste verzoek niet wilde stoppen met stoken heb ik bij het tweede verzoek gedreigd de politie in te schakelen als hij niet wilde stoppen. Ik kon zien dat hij afvalhout aan het stoken was waarbij ook geïmpregneerd hout zat. Ik vraag mij af wat zijn mijn rechten en waar kan ik terecht om mijn beklag in te dienen zodat dit aangepakt wordt. Groetjes en alvast bedankt.

>>

Mijn buren hebben een houtkachel binnen een stenen kachel buiten een vuurkorf en een hottube er is altijd iets aan kan niet meer buiten zitten moet ramen deuren dicht houden vaak was opnieuw wassen als ik deze buiten droog. valt met de buren niet over te praten vinden mij aanstelster maar de overlast is enorm traan ogen geïrriteerde luchtwegen dikke keel wij wonen in een rijtjes huis. wat kan ik doen?

 

>>

In onze straat worden meerdere houtkachels gebruikt. In onze achtertuin ik het regelmatig ‘mistig’ van de rook. Zelfs binnen in het te ruiken. Ik zou graag metingen willen verrichten om de veroorzakers te wijzen op de overlast die ze bezorgen. Ik wil ook weten hoe schadelijk dit is voor de gezondheid. Wie kan ons hier mee helpen?

>>

Intensieve houtrook tot wel 3 uur ‘s nachts. Werd wakker van een opkomende hoofdpijn. Heb nog steeds geen idee waar het vandaan komt. Het hoeft maar éen adres te zijn met een enorm beslag op de omgeving.

>>

Sinds mijn man en ik in de Landstrekenwijk in Lelystad zijn komen wonen, neemt de overlast van houtrook voortdurend toe.

>>

Daar ik hyperreactieve longen heb, heb ik hier heel veel last van. Nog geen 2 maanden geleden kwam er weer een open haard bij buren erbij. De zoveelste in de afgelopen jaren.

Door de bouw van de wijk Warande ( tegenover de Landstrekenwijk) zijn op die plek honderden bomen gekapt en wat kwam er voor in de plaats, juist ja woningen waarvan er ook weer vele een open haard hebben.

Los van de open haarden problematiek heb ik ook voortdurend last van vuurkorven en barbecue van veel bewoners.
Dit houd voor mij in, dat ik in de winter alles potdicht moet hebben vanwege de rook van de open haarden en waar ik zeer vaak benauwdheidsklachten door heb en als het dan zomer is, door de vuurkorven en barbecue ook alles dicht moet hebben tot zeer laat in de avond, terwijl je dan juist alles open wilt hebben om de warmte uit het huis te verdrijven. Ook kan ik zelf niet in de tuin zitten dan. Ik heb toch ook recht op een fijne avond buiten of overdag zonder rook?

Ik heb ooit het wel eens aangekaart bij de gemeente, maar daar kwam helemaal niets uit. Je bent een roepende in de woestijn. Ik zou het erg op prijs stellen dat er wetgeving gaat komen om dit soort uitwassen een halt toe te roepen. Naast de klachten die ik er van heb, schijnt het ook zeer kankerverwekkend te zijn. Dat is vrijwel niemand bekend.
Iedereen is zich bewust dat sigaretten roken slecht is en men niet in de rook van anderen hoeft te zitten. Dat houtrook ook gevaarlijk is moet dan ook duidelijk worden gemaakt aan de bevolking.

Laat er in ieder geval bij de bouw van nieuwe wijken, ook wijken komen waar het verboden is om een open haard te nemen of vuurkorven te gebruiken en alleen elektrische of gas barbecues.
Nu kan je nergens meer wonen zonder dat je te maken krijgt met houtrook.

 

>>

Geachte mijnheer,mevrouw,

Sinds een jaar heb ik heel veel last van de houtkachelrook van de buren, ik ben daardoor ziek en kan mijn werk in zorgsector niet meer doen. Ook de stres is voor mij niet meer te hanteren,wooncompagnie ik woon in een huurwoning zegt dat je gewoon de hele dag en avond mag stoken. De gemeente had mij hoop gegeven om te helpen maar na dat ik een logboek moest bijhouden hebben ze het teruggekoppeld naar Wooncompagnie . Dus weer terug naar af… Na vele telefoontjes en brieven en gesprekken met Wooncompagnie zie ik het met deze mensen niet meer zitten om alsnog om tafel te gaan, de buren hebben mij gezegd een gasmasker op te zetten en de ramen dicht te laten.
De volgende vragen hebben wij Wooncompagnie steeds weer schriftelijk en mondeling gesteld: Een antwoord op de vraag we willen uw toestemming vergunning zien voor het oprichten van de schoorsteen en uw huisreglement. 2 Of de bestemmingsverandering bij de toenmalige gemeente Harenkarspel nu Gemeente Schagen van probleemloze kooldioxide gasverwarming naar ernstige risicovolle koolmonoxide is gegaan. 3 Of de schoorsteen wel door een gecertificeerd bedrijf is geplaatst. Op bovenstaande vragen krijgen wij steeds geen antwoordt. Daarom willen wij dat de gehele procedure opnieuw wordt opgestart. Verder heb ik inmiddels begrepen dat er veel mensen zijn met deze klachten,en vanuit ons aller gezondheid begrijp ik helemaal niet dat hiervan in Den Haag geen aandacht aan wordt besteed help help help. Vriendelijke groeten JB ****************. Gemeente SChagen.

>>

Wij wonen in Alphen aan den Rijn onze overburen stoken ook hout en hierdoor zit ik met droge ogen en mijn vrouw met astma stikt de moord. ons hele huis is vergeven door de stank. Hoe kan ik hier verder wat aan doen, al gemeld bij politie gemeente en woningbouw maar er word niets mee gedaan.
De huizen hebben allemaal een cv nog erger de bewoner heeft zelf een schoorsteen geplaatst oorspronkelijk hoort die niet op het huis.

>>

Rook, roet en stank overlast. Slaat op longen en prikkende ogen.
Lijkt altijd onze kant op te waaien.
Schoorsteen staat aan rand van t dak. Dus maximaal van de nok vandaan. Veel te laag ook.
Woning is zeer goed geisoleerd, dus vuur wordt sterk afgeknepen. Bleh. Dat stikt.
Fijnstof blijft hangen. Lijkt of ze altijd stoken als het windstil is of mistig.

>>

De buren stoken van eind zomer tot in het voorjaar DAGELIJKS de houtkachel. Ze hebben een open haard in de woonkamer waarvan de pijp ong. 50 cm boven de nok uitkomt, prima. Als ze deze zouden stoken hadden we misschien minder last. Ze hebben echter jaren geleden een uitbouw aan de achterkant van hun huis, vergrote keuken, geplaatst met daarin een houtkachel. De pijp komt uit het platte dak, ong 80 cm. Omdat het bijna altijd westen/ zuidwesten wind is en de rook daardoor altijd ons slaapkamerraam binnen waait, waar ik misselijk van wordt, hebben wij destijds gevraagd wat voor hout ze stookten. Het was nl. meestal walm.(zij slapen zelf met de ramen dicht).
Zij zijn toen ander hout gaan gebruiken en hebben de pijp 1 meter verhoogd. Nog steeds minimaal 2 meter onder de nok.Ze beginnen vaak al ’s morgens (vroeg) te stoken en je wordt dan wakker van de rook die o.a. de slaapkamer binnenkomt. Dat gaat de hele dag door en vaak tot ’s avonds laat.We waren goede buren die op elkaars huis pasten met vakantie en af en toe een wijntje dronken bij elkaar. Zij hebben vorig jaar hun hele coniferenheg weggehaald en palen met gaas geplaatst waar al klimop tegen aangroeide. Toen wij op de bewuste dag thuiskwamen zagen we dat ze alle (superdikke)wortels van de klimop (sommige met een doorsnee van min. 20 cm) aan onze kant in onze tuin hadden gegraven. Onze hortensia’s vertrapt en kapot. Ik ben er toen naar toe gegaan en heb (vriendelijk) gezegd dat het wel heel raar is dat dat aan onze kant en ruim in onze tuin zit. De buurman was méér dan beledigd en zei dat dat toevallig zo uitkwam!! en sprak niet meer tegen mij. Zij hebben in het voorjaar de hekken omgedraaid, toen wij niet thuis waren. Hij praat al meer dan 1 jaar niet tegen ons, ontloopt ons. Toen ik aan de buurvrouw vroeg waarom dat was zei ze dat ze al zoveel rekening met ons houden!!!! Met dat andere hout en zo en door er destijds 1 meter pijp bij te doen en dan nu ook nog dat hek!!! (Dit laatste stukje vertel ik om aan te geven hoe de verhoudingen liggen) en dat we nu maar helemaal niet meer klagen over de rook etc.)
Als ze alles gewoon hadden gemaakt zoals het hoort hadden wij niets hoeven zeggen. Je mag tegenwoordig dus gewoon niets zeggen om de lieve vrede te bewaren. Is dat volwassen met elkaar omgaan? Nota bene waren zij het die in het begin zeiden dat je normaal met elkaar moet kunnen omgaan en vooral kunnen communiceren !! Hoe kinderachtig kan je zijn. Wij zeggen nu dus maar niets meer over de rook waar we nog steeds dagelijks last van hebben vooral als het mistig is en/of windstil. Dan heb ik het nog niet over milieuaspecten en gezondheid. Hopelijk wordt het van hogerhand eindelijk eens serieus genomen en komt er een verbod op het stoken van houtkachels of in ieder gevallen aan banden gelegd door bepaalde tijdstippen voor stoken in te voeren na 18.00 en tot bijv.22.00u

<<

Wat ik niet begrijp is dat er steeds meer meldingen zijn over houtrook en de overlast die daardoor ontstaat en dat geen enkele bestuurder er wat aan probeert te doen.

<<

Hallo, Wij wonen in een woonwijk op IJburg-Amsterdam. Naast ons hebben een stuk of 6 huizen een open haard en onze buurman heeft ook nog eens een buiten open haard. Op zondag moeten wij vaak onze ramen inclusief ventilatie dichthouden, anders zitten wij in de stank en rook. Ik hou mijn hart vast voor de zomer, want met name de open haard buiten waait zo bij ons naar binnen…Ik heb zelfs na een dag als gisteren last van mijn luchtwegen..Onze buurman wist voor de aanleg van zijn binnen open haard dat ik last daarvan heb. Volgens mij heeft overigens iedereen er last van, want ook als je het niet direct voelt, krijg je toch ongemerkt roet in je longen..dus ook mijn kinderen..Wij gaan nog wel een keer praten met de buurman, maar het is zo lastig, want hij doet niks illegaals. Wel verhuurt hij zijn woning vaak via Air B&B, waardoor zijn huis echt als vakantiehuis wordt gebruikt, dus ook in verhouding meer de open haard binnen en buiten aan gaat.. wat kunnen wij het beste doen? Ik wil zo graag dat dit soort dingen aan banden wordt gelegd. Groet, ***

<<

Buurman heeft houtkachel die veel roet uitstoot. Talloze roetdeeltjes vervuilen ons dak en ons perceel.

<<

ook wij hebben iedere dag last van houtkachels.
in een straal van 100 meter staan er 6.
ramen moeten wij dicht houden.
wasgoed ruikt naar rook
buiten zitten in voor en najaar gaat niet
zelfs ruzie als je over wilt praten
mensen die hout willen stoken,in kachel of openhaard moeten belast worden,dan is het stankprobleem snel opgelost.

<<

Wij zijn op zoek naar een huis in een rookvrije omgeving in Friesland, kan ook klein gedeelte Drenthe, of Groningen. Dit is niet te vinden. Zowel niet in- als buiten de bebouwde kom. (we hebben maar een beperkt budget). En tegenwoordig kijken we niet enkel meer naar boven naar de pijpen, maar blikken we ook in de tuinen naar de o zo gezellige tuinhaarden/korven. Dus blijven er geen huizen meer over waar wij kunnen wonen. Wij zijn ook erg voorzichtig geworden en hebben al heel veel ellende overlast en burenruzies gehad op verschillende plaatsen in Nederland, maar de “stookgekte” schijnt alleen maar toe te nemen. En zo ook onze stress. Want je moet toch eenmaal ergens wonen. We snappen ook niks van de overheid die niets doet, ja subsidie voor de pelletkachel?? En die zogenaamde schone pelletkachel rookt en stinkt ook. En hiermee wordt ook weer een verkeerd signaal afgegeven dat houtstook toch best mag! Menig individu weet het verschil niet, of doet hier niet aan, want dat verzamelhout kost niks of weinig, en zolang de goedkope kacheltjes verkocht worden, gaat de massa voor het gewin (op korte termijn dan) want de wereld gaat vanzelf kapot door dit gedrag. Maar daar lijden wij dus wel onder. Kunnen wij ook ergens een verhuissubsidie krijgen, een vergoeding voor de makelaar, notaris en de kosten koper, want daar loop je naar een paar huizen verder ook op leeg, maar daar wordt natuurlijk in Den Haag niet over nagedacht. Kunnen er geen rookvrije wijken of gemeenten worden gebouwd met echt schone lucht waar we volgens mij gewoon recht op hebben in Nederland?? En daar mag dan vervolgens ook nooit!!!!! wat dan ook gestookt worden dus ook geen tuinkorf. En dan vooral Handhaven!! We worden er radeloos van, temeer omdat hier in het noorden iedereen elkaar van hout voorziet met de legale?? of illegale houtkap?? Er is op dit moment overal kap aan de gang, en menig huishouden heeft alweer zijn voorraadje aangevuld voor de winter. We zitten nu in een particulier huurhuis en willen graag voor de winter weg. Ons vorige hondje is plots gestorven aan kanker? Schijnt tegenwoordig ook veel vaker te gebeuren!? Toeval?? Laat het aub stoppen voordat het te laat is. Een vriendelijke groet van 2 radeloze mensen.

<<

erge overlast van de houtkachel van de buren, in het mooie Vledder in Drenthe. Ze zijn boosaardig en niet voor rede vatbaar de stank en rook is vreselijk , in en om het huis niet kunnen luchten geen was buiten niet in de tuin zitten, niet boven kunnen slapen en dan komt de houtkachel in de schuur er ook nog bij, en de vuurkorf , barbecueën dus onleefbaar. Gemeente en Actium waar ik mijn woning van huur, die hebben hier geen boodschap aan. mijn gezondheid gaat hard achteruit,hoofdpijn misselijk hoesten rode pijnlijke ogen stres moe,ik woon hier nu 16 maanden kwam gezond aan veel energie maar dat is niet meer het lijkt op elke dag griep. Hoop op betere tijden, maar zie het heel donker op dit moment, je voelt je verdrietig en boos vooral om de droom van wonen in de schone en mooie omgeving in drenthe totaal in duigen licht. Een tip van de Gem. ga verhuizen, na 16 maanden geklust eindelijk alles voor elkaar, en mijn spaargeld zit nu in en om het huis,en heb geen middelen meer nu te verhuizen. Dus dit is mijn verhaal in het kort samengevat, hoop dat er voor alle mensen die net als ik er een oplossing mag komen, want het is onvoorstelbaar dat dit zo maar door kan gaan dat je gezonde leven op het spel staat voor mensen die zo nodig voor geld en plezier. Wens iedereen, die hier mee te maken heeft veel sterkte en gezondheid en een snelle oplossing. Bedankt dat ik mijn verhaal zo mag vertellen.

<<

Hi !

We also struggle in France with woodsmoke (no regulation at all), we feel very lonely. Most of the French don’t take the problem seriously because “woodsmoke is natural/traditional, so it’s good”. You would really help us by showing that many people around the world struggle with that issue. Please add a comment in your langage on this video (subtitle) that would say for instance “I’m living in XXX and support a wood burning regulation, because wood smoke are dangerous”. https://youtu.be/cGTMTb0N7SA

Why should we regulate wood fire? http://www.rscmovement.org/en/469-why-regulate-the-wood-fire

>>

Wij wonen in een gebied met veel verkeer en bij Schiphol.
We ademen al veel smerig lucht in. Daarbij fiets ik veel en adem ik regelmatig houtrook in.
De winter is afgelopen gelukkig zijn we van de houtkachels af. Maar nu komt de zomer. Mensen gaan weer gezellig hun vuurkorven, houtkachels stoken in de binnentuintjes. en bbq.
Ongelooflijk dat dit nog mag met de wetenschap hoe slecht het is voor mens, dier en milieu.

>>

Sinds kort hebben onze buren een houtgestookte hottub. De rookafvoerpijp is 50cm van de erfscheiding en is maar 1,50 meter lang. De rook komt in walmen over de schutting. Ik ben nu al 2 x bij hen geweest vanwege de overlast. Zij hebben toegezegd ander(niet vervuild)hout te gaan gebruiken en de pijp met 3 meter te zullen verhogen. Intussen blijven ze toch stoken. Ik ben nu behoorlijk boos en moet er wat mee, maar weet niet wat. Ik wil geen ruzie.

>>

In onze straat worden meerdere houtkachels gebruikt. In onze achtertuin ik het regelmatig ‘mistig’ van de rook. Zelfs binnen in het te ruiken. Ik zou graag metingen willen verrichten om de veroorzakers te wijzen op de overlast die ze bezorgen. Ik wil ook weten hoe schadelijk dit is voor de gezondheid. Wie kan ons hier mee helpen?

>>

Wij wonen naast het Scoutingterrein waar veelvuldig kampvuren worden gestookt, met bijbehorende rook/stankoverlast. Al 4 jaar vragen wij de Gemeente te handhaven en de vuren te verbieden. Tevergeefs, nu in 2014 hebben ze het voorstel om voor 10 keer per jaar ontheffing te verlenen. De Gemeente vindt de lol voor die kinderen belangrijker dan de gezondheid van hen en van de omwonenden. De GGD Zuid Holland steunt de Gemeente, dat het allemaal niet zo erg is.

>>

De bewoners van twee woningen tegenover ons – twee huizen onder één kap – doen beiden aan houtstook. Bij westenwind slaat de houtrook pal op onze voorgevel. Ik heb verteld over de overlast, maar ze vinden dat ze er niets aan kunnen doen. Het gaat hier over houtstook als continue hoofdverwarming van het huis. Aan de andere kant van de straat staat een drie woonlagen hoge flat. De bewoners daarvan hebben bij oostenwind last. Dat is minder dus. Maar de rook wordt wel door de flat “teruggekaatst”. Wij wonen aan de rand van het dorp, maar voordat het weidegroen begint staan drie rijen huizen onder de rook. Kan met het rapport van de VN over de ernstige gevolgen van houtstook in de hand niet via crowd funding een rechtszaak worden begonnen bij het Europese Hof. Of zie ik dat te democratisch? Vr. groet, en succes!

>>

Ik heb al jaren heel veel last van houtrook uit de buurt die zelfs tot in mijn huis doordringt. Op een windstille en koude dag wanneer er veel hout gestookt wordt in open haarden hangt er een dikke deken van smog in de straten. Ik heb een jaar geleden een klacht ingediend bij de gemeente, en ik kreeg te horen dat ikzelf moet gaan vragen bij de buren of ze ‘goedgekeurd’ openhaard hout willen gebruiken. Kortom, de gemeente Geldrop laat het afweten. Onbegrijpelijk, want er is een middelbare school (Strabrechtcollege) op korte afstand waar de kinderen dus de hele dag de vieze rook moeten inademen.

>>

Bericht inhoud: Last van open haard rook, sinds enkele avonden, trekt naar binnen in ons huis, waardeloos! Ik kan alleen niet de veroorzaker ontdekken.

>>>

Interessante informatie op uw site, ik wist niet dat het zo vervuilend was. Inderdaad wordt in onze wijk, straat Nazareth in ‘s-Gravenpolder (gemeente Borsele, Zeeland) veel gestookt. Het zijn een aantal luxe nieuwbouw-woningen waar veel huizen een open haard hebben, toevallig een aantal mensen die zelf in de bouw werkzaam zijn. Afvalhout wordt in de kachel opgestookt, en ‘s zomers wordt gezellig de vuurkorf aangedaan. Voor ons betekent het ramen en deuren dicht houden en weinig ventileren, in verband met astma heb ik er snel last van. Vanwege astma is het echter ook juist ongunstig om niet te kunnen ventileren. In de wijk bespreekbaar maken lukt niet, de betreffende bewoners vinden klachten onzin.

>>

In onze straat worden meerdere houtkachels gebruikt. In onze achtertuin ik het regelmatig ‘mistig’ van de rook. Zelfs binnen in het te ruiken. Ik zou graag metingen willen verrichten om de veroorzakers te wijzen op de overlast die ze bezorgen. Ik wil ook weten hoe schadelijk dit is voor de gezondheid. Wie kan ons hier mee helpen?

>>>

Om de stankoverlast van de buurman met zijn houtkachel tegen te gaan hebben we op onze kosten een pijp van anderhalve meter op zijn schoorsteen laten zetten. Maar toch nog overlast bij vooral windstil weer/weinig wind. Kunnen geen raam open zetten of buiten rond het huis lopen. Wijkagent al jaren ingeschakeld zonder succes dus. Gemeente zegt niets te kunnen doen.

>>>

Wij hebben zo goed als dagelijks overlast. Een hele vieze stank vooral s’avonds van de stank van de rook van de hout/allesbrander van buren.Wij wonen in een (6) rijtjes huis, wij op de hoek de buren die de overlast veroorzaken in het midden. Hierdoor kunnen wij niet meer met open raam slapen. Voor 19:00 uur moet alles potdicht aan de achterzijde van het huis, ook de ventilatie roosters. De brander staat onder de de overkapping van hun huis aan de achterzijde. Er hebben meerdere buren al geklaagd maar er gebeurt niets.

>>>

Ik woon op ****straat 9. De bewoner van ****straat nr 2 produceert met zijn houtkachel smerige rook. Zo-even heb ik aangebeld en gezegd dat ik er last van heb. Zijn reactie: ‘en…?’. Later zei hij nog: ‘de hele wereld stookt hout..’. Hij wil niets oplossen.

>>>

Nu al een paar keer mondeling aangegeven te hebben dat mijn vrouw en ik , maar vooral mijn vrouw, ernstig overlast heeft van het stoken van de losse houtkachel in de achter tuin. Als de buurman zijn houtkachel in de tuin brand komt heel veel rook in onze slaapkamer en deze vervuilde en giftige lucht blijft daar een groot gedeelte van de nacht hangen , dit bezorgd ons een enorme overlast , helemaal gezien de gezondheidssituatie van mijn vrouw als ex kankerpatiënt met gevoelige luchtwegen , ademhalingsproblemen en gedeeltelijke longamputatie van mijn vrouw. Om dan regelmatig in een rokerige slaapkamer te moeten slapen vinden we niet acceptabel. De houtkachel in zijn tuin, de rook en giftige stoffen daarvan komt onze tuin en slaapkamer binnen en zorgt niet alleen voor flinke overlast maar benadeelt mijn gezondheid en die van mijn vrouw ernstig.

>>>

Ik heb al jaren heel veel last van houtrook uit de buurt die zelfs tot in mijn huis doordringt. Op een windstille en koude dag wanneer er veel hout gestookt wordt in open haarden hangt er een dikke deken van smog in de straten. Ik heb een jaar geleden een klacht ingediend bij de gemeente, en ik kreeg te horen dat ikzelf moet gaan vragen bij de buren of ze ‘goedgekeurd’ open haard hout willen gebruiken. Kortom, de gemeente ***** laat het afweten. Onbegrijpelijk, want er is een middelbare school (Strafrechtcollege) op korte afstand waar de kinderen dus de hele dag de vieze rook moeten inademen. ****straat, ******

>>>

Door rook uit tuinkachels moeten deuren en ramen gesloten worden. Het is echt asociaal wat een rook en stank er geproduceerd wordt.

>>>

Dagelijks overlast van houtrook! Overdag regelmatig stankoverlast en ‘s-avonds veel stank. Er zijn meerdere bronnen (huizen) welke houtrook veroorzaken. Afhankelijk van de wind ruik je het achter of voor het huis. Ramen kunnen maar eventjes open.Elke dag ‘s-avonds alle ramen dicht ivm de houtrook. Wij zijn bezorgd om onze gezondheid en verbazen ons dat houtkachelgebruikers zich niet om andermans behoefte aan frisse lucht bekommeren. Wij zien uit een totaalverbod op houtkachels c.q. haarden en ketels! Jammer dat de overheid ons niet beschermd.

>>>

Ik heb bijzonder veel last van de houtkachel van een sauna die ca. 10 meter van mijn woning staat. Deze saunacabine behoort aan ********s in ***********. De saunacabine is reeds 8 jaar geleden gebouwd en vooral de laatste tijd is het stookgedrag bijzonder verslechterd. Is het mogelijk u hiervan een video te zenden? Met vriendelijke groet, *********

>>>

Tijdens de maanden oktober t/m april stookt mijn overbuurman vrijwel dagelijks zijn houtkachel. Hierbij verstookt hij voornamelijk gekapt tuinhout van bewoners uit de wijk die er dan vanaf zijn (dit gaat dan beperkt droog de kachel in). Afhankelijk van weercondities moet ik ventilatie luikjes sluiten en de mechanische ventilatie uitschakelen. Belachelijk gewoon dat dit nog steeds in dicht bevolkte woonwijken is toegestaan, terwijl steeds meer woningen via ventilatiesystemen afhankelijk zijn van de buitenlucht.

>>>

Vaak hangt de reuk van een houtkachel op mijn binnenplaats. De rook van deze houtkachel komt ook langs de ramen van mijn slaapvertrek en overloop op de bovenverdieping. In september 2013 heb ik een zware hartoperatie ondergaan (vier bypasses). Kunnen mijn buren mij verplichten, in het belang van mijn gezondheid, om ramen en deuren aan de achterkant van mijn huis steeds dicht te houden en dus niet meer te luchten?

>>>

Wijk ****** ****.
Al jaren overlast van houtrook, ons huis ruikt inmiddels naar houtrook, last van ogen en luchtwegen. Slecht slapen door de rook die op de keel slaat. Het is genoeg. Politie gebeld, gemeente gebeld en niemand kan iets doen. Ja gemeente stelt voor om een civiele procedure op te starten. Maar de gemeente kan met art. 7.22 bouwbesluit of woningwet 1a wel degelijk actie ondernemen toch? Kunt aub. helpen?

>>>

er is in strijp een biocentrale met houtsnippers bij essent, beukenlaan 2 a. Dit geeft zoveel zwarte rookwolken,dat meerdere mensen al de brandweer hebben gebeld. Wij wonen recht tegenover de pijp,die zo laag is,dat er iedereen last van heeft. Zelfs het verkeer,wat er door heen moet rijden.Is er iets aan te doen?ONGEZOND

>>>

In een straal van 25 tot 50 mtr. zijn zo’n 7 houtkachels, waarvan zo’n 4 stuks dagelijks branden. Bovendien 1 smidsvuur op kolen wat regelmatig gebruikt wordt, in een schuur in de tuin, omringd door hoge bomen(ong. 10 mtr.)en een loods van ong.7 mtr. hoog.

>>>

Er wordt in de ** van ****tstraat te Almere met veel nat hout gestookt en dat stinkt door je helle huis. Gemeente doet niets maar als de BBQ aan gaat klagen de mensen

>>>

Hallo medestanders, ja ja er wordt vandaag de zoveelste houtkachel in de straat geïnstalleerd. De nieuwe buurman heeft in de bosjes achter huis alvast al wat nat hout en takken gesprokkeld om vandaag aan te steken. Helaas wordt ik – astmaman – omsingeld door kachelliefhebbers. Ik heb met deze buurman er nog? maar niet over gesproken maar meerdere buren wel. Dit is een hopeloos gebeuren, het lijkt wel een beetje of je gaat discussiëren met een overtreder van verkeersboetes zonder meetapparatuur. “Het valt mee, jij ben teen zeurpiet, ja ik houd er rekening mee (maar gewoon doorgaan)”. Degene naast mij kocht vervolgens ook een tuinkachel met pijp over mijn heg. Deze stookt ook in de zomer (ook bij warme dagen met geïmpregneerd hout, wolmaisnatie etc.) De enige vraag die ik heb: hoe krijg ik de gemeente etc. zo gek dat met gaat meteen + handhaven. Dat is de enige relevante vraag de rest is geleuter/zielig verhaal, leuke tv, rapportje van de RUG, mensen stoppen niet uit zichzelf.. de nieuwe buurman kan niet wachten om hem aan te zetten en dan kom ik vragen of ie uit kan? Ha ha Nou ik hoor het wel even. Waarschijnlijk kan ik beter verhuizen maar dat is eigenlijk te zot voor woorden toch?

>>>

Wij vinden al tijden hinder van onze buurman die een houtkachel bezit. Deze buurman woont naast ons in een hoekwoning welke ook lager is als onze woning, de schoorsteen is dus ook lager en elke dag stinkt onze hele bovenverdieping naar de rook van zijn schoorsteen. Klachten ingediend bij de GGD en Nijkerk, echter sinds kort dus nog geen reactie ontvangen.

>>

De ellende die houtkachel heet.
Wij wonen in de stad Sneek en wel in het oude stads gedeelte waar alle woningen nog uit de jaren van omstreeks 1900 zijn. Deze oude wijk daar staan de woningen dicht op elkaar en hebben ook vaak woonerven waar de woningen dan in een vierkant omheen zijn gebouwd. Deze oude woningen hebben over het algemeen een standaard schoorsteen kanaal waar vroeger de kolen kachel op aangesloten stond. Dat is nu de houtkachel geworden tot overmaat van ramp voor de buren. Behalve voor de buren die zelf ook een houtkachel hebben. Want ze zullen niet klagen over elkaars rook, op een enkeling na. Gezien de huidige prijzen voor het gas, zullen er steeds meer houtkachels komen in de buurt en gaat de CV installatie uit.
Nu hebben wij de pech dat er in onze omgeving wel 12 tot 14 houtkachels zijn en wel binnen een straal van ongeveer 100 tot 150 meter. De dichtst bij zijnde schoorsteen staat 5 a 6 meter van ons af en daar hebben we bijna altijd last van, behalve bij harde zuidenwind, voor de rest maakt het niet uit en moeten de ramen en ventilatieroosters dicht in de maanden oktober tot en met mei. Dit jaar leek er wel geen einde aan te komen. Dus ventileren is alleen mogelijk morgens vroeg om een uur of 7, in het weekend kan je na het douchen wel vergeten om een raampje of meerdere ramen even open te doen om goed door te luchten want dan gaat de boel al weer de hens in en staat de hele woning weer vol met houtrook stank. Het gaat op den duur je leven beheersen en moet je altijd alert zijn dat je de ramen dicht doet waar nu de wind weer op staat. Het is zelfs zo dat we de sleutel gaten moeten dicht maken in de winter als de harde noorden- of oosten wind er op staat. En dat is geen fabeltje.
Ik heb met de dichtst bij zijnde stoker contact gezocht of hij de schoorsteen ook kon verhogen omdat we veel rookoverlast hebben, hij zou het bekijken. Dat is 2 jaar geleden en er wordt niets aangedaan. Het enigste is dat je tegen een houtstoker niet mag klagen over rook overlast, want dat bestaat niet en de houtkachel is heilig. Zal ze een worst wezen of je er last van hebt.
Ook heb ik de gemeente twee maal benaderd hierover en die maken er ook niet veel van, antwoordt van de gemeente ambtenaar was schoorsteen voldoet en de eisen ( 60 a 70 cm boven plat dak) en staat op de erfgrens. Mijn antwoord was rook houd daar geen rekening mee. Er is nog een foto genomen van de schoorsteen en dat was het dan. Iemand van de raad benaderd (D66 ) maar deze vond het wel lekker ruiken, dus dit was ook geen succes.
Een brief geschreven over de problematiek van de hout stook overlast naar Ministerie van Infrastructuur en Milieu, aan Hare Excellentie , daar heb ik reactie op gehad en leek me op een standaard brief die meerdere klagers hebben gehad.
Waarschijnlijk spelen de economische belangen hier een grotere rol in dan de gezondheid, o.a. verkoop van kachelhout en de bouwmarkten die dit verkopen, deze hebben jaren terug ook al bezwaar gemaakt op dit punt, ten tijde van minister Kramer.
Als we nu eens beginnen met regels op te stellen die elke gemeente moet hanteren eens luidende APV voor elke gemeente, om met windstil weer en met mistig weer niet te stoken dan gebeurd er tenminste iets, nu zijn er geen regels en laat men het over aan de gemeente zelf en dat is het dan. Want zegt men hout stoken is toch niet ongezond. Nu er is genoeg bekend over de hout stook ellende maar men doet net of zijn neus bloed, er zijn genoeg rapporten opgesteld door bepaalde instanties zoals RIVM, VROM , ECN en er is een rapport van de RUG Rookoverlast houtkachels,haarden en vuurkorven. Waar goed wordt uitgelegd wat de problemen zijn met hout stook.

Zelf heb ik de indruk dat als je klaagt over de rook overlast dat je overal wordt tegen gewerkt en de vervuiler zijn gang kan gaan. Roken in kroegen mag niet meer, op schoolpleinen wil men ook verbieden, maar de houtkachels die daar in de winter maanden hun fijnstof en roet rondstrooien mag dan wel.
Bedrijven zijn verplicht aan allerlei eisen te voldoen en een houtstoker kan zijn gang maar gaan en rustig een hele woonomgeving verzieken,met rookstanken kankerverwekkende stoffen o.a. fijnstof, roet en PAK’s ( Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen ) en meer schadelijke stoffen, bij mij dus 12 tot 14 stuks.

Wij zijn ook op zoek geweest naar andere woonomgeving maar overal heb je deze ellende en raak je woning maar eens kwijt momenteel, of je nu in de stad zit of een dorp op het platte land er komen steeds meer houtkachels. Het lijken soms wel teer fabrieken zo stinken ze, kan je nagaan hoe ze stoken. Er is dan meestal slecht hout of afval verbrand en de kachel wordt geknepen, want anders vliegt het de schoorsteen uit en wordt het ook weer te duur.

Sinds 2004 toen ik hier kwam te wonen zijn er minstens 10 houtkachels bij gekomen en er zal nog wel wat bijkomen de komende tijd dus nog meer rook ellende. Wij zien nu al weer tegen de winter maanden op kunnen dan niet goed ventileren en dan wordt het dus weer ramen en ventilatie roosters dicht.
Nu is het zomer en kunnen de ramen en roosters ook weer dicht, want nu worden de vuurkorven en terras kachels weer opgestookt want het is zo gezellig en met bloed heet weer kunnen de buren de ramen weer dicht doen, want anders staat je hele toko vol rookstank. Het valt wel op dat in de wijken met meestal koopwoningen ook het grootste deel een houtkachel of open haard heeft, het moet toch ergens vandaan komen.

Wij waren tijdens onze vakantie hier in Nederland in het Reesdal in Overijssel als je daar om je heen kijk dan zie je allemaal schoorstenen van houtkachels als ik zo inschat zit er op ruim driekwart van de woningen wel een schoorsteen voor hout stook, zelfs met het mooie weer in de eerste week van augustus werd daar nog gestookt met de houtkachels en dat was duidelijk te zien en te ruiken.

Dus in principe maakt het niet uit waar je woon de overlast van hout stook ondervind je overal in Nederland.
Zelfs de vakantie parken hebben in de meeste bungalows een open haard op houtkachel, en daar wordt dan meestal afval in verbrand met af en toe een houtblokje net als men in de vuurkorven doet.

Van al dit soort ongeloof en tegen werking door instanties raak je daar dus ook zeer gefrustreerd van en komt ook je gezondheid niet ten goede.
Het zou mooi wezen als u via de kamer iets kon betekenen voor al de genen die overlast ondervinden van houtrook, welke zwaar onderschat wordt.

Opm. Lees toevallig vandaag 31 juli 2013 op teletekst dat een roker in Düsseldorf uit zijn huis wordt gezet door sigaretten rook overlast, in een flat. Mogen er hier wel minstens 12 uit hun huis worden gezet. Hoe krom kan het wezen.

Met vriendelijke groet,

 

En nog veel meer….

Uw mening geven.