Maandelijkse archieven: februari 2017

Het aantal klachten over de rook van houtkachels neemt sterk toe.

https://www.dvhn.nl/drenthe/Houtkachels-tasten-Drentse-luchtkwaliteit-aan-22022528.html

Het aantal klachten over de rook van houtkachels neemt sterk toe. Volgens de GGD zijn ook gezondheidsrisico’s bij de houtstook niet te veronachtzamen.

Steeds meer houtkachels

„Houtkachels zijn het grootste probleem voor de luchtkwaliteit in Drenthe”, zegt milieugezondheidskundige Marja Elders-Meijerink van de Drentse GGD. „Steeds meer huishoudens hebben een houtkachel. Dit zien we terug in het aantal mensen dat last heeft van de kachels. Vaak gaan de klachten over stank, maar onderzoek uit 2015 van de GGD’en in het Noorden liet zien dat lokaal ook sprake is van flinke luchtverontreiniging rondom stokers. Er werden concentraties fijnstof gemeten boven de wettelijke norm.”

Het Longfonds is op die constatering ingehaakt met een grote landelijke campagne en de oproep om de luchtkwaliteit in de eigen woonomgeving te controleren. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) plaatste hiertoe ruim honderd meetstations in Nederland. Het instituut plaatste overigens maar één meetstation in Drenthe. Opvallend: de check levert voor alle postcodes in Drenthe bijna altijd de kwalificatie matig op voor de luchtkwaliteit.

Maar één meetstation

In de Randstad staan de meeste meetstations omdat de luchtkwaliteit daar het slechtst is. Omdat Drenthe slechts één meetapparaat heeft, wordt elke postcode uit Drenthe gekoppeld aan de gegevens afkomstig van dit ene station. Wanneer de kwaliteit van de lucht daar als matig wordt aangeduid zal het lijken alsof de luchtkwaliteit overal matig is. Toch is er volgens Elders-Meijerink wel een nadere duiding te geven van de kwaliteit van de Drentse lucht.

„Door modelberekeningen hebben we een redelijk beeld. We kijken daarvoor onder andere naar de lokale bijdrage van het wegverkeer en de industrie en we doen nadere metingen.” Op dit moment worden er in Drenthe geen wettelijke normen overschreden. Het beleid is er op gericht om minimaal de huidige kwaliteit te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Maar de wettelijke normen zeggen lang niet alles, vertelt Elders-Meijerink. „Die bieden geen bescherming voor de gezondheid. Vandaar dat de lucht in vrijwel heel Nederland als ongezond wordt gezien, dus ook door het Longfonds.”

Stookalarm

In november werd door de Tweede Kamer een motie aangenomen over een Nationaal Luchtplan. Het Longfonds vindt dat een dergelijk plan er moet komen. Houtkachels zijn een belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak, aldus het fonds. Dat wil strengere maatregelen tegen de overlast. Woordvoerder Pauline van Voorst: „Houtkachels en open haarden zorgen voor vervuiling. We vinden onder andere dat er een stookalarm moet komen bij windstil weer en mist. In België is dat er al.”

Klagen heeft zin!!!!!!

Klagen heeft zin!!!!!!
Gemeente Amersfoort komen regelmatig meldingen binnen.
De meeste klagen niet of durven niet te klagen.
Dus 25% is nog aan de magere kant.
Vaak komen meldingen anoniem.
De tijd dat je wordt bedreigd wegens klagen over houtrook is voorbij.
Net als de sigaret van je collega.
Dat was ook not done.
Zie hoe we er nu over denken.

BRON: http://www.ad.nl/amersfoort/wat-te-doen-met-overlast-houtrook~aa1e665d/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web

Van dit digitale panel heeft eenvijfde zelf een houtkachel of een houtgestookte open haard. Als het onderzoek representatief is, heeft 28 procent van de Amersfoorters weleens last van houtrook uit de buurt. Het grootste deel (72 procent) heeft hier nooit last van.

De overlast van houtkachels ontstaat vooral in de wintermaanden, maar uit het onderzoek blijkt dat bijna eenzelfde percentage ook in de zomer overlast ervaart, maar dan van barbecues of vuurkorven. Het grootste deel van de ‘slachtoffers’ doet dan ramen en deuren dicht.

Overigens zeggen de bezitters van houtkachels en haarden in meerderheid wel maatregelen te nemen om de overlast voor de buren te beperken. Zij stoken alleen als er voldoende wind is, gebruiken goed gedroogd en onbehandeld hout en vegen de schoorsteen regelmatig.

Woordvoerder Sieta Koet van de raadsfractie van Amersfoort2014 zegt te zijn overvallen door de resultaten van het onderzoek. ,,Meer dan eenkwart ondervindt overlast”, zegt ze. ,,Dat is best veel. Met de resultaten van het AmersfoortPanel willen we een rondetafelgesprek gaan houden”, kondigt ze aan. ,,Daar kunnen raadsleden dan praten met deskundigen op dit gebied. Want er moet iets gebeuren.”

Moeilijk
Wat dat ‘iets’ is, weet Koet, die ook spreekt namens GroenLinks en ChristenUnie, nog niet. ,,In het verleden is al vaker gebleken dat het moeilijk is effectief op te treden tegen houtrookoverlast. Het is namelijk erg moeilijk objectief vast te stellen, wanneer er sprake is van overlast en wanneer niet.” Ook de schadelijk effecten zouden moeilijk rechtstreeks aanwijsbaar zijn.

,,Als je lokaal maatwerk wilt, zou je iets over stoken en overlast moeten opnemen in de algemene plaatselijke verordening (APV)”, denkt Koet hardop. ,,Maar dan moet je ook handhaven en wie draagt in dat geval de kosten?”

Landelijk is de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) bezig met nieuw beleid om houtrook te beteugelen. De zaak wordt in april besproken binnen het Platform Houtrookoverlast en Gezondheid. Sieta Koet denkt dat de raad er nog deze maand over spreekt.

Ook de gemeente HELlevoetsluis laat zijn burgers stikken. En het NL is ook niet best.

Ook deze gemeente Hellevoetsluis, die nog Nederlands moet leren (zie hun brief) spreekt ONWAARHEID. Er is wel degelijk positieve jurisprudentie. Bovendien heeft staatssecretaris DIJKSMA bij herhaling bevestigd dat het de TAAK van de gemeente is. Daarnaast bevestigt de staatssecretaris dat Gemeentes het probleem kunnen oplossen door bepalingen op te nemen in de APV en deze bepalingen strikt te handhaven.

 

Van: KCC@hellevoetsluis.nl [mailto:KCC@hellevoetsluis.nl]
Verzonden: maandag 30 januari 2017 12:24
Aan: *****************
Onderwerp: melding *******

 

Beste heer ********,

Met betrekking tot bovengenoemde melding over stankoverlast door open haardvuur van omliggende huizen, kunnen wij u mededelen dat de gemeente hier helaas niets aan kan doen.
Er bestaat reeds jurispudentie van de Hoge Raad over soorgelijke meldingen. Wat u zou kunnen doen is een civielrechtelijke procedure starten tegen de betreffende bewoners.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

medewerker KlantContactCentrum
Afdeling Publiekszaken
Gemeente Hellevoetsluis

Bezoekadres:
Oostzanddijk 26
3221 AL Hellevoetsluis

Postadres:
Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis

Tel.: 14 0181
gemeente@hellevoetsluis.nl
www.hellevoetsluis.nl
Twitter @gemeenteHsluis