Column Jaap Huibers

Houtrook: milieu-onvriendelijk en zeer ongezond voor omwonenden

rtv utrechtGoedemorgen luisteraars,

Vandaag vraag ik uw aandacht voor een fenomeen dat sterk milieu vervuilend is, een bedreiging voor de gezondheid vormt en dus een weinig sociaal iets is. Waar heb ik het over? De tegenwoordig zo dikwijls gestookte houtkachels. Eerst wat feiten: in een houtkachel wordt allerhande hout gestookt, verbrand. Dat geeft in de meeste gevallen een fikse verbrandingsrook uitstoot. Rook van hout behoort bepaald niet tot de meest frisse en gezonde stoffen. Integendeel, houtrook bevat veel teer en zogenaamde koolwaterstoffen die zowel voor het milieu, alsook voor de gezondheid kwalijke gevolgen kan hebben. Volgens deskundigen bevat houtrook meer dan 500 zeer schadelijke chemische verbindingen. Ik begrijp eigenlijk nog steeds niet, dat de overheid het stoken van houtkachels, zeker in dorpskernen of bewoonde wijken, kortom, daar waar huizen dicht bij elkaar staan, toestaat. Ter wille van het milieu en de volksgezondheid wordt de maximum snelheid van het autoverkeer rond steden teruggebracht naar 80 km/uur. Wie dat ook maar een paar kilometer overschrijdt heeft een fikse beuring aan zijn broek. Maar tegen een houtkachel, die frequent gestookt wordt, veel rook uitstoot , heel erg kwalijke rook, inclusief alle stank voor omwonenden, daar wordt niets tegen gedaan. Je kunt de vraag stellen: heeft het stoken van een houtkachel enig nut, is het zinvol? Beslist niet. Ik heb de indruk dat houkachel-stook-liefhebbers een type mens is met wat kinderlijke, pyromane neigingen, wat romantisch, een beetje oermensje spelen en vooral de ‘baas’ willen zijn, onafhankelijk in een vermeend eigen koninkrijkje. Met ‘terug naar de natuur’ heeft het stoken van een houtkachel niets te maken, want de natuur lijdt alleen maar van die vieze houtkachelrook. Bijna alle mensen hebben tegenwoordig centrale verwarming. Die eigentijdse hoog-redementketels zijn uiterst milieuvriendelijk. Als je sociaal, milieu bewust en zuivere gezondheidsoverwegingen nadenkt, dat stook je een moderne c.v.ketel en laat je alle houtverbranding in  kachels en open haarden beslist achterwege. Nog iets merkwaardigs: roken in open bare gebouwen, gelegen heden mag absoluut niet meer, o.a. vanwege het ‘meerook’ effect. Maar hoe zit dat dan met die houtkachels, die zovel rook uitstoten, dat de hele buurt er van mee kan genieten en die kwalijke rookdampen moet inademen? Kijk, de stoker zelf ruikt binnenshuis meestal niets, maar de omgeving des te meer. En zelfs al heb je je huis goed geïsoleerd, die rook van houtverbranding dringt altijd wel ergens door naar binnen, met name als jij ‘onder de rook’ van de houtkachelstoker woont.

Rook van hout kan zeer kwalijke effecten hebben op de gezondheid. Dat is uit degelijke onderzoeken ruimschoots gebleken. Het kan een direct effect hebben op de slijmvliezen van mond, keel en bronchiën en longen. Veel mensen reageren allergisch op houtrook en het kan op den duur ook nadelige gevolgen hebben voor hart en bloedvaten . Rook van hout, evenals die van sigaretten en sigaren, bindt zich heel makkelijk aan speeksel, evenals het zich bindt aan kleding en dergelijke. Als je in de rook van een houtvuur hebt gestaan, dan kun je dat nog vele uren, soms zelfs dagen, aan je kleding ruiken. Rook bindt zich dus makkelijk, en met name die speeksel-rookbinding zorgt er voor, dat de kwalijke stoffen van de rook mee de maag in gaan. En juist die houtrook verbindingen geven, bewezen, een verhoogde kans op maagslijmvliesirritatie en wellicht zelfs op het ontstaan van maagkanker. Ook voor de longen is houtrook een zeer kwalijk goedje. Het irriteert de slijmvliezen van bronchiën en longblaasjes, waar het tot chronische ontstekingsprocessen kan leiden, met als uiteindelijk gevolg: verbindweefseling van de longblaasjes, ook wel longemfyseem genoemd.

Kortom, wie intelligent, sociaal voelend, milieubewust en oog wil hebben voor met name de gezondheid van zijn medemens, die persoon zal nooit meer een open haard en zeker geen houtkachel meer (willen) stoken, ten zij je een zogenaamde katalysator in het afvoerkanaal laat plaatsen, waardoor de vuiligheid en de stank uit de rook weggehaald wordt. Want als je je bewust bent van de effecten en consequenties van het stoken van een houtkachel of open haard, zeker in wat dichter bebouwde/bewoonde leefsituaties, en je stook in feite alleen maar voor jouw eigen plezier, romantiek en eigen genot toch verder, nou, zo’n mens heeft toch zeker iets heel egoïstische in zijn wezen. Als u het met dit alles wat eens bent, schrijf of bel me dan gerust. Misschien kunnen we de politiek overtuigen om tot een gezonde actie/bestuurlijke maatregel te komen.

Luisteraars, graag weer tot volgende week, in liefst schone, houtrook en stank vrije lucht.

© 2014, Jaap Huibers, Amerongen.

Houtrook bevat levensgevaarlijke stoffen (deel 2)

 rtv utrechtGoedemorgen luisteraars,

Veertien dagen geleden heb ik aandacht besteed aan de gevaren van houtrook uit open haarden en vooral uit die vreselijke houtkachels. Door de vele reacties op mijn verhaal, allemaal erg positief en instemmend, kreeg ik heel veel informatie aangereikt over de gevaren van houtrook, de stankoverlast en de soms zeer ernstige gezondheidsproblemen die mensen met houtstokende buren kunnen oplopen en ondervinden. Een ding is duidelijk: de overheid laat de burger radicaal in de kou staan, doet niet, treedt niet handhavend op en corrigerend op,terwijl daar wel mogelijkheden  toe zijn. Over de zeer ongezonde en dus kwalijke kanten van houtrook kunt u veel leven op de RIVM website over houtrook. Zie: www.houtrook.nl/rivm-over-houtrook

En als je dan leest hoe gevaarlijk houtrook is, dan denk ik: die ellende wil je je buren en je omgeving toch niet aandoen? Je leeft toch niet uitsluitend voor je eigen lol, jouw eigen fun en soms erg egoïstische gezelligheid? Want we kunnen het over een ding eens zijn: Echte menselijke beschaving, dat is dus, het als mens beschaafd en liefdevol jegens elkander willen leven, stoelt eigenlijk op een fundament: Wees altijd bereid om rekening met de ander te houden en doe de ander geen overlast aan, ook al moet je dan iets van jouw eigen pleziertjes inleveren. Verpest en verziek het leefmilieu van je medemens nooit. Of wel, het oude adagium: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet (aan).

Iedereen weet dat echt schone lucht om te kunnen ademen en dus gezond leven, door de milieuvervuiling, het verkeer, de industrie en die gigantisch smerige vliegtuigen, steeds schaarser wordt, ja, zelfs al enigszins in de gevarenzone zit. Toch heeft ieder mens in feite recht op schone lucht. In dat licht bezien is het toch volledig van de gekke, als jij, zeker in een stad, dorp, of bewoonde buurt, een houtkachel gaat stoken met alle vuiligheid die dat kan opleveren. Gezien die vele reactie op mijn vorige houtrookcolumn, is me duidelijk geworden, dat erg veel mensen te maken hebben met en zelfs lijden onder deze houtrookellende. Landelijk blijken er tal van verenigingen, netwerken, organisaties etc. te zijn die het stoken van hout in open haarden en houtkachels op de agenda van de overheid proberen te krijgen. Gaat u eens lezen op www.netwerkhoutrook.nl   of  www.houtrook.nl

Houtrook is veel smeriger en gevaarlijker dan rook uit kolenkachels. Houtrookkachels zijn zelfs veel smeriger dan zware dieselvrachtwagens. Wat ik zelf ook niet wist is, dat houtrook erg veel z.g.n. fijn stof bevat en dan met name dat erg gevaarlijke ultra-fijnstof. Deze ultra kleine deeltjes bevatten creosoot, roet, dioxines en andere zeer toxische stoffen die bij inademing diep doordringen in de longen, opgenomen worden in de bloedbaan en ontstekingsreacties in de longen veroorzaken. Het RIVM heeft geconstateerd (uit langjarig onderzoek gebleken), dat jaarlijks ruim tweeduizend mensen overlijden door, zelfs een kortstondige, blootstelling aan concentraties fijn stof.

Nog een zorgwekkend gevaar: we weten dat er bij verbrandingsovens de zeer kankerverwekkende stof dioxine vrijkomt. Dat wordt zoveel mogelijk weg gefilterd. Maar wat velen  niet weten is, dat, zeker bij een slecht gebruikte of niet goed ontworpen houtkachel (en dat blijken er erg veel te zijn), veel dioxine via de rook in de directe omgeving terecht komt. Toch een nadenkertje voor de open haard of (soms maniakale)  houtkachel stook fanaat. Die houtstoker zit dan weliswaar met een glaasje wijn en een stukje oude kaas bij stinkend rokende houtblokken gezellig te romantieken, maar hij draagt er wel aan bij, dat de omgeving, zijn buren, die kankerverwekkende rotzooi zelfs tot in hun huis moeten opsnuiven.

Overheid, zeg ik tenslotte, dit is toch een volledig onaanvaardbare situatie? Overheid, grijp in. Doe iets en laat niet toe dan sommige mensen milieu en gezondheid van anderen door dit weinig sociaal voelend houtstookgedrag verzieken.

We zullen doorgaan, doorgaan en vechten voor schone lucht ook voor onze kinderen en de smerige rookveroorzakers moeten we blijven wijzen op hun weinig sociale gedrag.

Als u wilt reageren kunt u me bellen of schrijven of via rtvutrecht.nl bereiken.

Graag weer tot de volgende week.

© 2014, Jaap Huibers, Amerongen

Houtrook... Mogen we elkaars gezondheid en het milieu schade toebrengen?

rtv utrechtGoedemorgen luisteraars,

Vorig jaar, eind maart begin april, heb ik in twee columns uw aandacht gevraagd voor de ernstige gevaren en de overlast ten gevolge van houtrook, ofwel, de ellende die veroorzaakt wordt door mensen die het zelf zo erg leuk vinden om in huis ‘vuurtje te stoken’, ofwel, te pas en te onpas de houtkachel (evt. open haard) aan te steken. Begin maart j.l. ontving ik een brief van de voorzitter van de Stichting Houtrookvrij. Omdat het hier een ernstig iets betreft, zeker waar het onze gezondheid en het milieu betreft, meen ik er goed aan te doen deze brief aan u voor te lezen, ofwel, met u te ‘delen’.

Beste Jaap Huibers,

Betreft:  jouw column van 6 april 2014: Houtrook bevat levensgevaarlijke stoffen.

hrvHartelijke dank dat jij vorig jaar in je column ongezouten je mening hebt verwoord betreft de gevaren bij houtverbranding. Mocht jij er nog eens aandacht aan willen geven en meer informatie nodig hebben, dan zijn wij graag bereid al onze ervaringen en kennis aan te reiken. Sinds november 2014 zijn wij een Stichting geworden om zo een meer serieuze gesprekspartner te kunnen zijn voor tal van instanties. Onze naam is nu ‘Stichting Houtrookvrij en onze site is www.houtrookvrij.nl

cropped-cropped-cropped-Houtrook-logo11-1.jpgWe werken ook samen met de site www.houtrook.nl.

 

Inmiddels hebben beide sites samen zo’n 20.000 bezoekers per maand. Dat is een verdubbeling van vorig jaar. De strekking van die 20.000 klachten per maand zijn aan het veranderen van overlast van een kachel naar overlast van meerdere kachels in de directe (bebouwde) omgeving. Dat maakt het probleem nog ernstiger, omdat het niet meer uitmaakt waar de wind vandaan komt. Altijd wordt er houtrook geroken in de bewoonde omgeving. Dagelijks ontvangen wij brieven van mensen uit het gehele land, waar de machteloosheid van afdruipt. En NIEMAND KAN HELPEN. De gemeente, de politie, de brandweer, allen worden benaderd, maar niemand kan iets doen. Gemeenten hebben geen kennis inzake dit onderwerp, of erkennen het probleem niet of geven aan, geen geld te hebben voor handhaving etc. Inmiddels hebben wij klachten uit 192 gemeenten in Nederland en nog steeds geeft de landelijke politiek niet thuis...

 

Tot zover de brief van de Stichting Houtrookvrij.

Welnu, beste luisteraars, toch wel een diep tragisch feit, dat er mensen zijn, die zich letterlijk, dus feitelijk, geen donder aantrekken van het milieu en de gezondheidsschade die hun houtsrookgedrag veroorzaakt. Want, en dat is intussen klip en klaar duidelijk, houtrook behoort tot een van de meest schadelijke stoffen voor gezondheid en milieu. Het is toch te bizar voor woorden, dat op weet ik veel hoeveel niveaus regels en wetten zijn, die gezondheid en milieubeschermend moeten functioneren. Zoals: niet meer roken in openbare gebouwen, cafés, geen oude auto’s in de (dicht bevolkte binnen) steden, vette milieubelastingen op god weet wat, onder het mom van ’we investeren in een schoon milieu’, en dan, op 22 en 23 maart j.l., een mooie, beginnende lenteavond om in de tuin nog een half uurtje te werken, ja dan uit je tuin moeten wegvluchten omdat in de directe omgeving ego-individuen bezig zijn hun eigen, m.i. vreemde plezier te beleven aan het toch weer stoken van de houtkachel, met alle stank en ongezonde lucht van dien. Wie in deze tijd,waar milieu, alsook gezondheid van ieder mens, een zeer belangrijk item is, omdat er al zoveel ongezonde ellende in het milieu is binnengedrongen, ja, wie in deze tijd nog steeds een houtkachel meent en zelfs durft te stoken, die mens moet toch eens bij zichzelf te raden gaan en zich afvragen, serieus en in alle eerlijkheid: is het wel verantwoord om in een bebouwde kom, een bebouwde omgeving waar veel mensen wonen, die ellende rook door mijn toedoen te produceren en is dat houtkachel echt wel nodig? Wist u, dat er mensen zijn met long- en bronchiproblemen, die t.g.v. het houtsrookgedrag van  mensen in  hun directe omgeving, bij de huisarts en zelfs de longarts moeten aankloppen voor medicijnen, omdat ze anders stikken van benauwdheid.

En dan dat heel oude gezegde:

“WAT GIJ NIET WILT DAT U GESCHIED, DOE DAT OOK EEN ANDER NIET....” Verpest het milieu niet, draag niet bij aan het veroorzaken van schade aan de gezondheid van uw medemensen. Je leegt toch ook geen tank met varkensgier in de straat, met alle stank en zeer ongezonde (ammoniak)lucht van dien?

Kijk vooral eens op www.houtrookvrij.nl en www.houtrook.nl

Verdiep u eens wat ernstig in de kwalijke ellende die houtrook kan veroorzaken.Als we iets voor elkaar over hebben, in menselijk, positieve zin, werk er dan een mee, dat we allemaal schone en gezonde lucht kunnen inademen.

Luisteraars, graag weer tot de volgende week.

© 2015, Jaap Huibers, Amerongen