Archief categorieën: CO2 VRIJ

Koud weer wakkert discussie over houtkachels aan

UTRECHT/MAARSSEN – Met de kou die deze weken over Nederland is neergedaald laait de discussie over houtkachels weer op. Onderzoek van het RIVM in Bilthoven wijst uit dat de lucht aanzienlijk schoner wordt als we stoppen met het verbranden van hout, maar een houtstookverbod gaat veel mensen te ver.

 BRON

De protesten tegen verwarmingsketels die op hout werken klinken al enige tijd. “Als je er te dicht op staat ga je hoesten door de fijnstof in je longen”, zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds in Amersfoort. “Je krijgt tranende ogen, ook mensen die geen longziekte hebben worden benauwd, hoofdpijn, een loopneus; het zijn klachten die iedereen wel kent, maar niet relateert aan houtstook.”

Bovendien kan houtrook kanker veroorzaken. Hoewel in een lager tempo, zorgt houtrook net als de rook van sigaretten voor veranderingen in het menselijk weefsel. Het RIVM zegt dat onderzoek uitwijst dat in Utrecht de luchtkwaliteit het aanzienlijk verbetert als de overheid een verbod op stoken met hout invoert.

 

BUURMAN

Jos Merks in Maarssen pleit al jaren voor een verbod. Hij had zelf last van een buurman die zijn huis verwarmde door hout te verbranden en onderhoudt de website houtrook.nl. “Ik kreeg pijn in mijn keel en last van mijn ogen. Dat bleek allemaal van de rook van de achterburen te komen.”

Alles in de vuurkorf ook ons afval dus.

Merks vindt dat mensen die hun huis verwarmen door middel van houtkachels, over moeten gaan op een andere bron om het huis warm te houden in de winter. “Er is geen enkele noodzaak om op hout te stoken, ze hebben gewoon een verkeerde keuze gemaakt. Het kan wel goedkoop zijn, maar dat betekent nog niet dat je het moet doen, ook al is het ongezond voor je buren.”

 

VRAAGTEKENS

Houtstoken verbieden gaat Gertjan te Hoonte van de VVD in Utrecht te ver. “Het RIVM heeft bij het bepleiten van een verbod alleen gekeken naar de luchtkwaliteit”, zegt hij. “We hebben daar grote vraagtekens bij. We willen ook weten wat de kosten en de maatschappelijke effecten ervan zijn.”

Te Hoonte vindt dat buurtgenoten zelf initiatief kunnen tonen. “Je mag burgers ook op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen. Als je merkt dat buren last van je hebben kun je daar zelf wat aan doen. Mensen kunnen hier in hun eigen leefomgeving zelf mee aan de slag.”

 ‘BEETJE KANKER’

Voor Merks is eigen initiatief niet voldoende. Hij wil dat houtrook van overheidswege zoveel mogelijk wordt uitgebannen. “Giftige stoffen kun je proberen te filteren, maar dan moet zo’n filter wel goed zijn”, redeneert hij. “Op het moment dat hij de helft eruit filters krijg je nog steeds ‘een beetje kanker’. En ook ‘een beetje kanker’ wil niemand.”

ASBEST WAS EEN TOP PRODUCT WEET U NOG

Utrecht wil strengere regels voor houtkachels……

De stad Utrecht wil het stoken van houtkachels aan banden leggen. Milieuwethouder Lot van Hooijdonk wil Utrechters beter kunnen beschermen tegen overmatige roetuitstoot door de houtkachel van hun buren.

Ivar Penris 05-01-18, 17:15 Laatste update: 17:37
28
De wethouder wil daarom strengere regels opleggen voor houtkachels in nieuwbouwhuizen. Daarnaast hoopt Van Hooijdonk dat er een wet komt waarmee ze de uitstoot van bestaande houtkachels kan verminderen als het nodig is.

Net zoals bij bedrijven waar de vergunning kan worden ingetrokken als het de regels overtreedt, wil Van Hooijdonk ook in kunnen grijpen als burgers hun buren ‘bestoken’ met teveel roet uit hun houtkachel. Dat kan op dit moment niet. Daarvoor moet de wet worden aangepast.

Utrecht heeft zich daarom geschaard achter een plan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om een wet in te richten waarmee dat wel kan. ,,We hebben ‘een haakje’ nodig om mensen te beschermen tegen deze uitstoot. Dat hebben we nu nog niet.’’

Luchtkwaliteit
Deze week verscheen een hele reeks rapporten over de luchtkwaliteit in Utrecht. Nadat vijf jaar lang (2010-2015) de hoeveelheid stikstofdioxide langzaam verbeterde, stagneerde die afname de laatste twee jaar. Criticasters die al langer tegen de Utrechtse milieuzone zijn, die sinds 2015 vieze diesels uit de stad weert, grijpen de cijfers aan om te zeggen dat de milieuzone blijkbaar niet werk.

Van Hooijdonk spreekt dat tegen. ,,Deze maatregel is niet genomen om stikstofdioxide uit de lucht te halen. De milieuzone heeft ervoor gezorgd dat de hoeveelheid roet met dertig procent is afgenomen. Dat is gigantisch veel.’’

De milieuzone is wat Van Hooijdonk betreft slechts één van de vele maatregelen die er moeten komen om de luchtkwaliteit te verbeteren en ook de stikstofreductie weer op gang te brengen. ,,Er is niet één methode om dit probleem aan te pakken.’’

Grootste bron
Wegverkeer is en blijft de grootste bron van vervuiling en daarom heeft de stad zich enkele doelen gesteld voor de komende jaren. De bevoorrading van winkels en bedrijven in de stad mag vanaf 2025 alleen nog maar met voertuigen gedaan worden die geen schadelijke uitstoot meer hebben. Het busvervoer moet in 2028 energieneutraal zijn en in 2030 mogen er alleen auto’s de stad in met ‘zero emmision’ (nul uitstoot).

Daarnaast is de gemeente erg afhankelijk van landelijke maatregelen, want ongeveer de helft van de vuile lucht komt van verkeer buiten de stad.

Als die doelen van Utrecht gehaald worden en de houtstook wordt verder niet aan banden gelegd, dan neemt de milieubelasting van de houtkachels naar verhouding alleen maar toe. Bovendien kost het aan banden leggen of verbieden van houtkachels niets. ,,Verbieden is nu nog zeker geen optie’’, zegt Van Hooijdonk. ,,Maar het is wel belangrijk om duidelijk te maken wat minder stoken voor het milieu oplevert.’’

Uitstoot houtkachels schadelijker dan dieselauto’s

BRON

De rook van houtkachels is een groeiend probleem.

Steeds meer mensen hebben een houtkachel en daarmee neemt ook de overlast toe. De rook is niet alleen hinderlijk, maar vooral ook schadelijk voor de gezondheid. Schadelijker dan de dieselauto’s die we met zijn allen zo vies vinden. Dat stelt de Werkgroep Houtstook-vrij in een brief aan minister Henk Kamp. We citeren uit de brief:

Houtstook is een groot en nog steeds snel groeiend probleem

Meer dan een kwart van de Nederlandse huishoudens heeft een open haard of houtkachel, meer dan 30 % van de Nederlanders heeft last van houtrook van de buren en in 272 gemeenten kwamen de afgelopen twee jaar ruim 3000 meldingen binnen van houtrookoverlast, het topje van de ijsberg. De fijnstofemissie door houtstook is de fijnstofemissie van het verkeer al voorbij. Ter vergelijking: 2 uur de open haard of vier uur de houtkachel laten branden, zorgt voor evenveel fijnstof als een auto die van Brussel naar Wenen rijdt (ca. 1100 km).

 

Houtstook is zéér slecht voor de gezondheid

Volgens nieuw onderzoek is fijnstof die vrijkomt bij verbranding van hout, schadelijker dan fijnstof die vrijkomt bij diesel. En houtrook is twaalf maal schadelijker dan sigarettenrook (bij eenzelfde rookdichtheid). Naast fijnstof en het nog gevaarlijker ultrafijnstof komen bij houtstook nog allerlei andere gifstoffen vrij zoals PAK’s, VOS, dioxine, koolmonoxide en acroleïne. Al deze stoffen leveren een scala aan gezondheidsklachten op en zorgen voor een kortere levensverwachting.

 

Houtstook is niet duurzaam en brengt het klimaat grote schade toe

Bij de verbranding van hout ligt de uitstoot van CO2 per GJ bijna twee keer hoger dan de CO2-uitstoot die bij de verbranding van Gronings aardgas vrijkomt. Bomen hebben zoveel veel meer tijd nodig om te groeien, dan dat het duurt om ze op te stoken. De opname van koolstof uit CO2 gaat heel langzaam, terwijl bij houtstook een aanzienlijke hoeveelheid koolstof direct in de lucht komt als CO2. Roetdeeltjes komen zelfs op de Noordpool terecht en zorgen daar voor extra absorptie van zonlicht.

Het is dan ook niet houdbaar om subsidie te blijven geven op pelletkachels en biomassaketels

Laat staan dat ook houtkachels opgenomen zouden worden in de ISDE-subsidie, zoals medewerkers van uw ministerie aan het voorbereiden zijn met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de kachel-branche in het kader van de Green Deal. In 2017 is al voor ruim 11.000 pelletkachels en bijna 2000 biomassaketels subsidie verleend. Zeker in woongebieden bestaan vele ‘hotspots’ met hoge concentraties schadelijke stoffen.

Overwegende dat de Staat een onderzoekplicht , een waarschuwingsplicht en een zorgplicht heeft, dat houtstook zeer schadelijk is voor de volksgezondheid en niet duurzaam is, vragen wij u om uw beleid aan te (laten) passen door:

 • Biomassa(bij)stook uit het Energieakkoord en de Green Deal te halen als duurzame alternatieven voor energieomzetting of ruimteverwarming;
 • Hieruit volgend het per direct afschaffen van de ISDE-subsidie op pelletkachels en biomassaketels en de SDE+-subsidie op biomassa(bij)stook;
 • De Green Deal, ‘Een volledig duurzame energievoorziening in 2050’ , niet te laten misbruiken door de kachelbranche om naast pelletkachels ook – vernieuwde – houtkachels te promoten en/of te subsidiëren (zie onder maatregel 2 uit de bijlage);
 • Het uitdragen van de gevaren van biomassa-stook en het nemen van maatregelen ter bevordering van hergebruik van biomassa teneinde verbranding van biomassa te stoppen;
 • Deze uitgangspunten mee te nemen in bestaande en nog te sluiten (handels)verdragen.

Bovengenoemde maatregelen en de overige in de bijlage genoemde maatregelen dragen substantieel bij aan verbetering van de luchtkwaliteit en hebben daardoor een positief effect op de volksgezondheid, het milieu en het klimaat.

Fijnstof van kippen nee, maar dit is helemaal oKee ????

“We gaan mensen een vreugdevuur geven. En een goeie!”

WORMERVEER Aan een jarenlange traditie komt een einde. Voor het laatst is er vrijdagavond een luilakvuur aan het Noordeinde.

Een metershoge bult vol hout prijkt aan de rand van de Zaan. Busjes van bouwbedrijven rijden af en aan om hun sloophout en pallets op de stapel te gooien. Het moet de grootste stapel ooit worden. En dat lijkt aardig te gaan lukken.

Buurtbewoners Gerrit van der Wal en Kees Blonk organiseerden zeventien jaar lang een vuur voor de jongeren in de buurt. Het begon met een klein kampvuur. Maar ieder jaar werd de stapel groter. Gerrit: “Eén van de doelen is, om de jeugd van de straat af te houden met luilak ‘s nachts. Zodat mensen de dag erop rustig in hun auto kunnen stappen met alle spiegels nog erop en eraan.”

Op de locatie aan het Noordeinde gaat volgend jaar gebouwd worden. Een andere plek voor het luilakvuur is er nog niet. Gerrit slaakt een diepe zucht. “Niet leuk, maar het is niet anders.”

Het laatste luilakvuur wordt vrijdag om 22.30 uur aangestoken aan het Noordeinde in Wormerveer.

Weer een nieuwe FIJNSTOF centrale in de maak.

Bouw Utrechtse biomassacentrale start in mei
Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 11 januari 2017, 11:20 uur | update: 13:30 uur


UTRECHT – Energiemaatschappij Eneco start in mei met de bouw van de aangekondigde biowarmteinstallatie op industrieterrein Lage Weide in Utrecht. De biomassacentrale gaat biologisch materiaal stoken, zoals hout, om energie op te wekken.

Onlangs ontstond in de Tweede Kamer discussie over de milieuvriendelijkheid van dergelijke centrales. Zo bestaat het gevaar dat bossen speciaal worden gekapt voor de Nederlandse energiebehoefte. Ook zou biomassa steeds duurder worden, terwijl de prijs van zonne- en windenergie juist daalt.

Volgens Eneco gelden deze bezwaren niet voor de nieuw te bouwen Utrechtse biomassacentrale. Die gaat draaien op snoeiafval. De centrale moet vanaf eind 2018 warmte gaan leveren aan 22.000 huishoudens in Nieuwegein en Utrecht. Dat zou veel aardgas beparen en scheelt volgens de voorstanders 41.000 ton CO2-uitstoot per jaar.

ALLEEN VERGETEN ZE TE VERTELLEN DAT HET HOUT UIT DE USA KOMT MET TANKERS EN DAT ER OVER 10 JAAR VEEL MENSEN ZIJN MET HARTFALEN, LONGKANKER, BEROERTES enz.

Ga zo door bioklunsen.

Uitkomst overleg: onderzoek aanpak houtrookoverlast

Uitkomst overleg: onderzoek aanpak houtrookoverlast

Er zijn inwoners die houtrook als overlast ervaren, vooral burgers met een luchtwegaandoening,  maar ook geur of van roetneerslag leidt tot last. Handhaven is nu lastig voor gemeenten.

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2019 wordt de aanpak van houtstook een gemeentelijke bevoegdheid en krijgen gemeenten lokale afwegingsruimte via het omgevingsplan.

Handhaving lastig

Als gemeenten willen handhaven op  overlast door houtrook is dit nu lastig omdat  onduidelijk is wanneer het schadelijk is voor de volksgezondheid en wanneer ingrijpen noodzakelijk is. Bovendien constateren we dat gemeenten nu onvoldoende juridische mogelijkheden hebben om hierop te kunnen handhaven.

Overleg met ministerie

De VNG heeft op 15 december in het overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu gepleit voor:

 • EU-bronmaatregelen voor  houtkachels en verkoopeisen van individuele stookinstallaties
 • de ontwikkeling van een landelijke norm voor schadelijkheid van houtrook, als basis voor gemeenten zodat zij dit kunnen opnemen in hun omgevingsplan
 • ontwikkeling van een handhaafbare beoordelingsmethode voor stookinstallaties in particuliere woningen
 • gezondheidsonderzoek

Het ministerie heeft toegezegd dat er een adviesaanvraag komt aan het Platform Houtrook. Het platform onderzoekt de problematiek en brengt de mogelijke oplossingsrichtingen in kaart. Over de uitkomsten gaan we dit voorjaar in gesprek met het ministerie.

Voorlichting

Goede voorlichting aan particulieren die hout stoken kan ook leiden tot minder overlast, en dit kan nu al worden ingezet. Er zijn gemeenten die hier al goed mee bezig zijn zoals de gemeenten Den Haag, Laren en Zeist. Met informatie over schoon stoken op de website worden inwoners bewust gemaakt van het belang van schoon stoken, het tijdig laten vegen van het rookkanaal en de invloed van weersomstandigheden op de uitstoot van schadelijke stoffen.

Meer informatie

Ongemakkelijke waarheid over uw houtkachel: Slecht voor milieu en uw GEZONDHEID!!

BRON MailOnline

Inconvenient truth about your wood-burning stove: They can be bad for the environment AND your health

 • More than million homes now have one with thousands installed each year
 • Their increasing use has shifted the way electricity is being generated 
 • But now experts are concerned stoves are bad for environment and health 

Wintry nights are drawing in and across suburbia the middle classes are enjoying a cosy evening ritual. They’re throwing another log in the wood-burner and sitting back to bask in the glow of a real fire — and of their own good fortune.

Not since the Aga has there been a more must-have status symbol for aspirational families. More than a million homes now have one, with 175,000 new ones being installed every year.

The rise of the trendy domestic stove, used to heat a room or an entire house, has coincided with a revolutionary shift in the way electricity is being generated in Britain, from coal to wood — and has led to us burning the most wood since the Industrial Revolution.

Health risk: Basking in an innocent home comfort, or adding to a dangerous environmental pollution?

Health risk: Basking in an innocent home comfort, or adding to a dangerous environmental pollution?

Costing anything up to £6,000 to buy and install, wood-burning stoves and boilers have joined Apple Mac computers, Smeg fridges, Nespresso coffee machines and Dyson vacuum cleaners as a badge of honour among the successful and the environmentally conscious.

There are even government subsidies designed to tempt householders away from ‘dirty’ carbon fuels to heat their homes and on to ‘clean’ logs and wood pellets.

But the cold truth is that — at odds with its perceived green credentials — the wood-burning craze is posing a real danger to the environment, and to our health.

Air quality experts say the stoves contribute to an ever-thickening cloud of smog engulfing our towns and cities, which is increasing the risk of cancer, lung disease, heart attack, stroke and even dementia.

Exacerbating the problem is the seemingly innocent habit people have of throwing open the doors of the stove to recreate the effects of an open fire or to warm up a room more quickly — thereby flooding the air with a deadly cocktail of noxious gases and toxic wood smoke particles.

Wood smoke is a cocktail of gases and dangerous microscopic particles. Some of these blobs of soot, called PM2.5s, are 100 times smaller than the diameter of a human hair and can get deep into our lungs. They’re so tiny that experts think they may even be able to get through the lungs and into other organs.

Worryingly, domestic wood-burning is now the UK’s single largest source of PM2.5 emissions.

Smoke also contains harmful pollutants such as benzene, formaldehyde, acrolein, nitrogen oxides and a class of nasty chemicals called PAHs.

Plus, any burning of fuel produces carbon monoxide, the potentially deadly, colourless gas.

But are wood-burners really as bad as all that? Can something as ancient and natural as throwing a log on the embers on a winter’s night really be dragging us back to the bad old days of ‘pea soupers’ and respiratory disease?

Stoves add to an ever-thickening cloud of smog 

Apparently so. UK air quality is now so bad that many cities and towns routinely fail to meet international standards. This year, a study by the respected Royal College of Physicians warned that outdoor air pollution is contributing to 40,000 deaths a year.

More worrying still, researchers revealed that more than nine out of ten Britons live in areas with pollution levels above World Health Organisation air quality limits.

While much of this pollution comes from dirty diesel engines, which, ironically, were encouraged by successive governments as a greener alternative to petrol, around one-tenth of our air pollution is blamed on our renewed appetite for ‘real’ wood fires.

Part of the appeal lies in their supposed green credentials. Unlike coal fires, wood fuel is ‘carbon neutral’. That’s because trees absorb the greenhouse gas carbon dioxide from the atmosphere as they grow. Burning wood simply releases this CO2 back into the air — meaning it makes little contribution to global warming.

Air quality experts say the stoves contribute to an ever-thickening cloud of smog engulfing our towns and cities, which is increasing the risk of cancer, lung disease, heart attack, stroke and even dementia

Air quality experts say the stoves contribute to an ever-thickening cloud of smog engulfing our towns and cities, which is increasing the risk of cancer, lung disease, heart attack, stroke and even dementia

Despite this, domestic stoves, logs and wood pellets don’t get any direct green subsidy from the Government. But other wood- burners do. Under one scheme, called the Renewable Heat Incentive, anyone fitting a wood-burning hot water boiler gets quarterly cash payments over seven years.

The scheme is designed to help people living in remote areas that are off the gas grid and who are having to rely on oil. Since 2009, around 12,000 homes have been given subsidies — typically between £2,000 and £3,500 over seven years — for biomass boilers.

Yet these are nothing compared with the £817 million given to energy companies switching from coal to wood to help meet emissions targets set in the 2008 Climate Change Act. Moreover, some environmentalists argue that the switch to wood-burning is entirely skewed — and that it doesn’t take into account the destruction of natural habitat caused when trees are felled.

Last year, it was revealed how some wood pellets destined for UK power stations are actually imported from the U.S. — giving them a black mark over the carbon footprint created by the airmiles spent transporting the product thousands of miles to Britain.

Yet advocates of wood-burners argue that when used properly — that is, with the door closed — they are cleaner and safer than conventional open fireplaces. Fumes are carried up the chimney, and there’s no chance of a log rolling out of the grate and on to a carpet, creating a potential fire hazard.

Even so, with all that smoke being emitted into the air, there is a serious cost to our health, says Dr Gary Fuller, an expert in air quality at King’s College London. He has gone as far as comparing the toxic, dirty air in today’s cities to that of the Fifties and Sixties, when open coal fires were often the only source of heat in most homes.

Wood smoke is a cocktail of gases and dangerous microscopic particles but is worse when you open the door to heat the room quicker

Wood smoke is a cocktail of gases and dangerous microscopic particles but is worse when you open the door to heat the room quicker

‘We know from those smogs that solid fuel burning causes urban air pollution problems,’ he says.

‘A return to wood-burning is being seen in cities throughout western Europe, while in London, wood-burning can be responsible for 10 per cent of air pollution in winter.

‘There is evidence that good wood-burning stoves produce less air pollution than open fires, because they burn wood more efficiently, but any home burning wood will be creating more air pollution than heating by gas, oil or electricity.

And if you don’t have a wood-burner yourself, well, you’re still not safe — not even with your doors and windows shut.

Much of the smoke and its component particles returns to ground level, where it seeps through gaps under doors and around windows to get back into our homes. In parts of America, indoor concentrations of fine particles from wood smoke can be 70 per cent of outdoor levels, even in homes that don’t have a wood fire. Dr Fuller has found similar results here.

There’s no question that modern wood-burning stoves are far less polluting in the home than traditional fires, producing 90 per cent less pollution and 14 per cent less carbon dioxide.

Even if you don’t have one, you’re not safe 

Meanwhile, the wood burning industry body, the Stove Industry Alliance, insists new European regulations are making stoves even more efficient and clean. Its spokesman was insistent the real benefits came from using them as intended — i.e. with the door firmly shut.

‘The door should only be opened for refuelling,’ he said. ‘Independent tests have shown that emissions introduced into the room during refuelling are low.’

Studies are now under way in New Zealand to look at the health risks from stoves in real homes rather than laboratories.

Risk of fire is another concern. Wood-burning stoves should be safer than an open fire because the flames and spitting logs are behind glass. But installing wood-burning stoves in homes, and particularly ones with thatched roofs, can send insurance bills soaring.

So how can you reduce the pollution from a wood-burning stove both inside and outside your home? Scientists in New Zealand have shown that smoke emissions from a wood fire very much depend on how the fire is lit and refuelled, and the quality of the wood.

Fires are most polluting in their first hour of use because the fuel is not burning efficiently. There are also bursts of pollution when doors are opened and the stoves reloaded.

Older stoves are likely to be more polluting — and potentially more leaky — than newer models. And dirty stoves will be less efficient than clean ones. Using well seasoned, properly dried wood cuts down on smoke. Owners should avoid overloading their stoves and robbing the fire of air.

There’s an irony to all this, of course. Just as the drive towards dirty diesel in the name of battling climate change turns out to have been an environmental disaster for air quality, so does the move towards wood burning.

And it seems that only time will tell exactly how serious a toll it takes on our health. 

Dit is pas echt milieu vriendelijk verwarmen.

Bewoners Polderwijk bezoeken ‘koeienpoepcentrale’

Zeewolde 7 september 2016
Eerste rondleiding bij boer Gert-Jan van Beek

Met koeienpoep je huis verwarmen. Voor bewoners van de Polderwijk in Zeewolde is dat niet vreemd. Hun woning is aangesloten op een biogascentrale waar van gas uit koeienpoep elektriciteit opgewekt wordt. De buurtbewoners konden er woensdagmiddag een kijkje nemen.

Poep en appelpulp
De 600 koeien van boer Gert-Jan van Beek staan in het buitengebied van Zeewolde. Hun mest wordt samen met appelpulp, mais en andere restproducten vergist. Bij dit proces komt gas vrij waarmee de boer elektriciteit opwekt. Die elektriciteit levert hij aan het net.

Warmte via water
Bij de opwekking van elektriciteit komt veel warmte vrij. Deze warmte wordt gebruikt om water te verwarmen dat via buizen naar de woningen in de Polderwijk loopt. Bewoners verwarmen met dit water hun huis en gebruiken het om af te wassen en te douchen. De huizen hebben geen eigen cv-installatie en koken gaat elektrisch.

Maatregelen bij koud weer
Ongeveer vijftig inwoners van de Polderwijk kregen woensdagmiddag een rondleiding door de centrale waar hun water wordt verwarmd. Medewerkers van het energiebedrijf vertelden over de maatregelen die genomen kunnen worden bij koud weer of wat er gebeurt als de machines onverhoopt stilvallen.

Biogas tot 2030
De biogascentrale draait nu acht jaar en levert genoeg energie voor 2600 woningen. Door nieuwe subsidie kan boer van Beek ook de komende jaren vooruit. Hij verwacht tot 2030 biogas uit koeienpoep te kunnen maken.

En we vinden houtrook zo lekker ruiken???

Stank- en rookoverlast 
18-07-2016, 10:32 | Van de redactie
CULEMBORG

Inwoners van Culemborg hebben de gehele nacht van zondag op maandag last gehad van stank- en rookoverlast. Na diverse meldingen hiervan zijn politie en brandweer op zoek gegaan de oorzaak. Die bleek te liggen op de Oude Beesdseweg, waar een aantal hooibalen in de brand stonden. De brandweer heeft het vuur zo snel mogelijk geblust.

 

De NUON BIOMASSA Centrale zet Lelystad elke dag in de stank.

 

Hoe kan het veel beter en schoner dan houtstoken…………

Huizen straks verwarmd met aardwarmte BRON

Almere 19 juni 2016
Huizen straks verwarmd met aardwarmte
De kans is groot dat Almere in 2050 verwarmd wordt door aardwarmtebronnen die kilometers diep onder de grond liggen. Onderzoeksinstituut TNO onderzoekt nu op welke drie plekken in Almere geboord kan worden naar aardwarmte.

Over 35 jaar is het Nederlandse aardgas op. De zoektocht naar alternatieve en schonere energiebronnen is in volle gang. In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken zoekt TNO in Almere en Barendrecht naar aardwarmtebronnen.

Miljarden voor alternatief
Grote energiebedrijven tonen interesse in het aanboren van nieuwe energiebronnen. Het Nederlandse gasnet is binnen nu en 25 jaar toe aan onderhoud en vervanging. Deze investeringen worden geraamd op 5 tot 10 miljard euro. Het liefst investeren de bedrijven de miljarden in een alternatief voor gastoevoer naar huizen.

Stadsverwarming ruim aanwezig
Omdat zeventig procent van de Almeerders aangesloten is op stadsverwarming is het relatief makkelijk om Almere te verwarmen met aardwarmte. Daarom betaalt Almere zes ton mee aan het onderzoek. Het geld komt uit het Fonds Verstedelijking Almere, waar zo’n 150 miljoen euro in zit.

Geld terug bij succes
Mochten de onderzoekers in Almere op een aardwarmtebron stuiten dan kan daarmee vijftig jaar lang worden verwarmd. Almere krijgt dan haar geïnvesteerde geld weer terug.