Archief categorieën: Houtrook

Echtpaar uit Denekamp wil dat gemeente optreedt tegen houtkachel in de buurt

BRON

Echtpaar uit Denekamp wil dat gemeente optreedt tegen houtkachel in de buurt

ZWOLLE/DENEKAMP – De houtkachel van buren een paar huizen verderop is een doorn in het oog van een echtpaar in Denekamp, dat zegt grote overlast te ondervinden van stank in huis als de haard er brandt. De twee hebben B en W van Dinkelland voor de rechter gedaagd, omdat ze willen dat die handhavend optreden.

 

De geur van de kachel in de wijk De Veldkamp is voor de klagers ondraaglijk, met name als de wind vanuit het zuidwesten komt, zeggen ze. Mevrouw: ‘We hebben er zelfs ’s nachts last van als er doorgestookt wordt. Je kunt niet slapen, je kunt niet ademen.’ Ze bestoken de gemeente met telefoontjes om melding te doen van de overlast.

Toezichthouders zijn twee of drie keer komen kijken. Bij een van die gelegenheden zag de ambtenaar wel rook uit de schoorsteen komen, maar rook hij geen geur. B en W hebben daarom eind 2017 besloten het handhavingsverzoek af te wijzen.

Frustratie

De klager kreeg een telefoontje van het gemeentehuis dat hij geen meldingen op persoonlijke nummers van medewerkers mag doen. ‘Ze doen niks, daar raak ik van gefrustreerd. Ik heb last van de rook, dan moeten ze bij mij in huis komen. De stank waait bij ons het huis in. Dus ik zal blijven bellen’, kondigde hij alvast bij de rechter aan.

‘Het is geen gespecialiseerde neus’, merkte de gemachtigde van de klagers op over de toezichthouders van de gemeente. ‘Een van hen heeft zelf een houtkachel, dus is hij bevooroordeeld.’

Het is de vraag of de klagers gelijk krijgen in de procedure bij de bestuursrechter. In een vonnis van de Raad van State over een vergelijkbare zaak elders in het land is de claim om handhavend op te treden vorig jaar afgewezen. Ook daar werd een beroep gedaan op een artikel in het Bouwbesluit van 2012, zoals in Denekamp. De Raad van State oordeelde daarin dat de kachelstoker dit artikel niet overtreedt en de gemeente daarom niet mag ingrijpen.

Kruistocht

De gemachtigde van de Denekampers, Martin van Raay uit Culemborg, voert een ware kruistocht tegen de overlast van houtkachels in woonwijken, wat hem betreft het ‘nieuwe asbest’. ‘De uitstoot van fijnstof is erger voor de gezondheid dan tabaksrook’, stelt hij. Overigens gaat het in Denekamp alleen over de beweerde stankoverlast.

En de eigenaar van de houtkachel in Denekamp? Die kon alleen aan het eind van de zitting bij de rechter in Zwolle wat zeggen. Hij snapt niet dat de buren alleen last hebben van zijn kachel, en niet van andere haarden in de buurt.

De rechter doet over uiterlijk zes weken uitspraak.

Buurman eist handhavend optreden tegen houtrook

Buurman eist handhavend optreden tegen houtrook

KLEIN DOCHTEREN/LOCHEM – Lochemer Wilfred Ossewaldt heeft een brief op poten naar het Lochemse college van B&W gestuurd. Daarin eist hij handhavend optreden tegen de houtrook die afkomstig is van zijn buren aan de Klein Dochterense Schooldijk 4, die daar een recreatievoorziening runnen. Eigenaar Jalbert Kuijper spreekt van een lastercampagne.

De gemeenteraad keurde kort geleden een bestemmingsplanwijziging goed waardoor Kuijper er 8 recreactie-eenheden mag uitbaten. Uit de besprekingen in de gemeenteraad citeert buurman Ossewaldt wethouder Bert Groot Wesseldijk, die ‘stringente handhaving’ beloofde. Op die toezegging doet hij nu een beroep.

Houtrook

Ossewaldt schrijft dat hij veel last heeft van houtrook uit de schoorsteen van de Dreamtime Bubble. Dat is een van de onderkomens op het terrein aan de Klein Dochterense Schooldijk. Hij sluit niet uit dat de rook eveneens uit vuurschalen afkomstig is.

‘Op dit moment is de rook op het erf. Straks wellicht ook weer binnenshuis. Ik heb mijn buitenactiviteiten moeten staken en mijn paard ook weer binnen moeten zetten. Volstrekt onaanvaardbaar’, zo schrijft Ossewaldt in zijn brief.

Rechter

Hij wijst er verder op dat de gemeenten Lochem al meerdere malen door de rechter terecht is gewezen wegens een gebrek aan handhaving. Een deel van de inrichting op het betrokken perceel was illegaal maar dit is door de inmiddels goedgekeurde bestemmingsplanwijziging gelegaliseerd.

Ossewaldt zegt ziek te worden van de houtrook. Hij schrijft onder meer: ‘Het gaat hier verder dan overlast. Er is sprake van blootstelling aan schadelijke stoffen in houtrook. Voor diverse bestanddelen in houtrook geldt dat er geen veilige ondergrens voor is. Houtrook is bijzonder slecht… Kuijper weet dit al sinds mei 2016. Hij weet dat hij ondergetekende ziek maakt met zijn houtrook. Overigens is blootstelling aan houtrook ook voor gezonde mensen ongezond.’

Weerwoord Kuijper

Eigenaar Jalbert Kuijper zegt het te betreuren dat ‘de lastercampagne van Ossewaldt nog steeds geen einde kent’. Hij wenst dan ook niet inhoudelijk te reageren op de wat hij noemt ‘valse beschuldigingen’. Kuijper verwondert zich erover dat Ossewaldt het persoonlijke gesprek reeds 2 jaar volledig uit de weg gaat, ‘maar kennelijk geniet van de (media)aandacht die hij met zijn klaagzang krijgt.’ Kuijper vindt daarbij de aantijging van Ossewaldt ten aanzien van zijn ziekte ‘misselijkmakend’. Desalniettemin zegt Kuijper hem beterschap te wensen.

Drie plaatsen schrappen paasvuur na vuurregen Scheveningen

© ANPZeker drie plaatsen in het oosten durven dit jaar geen paasvuur aan te steken nadat het deze jaarwisseling helemaal mis ging in Scheveningen bij een vreugdevuur.

In Brummen, Klein Dochteren en Goor vinden ze het niet meer verantwoord, schrijft dagblad Tubantia.

Angst voor ongelukken

“Het is een lastige afweging, maar de angst voor ongelukken wordt ons te groot”, zegt voorzitter Irna Wagenvoort van de buurtvereniging Klein Dochteren tegen de krant. Als er iets misgaat, ligt de aansprakelijkheid helemaal bij de organisatoren, zegt ze.

“Er hoeft maar iets te gebeuren of je hebt een claim aan je broek hangen.”

Vuurtornado

De angst zit er goed in sinds afgelopen nieuwjaarsnacht. Toen liep het vreugdevuur in Scheveningen helemaal uit de hand. Het vuur werd veel te hoog en heet. In heel het dorp regende het vonken en op het strand ontstond zelfs een echte vuurtornado.

Wonder boven wonder vielen er geen gewonden, maar de schade was enorm. Daken van huizen, tuinen en auto’s waren verbrand. De brandweer moest de hele nacht huizen preventief nat houden om te voorkomen dat ze in brand zouden vliegen.

Later bleek dat de bouwers de stapel pallets opzettelijk veel hoger hadden gebouwd dan was toegestaan.

Eeuwenoude traditie

Paasvuren zijn een eeuwenoude traditie die in grote delen van Europa voorkomt. In Nederland komen ze vooral voor in de oostelijke provincies. Net als bij het uit de hand gelopen vreugdevuur in Scheveningen, is er bij paasvuren soms sprake van een concurrentiestrijd met naburige dorpen wie het grootste vuur heeft.

Ik roep het al jaren alle bossen gaan plat voor de open haard

“Staatsbosbeheer pleegt roofbouw op Utrechtse Heuvelrug”

UTRECHTSE HEUVELRUG – In februari gaat Staatsbosbeheer weer kappen op de Utrechtse Heuvelrug. Oud-directeur natuurbehoud Frits van Beusekom luidt de noodklok. Volgens hem pleegt zijn oude werkgever roofbouw op de bossen. “Het tafelzilver wordt verkocht.”

Van Beusekom heeft twee grote bezwaren bij de bomenkap van Staatsbosbeheer. “Een multifunctioneel bos, daar is ruimte voor houtproductie, natuur én recreatie. Maar de houtproductie wordt steeds meer op de eerste plek gesteld. Niet duurzaam, maar op de antieke manier. Waarbij je bossen kapt, de vrijgekomen bodem bewerkt en dan helemaal van voren af aan begint. Die bossen worden dan een soort roulerende plantage. Er wordt gekozen voor snel groeiende houtsoorten, waar de houthandel om vraagt. Dat is vooral naaldhout, dus loofhout verdwijnt. Op de langere termijn krijg je dan een ongelofelijk saai bos.”

Een ander belangrijk punt is de bodemdegradatie, aldus Van Beusekom. “Bij dat kaalkappen komt een hele boel CO2 vrij, dat als organische stof opgeslagen zit in de bomen. Dat gaat allemaal de lucht in. Ook produceert zo’n ingreep heel veel zuur. Dat lekt de bodem in en lost mineralen op. De bodem verzuurt en verarmt, dat is volstrekt funest. Het bos wat er later weer op moet gaan groeien, wordt een stuk slechter dan het oude.”

KAALSLAG

De voormalig directeur spreekt van kortetermijnbeleid. “Niemand praat over de vooruitgeschoven kosten. Als je de oude bossen kapt, dan levert dat natuurlijk aardig wat hout op. Dat is geld in de kas. Maar wat er voor in de plaats komt is piepjong bos. Dat moet ‘opgeleid’ worden tot volwassen bos, dat duurt tientallen jaren. De mensen die er nu voor verantwoordelijk zijn, zitten er dan allang niet meer. De opvolgers kunnen dan puin gaan ruimen. Dat nieuwe bos staat qua esthetische kwaliteit, biodiversiteit en milieukwaliteit in geen verhouding tot het bos wat er al was.”

In de jaren ’70, toen hij zelf over het natuurbehoud ging, stond het beheer van de terreinen centraal, aldus de klager. “De mensen werkten voor een kwalitatief goed bos. Het hele idee van ondernemerschap was niet aan de orde. Sinds staatssecretaris Henk Bleker is Staatsbosbeheer verplicht zich ook als ondernemer te gedragen. Dat betekent dat het financiële aspect heel sterk voorop komt te staan. Mensen die vroeger bezig waren met de kwaliteit van het beheer, zijn nu bezig met de centen die op tafel moeten komen.”

Het wordt gewoon heel lelijk.”

Frits van Beusekom

De niet-duurzame kap is op de lange termijn verschrikkelijk voor het bos, aldus Van Beusekom. “Zo’n kale plek kan na één of twee jaar best aantrekkelijk zijn, als het weer een beetje groen wordt. Maar je moet je niet verkijken op wat je nu ziet, maar even doordenken over wat het straks wordt. Die open ruimtes zijn binnen vijf of zes jaar dichtgegroeid, met staakjes die naast elkaar staan. Daar kun je niet meer door- of overheen kijken. Die fase duurt dertig tot vijftig jaar, voordat het weer een beetje echt bos begint te worden. Je kunt het op het terrein al zien, want er zijn verschillende plekken waar ze twintig jaar geleden kaalkap hebben gepleegd. Dat is nu superonaantrekkelijk bos, voor de wandelaar én voor de natuur. Het wordt gewoon heel lelijk.”

REACTIE STAATSBOSBEHEER

Een woordvoerder laat namens Staatsbosbeheer weten dat de organisatie goed begrijpt dat niet iedereen zich kan vinden in de keuzes die worden gemaakt, zeker wanneer de houtoogst in de eigen omgeving plaatsvindt. “Daarom leggen we altijd contact met de omgeving en organiseert de boswachter bijvoorbeeld excursies om uitleg te geven over de werkzaamheden. Staatsbosbeheer is ook altijd bereid tot gesprekken met betrokken omwonenden.”

“De basis van ons bosbeheer is dat bos bos blijft en dat we werken aan steeds rijkere en mooiere bossen. Staatsbosbeheer werkt vanuit de drieledige opdracht: beschermen, beleven en benutten van natuur. Door regelmatig te dunnen en te verjongen zorgen we ervoor dat het bos zich in de gewenste richting ontwikkelt, maar ook dat toekomstige generaties kwaliteitshout uit het bos kunnen blijven oogsten. Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. De boswerkzaamheden combineren het oogsten van hout met het stimuleren van de natuurlijke ontwikkeling van aantrekkelijke bossen.”

“Niet alles kan overal”, vervolgt de woordvoerder. “Daarom legt Staatsbosbeheer per bosgebied accenten zonder hierbij de combinatie natuur, recreatie, houtproductie uit het oog te verliezen. Ruim één derde van de bossen beheren we vanwege de bijzondere en unieke waarde voor de Nederlandse natuur en cultuurhistorie. Dit zijn de bijzondere parels, waar natuur en cultuur voorop staan. De andere bossen beheren we multifunctioneel voor natuur, hout en recreatie. Wel kunnen er lokaal accenten gelegd worden.”

 

https://albrandswaardsdagblad.nl/algemeen/bomen-met-oranje-stippen-langs-de-oude-maas?fbclid=IwAR3VeP_6g74Z7Rxsxg2YMj5QdpKUCUwXGzbV1w9u0SWc7WKk8KppImnCd2A

Bomen met oranje stippen langs de Oude Maas

Wie langs de Oude Maas tussen Heerjansdam en de Heinenoordtunnel fietst/wandelt kan de oranje stippen op de bomen niet ontgaan. De oranje stippen zijn aangebracht door medewerkers van Staatsbosbeheer als teken dat deze bomen op de lijst staan om gekapt te worden. Het zijn essen die geïnfecteerd zijn door de essentakziekte. Een belangrijke reden voor GroenLinks om daarover vragen te stellen aan het college.

De ziekte, die in heel Europa voorkomt, heeft tot gevolg dat de takken afsterven en dat de boom doodgaat. De takken die afbreken kunnen een risico vormen voor mensen die er wandelen en fietsen. Het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde en de gemeente Barendrecht willen dat natuurlijk voorkomen. Het besluit om te gaan kappen roept veel vragen op.

In commissie Ruimte van de gemeenteraad is daarom onlangs gesproken over het onderwerp. Naast de com- missieleden waren er ambtenaren die over het groen gaan, medewerkers van Staatsbosbeheer en van de Natuurvereniging IJsselmonde aanwezig.

Staatsbosbeheer zegde toe de essen te monitoren en op basis daarvan gefaseerd te kappen. De kans op kaalslag is daardoor kleiner. Voor GroenLinks was dit een belangrijk punt: alleen kappen als de bomen gevaar opleveren. Voor de gekapte bomen worden er nieuwe bomen geplant. Er komt meer diversiteit om te voorkomen dat er bij een volgende ziekte er opnieuw een groot deel gekapt moet worden.

Verbied houtstook bij windstil weer

BRON

‘Verbied houtstook bij windstil weer’

BARNEVELD ,,Barneveld heeft een gigantisch fijnstofprobleem.” Aan duidelijkheid liet deze uitspraak van Pro’98-raadslid Martin Lentink weinig te wensen over. Hij zei het tijdens zijn bijdrage aan het eerste zogenoemde ProCafé van zijn partij, donderdagavond in restaurant Het Schaap.

Jannes Bijlsma

Er kwamen alarmerende gegevens over tafel tijdens het debat: de regio Barneveld telt relatief de meeste legkippen in Nederland en de hoogste dichtheid aan houtkachels van het land, twee grote fijnstofbronnen. Tijdens de levendige discussie over het onderwerp werden zorgen, maar ook hoopvolle ontwikkelingen gedeeld.

Op de bijeenkomst in Het Schaap kwamen tientallen geïnteresseerden af. Het was misschien een ‘politiek café’, maar het trok toch vooral ook mensen die iets met het thema hebben en zeker niet alleen politici. Aanleiding voor de avond vormden berichten van de laatste twee jaar, waaruit naar voren kwam dat het fijnstofgehalte in de Barneveldse lucht een stuk hoger is dan elders in Nederland. De partij had verschillende sprekers uitgenodigd om hun licht over het thema te laten schijnen.

Pro’98-raadslid Lentink beet het spits af met een persoonlijk verhaal over zijn moeder die verschillende longontstekingen had. Aan de laatste overleed ze enkele jaren geleden. ,,Zij had nooit gerookt. Ze vond het minder plezierig als wij rookten en ook als de haard aanging. Als je je achteraf realiseert wat wij haar hebben aangedaan…” Lentink vroeg de aanwezigen met longproblemen hun hand op te steken. Vier personen deden dit. ,,Zo zie je: de fijnstofproblematiek gaat over ménsen”, sprak hij indringend. ,,Dit heeft een gezicht.”

TIPS De volgende spreker, Barnevelder Arie Markestijn van de Stichting Houtrookvrij, toonde verschillende fijnstofmetingen van particulieren, waarop te zien was dat die in de gemeente Barneveld donkerrood (hoog fijnstofgehalte) kleurden, terwijl die in de plaatsen er omheen vaker groen uitsloegen. ,,Eén op de vijf woningen in Barneveld heeft een houtkachel, het hoogst in heel Nederland”, wist hij te melden. Op zijn verhaal volgde een levendige discussie over mogelijke maatregelen. Hierbij kwamen onder meer de houtstooktips aan de orde die de gemeente Barneveld vorig jaar in tien delen in deze krant afdrukte om de stoker op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. ,,Ik had gehoopt dat de lucht hier schoner van zou worden, maar helaas…”, zei een aanwezige met cynische ondertoon. Spreker Petra Boluijt uit Barneveld, epidemioloog bij de GGD, vond dat ook. ,,Ik was ook teleurgesteld, toen de gemeente Barneveld het hierbij liet, wat betreft voorlichting op houtstook.”

In de stelling om houtstook misschien maar helemaal te verbieden, konden enkele aanwezigen zich wel vinden. ,,Je legt gewoon vast: als het windstil is, dan niet stoken”, zo sprak een vrouw stellig. ,,En dan handhaven met drones die warmtebeelden uitzenden”, voegde Markestijn eraan toe. ,,Die techniek bestaat gewoon.” Zo’n verbod was een andere vrouw te gortig. ,,We willen toch niet allemaal in een keurslijf worden gedrukt? Er moet wel wat evenwicht in de discussie komen. In deze gemeente hebben we een wezenlijk ander probleem: de pluimveehouderij die fijnstof uitstoot.”

LEGKIPPEN Dat beaamde spreker Jan Workamp, verbonden aan het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV). Hij gaf een duidelijk overzicht van waar het fijnstof vandaan komt. ,,Uit de lucht- en scheepvaart, het wegverkeer, de industrie, de houtstook en de afvalverwerking. En inderdaad: de agrarische sector heeft het grootste aandeel. En daarbinnen is de pluimveesector de grootste boosdoener.” Dat de problematiek in Barneveld zo groot is, is in zijn ogen ook daarnaar te herleiden. ,,Nederland heeft 30 miljoen legkippen. Daarvan lopen 10 miljoen in de Gelderse Vallei.” Dat het fijnstofprobleem de laatste decennia is gegroeid, heeft volgens hem gedeeltelijk te maken met het verbod op legbatterijen, enkele jaren geleden.

Tegelijk had Workamp goed nieuws voor de mensen met longklachten. ,,De pluimveesector werkt heel hard om haar aandeel aan dit probleem aan te pakken.” Workamp wees daarbij op de recente onderzoeken van de Wageningen Universiteit en Aeres Barneveld naar nieuwe technieken om fijnstof terug te dringen. ,,Betrokken partijen zijn bereid tot samenwerking. Dit leidt tot bewustwording.”

Aan het einde van de discussie vroeg een geïnteresseerde nog wat de partij met de opmerkingen doet. Raadslid Lentink reageerde: ,,Het is mij in ieder geval duidelijk dat u de voorlichting van de gemeente tot nu toe onder de maat vindt. Daar ga wij zeker werk van maken.” Zijn collega, fractievoorzitter Arjen Korevaar, voegde toe: ,,Ik ben er niet voor om van alles te verbieden. Maar die informatieachterstand moet worden ingelopen. Het gaat inderdaad om bewustwording.”

Wat het Daglicht niet kan verdragen

Het programma “Wat het Daglicht niet kan verdragen” De link naar dit programma kreeg ik als verrassing toegezonden van Dr. Hans in ’t Veen, opleider longziekten/STZ Expertisecentrum Astma & COPD Verbonden aan het Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Ik bracht hem een dikke maand terug een bezoek. Het leek af en toe wel of ik mijzelf hoorde praten. Luister zelf maar: https://www.nporadio1.nl/wat-het-daglicht-niet-verdragen-kan/onderwerpen/487995-eigen-haard-is-overlast-waard?share=34103&t=0   Uitspraken waar wij erg blij mee zijn.

Een buurman is pas goed als hij zijn kachel NIET aandoet. Longarts aan het woord.

Schermafbeelding 2019-01-21 om 13.44.23

Het bekende spreekwoord: Beter een goede buur dan een verre vriend, gaat niet altijd op. Een “goede”: buur die een houtkachel of pelletkachel stookt kan een beste, joviale en vriendelijke buurman zijn, maar als hij het zo “gezellig” vindt, of dat hij geld wil besparen door hout te gaan stoken, dan is het maar de vraag of het zo’n goede buur is. Dan maar liever een verre vriend. Door het stoken van zo’n open haard houtkachel of pelletkachel (of in de zomer met zo’n vuurkorf of tuinkachel in de tuin) worden de omwonenden, dus ook de kinderen, zelfs als ze nog niet geboren zijn, blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen. Daar kan je kanker van krijgen, hart- en vaatziekten, luchtweginfecties, zoals bronchitis en longziekten, zoals astma en COPD. Daar word je niet blij van. Fijnstof PM2.5, benzeen, dioxine en andere PAKs zijn daar de oorzaak van.

Veel mensen weten het niet dat houtrook zo gevaarlijk is voor de gezondheid, anderen halen daar hun schouders over op. Die laatste groep krijgt spijt, meestal zodra het te laat is, net als de rokers. De eerste groep zal zeggen: Had ik het maar eerder geweten”.

Luister hier maar eens naar wat Dr. Hans in ’t Veen over de schadelijkheid van houtrook te vertellen heeft. Dr. Hans in ’t Veen is niet zo maar een longarts doch Opleider Longziekten/STZ Expertisecentrum Astma & COPD. Iemand die weet waar hij over praat. Door zijn grote kennis wordt hij vaker gevraagd zijn mening te geven over onderwerpen die met fijnstof of houtrook te maken hebben en de gevolgen die dat voor de mens heeft. In het programma op Radio 1 met de toepasselijke naam: “Wat het Daglicht niet verdragen kan” gaat het over de houtkachels en onterecht gesubsidieerde pelletkachels. Luister hier naar Dr. Hans in ’t Veen.  Voor de duidelijkheid nog: Ook bij het verbranden van zogenaamd schoon hout wordt u blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen en kunt u er ziek van worden. Het is alleen minder smerig dat niet gedroogd hout.

Dat kunt u hier bekijken in een relaas over de houtkachel in de woonomgeving van Jos Merks. Ook hier geldt: Beter een verre vriend dan een “goede” buur die de kachel stookt.

De schoorsteen die jarenlang het leven beïnvloed heeft van Jos Merks. Totdat de gemeente uiteindelijk na 3 jaar een brief stuurde met de aankondiging van een stookverbod. De overlast verminderde met 90%.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Houtkachel wordt eindelijk aangepakt.

Sneller strengere eisen aan houtkachels

Het kabinet wil de belangrijkste schadelijke effecten op de gezondheid door houtkachels beperken. Daarom zullen al vanaf 2020 scherpere Europese uitstoot-eisen voor houtkachels van kracht worden, twee jaar eerder dan gepland. ,,Een categorisch verbod van houtstook – zoals sommige mensen willen – is wat mij betreft niet aan de orde”, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

Verder wil ze mensen bewust maken van de gevolgen van het stoken met houtkachels en komt er een protocol waarmee gemeenten overlast door houtkachels kunnen aanpakken.

Mensen met bijvoorbeeld astma kunnen veel last hebben van houtstook. Ongeveer een op de vijf huishoudens heeft een open haard of een kachel. Ongeveer 50 procent van de mensen geeft aan wel eens last te hebben van een houtkachel of vuurkorf.

https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/houtrook-van-particuliere-kachels


Protocol voor lokaal stookverbod in voorbereiding

BRON

Er komt geen algemeen verbod op het stoken van hout in kachels thuis. Gemeenten moeten de overlast komend stookseizoen onder omstandigheden wel aan banden kunnen leggen. ‘Overlast door houtrook betreft in de eerste plaats een lokale problematiek,’ schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

Lokale verboden zouden in feite al mogelijk zijn. Maar de praktijk is weerbarstig, legt Van Veldhoven in haar brief uit. ‘In veel gemeentelijke APV’s is weliswaar opgenomen dat men geen overlast mag veroorzaken met bijvoorbeeld vuurkorven, maar het blijkt in de praktijk voor hen lastig om het begrip “hinder” zodanig te onderbouwen dat het kan leiden tot een verbod voor de overlastgever om nog langer te stoken.’

Protocol om op te treden

De staatssecretaris werkt aan een ‘protocol’ om het komende stookseizoen wél lokaal het vuur verplicht te doven. Dat vraagt om een manier waarop ‘voor de gezondheid schadelijke componenten eenvoudig gemeten kunnen worden’, gerelateerd aan de houtrook uit de schoorsteen. Onderzoeksinstituut TNO werkt daar nu aan. Van Veldhoven volgt hiermee een aanbeveling op van het Platform Houtrook en Gezondheid, waarin onder meer haar eigen ministerie en diverse gemeenten vertegenwoordigd zijn.

Niet voldoende bewust

Naast de mogelijkheid van lokale verboden wil de bewindsvrouw de komst van schonere kachels bespoedigen. Voorlichting is de derde pijler van haar houtrookbeleid. ‘Niet iedereen is zich er voldoende van bewust dat het gezellige haardvuur of de kachel leidt tot de uitstoot van schadelijke stoffen en dus tot een impact op de gezondheid: niet alleen voor de bezitter van de kachel zelf, maar ook voor de omgeving.’

Verhitte gemoederen

Houtrook blijkt in de praktijk een polariserend onderwerp. ‘Houtrook en houtstook blijven de gemoederen van veel mensen bezighouden,’ schrijft Van Veldhoven. ‘Ongeveer een op de vijf huishoudens heeft een open haard of een kachel en de eigenaren associëren houtstook met gezelligheid. Tegelijkertijd geeft ongeveer de helft van de mensen aan weleens last te hebben van houtrook van kachels of vuurkorven.’

Theo van Gemert, Gemert oud-commandant brandweer.

Geachte redactie

Lekker vuurtje.

In veel gemeenten zijn in Nederland milieuzones ingesteld. Zo ook in Den Haag in de binnenring in het centrum zone. Ik reken even uit wat er bij het vreugdevuur in Scheveningen vrij kwam:

Ruim duizend pallets op stapels á 25 kg in 2,5 miljoen kilo hout. Bij verbranding van één kilo komt zo’n 1.63 kilogram CO2 vrij (bij niet volledige verbranding) dat is zo’n 4 miljoen kg. Een moderne auto geeft als uitstoot 0,118 gram CO2 per gereden kilometer.(In 2017 kwam de gemiddelde CO2 emissie van alle nieuw verkochte auto’s in Europa uit op 118,1 gram per kilometer. ) Neem een jaar gemiddelde per auto van 20 duizend kilometer, dan is dat 2,36 kg CO2 per jaar. Reken zelf maar uit hoeveel auto’s er per jaar door de milieuzone in Den Haag hadden kunnen rijden. En dan laat ik de roetdeeltje (fijnstof) en toxische stoffen (PAK’s) buiten beschouwing. Hoezo CO2-maatregelen opleggen aan burgers als de overheid dit soort activiteiten toelaat?

Theo van Gemert, Gemert oud-commandant brandweer.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Waarom lijden onder de hobby van anderen?

Waarom lijden onder de hobby van anderen?

Vonkenregen na ontsteken van vreugdevuren in Scheveningen. Beeld ANP

Brief van de dag: ‘vreugdevuur’

Bij het inferno in Scheveningen, van wat een ‘vreugdevuur’ wordt genoemd, is onderbelicht dat hier niet alleen sprake was van brandgevaar, maar dat de rook ook schadelijk is voor de gezondheid van iedereen.

Bovendien is het uitgestoten roet een krachtig broeikasgas, dus slecht voor ons klimaat. Vreemd dat voor een gemeente deze aspecten, volksgezondheid en klimaat, niet zwaarder wegen. Als particulier mag ik om milieuredenen zelfs geen tuin­afval in mijn achtertuin verbranden, waarom mag het dan wel als ik mij in groepsverband en onder het mom van ‘traditie’ bij de gemeente meld? Vooral ook omdat inmiddels 1 op de 17 Nederlanders longpatiënt is en helemaal niet mee kan feestvieren, nee soms dagenlang moet lijden onder de hobby van anderen.

Mariël Ellens, Zutphen

Feestje

Stel je voor dat ik van plan ben om een feest te geven, laten we zeggen voor iedereen in Nederland op 31 december 2019. Zou ik dan toestemming krijgen om dit feest te geven als ik op de uitnodiging vermeld dat er minimaal 59 geweldsdaden zullen plaatsvinden tegen politieagenten, dat er 328 mensen zullen worden aangehouden (Ten eerste, 3 januari), dat er autobanden in brand worden gestoken, dat er genodigden mishandeld zullen worden, dat er een kans ­bestaat dat je een oog verliest of nog erger, dat je komt te overlijden?

Mariette Rijmeke, Amsterdam

Berouw komt na de zonde

Ruim voordat de fik erin ging, las ik dat er een 48 meter hoge stapel was gebouwd. Burgemeester Krikke van Den Haag vertelt nu echter dat 35 meter de afgesproken max zou zijn, maar dat er in het holst van de nacht stiekem nog met wat meters is opgehoogd.

Sorry Krikke. Hoe naïef kan je zijn?! Dat ophogen is blijkbaar niet tijdens de Oudejaarsnacht gebeurd. En nu maar kijken waar het allemaal fout is gegaan.

Gevalletje kalf-put. Meer dan 10.000 kuub brandhout verstoken om je vreugde te uiten? Aanlandig windje erbij en je hebt alle ingrediënten voor een rampenfilm. Gelukkig gaan de geschrokken organisatoren/bouwers zich beraden…

R. Smit, Den Helder

Eén dag per jaar

Allemaal weer uitgezeurd over het vuurwerk. Er zijn ook heel veel mensen die ervan genieten.

Dat één dag per jaar.

Ik heb 365 dagen per jaar last van honden. Hondenstront. Springen ongevraagd tegen je op of snuffelen aan je. Als je bang bent van honden, zoals ik, heb je het hele jaar door feest.

De baasjes maar roepen: hij doet niets. Misschien is het kernwoord ­tolerantie. U uw hond . Ik mijn vuurwerk.

Monique Suijkerbuijk, Alkmaar 1 dag per jaar ja ja elke dag is er wel vuurwerk ooit naar een voetbalwedstrijd geweest domme gans

Vreugdevuur Scheveningen loopt uit de hand: branden en ongeregeldheden

BRON

Vliegvuur zorgt voor chaos op boulevard

Vreugdevuur Scheveningen loopt uit de hand: branden en ongeregeldheden

SCHEVENINGEN – Door de lucht vliegende vonken van het grote vreugdevuur op het strand bij Scheveningen hebben afgelopen nacht meerdere branden veroorzaakt. De boulevard van Scheveningen is ontruimd omdat het vreugdevuur te groot werd. Niemand raakte gewond.

De brandstapel veroorzaakte te veel hitte en vonken waardoor het voor de toeschouwers op de boulevard onveilig werd.

De brandstapel veroorzaakte te veel hitte en vonken waardoor het voor de toeschouwers op de boulevard onveilig werd.

Door de wind waaide het vliegvuur over het strand en door de straten. De Oude Kerk aan de Keizerstraat en andere panden in de omgeving werden door de brandweer natgehouden. De stevige wind vanuit zee blies vliegvuur Scheveningen in. Daardoor ontstonden meerdere branden bij woningen en in de duinen. De exacte omvang van de schade is niet bekend.

Door de wind waaide het vliegvuur over het strand en door de straten. De Oude Kerk aan de Keizerstraat en andere panden in de omgeving werden door de brandweer natgehouden. De stevige wind vanuit zee blies vliegvuur Scheveningen in. Daardoor ontstonden meerdere branden bij woningen en in de duinen. De exacte omvang van de schade is niet bekend.

De brandstapel veroorzaakte te veel hitte waardoor het voor de toeschouwers op de boulevard onveilig werd. Omdat het publiek niet mee wilde werken bij de ontruiming greep de Mobiele Eenheid van de politie in. Burgemeester Pauline Krikke is vanwege de brand naar het hoofdkantoor van de politie, laat een woordvoerder weten.

Blussen

De brandweer begon rond 04.30 uur met het blussen van het vreugdevuur. De bluswerkzaamheden zullen naar verwachting uren in beslag nemen. De brand wordt geblust met containers water die vanuit de haven van Scheveningen naar het strand worden gereden. Ook worden shovels ingezet. De brandweer waarschuwt voor mogelijke rookoverlast.

Lees verder onder de foto

Schade op de Boulevard door vliegende vonken afkomstig van het grote vreugdevuur op het strand.

Waarschuwing

De boulevard van Scheveningen ligt bezaaid met as. Ook vatten veel fietsen door het vliegvuur vlam. De brandweer kon nog niets zeggen over hoe het vreugdevuur uit de hand heeft kunnen lopen. Weerdiensten waarschuwden eerder al voor een vrij krachtige westenwind bij de kust tijdens oud en nieuw.

Op het strand in Den Haag strijden Scheveningen-dorp en Duindorp jaarlijks om wie het hoogste, beste en mooiste vreugdevuur van Den Haag kan maken. De brandstapel in Duindorp leidde niet tot problemen.

De opbouw van een stapelplaats voor het Scheveningse vreugdevuur voor de jaarwisseling. Het bouwwerk was circa 40 meter hoog.