Maandelijkse archieven: oktober 2016

‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’ zoekt gedupeerden

Nu zijn wij inmiddels alweer bezig met seizoen 3 van MFVDU en zijn wij nog steeds op zoek naar interessante onderwerpen. Nu vroeg ik me af of u eventueel nog mensen kent die ons hulp kunnen gebruiken.

Dus heb je last van houtrook van je buren dan kun je nu de rechter overtuigen.

Meer info zie contact formulier.

 

Lopend Vuur RTV NOORD: Houtkachels horen niet in een woonwijk

11058426_825546430871230_6523038216364075300_o
De herfst is begonnen en dus gaan de houtkachels weer aan. Voor de omgeving is het niet altijd even fijn.

longfondsVolgens het Longfonds is de uitstoot van schadelijke stoffen van houtkachels enorm groot. Dat kan zorgen voor benauwdheid en de longfunctie kan teruglopen.

Ook kunnen er volgens het Longfonds giftige en kankerverwekkende stoffen in de rook van hout zitten.

Horen houtkachels wel thuis in woonwijken? Of moet er niet zo gezeurd worden over een beetje gezelligheid.
Houtkachels horen niet in een woonwijk (Poll gesloten)
Oneens 52.88% (3,537 stemmen)

Eens 47.12% (3,152 stemmen)

Totaal aantal stemmen: 6,689

We horen je mening ook graag op Radio Noord (050-3188288). Liever schrijven? Ga naar Facebook of Twitter (#opnoord).

BRON RTV NOORD

Satire of de werkelijkheid?

Dagelijkse praktijk wat er verbrand wordt in de NL haarden.

Satire

De praktijk

Houtkachel stoken: een gezellig vuurtje met veel verborgen leed

BRON

Nu het kouder is kan de open haard weer gezellig aan. Of branden we nog wat houtblokken in de tuin om het zomergevoel vast te houden. Aan deze sfeer hangt helaas veel verborgen leed. Al is niet iedereen zich bewust van de gevolgen van houtrook.

Geur
Dat komt waarschijnlijk omdat je houtrook slecht waarneemt behalve
aan de geur. En die geur, die voor sommige stress geeft, associëren de meesten met gezelligheid.

Toch veroorzaakt houtrook veel leed en bevat de rook allerlei giftige stoffen
die kankerverwekkend zijn. De winter is een beroerde tijd met een stoker in je buurt, als je een verminderde weerstand hebt, astma of COPCD. Dat betekent; niet naar buiten en niet het huis ventileren. Terwijl een gezond geventileerd,
binnenklimaat bijdraagt aan gezond zijn.

Pleit voor schone lucht
Niet voor niets pleiten het Longfonds en GGD’s voor een compleet verbod van het stoken van houtkachels en open haarden binnen de bebouwde kom. In een land als Duitsland wordt de ernst voor de Volksgezondheid al in gezien en is het in 2015 verboden binnen de bebouwde kom te stoken. Al is houtrook belastend voor een ieders gezondheid. Hier in NL blijft het een ondergeschoven kindje en voorziet de landelijke wetgeving amper. Diegene die kunnen optreden schuiven het af op elkaar. Politieke partijen willen zich niet graag bemoeien met een onderwerp als dit omdat het ze niet populair maakt. Terwijl gezonde lucht staat of valt met politieke keuzes. Woningbouwverenigingen in Utrecht willen het individu niet beknotten en gemeente zeggen niets te kunnen doen.

Doen
Toch is dat niet helemaal juist. Een advocatenkantoor onderzocht de
mogelijkheden binnen de wet en het Bouwbesluit geeft aan er nooit overlast mag zijn voor omwonenden en alleen onder voorwaarden gestookt kan worden. Zoals minimaal op 15 meter afstand van een brandgevaarlijk dak. En Bouwverordening is er Artikel 7.3.2. luidt, “Het is verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein (…) handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:
a. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein;
b. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, (..) of irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door (..) verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein. Ook hebben woningbouwverenigingen afspraken om zich bij burenoverlast
in te spannen dit mee te helpen oplossen. Gemeente hebben de plicht om zich
inzetten als de gezondheid van groepen burgers in gevaar komt.

De gemeente Soest zag in dat bewoners in de bebouwde kom de maatregel van het Bouwbesluit overtreden of je moet vrij staand wonen. En heeft dus een advies uit gebracht – met een mogelijke sanctie – als stokers hun kachels blijven opporren.

Hout stoken is in deze tijd geen noodzaak en is per definitie niet duurzaam. Je verbrandt de bossen veel sneller dan ze kunnen aangroeien en de gassen blijven nu eenmaal giftige gassen bevatten. Zelfs bij betere kachels of stookvoorwaarden als; niet branden als het windstil is, alleen met goed hout wat gedroogd is en het liefst een pelletkachel. Fabrikanten van de verkoop van vuurschalen en kachels wuiven deze weg om hun omzet niet in gevaar te brengen.
Waarom blijven we elkaar vergiftigen als er tegenwoordig volop
andere bronnen zijn die je huis duurzaam verwarmen?

Inzichten
Gelukkig veranderen inzichten en zien mensen de noodzaak in van goede afspraken voor een schoner leefmilieu. Zoals de klimaattop in Parijs. Er komt langzaamaan een bewustwording op gang. Vroeger dachten we dat asbest best wel mee viel en was roken meer regel dan
uitzondering. Waar we vroeger onze schouders ophaalde bij het feit dat een
ander in je bijzijn zat te roken, nu kunnen rokers zelf kiezen te roken en
niet- rokers worden niet geconfronteerd met gezondheidsrisico’s die door een ander opgelegd worden. Nu maar hopen dat al die mensen die stoken zich snel bewust worden over de gevolgen en de impact. En zich positief opstellen nu ze meer weten en hun buurt leefbaar houden. Net als de politiek en gemeente, gaan handhaven. Want gezond oud worden in een leefbare buurt willen we toch allemaal?!

Op houtrookvrij.nl & houtrook.nl staat meer informatie.

(Handhavers) Gemeente Weststellingwerf/ Noordwolde laat longpatiënt stikken?

Brief van gedupeerde.

Door middel van deze brief wil ik namens mijn vader het volgende kenbaar maken. De herfst is in aantocht en dat betekent, dat het stookseizoen binnenkort weer begint. In het verleden is ook al eens een klacht over stookoverlast-open haard- van de buren op Bovenstreek 6 in Noordwolde bij u aangekaart. Afgelopen week was het al raak, de rook wolkte uit de pijp richting de woning van mijn vader. In allerijl moesten de ramen dicht, daar de rook in de kamer/hal/keuken en slaapkamer binnen trok. Mijn vader is zware COPD patiënt en heeft 24 per dag zuurstof nodig, dit komt tot hem via een apparaat dat in de hal van het huis staat. Deze haalt zijn zuurstof uit de hal en omgeving. Het lijkt mij niet wenselijk dat het zuurstof wat uit de lucht wordt gehaald vermengd wordt met afvalstoffen uit de open haard. Een longpatiënt heeft het moeilijk en als daar ook nog overlast van een open haard bij komt, is het helemaal problematisch. In de keuken zit een ontluchtingspijp naar het dak en deze heb ik dicht moeten stoppen, omdat de rook van de open haard bijna rechtstreeks de keuken binnenkomt en dan is een verblijf in de keuken bijna onmogelijk. Bij de eerdere klacht hebt u de buurman enkele regels opgelegd, maar daar heeft hij geen boodschap aan. Hij doet gewoon wat hij wil en heeft lak aan de buurt, met hem in gesprek gaan heeft geen nut, hij meent alleen te leven in deze buurt. Er zijn nog twee buren die last hebben van zijn open haard, een naast mijn vader wonend gezin en een echtpaar achter hem zien ook met lede ogen de herfst en winter tegemoet. Ik zou graag zien dat u dringend tegen deze overlast optreed. (Ter informatie: momenteel ligt mijn vader in het ziekenhuis met longproblemen)

Handhavers

De handhavers hebben een bezoek aan de stoker gebracht en constateerden dat de stoker met geverfd en nat hout stookte.

Reden genoeg voor een stookverbod, maar nee hoor we zeggen tegen de stoker dat het niet mag.

De stoker gaat gewoon door met vervuilen en de gedupeerde ligt in het ziekenhuis.

Wordt vervolgd.............

Vooral houtrook verspreidt hoge concentraties PAK’s, BaP en fijnstof PM2.5 in bebouwde kom

Vooral houtrook verspreidt hoge concentraties PAK’s, BaP en fijnstof PM2.5 in bebouwde kom

De afgelopen dagen is er veel onrust ontstaan over PAK’s in rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Aanleiding was een documentaire van Zembla aangaande de gezondheidschadende effecten van deze rubberenkorrels in kunstgrasvelden. Hoge concentraties aan PAK’S zoals Benzo-a-Pyreen hebben reprotoxische en kankerverwekkende effect. Ook Houtrook bevat hoge concentraties aan PAK’s, BaP en fijnstof PM2.5. Naast de stankoverlast blijkt houtstook ook verschillende gezondheidschadende effecten te hebben.

Houtstook

Van houtrook is in verschillende onderzoeken bewezen dat zijn schadelijke stoffen bevatten. Houtrook is zelfs zo schadelijk voor de gezondheid dat het in de bebouwde kom verboden zou moeten worden. Ook de PAK’s uit houtstook kunnen kankerverwekkend zijn. Verantwoord hout stoken beperkt de gezondheidsrisico’s en de milieubelasting. Toch zijn vele houtstokers niet goed op de hoogte van wat verantwoord stoken is. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen, zoals longpatiënten of mensen met astma, kunnen veel te lijden hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen.

Onrust rubberkorrels

De onrust over de rubberkorrels zou de katalysator moeten zijn  om ook houtstook binnen de bebouwde kom aan te pakken. Zo zouden buurtgenoten van houtstokers de mogelijkheid moeten krijgen rook- en stankoverlast van houtkachels en open haarden te melden bij een onafhankelijke stichting die op hun beurt een gemeenteambtenaar op de hoogte stelt. Waarna een onafhankelijke meting kan worden uitgevoerd om de overlast vast te leggen en eventueel maatregelen te kunnen nemen.

Overlast

Bij overlast van de open haard of houtkachel van uw buren moeten mensen nu contact opnemen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente waarin ze wonen. De gemeente kan optreden tegen mensen die op een hinderlijke manier rook, stank of roet verspreiden.

Schone lucht

Een ‘task force’ schone lucht kan gemeenten adviseren omtrent maatregels en handhaving houtstook. De Stichting Houtrookvrij kan helpen met tips, advies en informatie. Krijg je gezondheidsklachten door de stookoverlast, meld dit dan ook bij de GGD en bij de verenigingLeefmilieu.

Bron: Stichting Houtrookvrij

Minister Schippers :”En we hebben meer bewijs dat barbecueën gevaarlijk is voor de gezondheid.”

Minister Schippers wil dat het RIVM meer onderzoek doet naar het sporten op kunstgras. Ze wil nog voor het einde van het jaar weten hoe gevaarlijk dat precies is voor sportende kinderen. BRON NOS

Schippers zegt dat zij als moeder, net als andere ouders, is geschrokken van een uitzending van Zembla. Daarin wordt gesteld dat kunstgras met rubbergranulaat schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Schippers: kinderen kunnen morgen gewoon op kunstgras sporten

Barbecuen

Ze heeft het RIVM nog eens gevraagd hoe het nu zit. De onderzoekers hebben Schippers laten weten dat kinderen gewoon kunnen blijven sporten. Er is negen jaar geleden al eens onderzoek gedaan. “En we hebben meer bewijs dat barbecuen gevaarlijk is voor de gezondheid.”

Volgens de minister loopt er inmiddels Europees onderzoek, waarvan de resultaten in februari worden verwacht. Maar zij wil sneller resultaten horen, en ze wil dat het RIVM bijvoorbeeld ook met de wetenschappers uit de uitzending praten.

Intussen moeten kinderen gewoon lekker blijven sporten, vindt ze. “Want dat is ongelooflijk belangrijk.”

Kunstgras paniek <> open haard geen probleem

kunstgras

Deze korrels bevatten hoge concentraties aan PAK’S, o.a Benzo-a-Pyreen, dit is een reprotoxische en kankerverwekkende stof. Houtrook bevat ook hoge concentraties aan PAK’s, BaP en fijnstof PM2.5 en de hieraan gerelateerde stankoverlast en schadelijke gezondheids effecten!

 

 

Buren zijn rookoverlast van Lochems vakantieverblijf beu

BRON DE STENTOR
LOCHEM – Een vakantieverblijf aan de Klein Dochterense Schooldijk in Klein Dochteren heeft zich de woede van buren en de gemeente Lochem op de hals gehaald. Buren zijn de rookoverlast van het terrein beu. Daarnaast constateert de gemeente dat diverse bouwwerken illegaal zijn neergezet.
Gasten kunnen zelf hout stoken. Buren hebben evenwel hun buik vol van de rook en stank die dat veroorzaakt. Die waait richting en over hun huizen.

De gemeente constateerde bij een controle overtredingen. Diverse bouwsels staan er illegaal. De gemeente gaat de eigenaar sommeren om een en ander weg te halen. Dat voornemen is althans uitgesproken. De buren hopen dat daarmee ook de stankoverlast verdwijnt. Als stok achter de deur gaat de gemeente dwangsommen opleggen. Die kunnen oplopen tot 50.000 euro. Het betreffende bedrijf wil niet reageren.

Ramen, ventilatieroosters en deuren dicht de mechanische ventilatie uit, want het stookseizoen gaat weer beginnen..

14502742_204126580007378_3531438575223364087_n