De houtkachel stoker is een stille killer van zijn buurtgenoten

Bron: Internet Henk Daalder

http://www.duurzamebrabanders.nl/blog/author/henk-daalder/

In de afgelopen maanden hebben twee van mijn buurtgenoten een ernstige ziekte gekregen. Beide leefden en woonden op een plek waar ze vaak werden blootgesteld aan giftige rook van houtkachels in hun nabije omgeving.

De een kreeg op zijn zestigste en hersenbloeding, een ziekte van de aderen die meestal pas bij 70 en 80 jarigen an het licht komt.
Hij leeft nog, en kan weer lopen na maanden revalidatie.

De ander kreeg kanker en is na korte tijd overleden, zijn huis staat nog steeds leeg. Hij was een vijftiger.

Deze beide buurtgenoten woonden op plekken met een hoge concentratie houtkachel rook. In de afgelopen jaren ademden ze heel vaak ogenschijnlijk schone lucht, die alleen af en toe stonk naar houtkachel.
Dus ze werden net als alle andere buurtgenoten blootgesteld aan de gifstoffen in de houtkachelrook.

Een buurt moet er samen voor gaan zorgen dat de schade door houtkachelstokers beperkt wordt.

Dat gif doet vervelende dingen in het lichaam. Een voorbeeld is dat de giffen in het bloed komen en daar tot lichte ontstekingen leiden in de vaatwand. Dat leidt dan tot aderverkalking. Iedereen heeft daar last van, maar met de extra belasting van de houtkachelrook er bij, gaat het extra snel, afhankelijk van de concentratie van het gif.

Houtkachelrook ontstaat altijd als de buurman zijn houtkachel stookt.
Ook al zegt hij dat hij schoon stookt, dat is het niet. Alleen aardgas kan schoon gestookt worden. Hout schoon opstoken kan alleen in een industriële installatie waar de rook wordt naverbrand en gefilterd en gewassen. Dat doet een buurman niet.

Als de buurman zijn houtkachel stookt, verspreidt hij ziekmakend gif over de omgeving. Dat gif gaat de hele buurt over en verder. Zo bleek in een onderzoek in een dorp achter de duinen bij de Noordzee, dat de schone lucht daar al vervuild is met houtkachel gif uit Engeland, dat gif was ca 10% van de toelaatbare dosis.

Dus ook al ruik je geen houtkachel lucht, het gif is er wel.
En de ziekteverschijnselen zullen ook optreden, al zal dat voor iedereen verschillen.
Dus hoog tijd om houtkachelstokers, de stille killers zo ver te krijgen dat ze stoppen met hun houtkachel.
Gemeentes kunnen de buren die het houtkachelgif over zich heen krijgen, een korting geven op de WOZ, en dat weer terug halen bij de woningen die een houtkachel hebben.

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit. Ze moeten actie ondernemen als de lucht te vies is. Bij buren van houtkachelstokers is dat het geval.

Gemeentes moeten in zo’ n geval een actie plan opstellen en uitvoeren om de overschrijding van luchtvervuiling onder de norm te krijgen.
De luchtvervuiling woirdt meestal alleen gemeten voor het verkeer, dus op plekken waar veel verkeer si, maar houtkachels gaan daar ver overheen, meer wel lokaler.
Echter in de luchtkwaliteit wet en regelgeving, geldt de smerigste plek als referentie die verbetert moet worden. Helaas proberen gemeentes te voorkomen dat ze in woonbuurten gaan meten.
Dat hoeft eigenlijk ook niet, want houtkachel rook is altijd giftig, ook een beetje rook. Daarom is het beter dat een gemeente het helemaal weg werkt.

De houtkachel stokers zelf, kunnen het best hun kachel laten ombouwen naar aardgas. Dat kost wel wat, want gas, maar het is een stuk goedkoper dan de schadeclaims van de buren.