Bijeenkomst over de milieuzone in Utrecht.

De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) organiseert samen met de Klimaatpartij een bijeenkomst over de milieuzone in Utrecht.

Milieudefensie en de gemeente Utrecht nemen nog steeds het standpunt in dat de milieuzone bijzonder effectief is. Wethouder Van Hooijdonk twitterde 29-10-2014 dat de lucht in Utrecht 30% schoner wordt door 2% van de auto’s te weren, namelijk de auto’s die door de milieuzone het stadscentrum niet in mogen.

Milieudefensie betoogde op 18 mei 2015 op haar website, net als Van Hooijdonk, dat de lucht 30% schoner zou worden. Op 11 juni 2015 liet campagneleider Ivo Stumpe weten dat de milieuzone een ‘supereffectief’ middel is en dat de roetuitstoot met 30% zou verminderen.

Tijdens de behandeling van het beroep op 19 september voerde Milieudefensie nog slechts aan dat de concentratie roet in de emissies van het lichte verkeer met 30% zou afnemen. Wat MD er niet bij zei is dat dat alleen in de milieuzone het geval zou kunnen zijn (berekeningen wil TNO niet geven). Maar bovendien liet MD in het midden wat de emissies van het lichte verkeer bijdragen aan de totale roetconcentratie (en hoe groot die totale concentratie is) en evenmin wat door de industrie, het vrachtverkeer, bussen, diesellocomotieven, binnenvaart, recreatievaart, bromfietsen en niet te vergeten houtkachels en open haarden wordt bijgedragen aan de totale roetconcentratie.

Noch door Milieudefensie, noch door de gemeente werd bestreden dat reductie van NO2 slechts zeer marginaal is, minder 0,11 microgram/m3, en dat alleen in de milieuzone. Interessant is de brief die prof. Brunekreef op verzoek van de gemeente schreef, waarin hij verklaarde dat het schadelijk effect van langdurige blootstelling aan NO2 mogelijk niet onderdoet voor dat van fijn stof en dat de overlap tussen roet en NO2 mogelijk groter is dan die tussen fijn stof en NO2. Opmerkelijk is dat Brunekreef niettemin een groter effect van de milieuzone verwachtte dan oorspronkelijk was berekend.

Naar het oordeel van de SSLU is het effect van de milieuzone, als daar al sprake van is, te verwaarlozen. Waarschijnlijk is het effect zelfs negatief. Niet alleen blijkt nauwelijks rekening te zijn gehouden met al het extra verkeer dat ontstaat doordat ‘vervuilende’ auto’s om de milieuzone heen rijden, maar (wat nog erger is), de milieuzone wordt door de gemeente aangegrepen om niets tegen de groei van het autoverkeer te hoeven doen. Voor de SSLU is het overigens onbegrijpelijk dat de noodzaak om CO2 te beperken door voorstanders van de milieuzone wordt genegeerd.

Ook heeft de SSLU aangevoerd dat diesels Euro 3 t/m 6 helemaal niet schoner zijn (minder NO2 uitstoten) dan Euro 0 t/m 2. Een feit dat al jaren ook bij de gemeente en bij Milieudefensie bekend moet zijn, want in 2012 werd dat al vastgesteld door TNO. Op 4 juni 2015 werd daar nog eens in een persbericht van het ministerie op gewezen. Inmiddels (het gesjoemel van VW) valt dit argument niet meer te negeren. De gemeente heeft de subsidie voor diesels Euro 6 inmiddels afgeschaft.

Dat de milieuzone beschouwd moet worden als een mislukt experiment staat voor de SSLU vast, de SSLU is er altijd tegen geweest. De vraag is echter: wat moet er wél gebeuren om de uitstoot van verontreinigende stoffen in de lucht (ook CO2) terug te dringen?Voorstanders van de milieuzone (Milieudefensie, wethouder Lot van Hooijdonk, Monique Bollen GrL) zijn uitgenodigd, maar het is niet zeker of zij komen. Tot nu toe hebben zij het debat met de SSLU over de milieuzone altijd geweigerd.

U bent van harte welkom op 28 oktober in De Speler. Aanvangstijd 19.30 uur.

Kees van Oosten
www.stopluchtverontreiniging.nl

Laat een reactie achter


OPMERKING - U kunt dit gebruikenHTML tags en attributen:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>