Gebrek aan regels remt houtrookdiscussie in Zuidoost-Brabant

Gebrek aan regels remt houtrookdiscussie in Zuidoost-Brabant

EINDHOVEN – In zo’n anderhalf miljoen Nederlandse huizen knispert deze dagen met regelmaat een vuurtje in de haard. Gezellig en duurzaam, zo is de gedachte want een boom in het vuur levert niet meer CO2 uitstoot op dan hem laten rotten in het bos. De één miljoen Nederlandse longpatiënten denken daar anders over. Zij voelen zich gepakt zodra de pijp van de buurman begint te roken. 

Het Longfonds berekende dat twee uur haardvuur evenveel fijnstof uitbraakt als een autorit van Amsterdam naar Milaan. Ook de GGD deed onderzoek. En het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde in 2011 al dat fijnstof afkomstig van houtrook voor de longen even schadelijk is als de schadelijke deeltjes die door het autoverkeer vrijkomen.

Geen verbod
Is een verbod op houtgestookte kachels aanstaande? Nee, verre van. Wetgeving en regels ontbreken om de uitstoot van fijnstof door dampende kachels een halt toe te roepen. Er zijn normen voor fijnstof uit houtrook dat wel, maar de metingen gaan over een gemiddelde uitstoot per 24 uur. Pas als de concentratie een etmaal hoger is dan toegestaan, kan er bij de gemeente aan de bel getrokken worden. Want, zo vindt verantwoordelijke staatssecretaris Sharon Dijksma: ‘Het gaat hier om een lokaal probleem, dat lokaal opgelost moet worden’.

Bouwbesluit
Maar het ministerie van Infrastructuur en Milieu voorziet handhavers niet van munitie om orde op zaken te stellen. Gemeenten kunnen eigenlijk alleen terugvallen op het Bouwbesluit zoals dat landelijk geldt; een schoorsteen moet veilig zijn. En welke buur lapt zijn buurman er bij? Het verklaart wellicht de geringe hoeveelheid klachten die ook bij gemeenten als Eindhoven en Helmond binnenkomen.

Platform
Dijksma riep vorig jaar het Platform Houtrook en Gezondheid in het leven. Afspraken over het terugdringen van de houtrook blijven nu al bijna een jaar later achterwege. Den Haag lijkt te wachten op 2022 als de Europese regels voor kachels aangescherpt worden. In Duitsland mag een schoorsteenveger de kachel nu al verzegelen als blijkt dat de eigenaar hem op de verkeerde manier gebruikt. In België kennen ze sinds een paar maanden een stookalarm op dagen dat het windstil of mistig is.