Staatssecretaris Milieu

default

In deze brief (  Pagina 01 + Pagina 02 ) van De Directeur Klimaat, Lucht en Geluid staan interessante dingen in.

 

 

  1. Overlast door houtstook wordt nu ook door DKLG genoemd; zorg voor risico’s gezondheid!
  2. Overlast komt steeds vaker voor en de oplossingen zijn lastig.
  3. Burgers moeten goed stoken. (mooi punt voor houtrook.nl, want er wordt slecht gestookt)
  4. Het is helaas vaak lokaal.(wordt wel steeds groter door groei houtkachels)
  5. Meer KENNIS is gewenst bij overheden. Op de site is genoeg informatie te vinden dat houtrook schadelijk is, maar meer kennis en informatie over de gevaren van houtrook is gewenst. Dat is de enige manier om de boel wakker te krijgen. Via stank lukt dat niet daar is geen draagkracht voor. Wel als het om de gezondheid van kinderen gaat dan worden de meeste wel scherper.
  6. Het mooiste in de brief SIMPELSTE OPLOSSING IS EEN STOOKVERBOD , maar daar gaan we weer draagkracht en dan is  KENNIS een troef. Alles draait om kennis net als bij tabaksrook en asbest.
  7. Het punt gaat nu naar GGD, overheden, bedrijfsleven en burgerorganisaties zoals houtrook.nl
    Wij zijn beschikbaar