Archief categorieën: Houtskool

Nieuwe coalitie zet met kampioen vervuiler hout de CO2-kraan wijd open

Opinie | Leffert Oldenkamp is adviseur bosbeheer

BRON
De formatiepartijen willen uitstoot van koolstofdioxide terugdringen, maar zij blijven met subsidies voor duurzame energie het verbranden van houtbrokjes stimuleren. Daarmee wordt twee tot drie keer zoveel emissie bereikt dan met aardgas.


Uit handboeken vallen de lijstjes met verschillende fossiele brandstoffen te halen, met de uitstoot in kilogram koolstofdioxide per opgewekt kilowattuur (kWh). Kampioen vervuiler is hout, dat in de reeks past omdat de bruikbare brandstoffen – gas, steenkool, dieselolie, plantenresten, hout – allemaal oorspronkelijk uit planten of dieren afkomstig zijn.
Dat de uitstoot zo verschillend is, komt omdat bij de vorming van fossiele brandstoffen al omzettingen hebben plaatsgevonden waarbij koolstof verloren is gegaan. Bij verbranding van de — fossiele — resten is er dan minder uitstoot per opgewekt kWh. Alleen bij hout, oliehoudende zaden, et cetera is er nog geen koolstof ontsnapt en gaat de volle mep koolstof de lucht in.
Het is daarom een fabeltje dat met biodiesel of met zogenaamde ‘biofuels’ een gunstiger resultaat kan worden bereikt.
Als er minder uitstoot wordt geëist, is het zaak eerst hout te verbannen en dan steenkool. Als er onvoldoende werkelijk hernieuwbare bronnen zoals zon, wind, en aardwarmte beschikbaar komen, en de kans daarop is behoorlijk groot, dan kun je het beste nog een tijdje met aardgas doorgaan. De nieuwe regering wil het omgekeerde.

Protest milieuorganisaties
Nieuwe regering moet subsidies voor het opstoken van bossen laten gebruiken om bossen aan te leggen
Op dit moment bestaat 60% van wat ooit als hernieuwbare energie werd gedefinieerd uit biomassa. Dat wordt nog erger en gaat ten koste van bossen. Want om een klein deel van onze energiebehoefte uit biomassa te halen, is een landoppervlakte nodig die aanzienlijk groter is dan ons huidige bosareaal. Weg bos. In het buitenland zijn er vergelijkbare ontwikkelingen.

Onze bossen kunnen bovendien geen extra koolstofdioxide meer opnemen, omdat er te weinig aanwas van hout is. Allereerst wordt dit veroorzaakt door de structurele afname van het bosareaal en bovendien doordat de bomen, die nog in het overgebleven bos staan, over het algemeen tot slechtere groeiers behoren.
Biomassa is dus geen hernieuwbare brandstof. Onder ideale omstandigheden — veel meer bos met beter groeiende bomen en betere verzorging — zou bos wel wat kunnen betekenen voor het vasthouden van extra CO2. Maar dan moet wel eerst het gehalte in de atmosfeer tot normale waarden teruggebracht worden. Want nu krijgen bomen volop CO2 uit veel bronnen en benutten zij niet de koolstof die nog extra wordt uitgestoten.
In het FD van 12 oktober worden in het artikel ‘Alom verbazing over plannen voor opslag van CO2’ de plannen voor koolstofdioxideopslag besproken. Eerder is in diverse artikelen in deze krant al aan de orde geweest dat deze opslag geen haalbare zaak is. Aan de bron moet de uitstoot ingeperkt worden. Maar in het artikel van 12 oktober stelt André Faaij, hoogleraar Energie Systeem Analyse aan de Universiteit Groningen, dat met duurzame biomassa geen netto uitstoot zal optreden.
Dat lijkt me een ernstige vergissing. Immers of nu houtbrokjes uit ‘duurzaam’ beheerde bossen afkomstig zijn of uit ‘niet duurzaam’ beheerde, de uitstoot blijft even hoog per opgewekte eenheid elektriciteit.
Faaij is waarschijnlijk op het verkeerde been gezet door de toetsingscriteria van de Nederlandse overheid. Die veronderstellen dat — duurzame — FSC- of PEFC-gecertificeerde bossen zoveel aanwas vertonen dat de overtollige CO2 weer wordt vastgehouden. Het tegendeel is het geval. Juist gecertificeerde bossen laten verminderde groei zien, omdat productie van hout achtergesteld wordt ten opzichte van biodiversiteit.
Met meer biodiversiteit en minder goede groeiers in een bos is het aandeel weefsels dat in korte tijd koolstofdioxide van nature weer in de atmosfeer terugbrengt aanzienlijk toegenomen. Dat is dus juist het omgekeerde van wat we willen bereiken. Alleen in hout met een duurzame bestemming is sprake van opslag van koolstof. Andere weefsels verteren vroeg of laat en dan gaat koolstof vanzelf weer de lucht in.
Deze maand protesteren milieuorganisaties tegen het verstoken van biomassa. Hopelijk helpt dat protest om de nieuwe regering de subsidies voor het opstoken van bossen te laten gebruiken om bossen aan te leggen.

Veel ongelukken bij aansteken BBQ of vuurkorf

Nog steeds zijn veel mensen onvoorzichtig bij het gebruik van brandbare vloeistoffen waarmee ze de barbecue of vuurkorf op gang willen helpen en lopen geregeld mensen ernstige brandwonden op. Alleen al vorige week, toen het echt zomerweer was, zijn er zeven mensen behandeld in een van de drie brandwondencentra na zo’n ongeluk. Dat meldde de Brandwondenstichting donderdag.

 

Het gaat om ongelukken met brandgel, spiritus, bio-ethanol en (was)benzine.

,,Onze conclusie is dat er nog behoorlijk onvoorzichtig wordt gedaan bij het aansteken van een barbecue of vuurkorf”, aldus Jacob Blik van het Brandwondencentrum Groningen. ,,En dan te bedenken dat we nog veel barbecuedagen in het vooruitzicht hebben deze zomer.”

In 2015 werden 81 mensen met ernstige brandwonden opgenomen na een ongeluk met brandbare vloeistof. Het grootste gevaar zit in de gaswolk die vrijkomt bij het openen van de fles. Eén vonkje is genoeg voor een meterslange steekvlam. Niet alleen degene die de brandbare vloeistof in de barbecue of de vuurkorf spuit loopt gevaar, ook de omstanders kunnen vlam vatten.

Volgens de Brandwondenstichting zijn aanmaakblokjes het enig veilige middel om de barbecue mee aan te steken.

Gerookte producten..net zo gezond als houtrook…

Spiritus op de barbecue: drie gewonden

Spiritus op de barbecue: drie gewonden(Wij stoken net zo goed als wij BBknoeien)

Drie mensen zijn gewond geraakt tijdens een barbecue met vrienden op het strand bij Scheveningen, doordat iemand spiritus op de barbecue gooide. Dat veroorzaakte een steekvlam. Een van de gewonden is er ernstig aan toe.

Hij is met tweede- en derdegraads brandwonden aan borst en gezicht naar een brandwondencentrum in Rotterdam gebracht.

Volgens de brandweer gaat een andere gewonde naar een ziekenhuis in Den Haag met tweede- en derdegraads brandwonden aan arm en borst. De derde raakte lichtgewond aan het hoofd.

Traumahelikopter
Het ongeluk gebeurde aan het Zuiderstrand, net ten zuiden van de haven van Scheveningen. Een traumahelikopter, twee ambulances en de brandweer gingen naar de plek toe. Vrienden die het ongeluk zagen gebeuren, krijgen slachtofferhulp.

Meer op rtlnieuws

Van de bbq naar het ziekenhuis?

Elke zonnige dag is het weer raak: zodra de barbecues uit de kast worden gehaald, vallen er gewonden. Met het mooie weer van vandaag kan het dus geen kwaad om wat tips te krijgen: hoe barbecue je veilig?

Afgelopen weekend raakten zeven mensen gewond door het barbecueën, onder wie drie kinderen. In heel 2014 werden er 120 mensen met brandwonden van het barbecueën opgenomen in een ziekenhuis. Veel ongelukken gebeuren omdat mensen onverantwoordelijk met vuur omgaan. Zeker als ze de barbecue – het liefst zo snel mogelijk – aan willen maken.

Hoe moet het dan wel?

 • zorg er altijd voor dat je barbecue op een stevige, vlakke ondergrond staat;
 • zet je barbecue uit de wind (eventueel met – op enige afstand van de vlammen – een windscherm);
 • doe voorzichtig met brandbare of loshangende kleding;
 • honden, katten en/of kinderen? Houd ze uit de buurt;
 • spuit geen aanmaakvloeistof op gloeiende kolen;
 • zet altijd een emmer water of zand in de buurt zodat je het vuur kunt doven.

Andere adviezen zijn afhankelijk van het type barbecue dat je hebt. Ga je als echte oerman (of -vrouw) aan de slag met houtskool, zweer je bij gas of kies je voor gemak met een elektrische barbecue?

Houtskool:

 • gebruik aanmaakblokjes. Nóóit spiritus, benzine of petroleum (hoe verleidelijk dat soms ook is);
 • neem de tijd, reken op minstens een half uur om de barbecue aan te steken;
 • gebruik briketten. Ze zorgen ervoor dat het vuur langer en gelijkmatiger brandt en veroorzaken geen vonken;
 • een lange lucifer is de veiligste manier om de barbecue aan te steken;
 • blaas niet in het vuur om het op te laten laaien. Gebruik een blaasbalg of waaier.
 • En blijf uit de schadelijke rook.

Gas:

 • ook een gasfles kan over de datum zijn, check dus even of hij nog goed is;
 • vervang de gasslang elke twee jaar, en controleer hem tussendoor regelmatig op gaatjes (bijvoorbeeld met zeepsop);
 • zet je gasfles nooit onder de barbecue, maar altijd ernaast;
 • vervang de drukregelaar van de gasfles elke vijf jaar;
 • zorg dat de slang goed is aangesloten, met slangtule en slangklemmen;
 • haal het deksel van de barbecue voordat je hem aansteekt;
 • steek de barbecue aan als je het gas opendraait.

Elektrisch:

 • kijk uit met water. Zet je barbecue nooit in de buurt daarvan en let ook op als het regent;
 • check het warmte-element: is het niet versleten of roestig?;
 • zorg ervoor dat het snoer van de barbecue niet om de barbecue heen is gewikkeld, maar dat het van de hitte afloopt;
 • leg het snoer niet op een plek waar mensen lopen en zorg ervoor dat het echt op de grond ligt (hoe hoger het hangt, hoe groter de kans dat mensen erover vallen en de barbecue meetrekken).

Hoe sneller je een barbecue schoonmaakt, hoe makkelijker het gaat. Toch? Niet doen, zeggen deskundigen. Dek houtskool af met zand, draai de gaskraan dicht of haal de stekker uit het stopcontact. En wacht dan tot hij is afgekoeld voordat je hem verplaatst of schoon gaat maken.

Bronnen: Veiligheid.nl, Brandweer.nl en Bbqcentrale.nl

Minder BBQ = minder fijnstof en kankergevallen…….BBQ doe je op gas en niet op hout!!

DEN HAAG – Hagenaars moeten minder gaan barbecueën en het liefst geen houtkachels meer stoken. Dat moet ertoe leiden dat de luchtverontreiniging in de stad afneemt, schrijft de Haagse wethouder Tom de Bruijn (D66, milieu) aan de gemeenteraad.
Ervoor zorgen dat Hagenaars minder gaan barbecueën en de houtkachel opporren, zijn enkele maatregelen waarmee de gemeente in de toekomst de luchtvervuiling in de stad nog verder wil terugdringen.

Uit het actieplan Luchtkwaliteit dat wethouder De Bruijn maandag aan de gemeenteraad heeft gestuurd blijkt dat Den Haag nog dit jaar voldoet aan de Europese normen voor fijnstof en stikstofdioxide. Maar het moet nog beter, vindt hij.

‘Schone lucht maakt de stad prettiger’

Daarom trekt De Bruijn zes miljoen euro uit om de lucht nog schoner te krijgen. ‘Schone lucht maakt de stad prettiger om te wonen, te werken, te wandelen, te fietsen en buiten te spelen’, schrijft hij in de nota.

Afgelopen voorjaar was er een stadsgesprek met betrokkenen. Op basis daarvan heeft de wethouder gekozen voor een aantal maatregelen:

– Er komt een nieuwe sloopregeling om meer vieze auto’s van de weg te krijgen
– De gemeente wil afspraken maken met de transportsector over het gebruik van schonere voertuigen bij de stadsdistributie. Nieuwe bussen in de stad moeten ook schoner zijn.
– Den Haag gaat het elektrisch vervoer stimuleren en richt zich daarbij op taxi’s, grotere werkgevers, koeriers en pizzabezorgers.
– ‘De bijdrage van houtstook en barbecueën aan de luchtverontreiniging neemt de komende jaren eerder toe dan af en wordt relatief steeds belangrijker’, aldus de wethouder. Daarom komt er een voorlichtingscampagne om houtstook te voorkomen of schoner te maken.
– Er wordt een aantal maatregelen genomen om de gezondheid van kwetsbare groepen te verbeteren. Ongeveer tachtig scholen of bejaardenhuizen bij drukke wegen krijgen advies op maat om de blootstelling aan luchtvervuiling te verminderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbrengen van extra luchtfilters of de verplaatsing van een ventilatiesysteem.

Fijnstof, stank, darmkanker, CO2 kanon of wel de gezellige BBQ

BRON

Bedorven vlees, poepbacterie in barbecuepakket

AMSTERDAM – Wakker Dier heeft bedorven vlees aangetroffen in barbecuepakketten. De dierenwelzijnsorganisatie heeft een steekproef laten uitvoeren naar 21 soorten vlees in zeven barbecueschotels bij verschillende grote supermarkten. In drie van die schotels was het vlees bedorven of bijna bedorven.
Buiten_ligzetel_LR

Eén monster, rundersaté, had volgens Wakker Dier een kiemgetal dat dertig keer hoger ligt dan de ondergrens waarboven vlees bedorven genoemd mag worden. Behalve bedorven vlees werd vier keer de poepbacterie (E-coli) aangetroffen.

„Zorgwekkend”, vindt de organisatie. „Jaarlijks lopen naar schatting 200.000 mensen een voedselinfectie op van het eten van vlees, en vaak tijdens het barbecueën omdat dat vlees niet goed genoeg verhit wordt.”

Omdat het om een steekproef gaat, maakt Wakker Dier niet bekend van welke supermarktketens een barbecuepakket is onderzocht.

Vorig jaar heeft Wakker Dier eenzelfde steekproef gehouden. Toen was ook bij drie van de zeven onderzochte vleesschotels al een bedervingsproces begonnen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de hygiëne bij supermarkten door middel van steekproeven. Uit de resultaten van vorig jaar blijkt dat bijvoorbeeld de ketens Albert Heijn, Jumbo en Ekoplaza zijn ingedeeld in ‘toezichtcategorie oranje’ (normaal toezicht) en Plus, C1000 en Dekamarkt in categorie groen (verminderd toezicht). Hierbij wordt breder gekeken dan alleen naar vleesproducten.