Overige Documenten

Feiten over benzo@pyreen, kankerverwekkend, grenswaarde 1ng/m3, wordt voor meer dan 35% veroorzaakt door houtverbranding in NL. PDF

Rookoverlast houtkachels, haarden en vuurkorven: burenruzie of milieuprobleem? Klachten en wijze van afhandeling door gemeenten en GGD-en in Nederland.
Rookoverlast houtkachels, haarden en vuurkorven: burenruzie of milieuprobleem?PDF

Status overzicht houtkachels in Nederland RVO Agentschap NL

Emissies van houtstook door huishoudens, ECN april 2012

Luchtvervuiling maakt dom, Medisch contact, februari 2012

Help klimaat, kook minder op hout; NRC januari 2012

Hout grondstof versus brandstof; Recyclingmagazine, november 2011

Published literature on woodsmoke and cancer; mei 2011

De lokale bijdrage van houtverbranding aan PM10 en PM2,5, tijdschrift lucht, april 2011

Geurhinder per bron, Compendium voor de leefomgeving, 1990 – 2010

Meten aan luchtkwaliteit bij scholen biedt inzicht, Geluidsnet februari 2011

Emissiemodel houtkachels, TNO februari 2011

Oxidative Stress, DNA Damage, and Inflammation Induced by Ambient Air and Wood Smoke Particulate Matter in Human A549 and THP-1 Cell Lines, ACS januari 2011

Verslag symposium Stookhinder, MGM, november 2010

Statusoverzicht houtkachels in Nederland, Procede Biomass, oktober 2010

Gas-, hout- en oliegestookte ketels, ECN september 2010

Beoordeling rapport Luchtemissies houtkachels, CE Delft juli 2010

Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren?, Habitat, juni 2010

Houtverbruik bij huishoudens, CBS mei 2010

Brief aan GGD Boord-Holland; ECN mei 2010

Zoek de norm, inleiding voor het MGM – Platform Houtstook, Habitat, april 2010

Milieuhinder, milieugedrag en milieubesef van personen, CBS februari 2010

De bijdrage van houtverbranding aan PM10 en PM2.5, ECN februari 2010

Rapportage webenquete gemeenten, 2010

Comparison of Toxic Chemicals in Wood and Cigarette Smoke

Beoordeling rapport luchtemissies houtkachels, CE Delft juli 2010

Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties; december 2009

De bijdrage van houtverbranding aan PM10 en PM2.5 tijdens een winterperiode in Schoorl, ECN 2009

Ecodesign (verwachte EU-normen); Interfocus december 2009

Veronachtzaamd gezondheidsrisico: hout stoken; Gezondheid en Milieu maart 2009

Wettelijke aanpak open verbrandingstoestellen in woningen, UJG (VROM) oktober 2008

Antwoord op Kamervragen Poppe 2008

Determining PM-emission fractions (PM10, PM2.5, PM1.0) from small-scale combustion units…, Landesamt für Umweltschutz Sachsen- Anhalt

Wood smoke major source of air pollution in winter, European Commission, 2007

Domestic Heating – PM emissions and reduction measures in Germany, Umwelt Bundes Ambt 2007

Emissies van dioxines en PAK’s door gebouwenverwarming met vaste brandstoffen, AMINAL 2000

Health Effects of Woodsmoke Washington State Department of Ecology

Procesbeschrijving open haarden, hout- en kolenkachels, RIVM 1994

Rookoverlast houtkachels, haarden en vuurkorven, burenruzie of milieuprobleem?, Rijksuniversiteit Groningen

Woodsmoke Health Effects: A Review, L. P. Naeher et al., 2006

Luchtkwaliteit en uw gezondheid; VROM maart 2006

Biomass Polution Basics, David Pennise, University of California Berkeley

Voor gezondheidseffecten zie ook The Lancet (registratie nodig)

Nog meer documenten op Burning Issues en op Wood Burner Smoke