Blijf uit de rook!!!!!!!!

Blijf uit de rook

Gepubliceerd op: 22 september 2011  door de Gemeente Winsum

Bij iedere brand komt rook vrij. Rook inademen is nooit gezond. Brandweer Groningen adviseert u daarom: blijf zoveel mogelijk uit de rook en voorkom dat u rook inademt.

Dat geldt dus ook voor rook van houtstoken!!!!!!!!

Is er brand bij u in de buurt? De wind kan de rook verspreiden, zodat u rook kunt zien en ruiken. Ook in en rondom uw woning. Zorg dat u geen rook inademt. Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en schakel indien mogelijk uw ventilatiesysteem uit. Help mensen in uw omgeving om ook uit de rook te blijven.

Is rook gevaarlijk?

Veel mensen denken dat rook van een brand waar chemische stoffen bij betrokken zijn, veel gevaarlijker is dan rook van een gewone brand. Een begrijpelijke gedachte, maar toch is het verschil klein. Bij een chemiebrand verdampt een deel van de chemische stoffen aan de rand van het vuur. Maar bij elke brand ontstaan giftige stoffen. In iedere rookwolk zitten giftige stoffen die niet gezond zijn om in te ademen. Schone rook bestaat dus niet. Probeer daarom altijd zo weinig mogelijk rook in te ademen.

Is rook schadelijk voor mijn gezondheid?

Het inademen van rook is nooit gezond. Of de rook schadelijk is voor uw gezondheid, hangt vooral af van de hoeveelheid rook die u inademt. Hoe dichter bij de brand, hoe meer rook u inademt. En hoe langer u in de rook staat, hoe meer rook u binnen krijgt. Blijf daarom zoveel mogelijk uit de rook.

Wat is een schadelijke hoeveelheid rook?

Uw lichaam geeft zelf aan of de hoeveelheid rook die u hebt ingeademd, een schadelijke hoeveelheid is. U kunt last krijgen van prikkelende ogen, neus en luchtwegen. Uw ogen kunnen gaan tranen en u kunt gaan hoesten. Hoe meer rook u hebt ingeademd, hoe sneller uw lichaam reageert en hoe langer de klachten duren.

Wat moet ik doen als ik rook heb ingeademd?

Bij een kleine hoeveelheid rook is de kans op (blijvende) gevolgen voor uw gezondheid vaak ook klein. Heeft u (blijvende) gezondheidsklachten na het inademen van rook? Ga dan naar uw huisarts.

Waarom doet de brandweer metingen?

De brandweer doet metingen om te kijken over welk gebied de rook zich verspreid. Daarmee kan de brandweer bepalen tot hoever in de omgeving van een brand rook te zien en te ruiken is. Dit wordt het effectgebied genoemd. De metingen van de brandweer zeggen dus niets over of er wel of niet schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. In iedere rookwolk zitten immers giftige stoffen.

Brandwonden Stichting denkt daar hetzelfde over.

000000000000000

Brandwonden Stichting