België (links)

——————————————————————————————————————

ademloos_logoMeer hart- en vaatziekten door fijn stof.

Blootstelling aan fijn stof kost, volgens schattingen van de Global Burden of Disease Study uit 2010, wereldwijd ruim 3 miljoen doden. Over het directe effect van blootstelling aan fijn stof op de incidentie van hart- en vaatziekten bleef echter veel onduidelijk – vandaar dat in 1997 in 5 Europese landen de grote ESCAPE-studie werd opgezet. In BMJ (2014;348:f7412) doen de onderzoekers verslag van hun bevindingen.

‘Een toename van 5 µg/m3 in geschat jaargemiddelde PM2,5 (stofdeeltjes kleiner dan 2,5 µm doorsnee) was geassocieerd met een 13% verhoogd risico op hartinfarct en onstabiele angina (hazardratio: 1,13; 95%-BI: 0,98-1,30), en een verhoging van 10 µg/m3 blootstelling aan PM10 met een 12% verhoogd risico (95%-BI: 1,01-1,25).’ Ook onder de Europese norm van 25 µg/m3 werden positieve verbanden gevonden, hetgeen volgens de auteurs sterk pleit voor verlaging van die norm.

De onderzoekers, onder leiding van Annette Peters van het Helmholtzcentrum in München, analyseerden de gegevens van 11 cohorten met in totaal 100.166 deelnemers in Finland, Zweden, Denemarken, Italië en Duitsland. Gemiddeld werden zij 11,5 jaar gevolgd, er traden 5157 events op. De cohorten waren vooral stedelijk, het fijn stof was dus met name afkomstig van uitlaatgassen. De auteurs hebben zich zo veel mogelijk gewapend tegen cohorteffecten en andere confounding, maar erkennen dat bijvoorbeeld de invloed van voeding niet kon worden meegewogen. De resultaten achten zij echter ‘in hoofdzaak robuust’.

De risico’s die uit deze studie naar voren komen, zijn vergelijkbaar met eerdere, of iets hoger. ‘Wij beschouwen deze data als de eerste systematische verkenning van de impact van fijn stof op hart- en vaatziekten in Europa, waarmee wordt benadrukt dat de ziektelast zou kunnen worden onderschat als alleen naar sterfte wordt gekeken.’

Hans van Maanen
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 10-02-2014
http://www.ntvg.nl/publicatie/meer-hart-en-vaatziekten-door-fijn-stof/volledig

——————————————————————————————————————

emis vlaams gewestBRON: Uitstoot van fijn stof door houtkachels
Gepubliceerd op 07/01/2014

Onderzoek wees uit dat houtkachels meer fijn stof uitstoten dan het verkeer. Op het platteland wordt meer gestookt met hout, en door de crisis grijpen ook meer mensen naar hout als stookbron. Zelfs bij lage concentraties is fijn stof dodelijk, en daarom pleiten experts voor een stookverbod bij smogalarm. Hoe kijkt minister Joke Schauvliege tegen deze cijfers aan? Wat betekent dit voor haar reductiebeleid van fijn stof? Gaat ze maatregelen nemen om het stoken met hout in oude kachels af te raden?

1 nieuwsblad

 

 

dm_logo_small

 

‘Verbied het verbranden van hout op dagen met een smogalarm’, zegt professor Willy Maenhaut.

Houtkachel en open haard grootste bronnen fijn stof

 

——————————————————————————————————————

Logo-Joaquinhttp://www.joaquin.eu/Home/page.aspx/3

Joaquin (Joint Air Quality Initiative) is a new EU cooperation project supported by the INTERREG IVB North West Europe programme (www.nweurope.eu). The aim of the project is to support health-oriented air quality policies in Europe. To achieve this, the project will provide policy makers with the necessary evidence on the current local and/or regional situation (e.g. measurements of emerging health relevant parameters), provide them with best-practice measures that can be taken and motivate them to adapt and strengthen their current air quality policies

 

Studie dag houtverbranding.
vlFijn stof (PM10) blijft een belangrijk gezondheidsprobleem in Europa. Daarom is het ook noodzakelijk om de bronnen van PM10-verontreiniging te identificeren en te onderzoeken.

Ook gerookt voedsel eten wat gerookt is door o.a. houtrook is dus niet gezond……..
Kan darmkanker veroorzaken.
Zowel inademen als indirect via voedsel, houtrook treft ook u.

——————————————————————————————————————

Prof. Jan Tytgat over fijn stof
Toxicology and Pharmacology O&N II Herestraat 49 – box 922 3000 Leuven
Toxicology and Pharmacology O&N II Herestraat 49 – box 922 3000 Leuven tel. +32 16 3 23403 fax +32 16 3 23405

Fijnstof van houtstoken.(klik op deze link om naar de pagina te gaan waar het interview staat)

photo

Wel, ik ben een toxicoloog, dat wil zeggen iemand die de nadelen van lichaamsvreemde stoffen bestudeert. En als toxicoloog ben ik vooral bezorgd over het fijn stof.

 

———————————————————————————————

Gemeente Ingelmunster en DLNE over stoken in de tuin.

wapenschild
siteLogo

Afval verbranden in de tuin is geen goed idee. Het is ongezond en slecht voor de luchtkwaliteit. Maar ook voor het opstoken van snoeihout of plantenresten bestaan gezonde, milieuvriendelijke alternatieven. (klik op tekst)

Buiten_ligzetel_LR

———————————————————————————————