Beteugel de stokers

BRON De adresgegevens van de vereniging Leefmilieu zijn:

Leefmilieu
Dennenstraat 124
6543 JW Nijmegen

e-mail: burgernetwerk@leefmilieu.nl

Houtrook is een stook_slim_-_cartoon_allesbranderoeroud milieuprobleem, doordat houtrook een cocktail bevat van irriterende stoffen, roet en fijn stof. Natuurlijk wist de prehistorische mens hier niets van, hij had het hout nodig voor warmte en om op te koken. Dat het bij zo’n houtvuur ook gezellig was, was natuurlijk mooi meegenomen. Intussen is de beschaving voortgeschreden en zijn we, zeker in Nederland, niet meer afhankelijk meer van het stoken van hout. Maar vanwege de oermens in ons, of is het voor de gezelligheid, gaan we door. Tot verdriet van mensen met luchtwegklachten en van mensen die hun huis willen luchten in de nabijheid van een stoker.
Op 26 november kwamen in Den Haag vertegenwoordigers van GGD-en, de kachelbrache, overheid en getroffenen bij elkaar om na te gaan wat er gedaan zou kunnen worden. De boodschap van alle partijen, inclusief de kachelbranche was daarbij eensluidend: “beteugel de stoker”. Want ook al heb je een goede kachel, een goede schoorsteen en droog hout, een stoker die de kachel verkeerd bedient zorgt voor veel luchtvervuiling in de buurt. Het helpt daarbij niet dat het belangrijkste instrument om de stoker te beteugelen moet komen van de handhavers van gemeenten. Handhaving van houtrook heeft een lage prioriteit en de middelen die ingezet kunnen worden zijn beperkt. Een stookcursus kan daarbij nog niet opgelegd worden, al zou dat misschien wel een goed idee zijn.