Archief categorieën: Wetenschap

Oer & aangelegde bossen verdwijnen massaal voor de biomassa centrales.

Je komt het steeds vaker tegen. Hele stukken bos weggevaagd door houtkap.
Voor elke boom die gekapt wordt komen er 3 voor terug werd verteld.
Hier in Flevoland gaan er 1000 weg en komen er 800 voor terug. Alleen gebeurt dat zelden. Na vele jaren zijn op de kale plekken geen bomen gepland. Wel groeien er massaal brandnetels.
Staatsbosbeheer & Flevolandschap verdient aan de stammetjes die meteen de kachels in gaan. Extra kankerverwekkend. Geld is belangrijker dan gezondheid, maar dat wisten we al van de geweldige hype de Nieuwe Wildernis.

Het is onverantwoord om een houtkachel of pelletkachel aan te schaffen en/of te gebruiken.

 

Vanaf 12-4-2018 zijn er 2x meer Friezen na het lezen van dit artikel. Immers een gewaarschuwd mens telt voor 2. Het moge nu duidelijk zijn: Het is onverantwoord om een houtkachel of pelletkachel aan te schaffen en/of te gebruiken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor andere toestellen of installaties waar hout mee wordt verbrand. Het brengt de gezondheid van de hele omgeving in gevaar. Nu de rest van Nederland nog.

 

Een lesje in houtrook.nl door Jos Merks

Radio Twente heeft even een opfris cursus gekregen over fijnstof.

Met dank aan Radio 1Twente.

Samen werken met de stichting is vanzelf sprekend.

Woordvoerder Jos Merks van de site www.houtrook.nl valt af en toe in.

Drukke tijden de afgelopen 4 maanden maken samenwerken minder werk 🙂

INSTRUCTIES VOOR HET SAMENBOUWEN VAN EEN EIGEN FIJNSTOF SENSOR .

Sensor bouwen

BOODSCHAPPENLIJSTJE

– NodeMCU ESP8266, CPU/WLAN
– SDS011 Feinstofsensor
– DHT22, Temperatuur & Luchtvochtigheid – (optie)
– Verbindingskabeltjes
– USB voedingskabel b.v. platte 2m micro-USB kabel
– Stekker netvoeding USB (van mobieltje, tablet)
– Tie wraps -> Bouwmarkt
– Slang, bij voorkeur niet transparant 6 mm doorsnede, lengte ca. 20cm (Bouwmarkt, aquarium shop)
– Bescherming tegen weersinvloeden, Marley Silent bochten (DN 75 87°)

Vervolg op deze site

Een verbod op hout stoken zou volgens de meesten het beste helpen tegen slechte luchtkwaliteit.

“Een verbod op hout stoken zou volgens de meesten het beste helpen tegen slechte luchtkwaliteit. Stoppen met kolencentrales en het vliegverkeer beperken zijn voor veel respondenten ook populaire maatregelen. „Over het verbieden van vliegverkeer en hout stoken hoor je beleidsmakers nooit, maar autootje pesten doen ze wel”.

BRON TELEGRAAF

RIVM Houtrook bevat schadelijke stoffen.

Uitstoot houtkachels schadelijker dan dieselauto’s

BRON

De rook van houtkachels is een groeiend probleem.

Steeds meer mensen hebben een houtkachel en daarmee neemt ook de overlast toe. De rook is niet alleen hinderlijk, maar vooral ook schadelijk voor de gezondheid. Schadelijker dan de dieselauto’s die we met zijn allen zo vies vinden. Dat stelt de Werkgroep Houtstook-vrij in een brief aan minister Henk Kamp. We citeren uit de brief:

Houtstook is een groot en nog steeds snel groeiend probleem

Meer dan een kwart van de Nederlandse huishoudens heeft een open haard of houtkachel, meer dan 30 % van de Nederlanders heeft last van houtrook van de buren en in 272 gemeenten kwamen de afgelopen twee jaar ruim 3000 meldingen binnen van houtrookoverlast, het topje van de ijsberg. De fijnstofemissie door houtstook is de fijnstofemissie van het verkeer al voorbij. Ter vergelijking: 2 uur de open haard of vier uur de houtkachel laten branden, zorgt voor evenveel fijnstof als een auto die van Brussel naar Wenen rijdt (ca. 1100 km).

 

Houtstook is zéér slecht voor de gezondheid

Volgens nieuw onderzoek is fijnstof die vrijkomt bij verbranding van hout, schadelijker dan fijnstof die vrijkomt bij diesel. En houtrook is twaalf maal schadelijker dan sigarettenrook (bij eenzelfde rookdichtheid). Naast fijnstof en het nog gevaarlijker ultrafijnstof komen bij houtstook nog allerlei andere gifstoffen vrij zoals PAK’s, VOS, dioxine, koolmonoxide en acroleïne. Al deze stoffen leveren een scala aan gezondheidsklachten op en zorgen voor een kortere levensverwachting.

 

Houtstook is niet duurzaam en brengt het klimaat grote schade toe

Bij de verbranding van hout ligt de uitstoot van CO2 per GJ bijna twee keer hoger dan de CO2-uitstoot die bij de verbranding van Gronings aardgas vrijkomt. Bomen hebben zoveel veel meer tijd nodig om te groeien, dan dat het duurt om ze op te stoken. De opname van koolstof uit CO2 gaat heel langzaam, terwijl bij houtstook een aanzienlijke hoeveelheid koolstof direct in de lucht komt als CO2. Roetdeeltjes komen zelfs op de Noordpool terecht en zorgen daar voor extra absorptie van zonlicht.

Het is dan ook niet houdbaar om subsidie te blijven geven op pelletkachels en biomassaketels

Laat staan dat ook houtkachels opgenomen zouden worden in de ISDE-subsidie, zoals medewerkers van uw ministerie aan het voorbereiden zijn met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de kachel-branche in het kader van de Green Deal. In 2017 is al voor ruim 11.000 pelletkachels en bijna 2000 biomassaketels subsidie verleend. Zeker in woongebieden bestaan vele ‘hotspots’ met hoge concentraties schadelijke stoffen.

Overwegende dat de Staat een onderzoekplicht , een waarschuwingsplicht en een zorgplicht heeft, dat houtstook zeer schadelijk is voor de volksgezondheid en niet duurzaam is, vragen wij u om uw beleid aan te (laten) passen door:

  • Biomassa(bij)stook uit het Energieakkoord en de Green Deal te halen als duurzame alternatieven voor energieomzetting of ruimteverwarming;
  • Hieruit volgend het per direct afschaffen van de ISDE-subsidie op pelletkachels en biomassaketels en de SDE+-subsidie op biomassa(bij)stook;
  • De Green Deal, ‘Een volledig duurzame energievoorziening in 2050’ , niet te laten misbruiken door de kachelbranche om naast pelletkachels ook – vernieuwde – houtkachels te promoten en/of te subsidiëren (zie onder maatregel 2 uit de bijlage);
  • Het uitdragen van de gevaren van biomassa-stook en het nemen van maatregelen ter bevordering van hergebruik van biomassa teneinde verbranding van biomassa te stoppen;
  • Deze uitgangspunten mee te nemen in bestaande en nog te sluiten (handels)verdragen.

Bovengenoemde maatregelen en de overige in de bijlage genoemde maatregelen dragen substantieel bij aan verbetering van de luchtkwaliteit en hebben daardoor een positief effect op de volksgezondheid, het milieu en het klimaat.

Regelgeving rond schadelijke rookoverlast houtstook noodzakelijk.

Regelgeving rond schadelijke rookoverlast houtstook noodzakelijk.

Al jaren weten we dat COPD onder de dertigers op het platteland van Oeganda opvallend veel COPD voorkomt. De belangrijkste risicofactor uit dit onderzoek was de blootstelling aan houtrook En terwijl ontwikkelingsorganisaties in ontwikkelingslanden veel doet om de circa drie miljard mensen die wereldwijd worden blootgesteld aan houtrook terug te dringen. Om ervoor te zorgen dat COPD bij met name jong volwassenen wordt teruggedrongen. Hebben vele Nederlanders gezondheidsklachten door houtstookrook van “groene” buren.

Rook van houtstook kan zorgen voor irritatie van de neus, ogen, keel en luchtpijp en kan hoesten en benauwdheid veroorzaken. Bewoners ervaren regelmatigstankoverlast. Waarbij geldt dat hoe meer mensen er hout stoken, hoe meer overlast er wordt veroorzaakt.

De rook die vrijkomt door het stoken met houtkachel of open haard kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat stellen eerder de GGD en de Universiteit Utrecht al na een onderzoek bij gezinnen in de drie noordelijke provincies. En feitelijk heeft dit onderzoek belangrijke implicaties voor de rest van Nederland. Het onderzoek werd gedaan bij gezinnen die last hadden van de rook van de houtkachel van de buren. Bij acht van de tien gezinnen bleek de hoeveelheid fijnstof grensoverschrijdend.

Wet moet worden aangepast

De wetgeving zou moeten worden aangepast en gemeenten moeten mogelijkheden krijgen deze overlast door houtstook te kunnen aanpakken. Bij acht van de tien van de eerder onderzochten gezinnen werd meer fijnstof gemeten dan de maximale waarde die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert.

Omdat gemeente niets kunnen doen bij gebrek aan regelgeving,  doet de GGD een beroep op de mensen die stoken. Er zijn verschillende particuliere instanties die al langere tijd strijden tegen het stoken van hout in woonwijken. Volgens de GGD kan met de gegevens van dit onderzoek een meetsysteem ontwikkeld worden waarmee rookoverlast kan worden vastgesteld.

Ongemakkelijke waarheid over uw houtkachel: Slecht voor milieu en uw GEZONDHEID!!

BRON MailOnline

Inconvenient truth about your wood-burning stove: They can be bad for the environment AND your health

  • More than million homes now have one with thousands installed each year
  • Their increasing use has shifted the way electricity is being generated 
  • But now experts are concerned stoves are bad for environment and health 

Wintry nights are drawing in and across suburbia the middle classes are enjoying a cosy evening ritual. They’re throwing another log in the wood-burner and sitting back to bask in the glow of a real fire — and of their own good fortune.

Not since the Aga has there been a more must-have status symbol for aspirational families. More than a million homes now have one, with 175,000 new ones being installed every year.

The rise of the trendy domestic stove, used to heat a room or an entire house, has coincided with a revolutionary shift in the way electricity is being generated in Britain, from coal to wood — and has led to us burning the most wood since the Industrial Revolution.

Health risk: Basking in an innocent home comfort, or adding to a dangerous environmental pollution?

Health risk: Basking in an innocent home comfort, or adding to a dangerous environmental pollution?

Costing anything up to £6,000 to buy and install, wood-burning stoves and boilers have joined Apple Mac computers, Smeg fridges, Nespresso coffee machines and Dyson vacuum cleaners as a badge of honour among the successful and the environmentally conscious.

There are even government subsidies designed to tempt householders away from ‘dirty’ carbon fuels to heat their homes and on to ‘clean’ logs and wood pellets.

But the cold truth is that — at odds with its perceived green credentials — the wood-burning craze is posing a real danger to the environment, and to our health.

Air quality experts say the stoves contribute to an ever-thickening cloud of smog engulfing our towns and cities, which is increasing the risk of cancer, lung disease, heart attack, stroke and even dementia.

Exacerbating the problem is the seemingly innocent habit people have of throwing open the doors of the stove to recreate the effects of an open fire or to warm up a room more quickly — thereby flooding the air with a deadly cocktail of noxious gases and toxic wood smoke particles.

Wood smoke is a cocktail of gases and dangerous microscopic particles. Some of these blobs of soot, called PM2.5s, are 100 times smaller than the diameter of a human hair and can get deep into our lungs. They’re so tiny that experts think they may even be able to get through the lungs and into other organs.

Worryingly, domestic wood-burning is now the UK’s single largest source of PM2.5 emissions.

Smoke also contains harmful pollutants such as benzene, formaldehyde, acrolein, nitrogen oxides and a class of nasty chemicals called PAHs.

Plus, any burning of fuel produces carbon monoxide, the potentially deadly, colourless gas.

But are wood-burners really as bad as all that? Can something as ancient and natural as throwing a log on the embers on a winter’s night really be dragging us back to the bad old days of ‘pea soupers’ and respiratory disease?

Stoves add to an ever-thickening cloud of smog 

Apparently so. UK air quality is now so bad that many cities and towns routinely fail to meet international standards. This year, a study by the respected Royal College of Physicians warned that outdoor air pollution is contributing to 40,000 deaths a year.

More worrying still, researchers revealed that more than nine out of ten Britons live in areas with pollution levels above World Health Organisation air quality limits.

While much of this pollution comes from dirty diesel engines, which, ironically, were encouraged by successive governments as a greener alternative to petrol, around one-tenth of our air pollution is blamed on our renewed appetite for ‘real’ wood fires.

Part of the appeal lies in their supposed green credentials. Unlike coal fires, wood fuel is ‘carbon neutral’. That’s because trees absorb the greenhouse gas carbon dioxide from the atmosphere as they grow. Burning wood simply releases this CO2 back into the air — meaning it makes little contribution to global warming.

Air quality experts say the stoves contribute to an ever-thickening cloud of smog engulfing our towns and cities, which is increasing the risk of cancer, lung disease, heart attack, stroke and even dementia

Air quality experts say the stoves contribute to an ever-thickening cloud of smog engulfing our towns and cities, which is increasing the risk of cancer, lung disease, heart attack, stroke and even dementia

Despite this, domestic stoves, logs and wood pellets don’t get any direct green subsidy from the Government. But other wood- burners do. Under one scheme, called the Renewable Heat Incentive, anyone fitting a wood-burning hot water boiler gets quarterly cash payments over seven years.

The scheme is designed to help people living in remote areas that are off the gas grid and who are having to rely on oil. Since 2009, around 12,000 homes have been given subsidies — typically between £2,000 and £3,500 over seven years — for biomass boilers.

Yet these are nothing compared with the £817 million given to energy companies switching from coal to wood to help meet emissions targets set in the 2008 Climate Change Act. Moreover, some environmentalists argue that the switch to wood-burning is entirely skewed — and that it doesn’t take into account the destruction of natural habitat caused when trees are felled.

Last year, it was revealed how some wood pellets destined for UK power stations are actually imported from the U.S. — giving them a black mark over the carbon footprint created by the airmiles spent transporting the product thousands of miles to Britain.

Yet advocates of wood-burners argue that when used properly — that is, with the door closed — they are cleaner and safer than conventional open fireplaces. Fumes are carried up the chimney, and there’s no chance of a log rolling out of the grate and on to a carpet, creating a potential fire hazard.

Even so, with all that smoke being emitted into the air, there is a serious cost to our health, says Dr Gary Fuller, an expert in air quality at King’s College London. He has gone as far as comparing the toxic, dirty air in today’s cities to that of the Fifties and Sixties, when open coal fires were often the only source of heat in most homes.

Wood smoke is a cocktail of gases and dangerous microscopic particles but is worse when you open the door to heat the room quicker

Wood smoke is a cocktail of gases and dangerous microscopic particles but is worse when you open the door to heat the room quicker

‘We know from those smogs that solid fuel burning causes urban air pollution problems,’ he says.

‘A return to wood-burning is being seen in cities throughout western Europe, while in London, wood-burning can be responsible for 10 per cent of air pollution in winter.

‘There is evidence that good wood-burning stoves produce less air pollution than open fires, because they burn wood more efficiently, but any home burning wood will be creating more air pollution than heating by gas, oil or electricity.

And if you don’t have a wood-burner yourself, well, you’re still not safe — not even with your doors and windows shut.

Much of the smoke and its component particles returns to ground level, where it seeps through gaps under doors and around windows to get back into our homes. In parts of America, indoor concentrations of fine particles from wood smoke can be 70 per cent of outdoor levels, even in homes that don’t have a wood fire. Dr Fuller has found similar results here.

There’s no question that modern wood-burning stoves are far less polluting in the home than traditional fires, producing 90 per cent less pollution and 14 per cent less carbon dioxide.

Even if you don’t have one, you’re not safe 

Meanwhile, the wood burning industry body, the Stove Industry Alliance, insists new European regulations are making stoves even more efficient and clean. Its spokesman was insistent the real benefits came from using them as intended — i.e. with the door firmly shut.

‘The door should only be opened for refuelling,’ he said. ‘Independent tests have shown that emissions introduced into the room during refuelling are low.’

Studies are now under way in New Zealand to look at the health risks from stoves in real homes rather than laboratories.

Risk of fire is another concern. Wood-burning stoves should be safer than an open fire because the flames and spitting logs are behind glass. But installing wood-burning stoves in homes, and particularly ones with thatched roofs, can send insurance bills soaring.

So how can you reduce the pollution from a wood-burning stove both inside and outside your home? Scientists in New Zealand have shown that smoke emissions from a wood fire very much depend on how the fire is lit and refuelled, and the quality of the wood.

Fires are most polluting in their first hour of use because the fuel is not burning efficiently. There are also bursts of pollution when doors are opened and the stoves reloaded.

Older stoves are likely to be more polluting — and potentially more leaky — than newer models. And dirty stoves will be less efficient than clean ones. Using well seasoned, properly dried wood cuts down on smoke. Owners should avoid overloading their stoves and robbing the fire of air.

There’s an irony to all this, of course. Just as the drive towards dirty diesel in the name of battling climate change turns out to have been an environmental disaster for air quality, so does the move towards wood burning.

And it seems that only time will tell exactly how serious a toll it takes on our health. 

Longfonds wil overlast door houtrook aanpakken.

Almere jamaicastraat voorBRON:Longfonds wil overlast door houtrook oanpakken
16 jul 2016 – 16:35 0 reaksjes Frysk
Der binne yn Nederlân mei-inoar sa’n ien miljoen iepen hurden en houtkachels…..
Der binne yn Nederlân mei-inoar sa’n ien miljoen iepen hurden en houtkachels….. 

 
Subsidies op pelletkachels stopzetten, een stookverbod bij windstil weer, houtrookvrije woonwijken met huizen zonder rookkanaal en stoken op hout ontmoedigen. Het is een greep uit de maatregels die het Longfonds, het eerdere Astma Fonds, doet aan de Nederlandse gemeenten. Het Longfonds reageert daarmee op de motie van Leeuwarden en Amersfoort over de aanpak van overlast door houtrook.

De gemeenten dienden de motie in bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens het Longfonds telt Nederland bijna een miljoen houtkachels en open haarden.

Die zorgen met elkaar volgens het Longfonds voor veel overlast. Ook zijn er mensen die ziek worden van de rook. Het groene imago van stoken op hout is niet terecht, volgens het Longfonds. Volgens het fonds wordt het de hoogste tijd dat gemeenten beleid ontwikkelen om verdere gezondheidsschade door houtrook te voorkomen.