Overheidsinformatie (adressen gemeente politiek)

Bij Gemeenten en met name bij de raadsleden zijn de problemen die Houtrook kunnen veroorzaken vaak onbekend. Ook gemeenteraadsleden zijn gewone mensen, die denken dat het vuur dat ze allemaal nog kennen van de kerstbomenbranden of van de padvinders, de gewoonste zaak van de wereld is.
Dat de rook afkomstig van het verbranden van hout 12x slechter is dan de rook van sigaretten is hen vaak onbekend. Laat staan dat zij weten dat in houtrook verschillende voor de gezondheid gevaarlijke stoffen zitten, zoals het kankerverwekkende fijnstof PM2.5 en benzeen.
Daarom is het goed, en zal het u zeker helpen, om ook gemeenteraadsleden op de hoogte te stellen van de ellende die u ervaart van uw stokende buren en de risico’ s die dit oplevert voor uw gezondheid en die van uw kinderen. Daarom is het goed om naast de gemeente zelf, ook de gemeenteraadsleden aan te schrijven. Deze lijst met e-mail adressen zal u helpen.

 

https://almanak.overheid.nl/categorie/2/Gemeenten_A-Z/