Denemarken (links)

deen

 

 

 

 

 

BRON: 

Luften i et typisk villakvarter med mange brændeovne indeholder tre gange så mange kræftfremkaldende fine partikler som luften ved selv voldsomt befærdede veje med masser af biler.

br_ndeovn_pejs_te_g_722360m

Danskerne elsker pejsehygge, men det kan gå hårdt ud over luftkvaliteten. (Foto: Colourbox)

Det viser en ny undersøgelse fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (det tidligere DMU).

Forskerne har sammenlignet koncentrationen af de sundhedsskadelige PAH’er på den stærkt trafikerede H.C. Andersens Boulevard midt i København med et almindeligt villakvarter i Jyllinge på Sjælland.

Tallene afslører, at villakvarterer med mange brændeovne er et betydeligt mere sundhedsskadeligt sted at opholde sig end myldretidstrafikken i København, som der ellers har været meget sundhedsmæssig fokus på.

Da forskerne for fem år siden for alvor blev opmærksomme på de sundhedsskadelige effekter ved osen fra landets op mod 750.000 brændeovne, lød meldingen fra myndighederne, at udledninger i villakvarterer med blus på brændeovnene lå på niveau med de mest trafikerede veje i København.

Nu viser det sig altså, at forureningen med det kræftfremkaldende stof benzo (a) pyren i boligkvarterer er tre gange højere end tidligere oplyst.

Forskellen skyldes ifølge seniorforsker Thomas Ellermann fra Nationalt Center for Miljø og Energi ikke, at forureningen er blevet mindre på vejene.

– Forklaringen er nærmere, at vi nu for første gang har brugbare målinger fra et helt år i træk på brændeovnsluft, siger han.

Thomas Ellermann understreger, at fundene fortsat er under den af EU fastsatte grænseværdi.

Men de nye fund betyder, at luftmålingerne herhjemme skal ændres fra at have mest fokus på trafikerede veje og til at se mere på boligområder, hvor folk lever med deres børn.

– I den nuværende overvågning måles PAH kun på én målestation. Men afhængig af PAH-niveauet andre steder i landet kan der være behov for at etablere fire eller syv luftmålestationer.

EU’s direktiver giver dog også mulighed for at udskifte nogle af de dyre målinger ud med computermodeller eller andre simplere metoder, siger han.

Fakta om danskernes brændeovne

x

* Danskerne har 750.000 brændeovne stående i deres hjem.

* De er sammen med brændekedlerne skyld i cirka 70 procent af de sundhedsskadelige partikler, der udledes i Danmark. Til sammenligning står trafikken kun for 16 procent af partikeludledningen.

* Miljøministeriet har derfor netop søsat en kampagne, der skal lære danskerne, hvordan man fyrer rigtigt i brændeovnen, da megen forurening skyldes forkert fyring.

* De sundhedsskadelige partikler fra brændeovnene er vurderet til årligt at være skyld i omkring 200 tidlige dødsfald og cirka 160 hospitalsindlæggelser.

* Brændeovnsrøg er særlig problematisk, fordi forureningen foregår tæt på andre menneskers boliger og fra lave skorstene.

—————————————————————————————————————–

Health effects assessment of exposure to particles from wood smoke (link naar site)

Miljøstyrelsen(Gezondheidseffecten beoordeling blootstelling aan houtrookdeeltjes )

Deens Agentschap voor Milieu

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401
København K
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail: mst@mst.dk
www.mst.dk
CVR: 25798376
EAN: 5798000863002Abstract
Based on an extensive literature survey the reports concludes that particles from wood smoke should be considered as harmful to health and that effects from these particles can not be considered as less severe compared to ambient air particles in general or diesel particles. In DK there is about 551,000 wood stoves and 48,000 wood boilers and the particle emission from these sources make up the most dominant source of particle emission in DK. It is estimated that this emission contributes to an annual increased PM2.5 level of 0.6 microgram/m³. From the dose-response relationships used by the WHO and EU it can be estimated that this increased level is associated with an annual increase in mortality of about 200 extra deaths, about 160 extra cases of hospital admissions due to respiratory diseases, and about 60 new cases of chronic bronchitis in the DK.

– – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – –  – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Health effects assessment of exposure to particles from wood smoke (link naar document)Danish Environmental Protection Agency

(Gezondheidseffecten beoordeling blootstelling aan houtrookdeeltjes )

Elsa Nielsen, Marianne Dybdahl

Department of Toxicology and Risk Assessment
National Food Institute
Technical University of Denmark

Poul Bo Larsen
Danish Environmental Protection Agency

– – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – –  – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –