Archief categorieën: BBQ

De Partij voor de Dieren wil dat houtstook aan banden wordt gelegd.

De Partij voor de Dieren wil dat houtstook aan banden wordt gelegd. Kamerlid Frank Wassenberg heeft de regering gevraagd om strengere regels. Ook riep hij het kabinet op om biomassa(bij)stook niet langer als duurzaam te definiëren en subsidies voor pelletkachels en biomassaketels te beëindigen.

Bij het stoken van hout komen verschillende schadelijke en vaak kankerverwekkende stoffen vrij die slecht zijn voor het milieu, de volksgezondheid en het klimaat. De fijnstof die vrijkomt bij verbranding van hout, is schadelijker dan de fijnstof die vrijkomt bij diesel. Ook is houtrook twaalf maal schadelijker dan sigarettenrook.
Maar liefst één op de vijf Nederlanders zegt last te hebben van houtrook en bijna de helft van de Nederlanders vindt dat de overheid moet komen met regels voor het stoken van hout in een woonwijk.

Lees hier de vragen die Wassenberg stelde aan de staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat en de minister van Economische Zaken & Klimaat.

Houtkachels zijn populair, maar slecht voor het milieu en de longen.

Gezellig, zo’n houtkachel met fijnstof

Fijnstof Houtkachels zijn populair, maar slecht voor het milieu en de longen. Het Longfonds wil een verbod, de kachelbranche strengere regels.

Op de gekleurde tafeltjes staan jampotjes met de tekst ‘enjoy life’. Het is rustig op dinsdagmiddag Bij Daphne in de Kas, een van de weinige horecagelegenheden in de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst. Vooral in de weekeinden is het druk, aldus eigenaar Daphne Bartels.

Het opvallende glazen gebouw is niet aangesloten op het gasnet. Het heeft een houtkachel en een pelletkachel, die brandt op brokken biomassa, en als het echt koud is zorgt een extra elektrische heater voor de warmte in de kas van Daphne. De ondernemer is vooral blij met de houtkachel. „Mensen vinden het heerlijk ruiken en het past bij de sfeer van dit gebouw.”

Maar als het aan het platform Houtrook en Gezondheid ligt, is het snel gedaan met milieuvervuilende houtkachels. Zij veroorzaken te veel fijnstof. In totaal zou 10 procent van de Nederlanders overlast ervaren door houtrook. Vooral mensen met astma hebben last. Na jaren discussiëren en onderzoek doen is het platform, bestaande uit milieuclubs, onderzoeksinstituten, het Longfonds en de kachelbranche, er uit. Zij willen dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) strikte regelgeving gaat invoeren voor houtkachels, zoals het gebruik van roetfilters.

Nederland loopt achter

Voor Stefan Jonkers kan het niet snel genoeg gaan. „Wij lopen enorm achter in vergelijking met onze buurlanden”, zegt de 26-jarige verkoper bij Haardencentrum Hoevelaken. Hij wijst op een metershoge open haard van natuursteen met een hoge stapel houtblokken erin. „Dit kan eigenlijk niet meer, toch worden klanten meteen verliefd als ze dit zien.” Zonder regelgeving is de klant koning, aldus Jonkers. Maar, zegt hij, wanneer je uitlegt dat elke euro aan hout die je hierin gooit, slechts 10 cent aan warmte oplevert, dan bedenken consumenten zich wel. Jonkers verkoopt ook houtkachels met een speciaal roetfilter. „Wij exporteren veel naar Duitsland en daar gelden veel strengere regels”, aldus Jonkers.

De Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) wil niet, zoals het Longfonds bepleit, een verbod op de verkoop van houtkachels, maar wel vervroegd strengere Europese regels invoeren. Hun voordeel is meer werk voor de installatiebranche, die ook onderhoud doet.

Zoë Hendriks, een bewoner van Vathorst, heeft een houtkachel met een roetfilter. „Die kost een paar duizend euro, maar is wel iets duurzamer.” En toen haar zus, die een longziekte heeft, op bezoek kwam, ondervond zij geen last.

Ondernemer Daphne Bartels zit niet te wachten op regelgeving. „Kijk, we zitten hier ingeklemd tussen de A1 en A28. Het verkeer veroorzaakt veel meer fijnstof. Gaan we dan ook vuurkorven en barbecues verbieden?”

CDA Almere in rook opgegaan

Een jaar geleden hadden we hoop, maar helaas….. de verkiezingen komen eraan en we mogen geen zetels verliezen vertellen politieke partijen. Alles voor zetels ook als er slachtoffers vallen….

Houtrook doodt meer mensen dan AIDS, Tuberculose en malaria samen.

 

BRON W.H.O.

Haarden verkopers denken niet verder dan hun neus… (want die zit toch dicht)

Geachte heer *******,

Hierdoor bericht ik u dat Pietro e Calore op de non-compliant lijst is geplaatst, nu geen gehoor is gegeven aan ons verzoek om het complianceformulier in dossier 2016/00975 te ondertekenen. Ook is hiervan melding gedaan aan de ACM (Autoriteit Consument en Markt).

De link van de melding op de non-compliant lijst op onze website treft u hieronder aan.

 

https://www.reclamecode.nl/consument/default.asp?paginaID=92&hID=3

 

Met vriendelijke groet,

Namens de afdeling Compliance

Secretariaat Stichting Reclame Code

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op pagina 13 van De Bevelander van 7 december 2016. Daarin staat onder het kopje:

“ONDERNEMERSNIEUWS

Duurzame verwarming van uw volledige woning”:

“HEINKENSZAND – Op de gevel van Pietro e Calore in Heinkenszand prijken de woorden ‘Haarden en Pelletkachels’. Maar vergis je niet, dit bedrijf levert meer dan alleen een sfeervolle warmtebron voor in uw huiskamer.

Pietro e Calore is gericht op duurzame verwarming van uw volledige woning. Het meest bekend zijn waarschijnlijk de pelletkachels, gezellig ogende en vooral duurzame kachels die branden op zogeheten pelletkorrels. De verbranding is CO2 neutraal en er komt geen rook bij vrij. Wilt u de volledige woning verwarming (kennelijk is bedoeld: verwarmen) door middel pelletkorrels, kunt u kiezen voor een pelletketel. Deze vervangt de reguliere cv-ketel en is daarmee een uitstekend alternatief voor gas. Bovendien is het verwarmen van uw woning door middel van pellets gebruiksvriendeijker dan u wellicht denkt. De temperatuur wordt automatisch geregeld met behulp van een thermostaat en dankzij een ruim reservoir hoeft u slechts af en toe bij te vullen.

Een ander duurzaam alternatief is een hout cv-toestel. Ook dit toestel is in staat om de volledige woning te verwarmen en werkt door middel van verbranding van hout. De ketels kunnen uitstekend gecombineerd worden met zonnecollectoren. Zowel voor de aanschaf als installatie van dit complete systeem kunt u terecht bij Pietro e Calore.

Neem voor meer informatie contact op via info@pietrocalore.nl, 0113 – 54 89 82 of kom langs in de showroom aan de Schouwersweg in Heinkenszand”.

 

De klacht

Klager heeft de volgende bezwaren.

1. In de uiting staat:

“Het meest bekend zijn waarschijnlijk de pelletkachels, gezellig ogende en vooral duurzame kachels die branden op zogeheten pelletkorrels. De verbranding is CO2 neutraal (…)”.

De verbranding is niet CO2 neutraal.

2. In de uiting staat:

“Het meest bekend zijn waarschijnlijk de pelletkachels, gezellig ogende en vooral duurzame kachels die branden op zogeheten pelletkorrels. De verbranding is CO2 neutraal en er komt geen rook bij vrij (…)”.

Bij houtverbranding komt altijd rook vrij en daarin zitten kankerverwekkende stoffen.

3. Gesteld wordt:

“Wilt u de volledige woning verwarming (kennelijk is bedoeld: verwarmen) door middel pelletkorrels, kunt u kiezen voor een pelletketel. Deze vervangt de reguliere cv-ketel en is daarmee een uitstekend alternatief voor gas”.

De mededeling dat de pelletkachel een uitstekend alternatief voor gas is, is onjuist.

4. In de uiting staat:

“Een ander duurzaam alternatief is een hout cv toestel”.

Houtstoken is niet duurzaam.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De in de bestreden uiting bedoelde pelletkachels zijn wel CO2-neutraal en de brandstof valt onder de duurzame energie bronnen. De pelletkachels branden bijzonder schoon en men ziet deze kachels niet roken als ze branden, omdat de verbranding altijd optimaal is.

De overheid geeft de komende 4 jaar subsidie op pelletkachels en biomassaketels, omdat zij deze kachels schaart onder “duurzame energie”. Ook de overheid gebruikt de term duurzame energie veelvuldig. Adverteerder verwijst in dit verband naar:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie/voorwelke-apparaten/pelletkachels”.

Op deze site staat, zo begrijpt de Commissie het verweer:

“Voor welke pelletkachels geldt deze subsidie?

Een pelletkachel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

• bestemd is voor de productie van warmte;

• automatisch wordt gestookt op houtpellets;

• een gesloten voorkant heeft;

• voldoet aan de norm EN 14785;

• een vermogen van 5kW tot 500 kW heeft;

• voldoet aan de technische eisen gesteld in bijlage 2, 2a iii voor stof (PM), 2b ii voor gasvormige organische verbindigen (OGC of CxHy), 2c iii voor CO en 2d i voor NOx,  van Verordening (EU) 2015/1185).

Voor welke biomassaketels geldt deze subsidie?

De op houtachtige biomassa gestookte ketel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

• is bestemd voor de opwekking van warmte

• voldoet aan de norm NEN-EN 303-5

• een vermogen heeft van 5 kW tot 500 kW

• een minimaal warmterendement kent van 89% op nominaal vermogen

• een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) die /en hoogste 38 mg/Nm3 in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide die ten hoogste 750 mg/Nm3 in droog rookgas bij 6% zuurstof en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) die ten hoogste 300 mg/Nm3 in droog rookgas bij 6% zuurstof bedraagt, vastgesteld door een geaccrediteerde instelling.

In het verweer staat vervolgens:

“Duurzame energie: Duurzame energie is energie die is opgewekt uit onuitputtelijke bronnen. Hierdoor kan de energie niet op raken. Voorbeelden hiervan zijn windenergie, waterkracht energie, zonne-energie en biomassa.

CO2-neutraal: Wat betekent CO2-neutraal voor het stoken van hout:

Bomen nemen gedurende hun groei CO2 op uit de lucht. Zodra bomen afsterven en wegrotten in het bos komt deze opgeslagen hoeveelheid CO2 weer vrij in de lucht. Dit gebeurt ook bij verbranding van hout en houtpellets. De hoeveelheid CO2 die vrij komt bij verbranding is evenveel als bij het wegrotten in het bos. De vrijgekomen CO2 wordt vervolgens weer door andere bomen opgenomen . Deze kringloop herhaalt zich continu. Er komt dus geen extra CO2 vrij. In het kort uitgelegd is dit CO2 neutraal”.
Adverteerder zou, zo stelt hij, tegen klager willen zeggen:

“Wees blij met de opkomst van de pelletkachels, want vele mensen die nu een gewone openhaard of houtkachel stoken, stappen steeds vaker over op duurzame pelletkachels welke rendementen behalen van meer dan 90% en voldoen aan strenge emissiewaarden.

 

Het oordeel van de Commissie

Met betrekking tot de verschillende bezwaren overweegt de Commissie het volgende.

Ad 1.

Ter toelichting op de zinsnede “De verbranding is CO2 neutraal” is bij verweer meegedeeld dat dit betekent dat de hoeveelheid CO2 die vrij komt bij verbranding evenveel is als de hoeveelheid CO2 die vrij komt bij het wegrotten van bomen in het bos, dat de vrijgekomen CO2 vervolgens door andere bomen wordt opgenomen, dat deze kringloop zich continu herhaalt en dat er dus geen extra CO2 vrij komt.

Dat er geen extra CO2 vrij komt, rechtvaardigt naar het oordeel van de Commissie nog niet de absolute milieuclaim “CO2-neutrale verbranding”. Wat dit betreft acht de Commissie de uiting, die moet worden aangemerkt als een milieuclaim, in strijd met de artikelen 2 en 3 van de Milieureclamecode (MRC).

Ad 2.

Klager heeft de juistheid van de mededeling “er komt geen rook bij vrij” gemotiveerd bestreden; hij heeft gesteld: “Bij houtverbranding komt altijd rook vrij en daarin zitten kankerverwekkende stoffen”. Het lag derhalve op de weg van adverteerder om de juistheid van voornoemde mededeling aannemelijk te maken. Dat heeft adverteerder naar het oordeel van de Commissie niet gedaan; hij heeft volstaan met de mededeling dat men deze kachels niet “ziet” roken als ze branden, omdat de verbranding altijd optimaal is. Ook wat dit betreft acht de Commissie de uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

Ad 3.

Op dit onderdeel van de klacht, waarin klager de juistheid heeft bestreden van de mededeling dat een pelletketel een uitstekend alternatief is voor gas, heeft adverteerder niet gereageerd. Nu adverteerder de juistheid van de bewuste mededeling niet aannemelijk heeft gemaakt, is de Commissie van oordeel dat de uiting op dit punt gepaard gaat met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Ad 4.

In de uiting staat:

“Een ander duurzaam alternatief is een hout cv toestel”.

De Commissie overweegt dat “duurzaam” geen vastomlijnde betekenis heeft. Verder wordt in de uiting niet duidelijk toegelicht wat adverteerder met dit begrip bedoelt. De verwijzing in het verweer naar http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie/voorwelke-apparaten/pelletkachels”, welke site kennelijk informatie bevat over voorwaarden voor subsidie op pelletkachels en biomassaketels, en de in het verweer opgenomen toelichting op het begrip “Duurzame energie”, geven evenmin voldoende aanknopingspunt voor de conclusie dat de mededeling “Een ander duurzaam alternatief is een hout cv toestel” juist is. Gelet hierop acht de Commissie de uiting onduidelijk over de milieuvoordelen van een hout cv toestel en daardoor in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gelet op het oordeel onder Ad 1, 2 en 4 acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC. Gelet op het oordeel onder Ad 3 acht zij de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Fijnstof megastallen niet OK / Houtrook wel OK

Wij krijgen diverse meldingen binnen van gedupeerden met problemen van de luchtwegen door houtrook van houtkachels, BBQ,vuurkorven,tuinhaarden enz. Overheid neemt dat niet serieus, maar fijnstof van kippenboeren en andere megastallen opeens wel? In houtrook zitten meer PAK’s dan in kippenstof. Niet alleen luchtwegklachten, maar ook beroertes, hartfalen enz. komt door de massale fijnstof door burgers met hun dagelijkse stookfeestjes, paasvuren, vreugdevuren,houtkachels,open haarden, vuurkorven, tuinhaarden en de BBQ van JUMBO en ALBERT HEIJN. En als ze dan ziek worden komt het door het verkeer…..

Fijnstof van kippen nee, maar dit is helemaal oKee ????

“We gaan mensen een vreugdevuur geven. En een goeie!”

WORMERVEER Aan een jarenlange traditie komt een einde. Voor het laatst is er vrijdagavond een luilakvuur aan het Noordeinde.

Een metershoge bult vol hout prijkt aan de rand van de Zaan. Busjes van bouwbedrijven rijden af en aan om hun sloophout en pallets op de stapel te gooien. Het moet de grootste stapel ooit worden. En dat lijkt aardig te gaan lukken.

Buurtbewoners Gerrit van der Wal en Kees Blonk organiseerden zeventien jaar lang een vuur voor de jongeren in de buurt. Het begon met een klein kampvuur. Maar ieder jaar werd de stapel groter. Gerrit: “Eén van de doelen is, om de jeugd van de straat af te houden met luilak ‘s nachts. Zodat mensen de dag erop rustig in hun auto kunnen stappen met alle spiegels nog erop en eraan.”

Op de locatie aan het Noordeinde gaat volgend jaar gebouwd worden. Een andere plek voor het luilakvuur is er nog niet. Gerrit slaakt een diepe zucht. “Niet leuk, maar het is niet anders.”

Het laatste luilakvuur wordt vrijdag om 22.30 uur aangestoken aan het Noordeinde in Wormerveer.

Barbecueën? Rook je buren niet uit

Barbecueën? Rook je buren niet uit

BRON

Dit weekend wordt het weer echt warm: tijd voor de barbecues. Maar daar zitten niet alleen gezellige kanten aan. Hoe veroorzaak je zo min mogelijk overlast?

Barbecueërs in Rotterdam zorgen voor flink wat rook.Foto Robin Utrecht/ANP 

Stel: je zit dit weekend lekker in je tuintje bruin te bakken, 26 graden, de eerste zomerse dag. Maar dan steken je buren een barbecue aan, en binnen een paar minuten staat jouw eigen achtertuin blauw van de rook. Wat doe je dan? Naar binnen?

Voor mensen die niet dicht op hun buren wonen klinkt dit scenario wellicht overdreven, maar vraag eens rond onder tuin- of balkoneigenaren en je krijgt genoeg verhalen over hoe ze ramen en deuren moeten sluiten op zomerse dagen om niet in de rook te zitten. Vuurkorven, barbecues, soms zelfs kampvuren – ze zorgen voor veel overlast. Uit een onderzoek van het Rechtsbijstand Informatie Centrum naar burenruzies in 2016 bleek dat barbecuerook verantwoordelijk is voor 3 procent van de burenruzies, na klassiekers als luide muziek. De landelijke politie deed in 2013 een oproep om bij ruzies over rook niet onmiddellijk de politie te bellen – probeer de situatie eerst zelf op te lossen.

Ook op het internet is de spanning te merken. Er zijn genoeg filmpjes te vinden waarop buren uit hun slof schieten tegen een buurman of buurvrouw die voor de zoveelste keer de barbecue aanzet. Het forum van de Rijdende Rechter kent al sinds 2011 een onderwerp over rook. „Ik heb al meerdere keren gevraagd of ze de bbq niet aan het einde van de tuin kunnen zetten. Mijn buren weigeren dit”, schrijft een vrouw.

Onbegaanbaar dakterras

Soms kan dan zomaar de vlam in de pan slaan. Ayse Sikkier van buurtbemiddelingsstichting Beterburen uit Amsterdam heeft dat meerdere malen meegemaakt. Bijna altijd gaat het om rook die over de schutting komt. „Als dat vaker gebeurt, dan kunnen de emoties hoog oplopen.” Stampen, schreeuwen – dat soort dingen. Een enkele keer moet de politie ingrijpen – precieze cijfers zijn er bij navraag niet.

De woede richt zich niet altijd op barbecueërs, maar ook regelmatig op de eigenaars van vuurkorven. Omdat die niet met houtskool worden aangemaakt maar met hout, levert dat vaak nog meer rook op. In Het Parool schreef een bewoner van Amsterdam-Oost in een opiniestuk over haar dakterras, waar ze naar eigen zeggen maar zelden kon zitten door de omliggende barbecues en vuurkorven. Er zijn zelfs organisaties, zoals Stichting Houtrookvrij, die al jaren strijden tegen deze rook midden in woonwijken. Het is inmiddels, vooral door haardvuur, de belangrijkste bron van fijnstof.

Barbecueënde bewoners in Maastricht en Utrecht.
Foto’s Marcel van Hoorn/Robin van Lonkhuijsen/ANP

Oppassen geblazen dus. Wat kan je doen om de overlast tot een minimum te beperken als je van plan bent dit weekend je barbecue aan te steken? Het klinkt misschien logisch, maar licht eerst je buren in, zegt Sikier. Of nodig ze uit om mee te barbecueën. „Wat vaak het beste werkt, is dat je aan je buren vraagt wanneer zij op vakantie gaan, en dan je barbecue houden.” Anders: zet je barbecue in een hoek van de tuin en let op de windrichting. Windstil weer is ook niet handig, dan blijft de rook lang hangen. En: droog hout rookt minder dan nat hout.

In het park

Op sommige plekken in het land kan het park ook uitkomst bieden. Meestal mag je daar gewoon vrij barbecueën, bijvoorbeeld in Utrecht en Eindhoven. Lokaal beleid kan echter flink verschillen: in Nijmegen mag je nergens in het groen de kok uithangen, in Amsterdam verschilt het per park. In het Vondelpark is sinds maart, na jaren bakkeleien binnen het stadsdeel, sprake van een barbecueverbod. Er zou te veel afval achterblijven, en soms ontstonden er brandjes in de vuilcontainers door de wegwerpbarbecues.

Jammer voor de barbecueliefhebbers – dat zeker. Maar wie de hele zomer vast dreigt te zitten tussen de rook van de buren, heeft er in ieder geval een groene oase bij.

Houtstoken en BBQ zelfs in China vinden ze het een probleem

Houtkachel stoken: een gezellig vuurtje met veel verborgen leed

BRON

Nu het kouder is kan de open haard weer gezellig aan. Of branden we nog wat houtblokken in de tuin om het zomergevoel vast te houden. Aan deze sfeer hangt helaas veel verborgen leed. Al is niet iedereen zich bewust van de gevolgen van houtrook.

Geur
Dat komt waarschijnlijk omdat je houtrook slecht waarneemt behalve
aan de geur. En die geur, die voor sommige stress geeft, associëren de meesten met gezelligheid.

Toch veroorzaakt houtrook veel leed en bevat de rook allerlei giftige stoffen
die kankerverwekkend zijn. De winter is een beroerde tijd met een stoker in je buurt, als je een verminderde weerstand hebt, astma of COPCD. Dat betekent; niet naar buiten en niet het huis ventileren. Terwijl een gezond geventileerd,
binnenklimaat bijdraagt aan gezond zijn.

Pleit voor schone lucht
Niet voor niets pleiten het Longfonds en GGD’s voor een compleet verbod van het stoken van houtkachels en open haarden binnen de bebouwde kom. In een land als Duitsland wordt de ernst voor de Volksgezondheid al in gezien en is het in 2015 verboden binnen de bebouwde kom te stoken. Al is houtrook belastend voor een ieders gezondheid. Hier in NL blijft het een ondergeschoven kindje en voorziet de landelijke wetgeving amper. Diegene die kunnen optreden schuiven het af op elkaar. Politieke partijen willen zich niet graag bemoeien met een onderwerp als dit omdat het ze niet populair maakt. Terwijl gezonde lucht staat of valt met politieke keuzes. Woningbouwverenigingen in Utrecht willen het individu niet beknotten en gemeente zeggen niets te kunnen doen.

Doen
Toch is dat niet helemaal juist. Een advocatenkantoor onderzocht de
mogelijkheden binnen de wet en het Bouwbesluit geeft aan er nooit overlast mag zijn voor omwonenden en alleen onder voorwaarden gestookt kan worden. Zoals minimaal op 15 meter afstand van een brandgevaarlijk dak. En Bouwverordening is er Artikel 7.3.2. luidt, “Het is verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein (…) handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:
a. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein;
b. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, (..) of irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door (..) verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein. Ook hebben woningbouwverenigingen afspraken om zich bij burenoverlast
in te spannen dit mee te helpen oplossen. Gemeente hebben de plicht om zich
inzetten als de gezondheid van groepen burgers in gevaar komt.

De gemeente Soest zag in dat bewoners in de bebouwde kom de maatregel van het Bouwbesluit overtreden of je moet vrij staand wonen. En heeft dus een advies uit gebracht – met een mogelijke sanctie – als stokers hun kachels blijven opporren.

Hout stoken is in deze tijd geen noodzaak en is per definitie niet duurzaam. Je verbrandt de bossen veel sneller dan ze kunnen aangroeien en de gassen blijven nu eenmaal giftige gassen bevatten. Zelfs bij betere kachels of stookvoorwaarden als; niet branden als het windstil is, alleen met goed hout wat gedroogd is en het liefst een pelletkachel. Fabrikanten van de verkoop van vuurschalen en kachels wuiven deze weg om hun omzet niet in gevaar te brengen.
Waarom blijven we elkaar vergiftigen als er tegenwoordig volop
andere bronnen zijn die je huis duurzaam verwarmen?

Inzichten
Gelukkig veranderen inzichten en zien mensen de noodzaak in van goede afspraken voor een schoner leefmilieu. Zoals de klimaattop in Parijs. Er komt langzaamaan een bewustwording op gang. Vroeger dachten we dat asbest best wel mee viel en was roken meer regel dan
uitzondering. Waar we vroeger onze schouders ophaalde bij het feit dat een
ander in je bijzijn zat te roken, nu kunnen rokers zelf kiezen te roken en
niet- rokers worden niet geconfronteerd met gezondheidsrisico’s die door een ander opgelegd worden. Nu maar hopen dat al die mensen die stoken zich snel bewust worden over de gevolgen en de impact. En zich positief opstellen nu ze meer weten en hun buurt leefbaar houden. Net als de politiek en gemeente, gaan handhaven. Want gezond oud worden in een leefbare buurt willen we toch allemaal?!

Op houtrookvrij.nl & houtrook.nl staat meer informatie.