ALGEHEEL VERBOD VAN VUURKORVEN OP TERRASSEN EN BALKONS VAN FLATS

BRON METRO

Met de komst van warm weer wordt de vuurkorf te voorschijn gehaald. Gezellig die vlammen. Maar de houtrook? Houtrook hoort in het rijtje thuis van asbest, sigarettenrook, lood in benzine, kerosine uitstoot, straling geleide wapens, chroom 6. Omdat het een feit van algemene bekendheid is dat houtrook kankerverwekkend is, zouden gemeentebesturen daar serieus werk van moeten maken. Integendeel, zij wijzen dan op andere bronnen die óók ongezond zijn. ‘Irrelevante argumentatie’, stelt mr. Cees Freeke. ‘Bovendien gaat het er niet om mensen pleziertjes te ontnemen. Sigarettenrook is óók kankerverwekkend, maar kent niettemin een hele reeks wettelijke verboden kent. De BBQ, die tenslotte niet iedere dag wordt aangezet, blijft toegestaan’.
Vanwege de doelmatigheid is een ALGEHEEL VERBOD VAN VUURKORVEN OP TERRASSEN EN BALKONS VAN FLATS dringend gewenst. Niet alleen je eigen gezondheid is in het geding maar ook die van de buren.
Natuurlijk is de open haard en de tuinhaard net zo erg, maar de doelmatigheid (‘handhaafbaarheid’) wil ook wat. Houtrook is veel erger dan sigarettenrook omdat zijn verspreidingsgebied veel ruimer is. De discussies worden al in diverse gemeenten gevoerd. Opvattingen lopen uiteen, maar dat was destijds ook over het gebruik van asbest, sigarettenrook , enz. Houtrook produceert veel FIJNSTOF. Op landelijk niveau acht men het politiek minder risicovol de auto (ten onrechte) als boosdoener aan te wijzen en als bijkomend voordeel op grond daarvan de accijns te verhogen. Fijn stof auto 7% en fijnstof vuurhaarden consumenten 26%. Voor nieuwe houtkachels komen trouwens productregels.
Een algeheel verbod is duidelijk. ‘Overlast’ in de APV (Hoeveel rook is dat? Hoe meet je dat? Telt mee of de klager carapatiënt is?) is een te vaag begrip om tot vervolging over te gaan, maar een vuurkorf (object) op een balkon (plaats) is kort, bondig en meteen duidelijk: men voldoet aan de omschrijving van de overtreding.

Reacties zijn uitgeschakeld.