Archief categorieën: Houtrook

Onderzoek proef houtstookvrije wijken

Onderzoek proef houtstookvrije wijken

Eindelijk schone lucht

VEENENDAAL De gemeente is in gesprek met de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een proef met houtstookvrije wijken. Dat zegt het college in antwoord op schriftelijke vragen van de ChristenUnie. In de door de provincie samengestelde uitvoeringsagenda gezonde lucht regio Utrecht wordt Veenendaal genoemd als partner bij een beoordelingsmethode voor overlast van houtrook.

In navolging van een advies van de Gezondheidsraad kan lokaal binnen proeven worden geëxperimenteerd met het inrichten van houtstookvrije wijken. ,,Hierbij kan worden aangesloten bij trajecten waarin de omslag wordt gemaakt van fossiele energiebronnen naar emissievrije duurzame oplossingen zoals die met behulp van zon, wind en aardwarmte. De provincie onderzoekt of het mogelijk is om samen met gemeenten trajecten te initiëren en aan te jagen. Indien mogelijk wordt ook de combinatie gemaakt met warmte-terug-win-installaties, omdat hier concrete problemen spelen in Veenendaal.”

De gemeente is nog niet zo ver dat zij kan aangeven welke wijk of wijken zij in Veenendaal op het oog heeft en wanneer wordt begonnen met de proeven.

Houtrook is ongezond

Houtrook is ongezond

06-12-2018, 09:47 | Lezersnieuws | Team

Met het koudere weer is ook het stookseizoen begonnen. Veel mensen gebruiken in de winter een houtkachel of open haard. Gezellig, maar ook een bron van lucht verontreiniging en gezondheidsklachten. GGD Gelderland-Zuid geeft het volgende advies: ‘Stook geen hout en als u toch stookt, gebruik de houtkachel of open haard niet als hoofdverwarming’.

Houtrook is ongezond
Houtrook is ongezond, voor uzelf en voor de buren. De rook van een houtkachel bestaat uit een mengsel van veel verschillende stoffen. Houtkachels zorgen, net als verkeer, voor luchtverontreiniging. Ze verspreiden fijnstof en roet.

 

Wat zijn de risico’s van houtrook?
In huizen waar regelmatig de open haard of houtkachel brandt, hebben bewoners meer kans  op luchtwegklachten. Voorbeelden zijn  hoesten, een piepende ademhaling en kortademigheid.

 

 

Overlast voor anderen
De GGD krijgt meldingen van mensen die overlast ervaren van de houtrook van buren. Zij geven aan hier gezondheidsklachten van te hebben. Of ze vinden de rook stinken. Soms kunnen buren niet de ramen openzetten omdat het hele huis dan naar rook ruikt.

Wilt u toch houtstoken?


De GGD adviseert om geen hout meer te stoken.

 

 

 

Maakt u toch de open haard, vuurkorf of houtkachel aan? Volg dan de volgende tips:

– Stook niet als het mist of als er geen wind is. De rook blijft dan tussen de huizen hangen. Wilt u weten wanneer u wel en niet kunt stoken? Kijk op stookwijzer.nu

– Stook alleen droog en ongeverfd hout of open haardblokken.

– Stook nooit: afval, oud papier, plastic, textiel, spaanplaat en geverfd, geïmpregneerd of gelakt hout.

Help, de buren stoken weer!

Hoe voorkom je dat de kachelrook van de buren bij  jou in huis doordringt?De Zutphense Pauline Nijenhuis, voorzitter van de Stichting Houtrookvrij, laat het zien.

Hoe voorkom je dat de kachelrook van de buren bij jou in huis doordringt?De Zutphense Pauline Nijenhuis, voorzitter van de Stichting Houtrookvrij, laat het zien. © FOTO HISSINK

Help, de buren stoken weer!

De winter is in aantocht en de houtkachels gaan weer aan. Steeds meer mensen ondervinden last van houtrook. Stokers zijn zich vaak van geen kwaad bewust. Door het groeiend aantal kachels is het tijd voor politieke maatregelen vindt een aantal instanties, want houtrook is voor iedereen ongezond.

Nog niet zo heel lang geleden woonde ik in een vrijstaand huis waarin ik nota bene zelf een hippe, kloeke kachel had neergezet, waar ik starend in de knapperende vlammen voor kon gaan zitten mijmeren. Noem me naïef, maar geen moment heb ik stilgestaan bij het feit dat houtrook wel eens ongezond zou kunnen zijn. Toen ik de discussie over houtrook opmerkte, dacht ik dan ook te maken te hebben met weer een thema waarover polarisatie was ontstaan. De pro-stokers en de anti-stokers tegenover elkaar, zoals pro-zwarte pieten tegen over de anti -zwarte pieten. Om heel eerlijk te zijn dacht ik zelfs even dat anti-stokers de nieuwe ‘gekkies’ waren, zoals die lui die beweren last te hebben van straling, wat nooit wetenschappelijk is aangetoond.

Dat blijkt met houtrook bepaald niet het geval. ,,Dit is niet iets wat mensen verzinnen”, zegt Steven van der Lelie, milieugezondheidsadviseur van de GGD Noord en Oost-Gelderland. ,,We weten al lang dat bij het stoken van hout kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Bij mensen die in de jaren 50 van de vorige eeuw en masse op hout kookten, zag je heel veel longproblemen en stoflongen, maar ook kanker. De dagelijkse luchtverontreiniging boven Gelderland staat gelijk aan het meeroken van zes sigaretten, houtrook heeft een belangrijk aandeel in die verontreiniging. Maar gek genoeg hebben we bij de geur van houtrook een positieve associatie.”

Trend

Van der Lelie signaleert een trend van een toenemend aantal klachten over houtrook bij de 22 gemeenten die in zijn gebied liggen. Bij besprekingen met collega’s van andere GGD’s in Nederland is dezelfde trend zichtbaar. Mensen zijn zich meer bewust van hun gezondheid, denkt hij, en tegelijkertijd neemt de tolerantie af. ,,Houtkachels, maar ook tuinkachels zijn een enorme trend die hoort bij modern wonen. Er is geen enkele regelgeving voor. Politiek gezien is er nog geen draagvlak om het echt aan te pakken, omdat ze mensen niet in hun vrijheid in huis aan willen tasten.”

Veel milieugroeperingen zijn ermee bezig en ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ziet het probleem. ,,Je zou denken dat met de klimaatdiscussie de kansen voor maatregelen toenemen, maar als er geen beleid komt zullen mensen juist als alternatief voor gas weer meer hout gaan stoken.”

Verhaal gaat onder de foto verder.

Een pufje tegen benauwdheid.

Een pufje tegen benauwdheid. © FOTO HISSINK

Inmiddels heeft zo’n 10 procent van de Nederlandse huishoudens een houtkachel. Zonder dat we het in de gaten hebben, veroorzaken stokers in de winter minimaal 10 procent van de luchtvervuiling, heeft TNO dit jaar in februari berekend. Dat kan lokaal, in je eigen straat wel oplopen tot 40 procent. ,,De toename van het aantal kachels en gezondheidsschade is zeer zorgelijk’’, zegt Pauline van Voorst van het Longfonds. ,,Voor mensen met een longziekte, dat zijn er 1,2 miljoen in Nederland, of met hart- en vaatziekten verergert houtrook hun gezondheidsklachten. Ook gezonde mensen en gezonde kinderen krijgen eerder klachten. Daarom adviseren we om geen hout te stoken en pleiten we voor strengere maatregelen zoals een stookverbod bij mist en windstil weer.”

Verband

Ook het RIVM is net als het Longfonds aangesloten bij het landelijk Platform Houtrook en Gezondheid. Ik besluit te bellen met Coen Berends, voorlichter van het RIVM en in hetzelfde gesprek zitten twee onderzoekers die specialist zijn, onderzoeker Miriam Gerlofs-Nijland en inhalatietoxicoloog Flemming Cassee. ,,De discussie wordt zeker serieus genomen. Er is een brief van het Platform Houtrook en Gezondheid naar staatssecretaris Van Veldhoven gegaan met vijftien oplossingsrichtingen die mogelijk voor beleid en verbetering gaan zorgen.” Beide onderzoekers stellen dat er een verband is tussen houtrook en gezondheidsklachten, maar dat harde cijfers voor Nederland ontbreken. ,,Er zijn grote verschillen in de hoeveelheid van een bepaalde stof in de rook die uit de schoorstenen komt, afhankelijk van het type brander (open haard of houtkachel), de wijze van stoken en de gebruikte brandstof. De bijdrage van houtrook aan de jaarlijkse uitstoot van fijnstof is aanzienlijk. Het beste zou zijn om verbrandingsprocessen zoveel mogelijk te voorkomen.”

Maar ben ik echt dagen ziek van, ondanks mijn medicijnen. Benauwd en doodmoe, niet vooruit te branden

Pauline Nijenhuis, Voorzitter van de Stichting Houtrookvrij

Voor mensen die ziek worden van houtrook kan beleid niet snel genoeg komen. Zoals voor de Zutphense Pauline Nijenhuis, voorzitter van de Stichting Houtrookvrij. ,,Elke dag begint bij mij met Teletekst en het weer checken. Als ik zie dat het windstil is, weet ik dat het een moeilijke dag gaat worden. Wanneer dan in de wijk mensen hun houtkachel aanzetten, ga ik liever niet naar buiten.” In haar woning zijn alle ventilatieroosters opgevuld met filters, ze hebben in elke kamer luchtreinigers staan en als het echt te erg wordt, plakt ze zelfs alle kieren af met tape. Buiten staan twee fijnstofmeters die via een app precies aangeven, op elk uur van de dag, hoe hoog de fijnstof is. Zodat ze weet wanneer ze een boodschap kan doen. Ventileren doet ze ’s winters om tien voor zeven, omdat ze weet dat een nabije stoker om zeven uur zijn houtkachel aan doet. Als ze gaan fietsen, weten ze welke houtrookvrije route ze moeten nemen. Soms is het zo erg dat ze drie dagen plat moet, zoals van de zomer, met de vuurkorven die overal aan gingen. ,,Daar ben ik echt dagen ziek van, ondanks mijn medicijnen. Benauwd en doodmoe, niet vooruit te branden.”

Onbegrip

Even later lopen we door de wijk, waar de avond gevallen is. Voor de deur bij een huis zien we een stapel houtblokken. ,,Het is lastig om het bij de buurt aan te kaarten, dat heb ik in het verleden veel gedaan, maar stuit op onbegrip. Dan krijg ik te horen dat ik toch ook op vliegvakantie ga. En mensen zeggen dat het niet hun kachel is die vervuilt.” We ruiken en sniffen, maar de kachels zijn nog niet aan. Op de app hadden we al gezien dat de lucht schoon was. ,,Maar dat kan over een uur zo anders zijn, dat is het punt’’, zegt haar man Vincent.

Pauline en Vincent Nijnehuis

Pauline en Vincent Nijnehuis © FOTO HISSINK

Ik besluit alleen verder te gaan om wijkbewoners aan te spreken op hun houtkachels. Ik ruik nu onmiskenbaar houtrook, wat nu niet meer symbool staat voor gezelligheid, maar voor ongezonde CO2-uitstoot. ,,We hebben dit huis jaren geleden rond deze leemkachel gebouwd”, toont een bewoonster. ,,We stoken hem een keer in de twee dagen goed op en dan is ons hele huis twee dagen warm. Ik zou mijn huis nu niet meer rond een haard bouwen. Haarden zijn niet geschikt voor een Vinex-wijk als je zo vlak op elkaar woont. We hebben hem nu minder aan, omdat het toch niet goed voelt dat anderen er last van hebben.”

Gas is toch ook niet alles, want daar hebben ze in Groningen last van

Buurtbewoner

Een bewoner iets verderop heeft daar geen boodschap aan. De kachel heeft hij net aangestoken. ,,Ja, waarom niet? Moet ik dan gaan kijken of het windstil is?” Hij blikt even naar de lucht. ,,Hoe kan ik dat nou zien? Gas is toch ook niet alles, want daar hebben ze in Groningen last van.” Dat stoken ook voor de stoker ongezond is, daarover haalt hij zijn schouders op. Hij heeft van de vorige bewoner geleerd hoe je goed moet stoken, die heeft dat vijftien jaar op deze plek gedaan. ,,En hij leeft nog.”

Als ik naar huis ga, in de inmiddels mistige binnenstad van Zutphen, ruik ik de houtrook in mijn straat. Ik denk aan de woorden van Steven van der Lelie en het Longfonds, dat er beleid moet komen, te beginnen met een stookverbod bij windstil, mistig weer, omdat je anders je wijk onder een deken van vervuiling legt. Hoe moeilijk kan dat zijn? De houtrook walmt mijn slaapkamer in. Bah. Dicht met dat raam.

Houtkachel vervuilt meer dan zes trucks

Houtkachel vervuilt meer dan zes trucks

AMSTERDAM – Bezitters van houtkachels horen tot de categorie ergste luchtvervuilers. Wie tijdens het koude weer lekker z’n kacheltje opstookt, produceert namelijk zes keer meer luchtvervuiling dan een vrachtwagen.

Vooral oudere open haarden vervuilen volgens een Engelse milieu-expert enorm

Vooral oudere open haarden vervuilen volgens een Engelse milieu-expert enorm

Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Volgens dr. Gary Fuller, een specialist op het gebied van luchtvervuiling zijn ook de laatste op de markt gekomen zogenaamde ’eco-vriendelijke’ open haarden nog steeds letterlijk ’smeerpijpen’ die meer uitstoten dan de modernste dieselauto.

In de Daily Mail zegt hij dat de rook een onzichtbare moordenaar is. Vorige eeuw tijdens de jaren ’50 sloeg iedereen alarm vanwege smogwolken door kolenkachels en industrie. Maar omdat de rook uit houtkachels nauwelijks zichtbaar is, klaagt er vrijwel niemand over.

Fuller deed met het King’s college onderzoek in Londen en constateerde in 2010 al dat tien procent van de fijnstof deeltjes in de lucht afkomstig was van kachels. Sindsdien is het aantal open haarden alleen nog maar toegenomen. De vervuiling is het ergst in het weekend.

De milieu-expert ging met zijn bevindingen naar de regering en naar Europa, maar zegt in de Mail dat politici alleen maar geïnteresseerd zijn in het aanpakken van automobilisten.

Er zijn volgens hem wel milieuvriendelijkere houtkachels. Maar die produceren volgens hem nog steeds twintig procent van de vervuiling.

Volgens Fuller schermen de fabrikanten van houtkachels met onrealistische vervuilingscijfers. Zij meten onder ideale omstandigheden met kurkdroog hout in een laboratorium. Terwijl als je thuis meet bij mensen de vervuiling door bijvoorbeeld natter hout, veel hoger zijn. Daar kan een factor 16 verschil in zitten.

Het klimaatgekkenhuis in Elsevier: Houtstook is bewezen het allersmerigste voor gezondheid, milieu en klimaat

Welkom in  het klimaatgekkenhuis is een van koppen boven een alinea in het klimaatartikel: Als het om het klimaat gaat, mag geld geen rol spelen. De bedragen gaan van links naar rechts en weer terug. In maart 2017 volgens klimaatlobbyïst Ed Nijpels 50 miljard extra. 7 maanden later minister Wiebes 1,5 tot 3% van de economie per jaar. Dat is pakweg 5 tot 10 miljard. Vermenigvuldig dat met 32 jaar tot 2050 en je komt op 150 tot 300 miljard Euro. Dat is weer heel andere koek.

Onterechte subsidies op biomassa en stoken thuis. Het geld gaat zo de oven in.

Hier komt het gasverbod bij dat vermoedelijk ook de 100 miljard wel zal overschrijden. Een onderdeel van al dit geld zijn de onterechte subsidies die gegeven worden op Biomassa en het stoken in pelletkachels en pelletketels.

De kosten werden recentelijk wat afgezwakt. Maar rekenen kunnen ze niet in de Tweede Kamer. Jesse Klaver, de bedweter van GroenLinks, maakte een rekenfoutje van 126 miljard, toen hij Baudet de maat wilde nemen. Het gaat om veel geld, heel veel geld. En wie gaat dat betalen?

Dat Elsevier afsluit met het klimaatgekkenhuis doet mij deugd. Duidelijke taal, geen politiek gedoe, maar gewoon man en paard noemen:

Welkom in het klimaatgekkenhuis

Ook een bewezen misser is het subsidiëren van elektrische auto’s. Wiebes zei twee jaar geleden dat de 6 miljard die er toen in waren gestoken, weggegooid geld waren gebleken, maar gaat er rustig mee door. Je kunt een Tesla van 120.000 euro kopen, waaraan de Nederlandse staat 70.000 euro meebetaalt.
Kolencentrales en particulieren kunnen voor een kapitaal aan subsidie krijgen voor het stoken of ‘bijstoken’ van hout, terwijl houtstook bewezen het allersmerigste is voor gezondheid, milieu en klimaat. Welkom in het klimaatgekkenhuis.

Lees hieronder het volledige artikel uit Elsevier:

Elsevier 3-11-2018 Als het om het klimaat gaat, mag geld geen rol spelen

Uitstoot houtkachels schadelijker dan dieselauto’s

Uitstoot houtkachels schadelijker dan dieselauto’s – update

houtrook houtkachel

De rook van houtkachels is een groeiend probleem. Steeds meer mensen hebben een houtkachel en daarmee neemt ook de overlast toe. De rook is niet alleen hinderlijk, maar vooral ook schadelijk voor de gezondheid. Schadelijker dan de dieselauto’s die we met zijn allen zo vies vinden. Dat stelt de Werkgroep Houtstook-vrij in een brief aan minister Henk Kamp.

[update] De werkgroep belicht de risico’s van houtrook. Maar er is een groot verschil in emissies tussen verschillende bronnen: open houtvuur zoals in open haarden, vuurkorven en barbecues geeft veel hogere uitstoot van fijnstof en toxines dan pelletkachels waarin een gereguleerde verbranding van hoogwaardiger biomassa plaatsvindt.

Milieu Centraal schrijft daarover: Pelletkachels en biomassaketels zijn de schoonste kachels op hout, maar stoten meer fijnstof uit dan verwarming op gas of stroom. Een toename van het aantal pelletkachels en biomassaketels zorgt dus voor extra luchtvervuiling. Uitzondering: als jouw pelletkachel een gewone houtkachel, allesbrander of open haard vervangt, daalt de hoeveelheid fijnstof juist flink. Tenzij je met je pelletkachel veel vaker gaat stoken dan je eerder met je houtkachel of open haard deed. Het gebruik van open haarden en gewone houtkachels is door de uitstoot van fijnstof om gezondheidsredenen niet wenselijk.

Ook vroegen we ECN om een reactie. Zij geeft aan dat vervanging van bestaande houtkachels door pelletkachels een verbetering van de luchtkwaliteit kan betekenen, het zogenaamde uitfaseren. Daarbij moet wel worden uitgegaan van evenveel stoken.

Emissies van open haarden en oude houtkachels liggen gemiddeld tussen 6 tot 40 g fijnstof per kg brandstof.  Bij nieuwere houtkachels is dat tussen 4 en 10 g/kg. Pelletkachels stoten gemiddeld 1 tot 2 g/kg uit, soms nog lager.

Een pelletkachel (van de huidige generatie) is vervuilender dan gasverwarming of een elektrische verwarming, maar een centrale verwarming per wijk of stadsdeel zoals nu gebeurt met restwarmte uit de industrie en vuilverbranding kan wel een optie zijn, aldus ECN.

 

We citeren verder uit de brief van werkgroep Houtstook-vrij:

 

Houtstook is een groot en nog steeds snel groeiend probleem

Meer dan een kwart van de Nederlandse huishoudens heeft een open haard of houtkachel, meer dan 30 % van de Nederlanders heeft last van houtrook van de buren en in 272 gemeenten kwamen de afgelopen twee jaar ruim 3000 meldingen binnen van houtrookoverlast, het topje van de ijsberg. De fijnstofemissie door houtstook is de fijnstofemissie van het verkeer al voorbij. Ter vergelijking: 2 uur de open haard of vier uur de houtkachel laten branden, zorgt voor evenveel fijnstof als een auto die van Brussel naar Wenen rijdt (ca. 1100 km).

 

Houtstook is zéér slecht voor de gezondheid

Volgens nieuw onderzoek is fijnstof die vrijkomt bij verbranding van hout, schadelijker dan fijnstof die vrijkomt bij diesel. En houtrook is twaalf maal schadelijker dan sigarettenrook (bij eenzelfde rookdichtheid). Naast fijnstof en het nog gevaarlijker ultrafijnstof komen bij houtstook nog allerlei andere gifstoffen vrij zoals PAK’s, VOS, dioxine, koolmonoxide en acroleïne. Al deze stoffen leveren een scala aan gezondheidsklachten op en zorgen voor een kortere levensverwachting.

 

Houtstook is niet duurzaam en brengt het klimaat grote schade toe

Bij de verbranding van hout ligt de uitstoot van CO2 per GJ bijna twee keer hoger dan de CO2-uitstoot die bij de verbranding van Gronings aardgas vrijkomt. Bomen hebben zoveel veel meer tijd nodig om te groeien, dan dat het duurt om ze op te stoken. De opname van koolstof uit CO2 gaat heel langzaam, terwijl bij houtstook een aanzienlijke hoeveelheid koolstof direct in de lucht komt als CO2. Roetdeeltjes komen zelfs op de Noordpool terecht en zorgen daar voor extra absorptie van zonlicht.

Het is dan ook niet houdbaar om subsidie te blijven geven op pelletkachels en biomassaketels

Laat staan dat ook houtkachels opgenomen zouden worden in de ISDE-subsidie, zoals medewerkers van uw ministerie aan het voorbereiden zijn met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de kachel-branche in het kader van de Green Deal. In 2017 is al voor ruim 11.000 pelletkachels en bijna 2000 biomassaketels subsidie verleend. Zeker in woongebieden bestaan vele ‘hotspots’ met hoge concentraties schadelijke stoffen.

Overwegende dat de Staat een onderzoekplicht , een waarschuwingsplicht en een zorgplicht heeft, dat houtstook zeer schadelijk is voor de volksgezondheid en niet duurzaam is, vragen wij u om uw beleid aan te (laten) passen door:

  • Biomassa(bij)stook uit het Energieakkoord en de Green Deal te halen als duurzame alternatieven voor energieomzetting of ruimteverwarming;
  • Hieruit volgend het per direct afschaffen van de ISDE-subsidie op pelletkachels en biomassaketels en de SDE+-subsidie op biomassa(bij)stook;
  • De Green Deal, ‘Een volledig duurzame energievoorziening in 2050’ , niet te laten misbruiken door de kachelbranche om naast pelletkachels ook – vernieuwde – houtkachels te promoten en/of te subsidiëren (zie onder maatregel 2 uit de bijlage);
  • Het uitdragen van de gevaren van biomassa-stook en het nemen van maatregelen ter bevordering van hergebruik van biomassa teneinde verbranding van biomassa te stoppen;
  • Deze uitgangspunten mee te nemen in bestaande en nog te sluiten (handels)verdragen.

Bovengenoemde maatregelen en de overige in de bijlage genoemde maatregelen dragen substantieel bij aan verbetering van de luchtkwaliteit en hebben daardoor een positief effect op de volksgezondheid, het milieu en het klimaat.

Hout stoken is het nieuwe roken

Down to Earth: Hout stoken is het nieuwe roken

In Down to Earth, het onafhankelijke magazine van Milieudefensie wordt in de uitgave oktober/november 2018 aandacht gegeven aan het ongezonde stoken van hout.

Overtuigd als men is van de ongezonde eigenschappen van het stoken van hout, wordt terecht de vraag gesteld waarom een pelletkachel, die brokjes hout verstookt, wordt gesubsidieerd. De mensen die er naast wonen ervaren het stoken van hout als asociaal. De zogenaamde gezelligheid voor de een is tegelijkertijd een drama voor de buren. Hun leefgenot wordt aangetast. En omdat die pelletkachels met subsidie zo goedkoop zijn, schaffen de mensen zo’n ziekmakende pelletkachel aan in plaats van een dure warmtepomp, die wel schoon is in het gebruik.

Terecht wordt opgemerkt in het artikel, dat Houtrook een gevoelig onderwerp is. Mensen die er last van hebben voelen zich niet serieus genomen, ook al hebben ze soms ernstige longaandoeningen. Hout stoken bekritiseren wordt niet geaccepteerd.

Toch zijn er volop rapporten die aantonen dat er inderdaad veel schadelijke stoffen in houtrook zitten, zoals fijnstof, benzeen, koolmonoxide en ook ultrafijnstof. Ook stoken met schoon hout is ongezond, ook als je het niet ruikt meldt Trinette Janssen. Slachtoffers van houtrook hebben maar weinig mogelijkheden om zich te beschermen, omdat ook concrete regelgeving ontbreekt. In 2010 werd er door Habitat een overzicht samengesteld “Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren. In de tussentijd is er nog weinig veranderd. Ondanks dat het bij houtrook om de gezondheidsrisico’s gaat, wordt het als hinder gezien en dat is een lastig begrip. Uiteindelijk is het een gemeente die op moet treden. Gezien het feit dat er steeds meer gasvrije woningen gaan komen, zijn maatregelen dringend gewenst.

De pelletkachel wordt als minder ongezond gezien. Dat is wellicht waar als het om roet gaat en gewoon fijnstof, maar daar komt ultrafijnstof voor in de plaats en dat is veel gevaarlijker. Bovendien worden deze kachels intensiever gebruikt, waardoor er toch weer meer ongezonde stoffen vrijkomen. Volgens Trinette Janssen is het een excuus om houtstook te blijven subsidiëren, omdat men anders de klimaatdoelstellingen niet haalt.

Brusselse fysica

Alles voor het klimaat dus. Het is echter de vraag of dat hiermee geholpen is. “Natuurlijk willen we van aardgas af, voor Groningen en het klimaat, maar dat moeten we niet vervangen door hout. Het is een mythe dat dat duurzaam is”, zegt Wim Lentink, ook lid van de Werkgroep Houtstook-vrij. “Biomassa wordt door Europese beleidsmakers gezien als onderdeel van de zogenaamde ‘korte koolstofkringloop’”, legt hij uit. “Dat wil zeggen dat de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van bomen die terug kunnen groeien, niet meegerekend hoeft te worden. Dat is natuurlijk de grootste onzin. Ik noem dat Brusselse fysica.” Hij rekent voor hoeveel CO2 er vrijkomt als er hout wordt verstookt, vergeleken met Gronings aardgas voor hetzelfde effect. Hij komt, net als de meeste bronnen, uit op het dubbele. Daar komt bij dat we sneller boskappen dan er bijkomt. Down to Earth en andere media stelden al eerder dat het onmogelijk wordt om CO2- neutraal aan hout te komen.

Cultuuromslag

Eigenlijk moet er een cultuurverandering plaatsvinden rond houtstook, zegt jurist Krot. Een houtkachel hebben zou dan niet meer vanzelfsprekend worden gevonden, en al helemaal niet ‘duurzaam’. Ze vindt het bijvoorbeeld pijnlijk om te horen dat er mensen naar een ecowijk verhuizen om houtrook te ontlopen, waar blijkt dat de huizen soms juist door houtkachels verwarmd worden. “Waar moet je dan nog naartoe?” Ondertussen werd een motie van Tweede Kamerlid Wassenberg om pelletkachels en biomassaketels uit te sluiten van subsidie vanwege de volksgezondheid en het klimaat, deze zomer nog verworpen. Krot heeft er een hard hoofd in dat burgers hier tegenin kunnen roeien, zonder steun van de wet: “Net als met roken op het werk, dat werd pas echt opgelost toen er regels kwamen.” Wim Lentink zoekt de oplossing hogerop. “Zo lang Brussel blijft volhouden dat biomassa CO2-neutraal verstookt kan worden, blijft alles zoals het is.”

Hieronder kunt u Down to Earth downloaden. U vindt dit artikel op pagina 18 t/m 20.

Down to Earth 10-2018

Wanneer zwangere vrouwen vervuilde lucht inademen, kan roet – via de bloedstroom – in de moederkoek belanden.

BRON

Dat hebben onderzoekers bekend gemaakt tijdens het European Respiratory Society International Congress. Het is voor het eerst dat onderzoekers roetdeeltjes – die onder meer vrijkomen tijdens het verbranden van fossiele brandstoffen – in placenta’s hebben aangetroffen.

Lager geboortegewicht
Verschillende studies hebben al een link gelegd tussen vervuilde lucht en onder meer vroeggeboortes. Zo blijken vrouwen die tijdens de zwangerschap aan vervuilde lucht worden blootgesteld een grotere kans te hebben op een prematuur kindje. Ook hebben hun kinderen doorgaans een lager geboortegewicht en gedurende hun kinderjaren een iets grotere kans op ademhalingsproblemen. “We weten al een tijdje dat luchtvervuiling de ontwikkeling van de foetus beïnvloedt en baby’s zelfs kan blijven beïnvloeden na hun geboorte,” vertelt onderzoeker Lisa Miyashita. “Wij wilden zien of deze effecten te wijten zijn aan deeltjes die via de longen van de moeder naar de placenta reizen. Tot voor kort was er namelijk weinig bewijs dat geïnhaleerde deeltjes vanuit de longen het bloed konden bereiken.”

Macrofagen
De onderzoekers bestudeerden vijf zwangere vrouwen die in Londen woonden en middels een geplande keizersnede zouden bevallen. De vrouwen rookten niet, hadden een ongecompliceerde zwangerschap en bevielen allen van een gezonde baby. De onderzoekers bestudeerden na de geboorte de placenta’s van deze vrouwen. Daarbij waren ze met name geïnteresseerd in de macrofagen die in de moederkoek te vinden zijn. Macrofagen maken onderdeel uit van het immuunsysteem en slokken schadelijke deeltjes – zoals bacteriën, maar ook deeltjes uit vervuilde lucht – op. Macrofagen zijn in verschillende delen van het lichaam te vinden, maar in de placenta houden ze zich primair bezig met het beschermen van het ongeboren kind.

Impact
De onderzoekers bestudeerden in totaal zo’n 3500 macrofagen die in de vijf placenta’s te vinden waren. Daarbij troffen ze zo’n zestig immuuncellen aan die 72 zwarte plekjes – roetdeeltjes – herbergden. Gemiddeld bleek elke placenta ongeveer vijf vierkante micrometer van deze zwarte substantie te bevatten. “Onze resultaten voorzien ons van het eerste bewijs dat geïnhaleerde vervuilende deeltjes vanuit de longen in de bloedbaan en uiteindelijk in de placenta kunnen belanden,” stelt onderzoeker Norrice Liu. “We weten niet of de deeltjes die we gevonden hebben, ook in contact konden komen met de foetus, maar ons bewijs suggereert dat het wel mogelijk is. We weten ook dat de deeltjes niet per se in het lichaam van de baby hoeven te belanden om een nadelig effect te hebben, omdat ze als ze een effect hebben op de placenta sowieso al een directe impact hebben op de foetus.”

De onderzoekers pleiten ervoor om luchtvervuiling harder aan te pakken. Dat zou de gezondheid van kinderen voor en na de geboorte ten goede komen.

Hinder door stoken van hout kan ontbinding van huurovereenkomst rechtvaardigen

Moed wordt beloond! Zie arrest 31-7-2018.

Zowel de bewoners in de buurt van de stoker, als woningbouwvereniging Wonen Limburg verdienen alle lof.

Zij hebben de moed gehad om door te pakken, om onacceptabel gedrag aanhangig te maken, zodat de gevaren voor de gezondheid van omwonenden konden worden geëlimineerd.

Het getuigt van doorzettingsvermogen en overtuigingskracht omwille van het recht op gezonde lucht in de woonomgeving.

Op veel meer dan een miljoen andere plaatsen in Nederland gebeurt hetzelfde. Stokers die de gezondheid van hun buren in gevaar brengen.

Op deze website kunt u daar van alles over terugvinden. Daar moet een einde aan komen.

Wordt u ook benadeeld door buren die hout stoken? U hoeft dat niet te accepteren. Net zo goed als je bijna nergens meer sigaretten mag roken als een ander daar hinder van ondervindt, zou dat ook zo moeten gelden voor houtrook. Een voorhistorische wijze van verwarmen van woningen en nutteloze opwarming van de aarde, want het verstoken van hout binnenshuis of voor de lol een vuurkorf buiten branden brengt niet alleen voor de gezondheid gevaarlijke stoffen in de lucht, het zorgt ook nog eens voor 2x meer CO2 dan bij het verwarmen met aardgas.

Zorg dat u een logboek bijhoudt, en zorg dat er gehandhaafd wordt. Op deze website kunt u vinden hoe u dat moet doen, of meldt u met uw situatie bij houtrook.nl voor nadere adviezen.

Hinder door stoken van hout kan ontbinding van huurovereenkomst rechtvaardigen

https://www.omgevingsweb.nl/samenvatting/138600

Waar het stoken van hout in kachels voor veel mensen de gedachte oproept aan een knus avondje binnens- of buitenshuis, kan dit tegelijkertijd voor veel overlast in de omgeving zorgen. Het blijkt in de praktijk echter lastig om tegen hinderlijk stookgedrag succesvol op te treden. Het arrest van het Hof Den Bosch van 31 juli 2018 valt op. Hieruit volgt namelijk dat onrechtmatige hinder door stoken van hout kan leiden tot ontbinding van een huurovereenkomst en het dus wel degelijk mogelijk is iets aan rookoverlast te doen.

Waar ging de zaak over?

Appellant huurt een woning via woningbouwvereniging Wonen Limburg. Daar stookt hij binnens- en buitenshuis hout in een kachel. Bij Wonen Limburg komen reeds vanaf 2014 diverse klachten van buren binnen over onder meer overlast van zwarte rook en stank die appellant zou veroorzaken. De buren benadrukken in hun klachten dat zij ernstig in hun woongenot worden aangetast. Zij hebben buiten de woning vrijwel continu last van de rook en de stank (gehad). Zo zijn zij gedwongen om de ramen en deurendicht te houden, heeft één klager verklaard dat er geen mogelijkheid is om de was buiten te hangen en klaagt één van de buren over ademhalingsproblemen als gevolg van de rook.

Nadat tussen de buren afspraken waren gemaakt, schriftelijk bevestigd door Wonen Limburg, heeft appellant het afvoerkanaal van de kachel verlengd zodat de rook niet meer achter het huis zou neerslaan. Desondanks klaagden de buren over de stankoverlast van de kachel. Naar aanleiding daarvan vond een controle door gemeenteambtenaren plaats en is appellant gedurende langere tijd en verschillende keren door Wonen Limburg aangesproken. Nadat appellant liet weten geen actie te ondernemen omdat hij van mening was aan alle wettelijke vereisten te hebben voldaan, heeft Wonen Limburg appellant gedagvaard. Daarbij vorderde zij primair de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van het gehuurde, waaraan zij ten grondslag legde dat appellant tekort is geschoten in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst en algemene bepalingen. In die voorwaarden staat : “Huurder dient ervoor zorg te dragen dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door huurder, huisgenoten, huisdieren of door derden die zich vanwege huurder in het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden.”

Appellant is van mening dat de kantonrechter op die gronden ten onrechte de huurovereenkomst heeft ontbonden en stelt dat hij geen onrechtmatige overlast heeft veroorzaakt, althans dat de overlast niet zodanig is geweest dat deze een ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigde.

Oordeel Hof

Het verspreiden van rook en stank merkt het Hof aan als een gedraging die onrechtmatig jegens de buren kan zijn, als bedoeld in artikel 5:37 Burgerlijk Wetboek (BW). Voor de beantwoording van de vraag of het toebrengen van hinder daadwerkelijk onrechtmatig is jegens de buren, is van belang de aard, ernst en duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waaronder ook de plaatselijke omstandigheden.

Naar het oordeel van het Hof volgt uit de feiten, in onderling verband en samenhang beziend, dat appellant geen althans onvoldoende rekening houdt met de belangen van zijn buren, door de voortdurende overlast, die hij veroorzaakt met het stoken van de kachel en het stoken in de tuin, niet weg te nemen. Daaraan doet niet af dat appellant op enig moment de kachelpijp, al dan niet op last en in overleg met de gemeente, heeft verlengd, nu dit niet tot enig aantoonbare verbetering heeft geleid en de overige rook- en stankoverlast niet heeft weggenomen.

Het Hof concludeert dat appellant bij voortduring onrechtmatige overlast heeft veroorzaakt aan de aan het gehuurde omwonende buren, welke gedrag jegens Wonen Limburg een aan appellant toerekenbare tekortkoming oplevert in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst en de daarbij behorende algemene bepalingen. Deze structurele en voortdurende tekortkoming rechtvaardigt de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van de woning in de zin van artikel 6:265 lid 1 BW.

Dat appellant voldeed aan de huidige regelgeving, stookte met schoon en droog hout en dat de kachel voldeed aan de wettelijke eisen is daarbij niet van belang. Evenals het feit dat appellant op enig moment de kachelpijp, al dan niet op last en in overleg met de gemeente, heeft verlengd, nu dit niet tot enig aantoonbare verbetering heeft geleid.

Spelen met vuur

Uit dit arrest wordt duidelijk dat er met succes tegen overlast van houtkachels kan worden opgetreden en zelfs de ontbinding van een huurovereenkomst kan rechtvaardigen. Stokers van hout dienen dus op hun hoede te zijn. Wanneer een huurder meerdere kansen heeft gekregen om de overlastsituatie van rook en stank weg te nemen en hij regelmatig is aangesproken op de overlast, maar desondanks zijn handelwijze niet staakt, kan dit ontbinding van zijn huurovereenkomst betekenen.

Op jaarbasis zouden miljoenen mensen mede doordat ze vervuilde lucht inademen, diabetes krijgen.

Op jaarbasis zouden miljoenen mensen mede doordat ze vervuilde lucht inademen, diabetes krijgen.

BRON

En daarvoor hoeven ze nog niet eens extreem vervuilde lucht in te ademen; ook vervuilde lucht die volgens de huidige normen ‘veilig’ is, draagt bij aan het ontwikkelen van diabetes. Dat schrijven onderzoekers in het blad The Lancet Planetary Health.

Impact
Het aantal mensen met diabetes neemt de laatste jaren sterk toe. Naar schatting lijden wereldwijd 420 miljoen mensen aan de ziekte. Belangrijke drijvende krachten achter de ‘diabetes-epidemie’ zijn: een ongezond dieet, overgewicht en een sedentaire levensstijl. Maar al een tijdje nemen onderzoekers aan dat ook luchtvervuiling een duit in het zakje doet. In het nieuwe paper doen onderzoekers voor het eerst uitspraken over hoe groot de impact van luchtvervuiling nu werkelijk is.