Maandelijkse archieven: juli 2016

Veel ongelukken bij aansteken BBQ of vuurkorf

Nog steeds zijn veel mensen onvoorzichtig bij het gebruik van brandbare vloeistoffen waarmee ze de barbecue of vuurkorf op gang willen helpen en lopen geregeld mensen ernstige brandwonden op. Alleen al vorige week, toen het echt zomerweer was, zijn er zeven mensen behandeld in een van de drie brandwondencentra na zo’n ongeluk. Dat meldde de Brandwondenstichting donderdag.

 

Het gaat om ongelukken met brandgel, spiritus, bio-ethanol en (was)benzine.

,,Onze conclusie is dat er nog behoorlijk onvoorzichtig wordt gedaan bij het aansteken van een barbecue of vuurkorf”, aldus Jacob Blik van het Brandwondencentrum Groningen. ,,En dan te bedenken dat we nog veel barbecuedagen in het vooruitzicht hebben deze zomer.”

In 2015 werden 81 mensen met ernstige brandwonden opgenomen na een ongeluk met brandbare vloeistof. Het grootste gevaar zit in de gaswolk die vrijkomt bij het openen van de fles. Eén vonkje is genoeg voor een meterslange steekvlam. Niet alleen degene die de brandbare vloeistof in de barbecue of de vuurkorf spuit loopt gevaar, ook de omstanders kunnen vlam vatten.

Volgens de Brandwondenstichting zijn aanmaakblokjes het enig veilige middel om de barbecue mee aan te steken.

Brandgerucht Pastoor Brandstraat-2

Vuurkorf zorgt voor brandmelding
9 juli 2016, 21:54

Brandgerucht Pastoor Brandstraat-2

Zaterdagavond is de brandweer van Nederweert opgeroepen voor een brandgerucht aan de Pastoor Brandstraat in Nederweert-Eind.

Bij een woning was flinke rook ontwikkeling in de achtertuin te zien. De brandweer belde aan maar niemand deed open. Via het dak van de buren heeft de brandweer in de tuin gekeken en zagen een vuurkorf die stond te smeulen. Toen er toch iemand thuis bleek te zijn heeft de brandweer de man erop gewezen dat de vuurkorf wel heel dicht tegen een flink gewoekerde coniferen haag stond.
Brandgerucht Pastoor Brandstraat

En we vinden houtrook zo lekker ruiken???

Stank- en rookoverlast 
18-07-2016, 10:32 | Van de redactie
CULEMBORG

Inwoners van Culemborg hebben de gehele nacht van zondag op maandag last gehad van stank- en rookoverlast. Na diverse meldingen hiervan zijn politie en brandweer op zoek gegaan de oorzaak. Die bleek te liggen op de Oude Beesdseweg, waar een aantal hooibalen in de brand stonden. De brandweer heeft het vuur zo snel mogelijk geblust.

 

De NUON BIOMASSA Centrale zet Lelystad elke dag in de stank.

 

Longfonds wil overlast door houtrook aanpakken.

Almere jamaicastraat voorBRON:Longfonds wil overlast door houtrook oanpakken
16 jul 2016 – 16:35 0 reaksjes Frysk
Der binne yn Nederlân mei-inoar sa’n ien miljoen iepen hurden en houtkachels…..
Der binne yn Nederlân mei-inoar sa’n ien miljoen iepen hurden en houtkachels….. 

 
Subsidies op pelletkachels stopzetten, een stookverbod bij windstil weer, houtrookvrije woonwijken met huizen zonder rookkanaal en stoken op hout ontmoedigen. Het is een greep uit de maatregels die het Longfonds, het eerdere Astma Fonds, doet aan de Nederlandse gemeenten. Het Longfonds reageert daarmee op de motie van Leeuwarden en Amersfoort over de aanpak van overlast door houtrook.

De gemeenten dienden de motie in bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens het Longfonds telt Nederland bijna een miljoen houtkachels en open haarden.

Die zorgen met elkaar volgens het Longfonds voor veel overlast. Ook zijn er mensen die ziek worden van de rook. Het groene imago van stoken op hout is niet terecht, volgens het Longfonds. Volgens het fonds wordt het de hoogste tijd dat gemeenten beleid ontwikkelen om verdere gezondheidsschade door houtrook te voorkomen.

Rook is altijd giftig…………….

Gelukkig is houtrook geen rook……………..

 

Europa sluit akkoord over luchtverontreiniging

Europa sluit akkoord over luchtverontreiniging BRON

Op 30 juni 2016 was de laatste dag van het Nederlands EU voorzitterschap. Tijdens deze dag sloot het ministerie van Infrastructuur en Milieu met andere partijen een akkoord om luchtverontreiniging tegen te gaan. Sommige emissies van stoffen hebben een groot effect op de gezondheid van mensen. Ook kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de natuur. Dit akkoord stelt grenzen aan de emissies van zulke stoffen. De verwachting is dat het aantal sterfgevallen door luchtverontreiniging in 2030 daardoor met de helft afneemt.

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu en voorzitter EU Milieuraad: “We binden met dit akkoord de strijd aan met luchtvervuiling, een sluipmoordenaar die jaarlijks voor naar schatting 400.000 doden zorgt. We zorgen met deze afspraak voor een betere gezondheid van mensen, door de uitstoot van bepaalde stoffen te beperken. Ik ben blij dat we dit akkoord na lang onderhandelen op de laatste dag van het Nederlands voorzitterschap hebben weten te bereiken voor alle mensen in Europa!”

Per lidstaat zijn in deze zogeheten NEC richtlijn doelstellingen opgenomen voor het verminderen van de uitstoot van:

zwaveldioxide
stikstofoxiden (NOx)
vluchtige organische stoffen
ammoniak en
fijnstof
De richtlijn bevat doelstellingen voor 2020 en verder. Voor 2030 zijn verdergaande reductieverplichtingen opgenomen. Iedere lidstaat wordt verplicht een nationaal programma op te stellen. In dit programma moet staan hoe de lidstaat aan reductieverplichtingen voldoet.

MAAR HET HOUTSTOKEN KAN GEWOON DOORGAAN……………