Fijn- en ultrafijnstof concentratie in een kinderdagverblijf…..

Reductie van de fijn- en ultrafijnstof concentratie in een kinderdagverblijf (TNO-rapport 2012 R10195) BRON TNO

 

pop 2_resizeRapport over de schadelijk werking van fijnstof. Opmerkelijk is dat in dit rapport houtrook niet genoemd wordt, terwijl het RIVM duidelijk maakt waar houtrook uit bestaat.. Het zeer schadelijk ultra-fijnstof zit dus in dieseluitlaatgassen maar in houtrook zitten grotere hoeveelheden.

Houtrook wordt nog steeds onderschat………