Amerikaanse houtkachels moeten uitstoot fors beperken

BRON: In de VS mogen straks alleen nog houtkachels verkocht worden die nauwelijks vervuilen, zegt het milieuagentschap EPA. In Vlaanderen raakte een maand geleden bekend dat houtkachels veel meer vervuilen dan gedacht.

Nijkerk schandaalIn de VS mogen straks alleen nog houtkachels verkocht worden die nauwelijks vervuilen, zegt het milieuagentschap EPA. In Vlaanderen raakte een maand geleden bekend dat houtkachels veel meer vervuilen dan gedacht.

De strengere Amerikaanse uitstootnormen voor houtkachels worden van kracht in 2015. Ze zijn alleen van toepassing op nieuwe kachels. In de VS staan vandaag naar schatting twaalf miljoen houtkachels.
Het EPA berekende dat houtkachels goed zijn voor 13 procent voor alle roetvervuiling in het land. “Rook uit residentiële houtverbranders, die in sommige gemeenschappen dag en nacht worden gebruikt, kunnen giftige luchtvervuiling, vluchtige organische stoffen, koolmonoxide en roet doen stijgen tot een niveau dat tot zware gezondheidsproblemen kan leiden”, stelt het EPA.

Fijn stof

Een maand geleden maakte de Vlaamse Milieumaatschappij bekend dat houtkachels en open haarden veel meer fijn stof produceren dan gedacht. Experts pleitten toen voor een stookverbod op dagen met smogalarm.

Van de twaalf miljoen Amerikaanse houtkachels zijn er negen miljoen die niet aan de huidige, sterk verouderde EPA-normen beantwoorden.
De huidige normen dateren al van 1988. Volgens de Clean Air Act had het EPA die in 1996 moeten verstrengen. Omdat het dat niet gedaan heeft, zijn zeven staten en de American Lung Association in de herfst vorig jaar naar de rechter gestapt

Lees ook
Houtkachel en open haard grootste bronnen fijn stof