Maandelijkse archieven: februari 2018

‘Gemeenten moeten maatregelen nemen tegen auto’s en houtkachels’

BRON

Gemeenten moeten maatregelen nemen om snel de luchtkwaliteit te verbeteren. In veel Nederlandse steden worden de Europese normen overschreden, zegt het Longfonds, en daarom moet er volgens de belangenorganisatie iets gebeuren.

Het fonds denkt aan onder meer het invoeren van milieuzones, het ontmoedigen van het gebruik van houtkachels en het geven van voorlichting.

Het autoverkeer is volgens het Longfonds verantwoordelijk voor zo’n 13 procent van de stikstofdioxide in de lucht, hout stoken heeft een aandeel van ongeveer 10 procent.

Verkiezingen

Volgens het Longfonds moeten lokale partijen na de komende verkiezingen bij het vormen van een coalitie harde afspraken maken over verbetering van de luchtkwaliteit. Uit onderzoek zou blijken dat elk jaar ongeveer 12.000 mensen vroegtijdig overlijden door het inademen van ongezonde lucht.

Het fonds heeft een website gelanceerd waarop burgers kunnen kijken hoe het met de luchtkwaliteit in hun gemeente gesteld is. Ze kunnen ook reacties achterlaten en het Longfonds geeft die reacties aan de gemeenten.

Koud weer wakkert discussie over houtkachels aan

UTRECHT/MAARSSEN – Met de kou die deze weken over Nederland is neergedaald laait de discussie over houtkachels weer op. Onderzoek van het RIVM in Bilthoven wijst uit dat de lucht aanzienlijk schoner wordt als we stoppen met het verbranden van hout, maar een houtstookverbod gaat veel mensen te ver.

 BRON

De protesten tegen verwarmingsketels die op hout werken klinken al enige tijd. “Als je er te dicht op staat ga je hoesten door de fijnstof in je longen”, zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds in Amersfoort. “Je krijgt tranende ogen, ook mensen die geen longziekte hebben worden benauwd, hoofdpijn, een loopneus; het zijn klachten die iedereen wel kent, maar niet relateert aan houtstook.”

Bovendien kan houtrook kanker veroorzaken. Hoewel in een lager tempo, zorgt houtrook net als de rook van sigaretten voor veranderingen in het menselijk weefsel. Het RIVM zegt dat onderzoek uitwijst dat in Utrecht de luchtkwaliteit het aanzienlijk verbetert als de overheid een verbod op stoken met hout invoert.

 

BUURMAN

Jos Merks in Maarssen pleit al jaren voor een verbod. Hij had zelf last van een buurman die zijn huis verwarmde door hout te verbranden en onderhoudt de website houtrook.nl. “Ik kreeg pijn in mijn keel en last van mijn ogen. Dat bleek allemaal van de rook van de achterburen te komen.”

Alles in de vuurkorf ook ons afval dus.

Merks vindt dat mensen die hun huis verwarmen door middel van houtkachels, over moeten gaan op een andere bron om het huis warm te houden in de winter. “Er is geen enkele noodzaak om op hout te stoken, ze hebben gewoon een verkeerde keuze gemaakt. Het kan wel goedkoop zijn, maar dat betekent nog niet dat je het moet doen, ook al is het ongezond voor je buren.”

 

VRAAGTEKENS

Houtstoken verbieden gaat Gertjan te Hoonte van de VVD in Utrecht te ver. “Het RIVM heeft bij het bepleiten van een verbod alleen gekeken naar de luchtkwaliteit”, zegt hij. “We hebben daar grote vraagtekens bij. We willen ook weten wat de kosten en de maatschappelijke effecten ervan zijn.”

Te Hoonte vindt dat buurtgenoten zelf initiatief kunnen tonen. “Je mag burgers ook op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen. Als je merkt dat buren last van je hebben kun je daar zelf wat aan doen. Mensen kunnen hier in hun eigen leefomgeving zelf mee aan de slag.”

 ‘BEETJE KANKER’

Voor Merks is eigen initiatief niet voldoende. Hij wil dat houtrook van overheidswege zoveel mogelijk wordt uitgebannen. “Giftige stoffen kun je proberen te filteren, maar dan moet zo’n filter wel goed zijn”, redeneert hij. “Op het moment dat hij de helft eruit filters krijg je nog steeds ‘een beetje kanker’. En ook ‘een beetje kanker’ wil niemand.”

ASBEST WAS EEN TOP PRODUCT WEET U NOG

Houtkachels stoten bijna net zoveel fijnstof uit als al het wegverkeer in Nederland

Houtkachels stoten bijna net zoveel fijnstof uit als al het wegverkeer in Nederland

woensdag 07 december

Houtkachels /

Anne de Blok BRON

Verslaggever

Op koude herfst- of winteravonden kan de open haard of houtkachel het thuis een stuk warmer en gezelliger maken, maar erg milieuvriendelijk is het niet. ‘Want wie voor twee uur de open haard aansteekt, stoot evenveel fijnstof uit als een vrachtwagen die van Brussel naar Parijs rijdt,’ aldus de Vlaamse Milieumaatschappij. Hoe schadelijk is dat eigenlijk voor onze gezondheid?

Nu de dagen korter worden en de temperaturen dalen, ontsteken steeds meer huishoudens de open haard. Ongeveer 20% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. Maar daarmee halen we niet alleen de gezelligheid in huis, ook de autosnelweg. Uit cijfers van de website emissieregistratie.nl blijkt namelijk dat alle houtkachels tezamen goed zijn voor bijna net zoveel fijnstof als al het wegverkeer in Nederland.

Rookhout_Graphic PM2.jpgHoe schadelijk is dat eigenlijk voor onze gezondheid? We vroegen het toxicoloog Flemming Cassee van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar een eenduidig antwoord kan de wetenschap volgens hem niet geven. ‘Het is duidelijk dat houtrook gezondheidsproblemen kán opleveren, maar toxicologisch weten we niet precies wat bij welke mate van blootstelling er daadwerkelijk schade optreedt. Daar hebben we gewoonweg te weinig informatie over.’

‘Houtrook kán gezondheidsproblemen opleveren, maar we weten niet precies bij welke mate van blootstelling er daadwerkelijk schade optreedt.’

Flemming Casse, toxicoloog bij het RIVM

Dat komt ook doordat de impact van fijnstof door houtkachels op onze gezondheid moeilijk te meten is, vertelt Cassee. ‘Bij een houtkachel gaat het vaak om een zogenoemde ‘piekbelasting’; de hoeveelheid fijnstof op een bepaald moment in de lucht. Dat hangt af van een aantal variabelen, zoals hoe de wind waait en de wijze waarop er door de stoker wordt gestookt. Dit maakt het lastig te voorspellen in welke mate je werkelijk schade oploopt.’

GGD wil strengere regels

Desalniettemin pleiten de GGD’en in Noord-Nederland voor strengere regels op het gebruik van houtkachels. Afgelopen voorjaar deden zij onderzoek bij tien gezinnen met ernstige klachten over houtrook van hun buren. Bij acht van de tien gezinnen was de hoeveelheid fijnstof veel te hoog. Soms wel tien keer hoger dan de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. En dat kan gezondheidrisicio’s met zich meebrengen. Landelijke regelgeving om overlast door houtkachels tegen te gaan is daarom geboden, aldus het rapport.

‘Bij acht van de tien gezinnen was de hoeveelheid fijnstof veel te hoog’

Begrijpelijk, vindt Flemming Cassee. ‘Hoe hoger de concentraties rook waaraan mensen worden blootgesteld, hoe hoger de gezondheidseffecten kúnnen zijn. Het is echter moeilijk om precies te duiden welke gezondheidsschade mensen oplopen van houtrook, omdat we daar weinig onderzoek naar hebben gedaan. Pas als de politiek ons opdracht geeft dit verder te onderzoeken, kunnen we dit ook doen. Maar uiteraard gun je iedereen zijn schone lucht. En als mensen last van rook hebben, is dat maatschappelijk natuurlijk ongewenst.’

Wij doen onderzoek naar over overlast door houtrook. Ervaart u overlast of bent u juist fervent stoker? Of bent u betrokken bij dit soort meldingen? Stuur ons dan een mail: tip insturen.

Dit artikel is geschreven door:

Anne de BlokVerslaggever

INSTRUCTIES VOOR HET SAMENBOUWEN VAN EEN EIGEN FIJNSTOF SENSOR .

Sensor bouwen

BOODSCHAPPENLIJSTJE

– NodeMCU ESP8266, CPU/WLAN
– SDS011 Feinstofsensor
– DHT22, Temperatuur & Luchtvochtigheid – (optie)
– Verbindingskabeltjes
– USB voedingskabel b.v. platte 2m micro-USB kabel
– Stekker netvoeding USB (van mobieltje, tablet)
– Tie wraps -> Bouwmarkt
– Slang, bij voorkeur niet transparant 6 mm doorsnede, lengte ca. 20cm (Bouwmarkt, aquarium shop)
– Bescherming tegen weersinvloeden, Marley Silent bochten (DN 75 87°)

Vervolg op deze site