Archief categorieën: BUITENLAND

Op termijn verbod op stoken met houtkachels en -haarden

 

De grootste hoeveelheid fijnstof in de lucht komt vanuit onze woningen. Fijnstofspecialisten waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s. Maar hoe groot zijn die mogelijke gevolgen? Drie specialisten geven in De Morgen hun visie op de zaak.

In totaal zou luchtvervuiling ons leven met gemiddeld negen maanden inkorten.

Meer schade binnen dan buiten

Maar eerst nog enkele cijfers. De afgelopen jaren gebeurden verschillende studies naar fijnstof. Zowel naar de oorsprong als naar het effect ervan op ons lichaam. Enkele weetjes:

  • Onderzoek wees uit dat fijnstof leidt tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, longkanker en schadelijke effecten tijdens de zwangerschap
  • In totaal zou luchtvervuiling ons leven met gemiddeld negen maanden inkorten
  • Er sterven meer mensen door fijnstof binnenshuis dan door blootstelling in de buitenlucht (Brits onderzoek uit 2012)
  • 90% van de blootstelling aan fijnstof gebeurt in eigen huis. Vooral ’s avonds, tijdens en na het eten (studie TNO Eindhoven)
  • 59% van fijnstof komt voort uit houtverbranding in kachels en haarden, koken, en in geringe mate uit kaarsen en cosmeticapoducten (studie Ircel, Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu)

Volgens milieu-epidemioloog Tim Nawrot van de Universiteit Hasselt is het moeilijk om te ontsnappen aan fijnstof: “De deeltjes zijn zo klein dat ze op een gegeven moment toch je woning binnensijpelen.” En onze gezondheid zal het geweten hebben, aldus Nawrot: “5% van de hartinfarcten doet zich voor door zo’n piekconcentratie en ook een astma-aanval zal zich sneller voordoen bij astmapatiënten.”

Belang van ventilatie

Ventileren is extra belangrijk om de lucht tijdens zo’n piekmomenten voldoende te zuiveren, benadrukt Dirk Avonts, professor Algemene Gezondheidszorg aan de Universiteit Gent. “Goed isoleren gaat vaak niet samen met tijdig ventileren. En dat is toch belangrijk om fijnstof te weren, zeker in de winter.”

Wanneer produceren we het meeste fijnstof in huis? “Binnenshuis roken blijft natuurlijk de grootste risicofactor. Maar bakken, frituren en zeker wokken zijn nefast, vooral zonder goede dampkap. Vaak is de zuigkracht ontoereikend, niet functioneel geplaatst of gewoon niet goed gebruikt.”

Vooruitgang

Wat kunnen we doen om het gezondheidsrisico optimaal te beperken volgens de experts? Vanuit industrie en verkeer gebeuren er intussen heel wat inspanningen. En ook de technologie past zich aan. Denk maar aan houtkachels- en haarden met geminimaliseerde fijnstofuitstoot of filters die fijnstof neutraliseren voordat het uit de schouw ontsnapt.

“Het is sowieso een en-en-verhaal, gezien de buitenlucht ook de situatie binnenshuis beïnvloedt”, vindt Ben Nemery van het Centrum Omgeving en Gezondheid aan de KU Leuven. Op termijn ziet hij het zelfs tot een verbod komen op het verbranden van hout in kachels of haarden: “Zoals ze in Londen al in sinds 1956 hebben ingevoerd.”

Bron: De Morgen

Auteur: Gerry Klompers

Zeven doden, elke dag opnieuw.

Verbied vuurkorf en open haard Stookvervuiling in de woonwijk vormt een acute bedreiging voor de gezondheid en leefbaarheid van vele long- en luchtwegpatiënten, schrijft Ubel Zuiderveld.

„Met één moedige maatregel kan de overheid zeven levens per dag verlengen.”

BRON NRC

5 april 2018


Zeven doden, elke dag opnieuw. Nee, niet in het verkeer. Dat zijn er net geen twee per dag. Overheden besparen immers geld noch moeite om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te krijgen, al zullen verkeersdoden nooit helemaal vermijdbaar zijn. Wel kan de overheid met één moedige maatregel zeven levens per dag verlengen. Met een verbod op houtstook. Gezien de lankmoedige houding van de meeste partijen en bestuurders, lijkt een verbod voorlopig nogal wat bruggen te ver. Wel is het dringend noodzakelijk dat gemeenten instrumenten krijgen om alvast ernstige hyperlokale stookvervuiling aan te kunnen pakken. Stookvervuiling – door houtkachels, vuurkorven, open haarden, enz. – vormt een acute bedreiging voor de gezondheid en leefbaarheid van miljoenen Nederlanders in hun straten en buurten. Voor stokers en niet-stokers en in het bijzonder voor kwetsbare ouderen, kinderen en een miljoen long- en luchtwegpatiënten.

Lees ook: Gezellig, zo’n houtkachel met fijnstof https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/14/gezellig-zon-houtkachel-met-fijnstof-a1595558

Op 19 april buigt de milieucommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zich over het h-woord. Het Platform Houtrook en Gezondheid, een platform van 23 organisaties, oordeelt dat de overheid moet inzetten op een ontmoedigingsbeleid voor houtstook. De reactie op dit advies van de VNG richting Den Haag en de gemeenten is vitaal. Ons land ontbeert nu heldere wetgeving. Formeel mogen stokers geen geur- en rookoverlast veroorzaken. Voor iedere simpele ziel is waarneembaar dat dit wel op grote schaal gebeurt. Stokers zijn dus vaak in overtreding maar worden gedoogd, doordat de wetgever verzuimde om het begrip ‘overlast’ te normeren. Omdat geen wettelijke maxima zijn vastgesteld, is de aanpak van zelfs ernstige hyperlokale luchtvervuiling vrijwel onmogelijk. Menig rechter wierp daarom zaken op het gebied van houtstook linea recta terug in de schoot van de gemeenten.
Acute bedreiging


Hyperlokale houtrookoverlast in een woonblok, straat of buurt vormt een directe en acute bedreiging voor de gezondheid van veel Nederlanders. Toch zijn er nauwelijks data over deze luchtvervuiling bekend. Wetenschappers en deskundigen spraken afgelopen weken in de media over de macro-effecten van houtstook, waarbij deze vorm van luchtvervuiling wordt afgezet tegen andere veroorzakers, zoals het autoverkeer en de industrie. Houtrookoverlast manifesteert zich hyperlokaal veel indringender. Legio zijn de voorbeelden van Nederlanders wier slaapkamer zich pal naast de walmende schoorsteen van de buurman bevindt. Uit verhalen van slachtoffers weet ik dat dergelijke overlast tot acute gezondheidsschade en in meerdere gevallen zelfs tot ziekenhuisopnames leidt. Eén slecht stokende buur kan in enkele minuten zijn hele omgeving in de blauwe walm zetten, meer stokers kunnen zelfs leiden tot een directe en ernstige aantasting van de leefbaarheid en gezondheid. Een mooi voorbeeld is een echtpaar dat aan het woord kwam in de Stentor. https://www.destentor.nl/lochem/lochemers-krijgen-het-benauwd-van-houtkachels~aae4e0be/

Het weet zich in Lochem omringd door dertien stokers. Elke woensdag de laatste ontwikkelingen rond klimaat, energie en duurzaamheid.

Het ontbreekt in veel gemeenten aan moedige bestuurders die deze boodschap verkondigen. De bevindingen van de VNG-commissie, waarin veel wethouders zitten, wacht menig bestuurder in steden en dorpen dan ook af met angst en beven. Niet omdat deze bestuurders het aantal slachtoffers willen beperken zoals ze met verkeersdrempels deden. De echte reden is dat bestuurders geen impopulaire maatregelen aan hun stokende plaatsgenoten willen verkopen.


Ubel Zuiderveld is journalist en PvdA-raadslid in Winterswijk.

Een uurtje open haard is gelijk aan 1.000 kilometer met de auto

Vlaamse Bouwmeester: “Met Kerstmis mag je houtkachels nog eens aansteken, maar voor de rest is het onverantwoord”

BRON

Houtkachels zouden moeten worden verboden. Daarvoor pleit de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck. Hout verbranden is namelijk bijzonder vervuilend, maar het telt wel mee als hernieuwbare energie. “Een gekke boekhoudkundige operatie van Europa”, aldus Van Broeck.

Houtkachels zijn de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in Vlaanderen, belangrijker dan zonnepanelen of windmolens. Houtverbranding wordt als hernieuwbare energie beschouwd omdat bomen opnieuw aangeplant kunnen worden. Maar in de feiten is hout verbranden bijzonder vervuilend.

“De manier waarop Europa toelaat dat verbranding van hout en biomassa zou geteld worden als hernieuwbare energie, is enkel op papier waar”, zegt Bouwmeester Van Broeck. “Een aantal – voornamelijk Scandinavische landen – hebben een overschot aan bossen en willen hun groenestroomcertificaten blijven verkopen. Het is een pure farizeïsche vestzak-broekzakoperatie die heel weinig te maken heeft met objectieve hernieuwbaarheid.”

De Bouwmeester pleit er dan ook voor om houtverbranding te verbieden. “Ik verwacht van de politiek – zowel de gewestelijke, federale als de Europese – dat men beslist dat dit misschien voorlopig in de berekening kan meegenomen worden, maar dat het de facto zo snel verboden wordt om nog CO2 uit te stoten op allerlei manieren, zij het met de verbranding van hout, biomassa of gas.”

Houtkachels en dergelijke moeten dus verboden worden, vindt de Vlaamse Bouwmeester. “Uiteindelijk wel”, aldus Van Broeck. “Je mag dat nog eens met Kerstmis aansteken, maar voor de rest is het niet meer verantwoord. Een uurtje open haard is gelijk aan 1.000 kilometer rijden met de auto.”

Een uurtje open haard is gelijk aan 1.000 kilometer met de auto

Hoge concentraties fijn stof: “Stook geen hout om sfeer te creëren”

Een gedupeerde (foto)

De gemiddelde PM10-concentratie (fijn stof met een diameter kleiner da 10 micrometer) is momenteel in heel het land hoger dan 50 µg/m³, de drempel die gehanteerd wordt om de bevolking te informeren. In Vlaanderen is een 24 uursgemiddelde van 68 microgram per kubieke meter gemeten, in Wallonië en in Brussel een gemiddelde van 52 µg/m³.

De fijnstofconcentraties zijn verhoogd omwille van de lokale uitstoot van luchtvervuiling die door de relatief ongunstige meteorologische omstandigheden slecht verdund wordt. Ook de import van luchtvervuiling die wordt aangevoerd vanuit de buurlanden draagt bij aan de hoge fijnstofconcentraties.

Impact houtverbranding

Vandaag blijven de meteorologische omstandigheden nog tijdelijk ongunstig voor de verdunning van fijn stof. Pas vanaf de late namiddag wordt verbetering verwacht, maar wellicht zullen de PM10-concentraties de volgende 24 uur hoger blijven dan 50 µg/m³ als 24 uursgemiddelde. In deze omstandigheden doen met name mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling best geen ongewone lichamelijke inspanningen, waarschuwt Ircel.

De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren. “De impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal erg hoog oplopen”, luidt het.

“Bij de verbranding van hout komen er schadelijke stoffen vrij zoals fijn stof, dioxines en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Deze stoffen zijn slecht voor de gezondheid, zo zorgen PAK voor DNA-schade en zijn daardoor kankerverwekkend. Zowel haarden als kachels dragen bij tot deze schadelijke uitstoot.” Wie toch stookt, krijgt de raad enkel droog en onbehandeld hout te gebruiken.

BRON

Feinstaubbelastung durch Kamine und Co & Falsche Feinstaubwerte bei Kaminöfen?

Falsche Feinstaubwerte bei Kaminöfen?

https://www.zdf.de/verbraucher/wiso/falsche-feinstaubwerte-bei-kaminoefen-100.html

Feinstaubbelastung durch Kamine und Co

13.11.2017, 12:38 Uhr | rw, Simone Andrea Mayer, dpa, t-online.de

Kaminöfen und Holzheizungen produzieren viel Feinstaub. Wie giftig ist ein Kaminfeuer? (Quelle: imago/Rainer Weisflog) Wie giftig ist ein Kaminfeuer? (Quelle: imago/Rainer Weisflog)
Teilen
Twittern
Drucken
Mailen
Redaktion
Gemeinhin gelten Autos als die Feinstaubschleudern schlechthin. Zahlreiche Städte mussten deshalb sogar Umweltzonen einrichten. Nun überrascht das Umweltbundesamt (UBA) mit anderen Zahlen. Demnach ist mancherorts der größte Anteil der Feinstaubbelastung nicht auf den Straßenverkehr, sondern auf Holzfeuerungen wie Kaminöfen, Kamine und Holzheizungen zurückzuführen.

MEHR ZUM THEMA

Kamin: Kaminofen: Bundesimmissionsschutzverordnung beachten
Gemütlich und warm: Tipps rund um die Heizsysteme
Kamin: Kaminofen gebraucht kaufen: Tipps
“Vor allem die wachsende Zahl der Holzfeuerungen wirkt sich negativ auf die Feinstaubbelastung aus”, sagt UBA-Präsidentin Maria Krautzberger. Insbesondere in den Wintermonaten könne der Anteil der Holzfeuerungen an der gesamten Feinstaubbelastung bis zu 25 Prozent betragen. “Die Emissionen aus Holzheizungen übersteigen damit mittlerweile die Feinstaubmengen, die aus den Abgasen des Straßenverkehrs stammen.” Laut dem UBA-Papier werde mittlerweile in mehr als einem Viertel aller deutschen Haushalte Holz verfeuert.

Immer nur trockenes Holz verheizen
Die meiste Belastung gehe von Einzelraumfeuerungen, unter anderem Kaminöfen aus, heißt es in der Analyse. Um die Feinstaubemissionen so gering wie möglich zu halten, ist es wichtig, dass nur naturbelassenes und ausreichend trockenes Holz verbrannt wird. Wie die Stiftung Warentest ermittelt hat, verdoppelt sich der Feinstaub-Ausstoß beim Verbrennen von Holz mit einer Restfeuchte von 25 Prozent im Vergleich zu Brennholz mit nur 14 Prozent Restfeuchte.

zuhause-vlp
Restfeuchte im Brennholz messen
Holzfeuchtigkeit richtig messen. (Quelle: Screenshot: Hark)
Ideal ist eine Holzfeuchte deutlich unter 20 Prozent. Gesetzlich sind bis zu 25 Prozent erlaubt. Ob der Brennstoff ausreichend trocken ist, kann man mit einem günstigen Holzfeuchtemessegerät ermitteln. Es kostet nur ein paar Euro und ist ein unverzichtbares Zubehör für jeden Kaminofen-Besitzer – zumal feuchtes Holz einen viel geringeren Heizwert hat. Es ist also nicht nur im ökologischen, sondern auch im ureigenen wirtschaftlichen Interesse, nur trockenes Holz zu verheizen.

Viele alte Öfen heizen unsauber
Seit der zum 1. Januar in Kraft getretenen Novelle der Ersten Bundes-Immissionsschutzverordnung (1. BImSchV) gibt es mittlerweile auch eine Umrüst- oder Austauschpflicht für alte Kamin- und Kachelöfen. Gerade unter den alten Öfen finden sich so manche Stinker. Schrittweise müssen nun bis 2024 alle Kamin- und Kachelöfen mit einem Feinstaubausstoß von über 0,15 Gramm pro Kubikmeter (g/m³) und Kohlenmonoxid-Emissionen von mehr als 4 g/m3 außer Betrieb genommen oder mit einem speziellen Filter nachgerüstet werden. Die größten Luftverpester werden also nun nach und nach aus dem Verkehr gezogen.

Feinstaubbelastung durch Öfen
Der Schornstein

Auch die Pflege des Ofens hat Einfluss auf den Emissionsausstoß. Dieser wird zum Beispiel höher, wenn sich im Ofenrohr sowie im Schornstein eine Rußschicht festsetzt, erklärt der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks in St. Augustin bei Bonn. Daher ist die regelmäßige Wartung wichtig.

Das Anzünden

Auch falsche Handhabung der Öfen kann für Feinstaub in Wohnräumen verantwortlich sein – und nicht zu knapp. So gibt die Deutsche Umwelthilfe an, dass ein Kaminofen durchschnittlich 100 Milligramm pro Kubikmeter Feinstaub ausstößt. Wird ein alter Ofen mit einfacher Technik auch noch falsch betrieben, kann der Wert mehr als 5000 Milligramm pro Kubikmeter betragen.

Warum? Brennt das Holz am Anfang zu langsam ab, gibt es vergleichsweise viele unverbrannte Kleinstoffe in die Luft ab. Daher gilt meist der Tipp, das Holz von oben anzuzünden. So rät der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks, ganz unten in den Brennraum zwei bis drei Holzscheite zu legen. Oben drauf kommen ein Anzünder sowie mehrere zum Gitter gelegte Anzündhölzer. Diese brennen schnell an, da sie dünner und meist auch aus Weichholz sind.

Für eine saubere Verbrennung brauchen die Flammen ausreichend Sauerstoff. Erst wenn das Holz im Ofen gut brennt, sollte die Luftzufuhr soweit verringert werden, wie es in der Anleitung des Ofenbauers steht.

Umweltfreundlich heizen mit Holz
Moderne Kaminöfen halten die Grenzwerte spielend ein und unterschreiten die zulässigen Grenzwerte oft sogar deutlich. Sie stoßen zwar immer noch mehr Feinstaub aus, als es moderne Öl- oder Gasheizungen tun. Dementgegen steht allerdings, dass Holz ein praktisch klimaneutraler Heizstoff ist. Bei seiner Verbrennung wird lediglich die Menge CO2 freigesetzt, die zuvor im Holz gebunden war. Außerdem zählt Holz als nachwachsender Rohstoff zu den regenerativen Energiequellen.

Fijnstof is al dodelijk na een dag

Fijnstof is al dodelijk na een dag

Niet alleen sterfte op lange termijn, maar ook sterfte de volgende dag: dat is een nieuw ontdekt effect van fijnstof. En er is geen veilige marge.
Wim Köhler

26 december 2017 om 18:58 BRON NRC

Verkeersknooppunt midden in Los Angeles
Foto Melpomenem

Hoe meer er van het fijnste fijnstof (PM2,5) in de lucht hangt, hoe meer 65-plussers een dag later overlijden. En er blijkt geen veilige PM2,5 concentratie te bestaan waar beneden geen extra sterfte is. PM2,5-fijnstof is dus ook ver beneden de geldende toegelaten waarden nog ongezond. Dat geldt ook voor ozon.
Dat blijkt uit een groot Amerikaans onderzoek naar het moment van overlijden van ruim 22 miljoen oudere Amerikanen in de jaren 2000 tot en met 2012. De onderzoekers keken naar de PM2,5- en ozonconcentraties op de dag van hun overlijden en op de dag daarvoor. Het onderzoek is op Tweede Kerstdag gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association.
Directe belasting hart en longen
Fijnstof doodt dus ook op korte termijn. De studie waar dit nu uit blijkt is een grote epidemiologische studie. Epidemiologische onderzoeken kunnen geen oorzaak-gevolg-relatie vaststellen. Maar er is genoeg biochemisch en fysiologisch onderzoek, laten de onderzoekers zien, waaruit blijkt dat hart en longen direct zwaarder worden belast bij hogere PM2,5- en ozonconcentraties.

Ook een onafhankelijke commentator in de JAMA wijst daarop. Junfeng Zhang, als luchtverontreinigingspecialist verbonden aan milieu-instituten van universiteiten in Durham (North Carolina) en Beijing, schrijft in het commentaar dat „het nu algemeen is geaccepteerd dat korte-termijn-blootstelling aan PM2,5 slecht is voor hart en longen door toename van ontstekingsprocessen in de longen, toegenomen oxidatieve stress, verhoogde neiging tot bloedstolling en aantasting van het zenuwstelsel”.
Ook uit onderzoek onder meerokers is bekend dat stoppen met meeroken direct het aantal hartaanvallen vermindert. Dat bleek toen er in EU-landen rookverboden in café’s en restaurants werden ingevoerd.
Naast een hogere sterftekans op korte termijn, was al bekend dat fijnstof leidt tot langetermijnsterfte door de toename van chronische hart- en longziekten. Wereldwijd stierven in 2007 3,45 miljoen mensen voortijdig aan het fijnste fijnstof.
Normwaarden
Het Amerikaanse onderzoek was opgezet om de korte-termijneffecten van luchtverontreiniging door PM2,5 en ozon te vinden bij concentraties beneden de geldende normwaarden. In de Verenigde Staten moeten de normen iedere vijf jaar worden beoordeeld en dat begint opnieuw in 2018. Als de PM2,5-concentratie met 10 mg/m3 toenam steeg de sterfte met één procent. Dat is ongeveer één dode meer op ongeveer 130 doden per miljoen mensen per dag bij die oudere Amerikanen. Het is een zeer bescheiden stijging, maar precies meetbaar doordat er naar de dood van 22 miljoen mensen is gekeken.
Europese normen
De maximumconcentratie waar Amerikanen nu per etmaal aan mogen worden blootgesteld ligt op 35 microgram per kubieke meter (mg/m3). In de EU is de etmaalnorm voor PM2,5 25 mg/m3, met de intentie om die te verlagen naar 20 mg/m3 in 2020.
De Amerikaanse onderzoekers keken vooral naar de invloed van PM2,5-concentraties beneden de 25 mg/m3. Dat is perfect voor de discussie in Nederland en de EU. De Amerikanen vinden een sterftekans die in vrijwel rechte lijn toeneemt vanaf 0 tot 20 mg/m3, om daarboven op een plateau terecht te komen. Een overheid die de korte-termijnsterfte door PM2,5 bij 65-plussers naar beneden wil brengen moet de norm flink lager stellen dan 20 mg/m3.

Ook gezellige houtkachel slecht voor de longen

Ook gezellige houtkachel slecht voor de longen
Wie aan fijnstof denkt, denkt vooral aan zwaar verkeer. Maar feit is dat we ook blootgesteld worden aan fijnstof thuis. Vooral de open haard en de houtkachel zijn grote boosdoeners. Sommigen willen die, zoals in Londen, zelfs verbieden.
BRON
Iedereen is het erover eens dat fijnstof kwalijke gevolgen heeft voor onze gezondheid. Wanneer we die zeer kleine partikels (kleiner dan 2,5 micrometer) inademen, gaan onze longen daarop reageren. “Op zich is dat niet erg, maar als dat veel en heel lang gebeurt, kan dat op termijn schadelijke gevolgen hebben”, zegt professor Benoit Nemery, longspecialist aan de KU Leuven.

Niet alleen het verkeer is boosdoener
Wie aan fijnstof denkt, denkt meestal aan (zwaar) dieselverkeer. Met andere woorden: we onderschatten zelf de gevolgen van houtkachels en open haarden.

Volgens de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) komt 59 procent van het fijnstof uit houtkachels, haarden, koken, kaarsen en cosmetica. Daarom vindt Nemery dat we moeten stilstaan bij de mogelijke gevolgen voor onze gezondheid. “We zien ook meer en meer houtkachels”, aldus Nemery.

Londen doet het al
Maar moeten we echt de gezellige houtkachel en open haard weghalen voor onze gezondheid? Nemery vindt alvast van wel. “Als het voor de gezelligheid is, zijn de gevolgen van fijnstof niet te verantwoorden. Trouwens, in Londen hebben ze in de jaren 70 al de houtkachels gebannen. Daar is het totaal geen issue meer.”

Nemery raadt aan om het huis regelmatig te verluchten. “Het is goed dat onze huizen goed geïsoleerd zijn, maar dat gaat ten koste van een goede verluchting.” Dus af en toe de ramen opengooien, is zeker aangeraden.

Wood-burning stove ban will not be enforced against householders

BRON

Wood-burning stove ban will not be enforced against householders

Focus of London mayor’s proposed ban will be on educating owners not to burn wood during bad air quality episodes

Wood-burning stove

There are about 1.5m wood-burning stoves in the UK and 200,000 are sold annually. Photograph: trevarthan/Getty Images/iStockphoto

Wood-burning stove ban will not be enforced against householders

Focus of London mayor’s proposed ban will be on educating owners not to burn wood during bad air quality episodes

Sadiq Khan’s proposed ban on wood-burning stoves in the most-polluted areas of London will not be enforced against householders and will only be in operation at certain times of the year.

Under the mayor of London’s plans, the stoves would be occasionally banned from use in zones in the capital from 2025 and UK-wide laws blocking the sale of all but the newest, cleanest stoves from 2022 would be brought in earlier.

In an attempt to reassure the thousands of Londoners who bought the stoves in good faith, the focus will be on educating owners not to burn wood during bad air quality episodes. Authorities will reserve enforcement for commercial users such as hotels.

There are about 1.5m stoves in the UK and 200,000 are sold annually, with the appliances often marketed as a green form of home heating.

However, there has been growing concern over their environmental impact. Researchers at King’s College London have found that wood-burning in the capital accounts for up to 31% of the city’s particulate pollution, up from 10% in the past.

The tiny particles, known as PM2.5, are the most harmful type of air pollution and exacerbate lung and heart conditions.

Khan has called for greater powers from government to act on wood-burning after he discovered it contributed half of the pollution during a dirty air episode in January.

“Non-transport sources contribute half of the deadly emissions in London so we need a hard-hitting plan of action to combat them similar to moves I am taking to reduce pollution from road vehicles,” he said.

 The Green party and campaigners said the mayor was right to tackle emissions from the stoves.

ClientEarth, a group that has won court battles against the government on pollution, said the the stoves combined with diesel car emissions in winter to create a “toxic soup”.

“A lot of people don’t realise that wood-burning has an impact on air quality, particularly in urban areas,” said Alan Andrews, a lawyer at the firm.

However, there are questions over how practical it would be to enforce the proposed ban.

The government website on smoke control zones warns of a £1,000 fine for people using unauthorised stoves. However, the Guardian understands that not a single fine was issued in London over the past year.

“A big problem here is a lack of enforcement of the Clean Air Act,” said Dennis Milligan of the Stove Industry Alliance. He said that open fires, which the act prohibits in many towns and cities, were the real problem contributing to London’s dirty air.

“I totally disagree with him on banning stuff,” said Milligan, adding he had been trying to speak to Khan all year about his members’ support for cleaner stoves but Friday’s announcement was the first he had heard of plans for a ban. The mayor’s office did not deny the claim.

Khan has written to Michael Gove, the environment secretary, asking him to amend the Clean Air Act to give him the powers to create zones where the burning of solid fuels such as wood is banned.

The move could affect wood-burning stove owners beyond London, too. The mayor’s office said he supported the amendment being made in a way that such powers were given to all cities, not just the capital. Secondly, Khan is calling for new EU standards mandating cleaner, lower emission stoves to be brought in earlier than 2022, when they are planned to come into force. The Stove Industry Alliance said its members had begun selling “Ecodesign-ready” stoves in February.

Wood-burning has been increasing across the UK, with a 2015 government survey finding consumption in homes had been significantly underestimated. It is most popular in the south-east and south-west of the country.

Wood-burning – what you can and can’t do

Most large towns and cities in the UK are covered by a smoke control zone, which prohibits the use of open fires

However, certain stoves approved by the Department for the Environment, Food and Rural Affairs can be used to burn wood in those zones

From 2025 in zero emission zones created in London’s most polluted areas even approved stoves will be banned from use during certain times of year.