Burgemeester René Verhulst van GOES is/was helemaal de weg kwijt.

Volgens Verhulst willen Amersfoort 'en nog een paar grote steden' dat alle gemeenten het stoken van hout gaan verbieden. "Dat vervuilt zo. Alsof er geen belangrijker zaken in de wereld zijn", fulmineert Verhulst.

Daarvoor zit hij ook ver weg van de rest van Nederland in Goes. Die beste man beweert met droge ogen, dat er wel belangrijkere dingen zijn dan de gezondheid van zijn burgers. Immers dat is de conclusie die je kan trekken uit zijn opmerking in een artikel in de Provinciaal Zeeuwse Courant, wij citeren: Volgens Verhulst willen Amersfoort 'en nog een paar grote steden' dat alle gemeenten het stoken van hout gaan verbieden. "Dat vervuilt zo. Alsof er geen belangrijker zaken in de wereld zijn", fulmineert Verhulst.

Dit zegt ook iets over de journalistieke kwaliteit van de PZC. Immers geen enkele afweging bij dit artikel, alleen maar onzin uitkramen.

Immers bij het verbranden van hout komen verschillende voor de gezondheid gevaarlijke stoffen vrij, waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2.5 en benzeen. Zelfs meer fijnstof PM2.5 en benzeen dan van het verkeer. En dat is al zeker in Zeeland het geval, waar naar verhouding meer laagbouw is dan in de grote steden.

Maar Verhulst zal zelf wel een open haard of houtkachel hebben, waar hij zo graag de fik in steekt en zijn buren doet lijden onder de rook die hij verspreidt. René Verhulst is nogal een eigenwijze man, die uitsluitend aan zich zelf denkt.

 

Burgemeester Verhulst Goes

Dat blijkt ook uit een artikel in de PZC van 17-2-2016.

De burgemeester van Terneuzen, die behoorlijk rationeel denkt, deed een voorstel om het dunbevolkte Zeeland tot één gemeente te transformeren. Daar is veel voor te zeggen, maar Verhulst denkt slechts aan zijn eigen hachje en laat door de krant optekenen, wij citeren de kop van het artikel:

Burgemeester Goes vindt dat zijn Terneuzense collega 'andere hobby moet zoeken'

Zo gaat Verhulst met zijn collega’s om. Hieruit blijkt wel zijn egoïsme en het niet willen meedenken aan oplossingen voor een probleem van vele inwoners van zijn gemeente. Voor het geval u dat niet zou weten. Het CBS becijferde dat 10% van de inwoners van Nederland te maken heeft met ernstige hinder van Houtrook. Dat is 2,5 meer dan de hinder door het verkeer.

Zie CBS

Dit soort situaties krijg je indien de burgemeestersposten worden toebedeeld aan vriendjes en politieke partijen en er geen sprake is van een verkiezing waarbij de inwoners ook nog wat te vertellen hebben. Dit is typisch een voorbeeld van de juiste man die NIET op de juiste plaats zit.

Zie het artikel in de PZC

De burgemeester is na e-mails van gedupeerden toch iets anders gaan denken.

Het was niet mijn bedoeling om het probleem van houtrook te bagatelliseren. Uit verschillende e-mails die ik ontving werd mij duidelijk dat mensen overlast van vooral hun buren met houtkachels en vuurkorven ondervinden met nadelig effect voor de gezondheid. Ik weet dat inademen van rook slecht is en wanneer mensen zich gekwetst voelen als zou ik dat niet serieus nemen, dan spijt mij dat bijzonder.

Verhulst heeft risico's houtrook 'onderschat'

  • Geplaatst op
 
GOES - Burgemeester René Verhulst van Goes is vorige week in zijn weblog iets te kort door de bocht gegaan met zijn opmerkingen over houtrook, vindt hij zelf.
 

Verhulst mopperde op de gemeente Amersfoort, die graag zou zien dat het gebruik van open haarden en vuurkorven aan banden wordt gelegd vanwege de schadelijke stoffen in houtrook en de overlast die steeds meer burgers er van ondervinden. "Alsof er geen belangrijker zaken in de wereld zijn", reageerde Verhulst in zijn wekelijkse weblog op de wegsite van de gemeente Goes. Het kwam hem op vele, vaak negatieve reacties te staan en daarom komt Verhulst er in zijn weblog van deze week op terug. "Het was niet mijn bedoeling mensen te kwetsen die last hebben van houtrook van de buren", schrijft hij. "Rook inademen is altijd slecht of dat nu van een houtkachel, open haard of barbecue is.

Uit rapporten van de GGD die ik kreeg toegezonden blijkt dat het nog ongezonder is dan ik dacht."

Overigens is de motie van Amersfoort en nog enkele grote gemeenten vorige week tijdens het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) (nog) niet ingediend. "De VNG gaat de materie zorgvuldig bekijken, ik volg het met meer en serieuzere aandacht dan voorheen", aldus Verhulst.