Auteur archief: frank

‘Voor het Longfonds is dit onvoldoende,’ vertelt Pauline van Voorst, woordvoerder van het Longfonds.

Gezonde lucht: geen verbod op houtkachels BRON

Staatssecretaris Van Veldhoven voert geen algemeen verbod op houtkachels in, ze wil wel eerder strengere eisen stellen aan houtkachels. Daarnaast wil de staatssecretaris betere voorlichting, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Op die manier wil ze de grootste gezondheidsproblemen die houtrook opleveren aanpakken ‘Voor het Longfonds is dit onvoldoende,’ vertelt Pauline van Voorst, woordvoerder van het Longfonds.

Voorlichting

Van Veldhoven schrijft dat mensen met een houtkachel beter geïnformeerd moeten worden hoe zij het beste kunnen stoken en wanneer. Daarnaast wil de staatssecretaris houtstokers bewuster maken van de overlast en gezondheidsproblemen die het kan veroorzaken. Pauline van Voorst: ‘De nadruk ligt in de voorlichting nu op beter stoken. Dat betekent nog steeds uitstoot van schadelijke stoffen. Wij vinden het belangrijk dat het algemeen publiek goed wordt geïnformeerd over de risico’s voor hun gezondheid en dat zij worden aangeraden niet op hout te stoken.’

Uitstoot beperken

De staatssecretaris wil naast voorlichting ook hogere eisen stellen aan de uitstoot van schadelijke stoffen, vooral fijnstof. Dit sluit aan bij de scherpere Europese uitstootregels voor houtkachels die over drie jaar ingevoerd worden. Van Veldhoven haalt de invoering van die eisen in Nederland nu naar voren: vanaf 1 januari 2020 moeten nieuw verkochte kachels allemaal aan de nieuwe regels voldoen. In de praktijk blijken kachels die aan deze richtlijn voldoen een hoge uitstoot ultrafijnstof te hebben. Het Longfonds verwacht dus geen of onvoldoende gezondheidswinst van deze maatregel.

Stookalarm

Het RIVM en het KNMI werken op dit moment aan een stookalert, waarbij houtkachelgebruikers een berichtje krijgen wanneer het weer ongeschikt is om de kachel aan te maken. In de bief geeft de staatssecretaris aan dat het stookalarm waarschijnlijk volgende winter gebruikt kan worden. Pauline van Voorst: ‘Het Longfonds vindt het belangrijk om bij een stookalarm te vermelden dat je beter helemaal niet op hout moet stoken, anders is een stookalart een legitimering van stoken op de dagen dat er geen alert is en dat is onterecht. Hout stoken is altijd ongezond.’

Camera

De taak van de gemeente

Op dit moment kan de gemeente iemand een stookverbod opleggen in geval van overlast. In de praktijk blijkt  dat gemeenten het vaak moeilijk vinden om te bepalen wanneer er sprake is van overlast. Daarom heeft de staatssecretaris TNO opdracht gegeven om een meetsysteem te maken waardoor gemeenten kunnen bepalen hoeveel rook er uit de schoorsteen komt. Wanneer dit systeem gereed is, is nog onduidelijk.

Benauwd

1,2 miljoen mensen in Nederland hebben een longziekte. Voor 59 procent van de mensen met COPD en 64 procent van de mensen met astma betekent dit dat zij regelmatig benauwd zijn door houtrook. Dit aantal is de laatste jaren toegenomen (1). Het Longfonds maakt zich hard voor gezonde lucht en gezonde longen en pleit er daarom voor om niet op hout te stoken.

Kom lokaal in actie

Het Longfonds roept mensen zelf op om actie te ondernemen in de gemeente, bijvoorbeeld door het organiseren van discussie-avonden. Iedereen die dat wil kan terecht bij een relatiemanager van het Longfonds.

1: Longmonitor, NIVEL, in opdracht van het Longfonds, verschijnt in februari 2019, M. Heins, P. Spreeuwenberg, M. Heijmans

Italian Researchers Use Drones To Pinpoint Air Polluters

http://www.e-litesystemsengineering.com/iot.html

Researchers are sending remote-controlled aircraft into residential neighborhoods to figure out just who’s burning what in their stoves or fireplaces.

TURIN — Drones that buzz around our homes and “sniff” chimneys? That’s precisely what Air Pollution Control — a research project making smart use of remotely piloted aircraft and advanced-sensor technology — has in mind as a way to monitor and hopefully reduce dangerous household emissions.

In Italy, on average, only 25% of air pollution comes from moving vehicles. Another 25% is the result of industrial settlements. But the biggest share— the remaining 50% — is directly attributable to domestic heating.

Air Pollution Control is a project developed by Ancitel Energia e Ambiente, a company that operates in innovation and sustainable development. The company collaborated with partners in the technological innovation fields of automation, drones and sensors, such as start-up E-Lite Systems Engineering, and with pollution-focused research centers like the state-run Institute of Atmospheric Pollution Research (CNR-IIA).

“As far as vehicles are concerned, with the gradual switch to electric and methane systems, we seem to be on the right track. And regarding industrial plants, emissions are subject to continuous monitoring and verification,” says Filippo Bernocchi, president of Ancitel Energia e Ambiente. “But the situation is out of control when it comes to private housing. The control units currently installed in urban centers provide specific data connected to the observation site, which does not consider the cumulative effects. This means the data we have does not refer specifically to the quality of the air we breathe.”

The drone’s ‘nose’ can sense what escapes the control units.

A recent study by Innovhub, a company that carries out applied research and provides scientific advice, found that as many as 1,200 Italian municipalities are not yet using natural gas (primarily LPG, the least polluting fossil fuel) for domestic heating. Gas, unlike fireplaces and pellet stoves, does not produce fine particles, which are the most troublesome pollutant. The European Environment Agency says that Italy’s fine particulate matter (Pm 2.5) kills 66,000 people every year.

It is therefore essential to be able to monitor the pollutants produced by our homes: This was the starting point for the researchers who created Air Pollution Control. In the town of Feltre, in the north-eastern province of Belluno, an experimental phase offering reassuring results: The drone’s “nose” can sense what escapes the control units. With a 15-minute flight, it can map out 10 hectares of territory. The project will be officially launched by the end of 2019.

“Air Pollution Control was created to help municipalities control risks and improve air quality, especially considering the use of biomass in urban areas,” says Ugo Rossi of E-Lite. “Thanks to networks of sensors on the ground and in the air, we not only can obtain data relative to pollution in a short time, but also identify where the pollution comes from. This allows municipalities to act in a targeted, effective and efficient manner.”

This means that we will soon have the first listings of residential polluters, which will allow administrators, data in hand, to intervene at the sources and take measures to facilitate the transition to less polluting forms of domestic heating.

By cross-referencing the data with land registry information, it will then be possible to sanction those who insist on lighting stoves and fireplaces even against municipal rules or those who burn forbidden substances. Now is a good time, in other words, for everyone to start cleaning up their act.

Overlast houtrook niet langer vermeden door politiek Leeuwarden

Overlast houtrook niet langer vermeden door politiek Leeuwarden

LEEUWARDEN De Leeuwarder gemeenteraad buigt zich deze maand over overlast van houtrook. De lokale politiek ging het lastige onderwerp tot nu toe zoveel mogelijk uit de weg.

Net als andere gemeenten krijgt Leeuwarden al jaren boze brieven van burgers en belangenclubs die het onderwerp op de politieke agenda proberen te krijgen. Die woede lijkt toe te nemen. Vooral open haarden en allesverbranders in huizen leiden tot klachten bij buren. Rook is altijd giftig en kan de gezondheid schaden, erkennen instanties zoals de GGD.

Toch valt er juridisch weinig tegen te doen. Omdat de rijksoverheid nooit duidelijke regelgeving heeft gemaakt, kunnen gemeentelijke controleurs nauwelijks optreden. Dit in tegenstelling tot buurlanden België en Duitsland, die strenger zijn tegen vervuilende kachels.

Een recente brief van staatssecretaris Stientje van Veldhoven lijkt voorzichtig verandering te brengen in de Nederlandse vrijblijvendheid. Zij vroeg het landelijke Platform Houtrook en Gezondheid oplossingen aan te dragen. Dit orgaan adviseerde vervolgens om de voorlichting en meetmethoden te verbeteren en eisen te stellen aan stookinstallaties.

Van Veldhoven gaat hier voor een deel in mee. Ze wil samen met gemeenten een betere voorlichting op touw zetten, zodat eigenaren van haarden zich er bewust van worden dat ze niet moeten stoken bij windstil weer. Verder heeft ze TNO gevraagd om betere meetmethoden en criteria te ontwikkelen, zodat gemeenten iets in handen krijgen om op te treden.

De staatssecretaris wil ook meewerken aan een zogeheten ‘stookalert’: ,,Een actief signaal dat uitgaat op het moment dat de weersomstandigheden ongunstig zijn en langere tijd blijven in combinatie met een slechte luchtkwaliteit. Gedacht kan worden aan de vorm van een sms bericht of een persbericht dat door lokale en landelijke nieuwsdiensten gebruikt kan worden.’’

De gemeenteraad laat zich op 13 februari voorlichten door de GGD, de stichting Luchtfonds en de eigen ambtelijke dienst. Europese regelgeving moet in de toekomst sowieso tot schonere uitstoot van kachels leiden, maar het is nog niet duidelijk wat mensen met gevoelige longen hier in de komende jaren van zullen merken.

Erwin Boers

Erwin Boers, redacteur erfgoed (archeologie, monumentenzorg, historie, archieven, architectuur) in Friesland. Doet als stadsredacteur verslag van de Leeuwarder gemeentepolitiek. Twittert als @LC_erfgoed en als @LC_politiek058

SAUNA IN FLAT VEROORZAAKT BRAND

 

Op het balkon van de woning in Apeldoorn waar zondag brand woedde is het een dag later één grote ravage.  Sauna oorzaak van brand in Apeldoorn. Maar mag dat eigenlijk wel, een sauna in je flat? De brandweer bevestigde vanmiddag dat brand in de woontoren aan de Apeldoornse Abraham Kuyperstraat zondag veroorzaakt is door een sauna. Een technische storing in de kachel van de zweetruimte was de boosdoener. Arnoud Heins 14-01-19, 21:27 Laatste update: 15-01-19, 06:10 Maar mag dat eigenlijk wel een sauna in je flat? Die vraag rees na de ramp. Woordvoerder René van der Neut laat weten dat de brandweer daar geen voorschriften over heeft. ,,Wij kunnen wel adviseren. Maar juridisch gezien kunnen wij niet, zoals bijvoorbeeld de politie, een verbod opleggen.’’

Op het balkon van de woning in Apeldoorn waar zondag brand woedde is het een dag later één grote ravage.

BRON

Volgen hem kunnen gemeenten er wel wat over vastleggen in bouwvergunningen. Persvoorlichter Esther Naber zegt dat daar in Apeldoorn geen sprake van is. ,,Je kunt het het beste vergelijken met een open haard. Het mag gewoon.’’
Ook de Vereniging van Eigenaren (VvE) zou er een stokje voor kunnen steken. Een VvE-bestuurslid van de het appartementencomplex aan de Abraham Kuyperstraat vertelt dat daar in het huishoudelijk reglement niets over opgenomen is. ,,Ik heb ook gelezen dat dat gezegd is. Maar dat is echt een broodjeaapverhaal.’’

Ik roep het al jaren alle bossen gaan plat voor de open haard

“Staatsbosbeheer pleegt roofbouw op Utrechtse Heuvelrug”

UTRECHTSE HEUVELRUG – In februari gaat Staatsbosbeheer weer kappen op de Utrechtse Heuvelrug. Oud-directeur natuurbehoud Frits van Beusekom luidt de noodklok. Volgens hem pleegt zijn oude werkgever roofbouw op de bossen. “Het tafelzilver wordt verkocht.”

Van Beusekom heeft twee grote bezwaren bij de bomenkap van Staatsbosbeheer. “Een multifunctioneel bos, daar is ruimte voor houtproductie, natuur én recreatie. Maar de houtproductie wordt steeds meer op de eerste plek gesteld. Niet duurzaam, maar op de antieke manier. Waarbij je bossen kapt, de vrijgekomen bodem bewerkt en dan helemaal van voren af aan begint. Die bossen worden dan een soort roulerende plantage. Er wordt gekozen voor snel groeiende houtsoorten, waar de houthandel om vraagt. Dat is vooral naaldhout, dus loofhout verdwijnt. Op de langere termijn krijg je dan een ongelofelijk saai bos.”

Een ander belangrijk punt is de bodemdegradatie, aldus Van Beusekom. “Bij dat kaalkappen komt een hele boel CO2 vrij, dat als organische stof opgeslagen zit in de bomen. Dat gaat allemaal de lucht in. Ook produceert zo’n ingreep heel veel zuur. Dat lekt de bodem in en lost mineralen op. De bodem verzuurt en verarmt, dat is volstrekt funest. Het bos wat er later weer op moet gaan groeien, wordt een stuk slechter dan het oude.”

KAALSLAG

De voormalig directeur spreekt van kortetermijnbeleid. “Niemand praat over de vooruitgeschoven kosten. Als je de oude bossen kapt, dan levert dat natuurlijk aardig wat hout op. Dat is geld in de kas. Maar wat er voor in de plaats komt is piepjong bos. Dat moet ‘opgeleid’ worden tot volwassen bos, dat duurt tientallen jaren. De mensen die er nu voor verantwoordelijk zijn, zitten er dan allang niet meer. De opvolgers kunnen dan puin gaan ruimen. Dat nieuwe bos staat qua esthetische kwaliteit, biodiversiteit en milieukwaliteit in geen verhouding tot het bos wat er al was.”

In de jaren ’70, toen hij zelf over het natuurbehoud ging, stond het beheer van de terreinen centraal, aldus de klager. “De mensen werkten voor een kwalitatief goed bos. Het hele idee van ondernemerschap was niet aan de orde. Sinds staatssecretaris Henk Bleker is Staatsbosbeheer verplicht zich ook als ondernemer te gedragen. Dat betekent dat het financiële aspect heel sterk voorop komt te staan. Mensen die vroeger bezig waren met de kwaliteit van het beheer, zijn nu bezig met de centen die op tafel moeten komen.”

Het wordt gewoon heel lelijk.”

Frits van Beusekom

De niet-duurzame kap is op de lange termijn verschrikkelijk voor het bos, aldus Van Beusekom. “Zo’n kale plek kan na één of twee jaar best aantrekkelijk zijn, als het weer een beetje groen wordt. Maar je moet je niet verkijken op wat je nu ziet, maar even doordenken over wat het straks wordt. Die open ruimtes zijn binnen vijf of zes jaar dichtgegroeid, met staakjes die naast elkaar staan. Daar kun je niet meer door- of overheen kijken. Die fase duurt dertig tot vijftig jaar, voordat het weer een beetje echt bos begint te worden. Je kunt het op het terrein al zien, want er zijn verschillende plekken waar ze twintig jaar geleden kaalkap hebben gepleegd. Dat is nu superonaantrekkelijk bos, voor de wandelaar én voor de natuur. Het wordt gewoon heel lelijk.”

REACTIE STAATSBOSBEHEER

Een woordvoerder laat namens Staatsbosbeheer weten dat de organisatie goed begrijpt dat niet iedereen zich kan vinden in de keuzes die worden gemaakt, zeker wanneer de houtoogst in de eigen omgeving plaatsvindt. “Daarom leggen we altijd contact met de omgeving en organiseert de boswachter bijvoorbeeld excursies om uitleg te geven over de werkzaamheden. Staatsbosbeheer is ook altijd bereid tot gesprekken met betrokken omwonenden.”

“De basis van ons bosbeheer is dat bos bos blijft en dat we werken aan steeds rijkere en mooiere bossen. Staatsbosbeheer werkt vanuit de drieledige opdracht: beschermen, beleven en benutten van natuur. Door regelmatig te dunnen en te verjongen zorgen we ervoor dat het bos zich in de gewenste richting ontwikkelt, maar ook dat toekomstige generaties kwaliteitshout uit het bos kunnen blijven oogsten. Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. De boswerkzaamheden combineren het oogsten van hout met het stimuleren van de natuurlijke ontwikkeling van aantrekkelijke bossen.”

“Niet alles kan overal”, vervolgt de woordvoerder. “Daarom legt Staatsbosbeheer per bosgebied accenten zonder hierbij de combinatie natuur, recreatie, houtproductie uit het oog te verliezen. Ruim één derde van de bossen beheren we vanwege de bijzondere en unieke waarde voor de Nederlandse natuur en cultuurhistorie. Dit zijn de bijzondere parels, waar natuur en cultuur voorop staan. De andere bossen beheren we multifunctioneel voor natuur, hout en recreatie. Wel kunnen er lokaal accenten gelegd worden.”

 

https://albrandswaardsdagblad.nl/algemeen/bomen-met-oranje-stippen-langs-de-oude-maas?fbclid=IwAR3VeP_6g74Z7Rxsxg2YMj5QdpKUCUwXGzbV1w9u0SWc7WKk8KppImnCd2A

Bomen met oranje stippen langs de Oude Maas

Wie langs de Oude Maas tussen Heerjansdam en de Heinenoordtunnel fietst/wandelt kan de oranje stippen op de bomen niet ontgaan. De oranje stippen zijn aangebracht door medewerkers van Staatsbosbeheer als teken dat deze bomen op de lijst staan om gekapt te worden. Het zijn essen die geïnfecteerd zijn door de essentakziekte. Een belangrijke reden voor GroenLinks om daarover vragen te stellen aan het college.

De ziekte, die in heel Europa voorkomt, heeft tot gevolg dat de takken afsterven en dat de boom doodgaat. De takken die afbreken kunnen een risico vormen voor mensen die er wandelen en fietsen. Het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde en de gemeente Barendrecht willen dat natuurlijk voorkomen. Het besluit om te gaan kappen roept veel vragen op.

In commissie Ruimte van de gemeenteraad is daarom onlangs gesproken over het onderwerp. Naast de com- missieleden waren er ambtenaren die over het groen gaan, medewerkers van Staatsbosbeheer en van de Natuurvereniging IJsselmonde aanwezig.

Staatsbosbeheer zegde toe de essen te monitoren en op basis daarvan gefaseerd te kappen. De kans op kaalslag is daardoor kleiner. Voor GroenLinks was dit een belangrijk punt: alleen kappen als de bomen gevaar opleveren. Voor de gekapte bomen worden er nieuwe bomen geplant. Er komt meer diversiteit om te voorkomen dat er bij een volgende ziekte er opnieuw een groot deel gekapt moet worden.

Verbied houtstook bij windstil weer

BRON

‘Verbied houtstook bij windstil weer’

BARNEVELD ,,Barneveld heeft een gigantisch fijnstofprobleem.” Aan duidelijkheid liet deze uitspraak van Pro’98-raadslid Martin Lentink weinig te wensen over. Hij zei het tijdens zijn bijdrage aan het eerste zogenoemde ProCafé van zijn partij, donderdagavond in restaurant Het Schaap.

Jannes Bijlsma

Er kwamen alarmerende gegevens over tafel tijdens het debat: de regio Barneveld telt relatief de meeste legkippen in Nederland en de hoogste dichtheid aan houtkachels van het land, twee grote fijnstofbronnen. Tijdens de levendige discussie over het onderwerp werden zorgen, maar ook hoopvolle ontwikkelingen gedeeld.

Op de bijeenkomst in Het Schaap kwamen tientallen geïnteresseerden af. Het was misschien een ‘politiek café’, maar het trok toch vooral ook mensen die iets met het thema hebben en zeker niet alleen politici. Aanleiding voor de avond vormden berichten van de laatste twee jaar, waaruit naar voren kwam dat het fijnstofgehalte in de Barneveldse lucht een stuk hoger is dan elders in Nederland. De partij had verschillende sprekers uitgenodigd om hun licht over het thema te laten schijnen.

Pro’98-raadslid Lentink beet het spits af met een persoonlijk verhaal over zijn moeder die verschillende longontstekingen had. Aan de laatste overleed ze enkele jaren geleden. ,,Zij had nooit gerookt. Ze vond het minder plezierig als wij rookten en ook als de haard aanging. Als je je achteraf realiseert wat wij haar hebben aangedaan…” Lentink vroeg de aanwezigen met longproblemen hun hand op te steken. Vier personen deden dit. ,,Zo zie je: de fijnstofproblematiek gaat over ménsen”, sprak hij indringend. ,,Dit heeft een gezicht.”

TIPS De volgende spreker, Barnevelder Arie Markestijn van de Stichting Houtrookvrij, toonde verschillende fijnstofmetingen van particulieren, waarop te zien was dat die in de gemeente Barneveld donkerrood (hoog fijnstofgehalte) kleurden, terwijl die in de plaatsen er omheen vaker groen uitsloegen. ,,Eén op de vijf woningen in Barneveld heeft een houtkachel, het hoogst in heel Nederland”, wist hij te melden. Op zijn verhaal volgde een levendige discussie over mogelijke maatregelen. Hierbij kwamen onder meer de houtstooktips aan de orde die de gemeente Barneveld vorig jaar in tien delen in deze krant afdrukte om de stoker op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. ,,Ik had gehoopt dat de lucht hier schoner van zou worden, maar helaas…”, zei een aanwezige met cynische ondertoon. Spreker Petra Boluijt uit Barneveld, epidemioloog bij de GGD, vond dat ook. ,,Ik was ook teleurgesteld, toen de gemeente Barneveld het hierbij liet, wat betreft voorlichting op houtstook.”

In de stelling om houtstook misschien maar helemaal te verbieden, konden enkele aanwezigen zich wel vinden. ,,Je legt gewoon vast: als het windstil is, dan niet stoken”, zo sprak een vrouw stellig. ,,En dan handhaven met drones die warmtebeelden uitzenden”, voegde Markestijn eraan toe. ,,Die techniek bestaat gewoon.” Zo’n verbod was een andere vrouw te gortig. ,,We willen toch niet allemaal in een keurslijf worden gedrukt? Er moet wel wat evenwicht in de discussie komen. In deze gemeente hebben we een wezenlijk ander probleem: de pluimveehouderij die fijnstof uitstoot.”

LEGKIPPEN Dat beaamde spreker Jan Workamp, verbonden aan het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV). Hij gaf een duidelijk overzicht van waar het fijnstof vandaan komt. ,,Uit de lucht- en scheepvaart, het wegverkeer, de industrie, de houtstook en de afvalverwerking. En inderdaad: de agrarische sector heeft het grootste aandeel. En daarbinnen is de pluimveesector de grootste boosdoener.” Dat de problematiek in Barneveld zo groot is, is in zijn ogen ook daarnaar te herleiden. ,,Nederland heeft 30 miljoen legkippen. Daarvan lopen 10 miljoen in de Gelderse Vallei.” Dat het fijnstofprobleem de laatste decennia is gegroeid, heeft volgens hem gedeeltelijk te maken met het verbod op legbatterijen, enkele jaren geleden.

Tegelijk had Workamp goed nieuws voor de mensen met longklachten. ,,De pluimveesector werkt heel hard om haar aandeel aan dit probleem aan te pakken.” Workamp wees daarbij op de recente onderzoeken van de Wageningen Universiteit en Aeres Barneveld naar nieuwe technieken om fijnstof terug te dringen. ,,Betrokken partijen zijn bereid tot samenwerking. Dit leidt tot bewustwording.”

Aan het einde van de discussie vroeg een geïnteresseerde nog wat de partij met de opmerkingen doet. Raadslid Lentink reageerde: ,,Het is mij in ieder geval duidelijk dat u de voorlichting van de gemeente tot nu toe onder de maat vindt. Daar ga wij zeker werk van maken.” Zijn collega, fractievoorzitter Arjen Korevaar, voegde toe: ,,Ik ben er niet voor om van alles te verbieden. Maar die informatieachterstand moet worden ingelopen. Het gaat inderdaad om bewustwording.”

Ik noem het niet voor niets StaatsBosTerreur

Zware kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap

AMERONGEN Frits van Beusekom, voormalig directeur van Staatsbosbeheer, is ernstig bezorgd over de manier waarop deze organisatie tegenwoordig de Nederlandse bossen beheert. Staatsbosbeheer pleegt volgens hem roofbouw, sinds het geld moeten verdienen. De afgelopen jaren volgde hij de werkzaamheden in Boswachterij de Amerongse Berg nauwlettend. Hij concludeerde dat deze meestal strijdig waren met het eigen beleid en de geldende normen voor duurzaam bosbeheer. Nu er in februari in deze bossen weer houtkap zal plaatsvinden, vindt hij het tijd om publiekelijk aan de bel te trekken.

Edith Hazelzet

Zijn laptop staat opengeklapt op tafel, voor het geval hij iets moet onderbouwen. De nieuwste Bosvisie van Staatsbosbeheer ziet er beduimeld uit. Onderliggende documenten zoals de Wet natuurbescherming, de Gedragscode bosbeheer en de FSC standaard Nederland heeft hij binnen handbereik.

GESCHROKKEN Frits van Beusekom, 78 jaar en van oorsprong bioloog en wetenschapper, heeft sinds zijn remigratie uit Frankrijk niet stilgezeten. ,,Dat was niet direct de bedoeling, maar ik kwam hier in Nederland al snel in aanraking met mensen die zich ernstig zorgen maakten over de manier waarop de bossen door Staatsbosbeheer worden onderhouden. Ze namen me mee het veld in, en ik ben echt geschrokken van wat ik daar zag. Op vele plekken systematische kaalkap met bodembewerking; funest. Op de Veluwe, de Brabantse Wal, boswachterij Dwingelo en Slangenburg in de Achterhoek bij voorbeeld. Maar ook op de Utrechtse Heuvelrug zijn grote gaten geslagen, in Austerlitz en de Amerongse Berg met name.”

MARKTWERKING Sinds 2014 houdt hij in het bijzonder boswachterij de Amerongse Berg in de gaten. Hij voerde intern gesprekken met Staatsbosbeheer over hun nieuwe beleid, en kaartte misstanden aan. ,,Drie jaar lang heb ik de werkzaamheden gevolgd en afgezet tegen hun eigen Bosvisie, en andere (wettelijke) normen voor duurzaam bosbeheer. Wat doet Staatsbosbeheer, en wat staat er beschreven? Het matchte hoegenaamd nooit met elkaar. Voor mij is dat een teken aan de wand. Staatsbosbeheer is zo productiegedreven geworden, dat het bosbelang wordt veronachtzaamd. Een gevolg van de opgelegde marktwerking.”

Lees een uitgebreid interview met Frits van Beusekom in Nieuwsblad De Kaap van 31 januari, te koop bij ‘t Blommeke in Amerongen, Albert Heijn in Leersum, The Read Shop in Doorn, Sigarenmagazijn Westeneng in Driebergen en BOEK en KOEK of PLUS in Maarn.

ACHTER DE KAAP Wie vragen heeft over het onderzoek is morgen (1 februari) welkom bij Achter De Kaap om 10.30 uur in De Binder, Hoflaan 29 in Leersum, waar Frits van Beusekom te gast is. Koffie en thee zijn gratis, aanmelden is niet nodig.

A new study released by Stanford shows the effects of breathing wood smoke may not just be in your lungs.

Stanford study shows wood smoke can harm the brain

A new study released by Stanford shows the effects of breathing wood smoke may not just be in your lungs.

A new study released by Stanford shows the effects of breathing wood smoke may not just be in your lungs.

Local air managers said the new findings should change the way Bay Area residents think about their fireplaces, as they met with reporters at California Pacific Medical Center’s California St. campus.

For some, the devastating North Bay wildfires brought a heightened awareness of how exposure to smoke affects the body — even when that smoke is just from a neighbor’s fireplace.

“I notice that my workouts are shorter or I’m not able to take as deep breaths,” said 27-year-old Jojo Ho, who runs every day. “And sometimes there even is that little twinge of chest pain.”

Though it’s long been known that wood smoke is bad for the lungs, Stanford researchers have found it’s also bad for the brain, even in young people like Ho.

“We’re finding in young adults that there may be an increased risk of psychiatric problems like depression,” said Stanford pediatrics professor Eric Zee. And in kids and teens, “it also affects grades and test scores and things like that.”

Zee said the tiny particles from smoke can inflame the lungs, and in turn cause inflammation all over the body, including in the brain. The study found regular exposure to smoke can speed up the brain’s aging process, even in kids.

“With neurological problems in growth and development and in one’s later years,” said Zee.

For the Bay Area Air Quality Management District, the study adds more fuel to the fire behind the years-long campaign to snuff out wood burning, especially on Spare the Air days.

“We have some of the most progressive regulations on burning in the nation,” said the district’s meteorology and measurements director, Eric Stevenson.

Those regulations, he said, are built around protecting even the most sensitive individuals: those who are very young, very old, or have medical conditions affecting their breathing. But he said the new findings indicate those individuals may not be the only ones who need to worry.

“That’s the importance of this study,” he said. “That it isn’t just sensitive individuals. It’s all of us.”

It’s why the district is enlisting young people like Ho to help spread the word.

“If we just think before we burn, that could really change our neighborhoods,” Ho said.

Burning wood is illegal during winter Spare the Air alerts, but the district offers incentives all year round to get rid of your fireplace, or convert it to gas.

“Don’t have a fire in your fireplace,” at your next holiday party, said Stevenson. “Turn on your TV on that yule log, right?”

Brandlucht te ruiken in delen van Amersfoort

Brandlucht te ruiken in delen van Amersfoort

AMERSFOORT In delen van Amersfoort was dinsdagochtend een brandlucht te ruiken. De brandlucht kwam vrij bij een grote brand in Leusden. Daar sloegen de vlammen uit het rieten dak van een woning aan de Arnhemseweg. Bij de brand kwam veel rook vrij en die rook trok richting Amersfoort.

De brand ontstond dinsdagochtend rond 08.15 uur in de schoorsteen van de woning. Enige tijd later sloeg het vuur over op de rieten kap van de woning. De brandweer was met diverse eenheden aan het blussen en vanwege de kou en het zware werk werden de brandweerlieden regelmatig afgelost. Om 13.10 uur werd het sein brand meester gegeven, maar het nablussen zal nog uren duren.

Bij de brand raakte niemand gewond, de bewoner die nog in de woning was, kon op tijd de woning verlaten.

Wat het Daglicht niet kan verdragen

Het programma “Wat het Daglicht niet kan verdragen” De link naar dit programma kreeg ik als verrassing toegezonden van Dr. Hans in ’t Veen, opleider longziekten/STZ Expertisecentrum Astma & COPD Verbonden aan het Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Ik bracht hem een dikke maand terug een bezoek. Het leek af en toe wel of ik mijzelf hoorde praten. Luister zelf maar: https://www.nporadio1.nl/wat-het-daglicht-niet-verdragen-kan/onderwerpen/487995-eigen-haard-is-overlast-waard?share=34103&t=0   Uitspraken waar wij erg blij mee zijn.

Een buurman is pas goed als hij zijn kachel NIET aandoet. Longarts aan het woord.

Schermafbeelding 2019-01-21 om 13.44.23

Het bekende spreekwoord: Beter een goede buur dan een verre vriend, gaat niet altijd op. Een “goede”: buur die een houtkachel of pelletkachel stookt kan een beste, joviale en vriendelijke buurman zijn, maar als hij het zo “gezellig” vindt, of dat hij geld wil besparen door hout te gaan stoken, dan is het maar de vraag of het zo’n goede buur is. Dan maar liever een verre vriend. Door het stoken van zo’n open haard houtkachel of pelletkachel (of in de zomer met zo’n vuurkorf of tuinkachel in de tuin) worden de omwonenden, dus ook de kinderen, zelfs als ze nog niet geboren zijn, blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen. Daar kan je kanker van krijgen, hart- en vaatziekten, luchtweginfecties, zoals bronchitis en longziekten, zoals astma en COPD. Daar word je niet blij van. Fijnstof PM2.5, benzeen, dioxine en andere PAKs zijn daar de oorzaak van.

Veel mensen weten het niet dat houtrook zo gevaarlijk is voor de gezondheid, anderen halen daar hun schouders over op. Die laatste groep krijgt spijt, meestal zodra het te laat is, net als de rokers. De eerste groep zal zeggen: Had ik het maar eerder geweten”.

Luister hier maar eens naar wat Dr. Hans in ’t Veen over de schadelijkheid van houtrook te vertellen heeft. Dr. Hans in ’t Veen is niet zo maar een longarts doch Opleider Longziekten/STZ Expertisecentrum Astma & COPD. Iemand die weet waar hij over praat. Door zijn grote kennis wordt hij vaker gevraagd zijn mening te geven over onderwerpen die met fijnstof of houtrook te maken hebben en de gevolgen die dat voor de mens heeft. In het programma op Radio 1 met de toepasselijke naam: “Wat het Daglicht niet verdragen kan” gaat het over de houtkachels en onterecht gesubsidieerde pelletkachels. Luister hier naar Dr. Hans in ’t Veen.  Voor de duidelijkheid nog: Ook bij het verbranden van zogenaamd schoon hout wordt u blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen en kunt u er ziek van worden. Het is alleen minder smerig dat niet gedroogd hout.

Dat kunt u hier bekijken in een relaas over de houtkachel in de woonomgeving van Jos Merks. Ook hier geldt: Beter een verre vriend dan een “goede” buur die de kachel stookt.

De schoorsteen die jarenlang het leven beïnvloed heeft van Jos Merks. Totdat de gemeente uiteindelijk na 3 jaar een brief stuurde met de aankondiging van een stookverbod. De overlast verminderde met 90%.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Volg ons of kom in contact met gedupeerden door houtrook. U bent niet de enige die uitgerookt wordt!!!!!
close