Bewoners Breecamp bang voor fijnstof uit biomassacentrale

Bewoners Breecamp bang voor fijnstof uit biomassacentrale

 BRON

DINSDAG 5 APRIL 2016
Bewoners Breecamp bang voor fijnstof uit biomassacentrale

Bewoners van het wijkdeel Breecamp zijn bang dat de biomassacentrale aan de Sportlaan te hoge fijnstofwaardes uitstoot. Uit een meting van bewoners zou blijken dat de centrale teveel fijne deeltjes uitbraakt. Dat beweren de bewoners in een video die de meting bij de centrale toont.

Bewoners: hoge fijnstofwaardes
Op de beelden is te zien hoe de rook van de centrale naar de grond slaat en de bewoners metingen verrichten in het omliggende gebied. “Het ruikt enorm naar houtblokken”, zegt één van de bewoners op de film. Volgens de bewoners werden er 170 miljoen deeltjes per kubieke meter gemeten: volgens hen is er schone lucht bij minder dan tien miljoen deeltjes, blijkt uit correspondentie met de gemeente.

Basisschool en kinderdagverblijven
Op de achtergrond klinkt tijdens het meten van het fijnstof het geluid van spelende kinderen: naast de biomassacentrale staat een basisschool. Verder zijn er twee kinderdagverblijven en liggen er sportvelden rondom de centrale.

‘Niet alleen geur maar ook fijnstof’
Uit correspondentie van de bewoners met de gemeente blijkt dat de gemeente Zwolle de eigenaar van de centrale heeft aangesproken op geuroverlast. “Breecampenergie erkend dat er problemen zijn geweest maar geven ook aan dat ze maatregelen hebben getroffen om de overlast te beperken”, meldt een ambtenaar aan de bewoners. Maar volgens bewoners gaat het niet alleen om geur, maar dus ook fijnstofdeeltjes.

Ook in Lelystad vervuilt deze NUON centrale de lucht.

Toezicht op kleine biomassa-installaties schiet tekort

BRON

De biomassa die bedrijven gebruiken in kleine verbrandings- of vergistingsinstallaties, wordt in de praktijk niet gecontroleerd. Volgens de regels zouden meetbedrijven hierop moeten toezien. Maar veel van deze bedrijven geven aan dit niet te (kunnen) doen. De circa 175 kleine biomassa-installaties ontvingen de afgelopen jaren gemiddeld ruim 325.000 euro subsidie per jaar.

Risico’s

Bij de toepassing van biomassa voor opwekking van duurzame energie speelt een aantal risico’s. Er kunnen bijvoorbeeld niet duurzame of niet toegelaten typen biomassa worden gebruikt. Wanneer niet toegelaten biomassa wordt gebruikt, ontstaan mogelijk risico’s voor de volksgezondheid en het milieu.

Toezicht op gebruikte biomassa – meetrapporten

Om deze risico’s te beheersen, is er toezicht voorzien op de gebruikte biomassa. Dit toezicht wordt beschreven in de Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit . Op basis van de informatie van netbeheerders en meetbedrijven wordt vastgesteld hoeveel energie een producent in totaal heeft geleverd. Om vast te kunnen stellen in hoeverre deze energie ook daadwerkelijk is geproduceerd met (toegestane) biomassa, stellen producenten een meetrapport op waarin zij opgeven hoeveel en welke typen biomassa zij gebruikt hebben.

Controle meetrapporten: verschil tussen grote en kleine installaties

Het toezicht op de opgeleverde meetrapporten hangt af van het vermogen van installaties. Bij dat toezicht wordt, behalve voor gas, onderscheid gemaakt tussen grote en kleine installaties. Grote installaties (groter dan 2 MW elektrisch vermogen of 3 MW warmte) moeten naast een meetrapport ook een assurance-rapport laten opstellen door een externe accountant. Bij kleine installaties moet een ‘erkend meetverantwoordelijke’, in de praktijk vaak een meetbedrijf, het meetrapport van de producent verifiëren.

Meetbedrijven controleren input niet; EZ niet op de hoogte

Geen van de meetbedrijven die wij gesproken hebben, controleert de door de producent opgegeven biomassa. De reden die zij hiervoor opgeven, is dat zij daartoe niet uitgerust zijn. Het Ministerie van EZ noch toezichthouder ACM waren hiervan op de hoogte.