Europa sluit akkoord over luchtverontreiniging

Europa sluit akkoord over luchtverontreiniging BRON

Op 30 juni 2016 was de laatste dag van het Nederlands EU voorzitterschap. Tijdens deze dag sloot het ministerie van Infrastructuur en Milieu met andere partijen een akkoord om luchtverontreiniging tegen te gaan. Sommige emissies van stoffen hebben een groot effect op de gezondheid van mensen. Ook kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de natuur. Dit akkoord stelt grenzen aan de emissies van zulke stoffen. De verwachting is dat het aantal sterfgevallen door luchtverontreiniging in 2030 daardoor met de helft afneemt.

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu en voorzitter EU Milieuraad: “We binden met dit akkoord de strijd aan met luchtvervuiling, een sluipmoordenaar die jaarlijks voor naar schatting 400.000 doden zorgt. We zorgen met deze afspraak voor een betere gezondheid van mensen, door de uitstoot van bepaalde stoffen te beperken. Ik ben blij dat we dit akkoord na lang onderhandelen op de laatste dag van het Nederlands voorzitterschap hebben weten te bereiken voor alle mensen in Europa!”

Per lidstaat zijn in deze zogeheten NEC richtlijn doelstellingen opgenomen voor het verminderen van de uitstoot van:

zwaveldioxide
stikstofoxiden (NOx)
vluchtige organische stoffen
ammoniak en
fijnstof
De richtlijn bevat doelstellingen voor 2020 en verder. Voor 2030 zijn verdergaande reductieverplichtingen opgenomen. Iedere lidstaat wordt verplicht een nationaal programma op te stellen. In dit programma moet staan hoe de lidstaat aan reductieverplichtingen voldoet.

MAAR HET HOUTSTOKEN KAN GEWOON DOORGAAN……………

Reacties zijn uitgeschakeld.