Gedrag

Er wordt al vele jaren voorlichting over stookgedrag gegeven via websites van de Milieudiensten en GGD’en, Milieucentraal, e.a.. De algemeen gegeven aanwijzingen voor stookgedrag zijn:

 1. Houd rekening met (klachten van) buren. Voorkom dat zij pal in de rook komen te zitten.
 2. Maak in goed overleg wanneer u gaat stoken, zodat de buren de ramen dicht kunnen doen. Overleg is altijd de beste manier.
 3. Stook niet als er personen met astma (COPD) of aanleg voor astma hebben.
 4. Zorg voor een goede ventilatie als de houtkachel of open haard brandt. Vuur verbruikt veel zuurstof; extra frisse lucht is dan nodig. Een open haard verbruikt zoveel zuurstof dat u eigenlijk de buitendeur open moet zetten. Vroeger waren de huizen niet geïsoleerd en vol met kieren, tegenwoordig zijn de meeste huizen zo geisoleerd dat een houtkachel of open haard niet gewenst is.
 5. Kies het juiste stooktoestel met de juiste capaciteit.
 6. Laat het stooktoestel en schoorsteen altijd installeren door een erkende installateur.
 7. Laat de schoorsteen elk jaar schoonmaken en leeg de aslade op tijd.
 8. Gebruik alleen houtbriketten of hout dat één of twee jaar gedroogd is (ook voor uw eigen gezondheid). Dus geen hout wat buiten in weer en wind ligt opgeslagen.
 9. Stook niet als er weinig wind staat of als het mistig is, omdat de concentraties van schadelijke kankerverwekkende ultrafijnstof dan extreem hoog kunnen oplopen.
 10. Gebruik de houtkachel niet als hoofdverwarming.
 11. Zorg voor voldoende luchttoevoer en vermijdt zo veel mogelijk het smoren van de kachel.
 12. Het is verboden om afvalhout zoals spaanplaat, geverfd hout, tuinhout enz. te stoken. Als u dat waarneemt kunt u de politie inschakelen.

pop 2_resizeDe toename van klachten over houtrook wijst er op dat deze voorlichting niet voldoende helpt. Een verklaring kan zijn dat goed stoken lastig is. Hout moet één à twee jaar drogen, dus als je veel stookt moet je een enorme voorraad aanleggen. (bij heel droog hout zijn de emissies overigens ook heel hoog omdat de gassen te snel vrijkomen en daardoor niet kunnen verbranden). En de kachel moet steeds op de optimale temperatuur branden. Juist bij gebruik van hout als hoofdverwarming zal een kachel regelmatig opnieuw opgestookt worden; men is immers niet de hele dag thuis. Ook wordt overal nog steeds volop gestookt bij windstil weer en mist.
“Stoken zonder stank” blijkt in de praktijk vrijwel niet mogelijk. Houtrook.nl is er daarom tegen als dat als de oplossing voor overlast wordt voorgesteld. Gebruik van hout als hoofdverwarming is nooit verantwoord, omdat het onverenigbaar is met bovenstaande regels voor goed stookgedrag. Maar wie en nu en dan voor zijn plezier stookt kan de overlast wel beperkt houden door rekening te houden met de wind en de buren en door zo zorgvuldig mogelijk te stoken. De kachelleverancier moet daarover adviseren en een stookcursus zou verplicht moeten worden. Het gaat wel over de gezondheid van mensen die geen keuze hebben voor een rookvrije woon omgeving.