Maandelijkse archieven: oktober 2015

Honderden schoorsteenbranden door slecht onderhoud

Honderden schoorsteenbranden door slecht onderhoud

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 30 oktober 2015, 14:19 uur | update: 16:32 uur

PROVINCIE UTRECHT – De brandweer in de provincie Utrecht rukt jaarlijks 150 tot 200 keer uit voor schoorsteenbranden. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht zijn veel van deze branden te voorkomen door de schoorsteen goed te onderhouden.

“Het is belangrijk om minimaal één keer per jaar de schoorsteenveger in te schakelen”, aldus een woordvoerder. Hoewel een schoorsteenbrand vaak relatief snel geblust is, waarschuwt de veiligheidsregio wel. “Een schoorsteenbrand kan het begin zijn van een woningbrand.” Het aantal uitrukken is al jaren stabiel.

STOOKSEIZOEN
Nu de zomer voorbij is, is het stookseizoen begonnen. Dat merken schoorsteenvegers in de regio. “Het is echt topdrukte”, zegt Willem Jan van Wandelen.

Tot en met april veegt hij dagelijks schoorstenen schoon. “Wij raden mensen altijd aan om één keer per jaar een schoorsteenveger te bellen. Helemaal een brand voorkomen doe je hier niet mee, maar de kans is wel aanzienlijk verkleind,” aldus Van Wandelen.

GASKACHEL
Niet alleen mensen met een houtkachel of haard doen er verstandig aan een schoorsteenveger in te schakelen. “Ook voor mensen met een gaskachel is het belangrijk om onderhoud te plegen. Op de schoorsteen kan een vogel zich gaan nesten. Ook dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Een schoorsteenveger checkt dit”, aldus de VRU.

Gerookte producten..net zo gezond als houtrook…

Nationaal Luchtcongres: geef richting aan toekomst luchtkwaliteit in Nederland

Nationaal Luchtcongres: geef richting aan toekomst luchtkwaliteit in Nederland

 

Op 7 december vindt het Nationaal Luchtcongres plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Het Nationaal Luchtcongres is dé kans voor overheden, bedrijven, NGO’s en iedereen die betrokken is bij het onderwerp luchtkwaliteit om mee te praten over de toekomst van het Nederlands luchtkwaliteitsbeleid.

Na 2016 loopt het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) af en voldoet Nederland aan de Europese eisen. Maar zijn we dan ook klaar met luchtkwaliteit? In samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert Schone Lucht voor Iedereen een congres dat antwoord moet geven op deze vraag: hoe moet de toekomst van het Nederlandse luchtkwaliteitsbeleid er uit zien?

Samen met u willen we antwoord vinden op vragen als: Wat is onze ambitie? Welke stoffen willen we meten? En welke normen willen dan we hanteren? En wanneer willen we dit bereiken? En hoe gaan we dit doen? Kortom: uw kennis en ideeën zijn hard nodig!

Tijdens het Nationaal Luchtcongres willen wij dit doen door middel van een interactief programma en een open dialoog. Deelname aan het Nationaal Luchtcongres kost voor particulieren €45,- en voor zakelijke deelnemers €75,-, dit is inclusief een uitgebreide lunch, drankjes en netwerkborrel. Aanmelden kan hier.

Praat u mee over doe toekomst van het Nederlandse luchtkwaliteitsbeleid? We zien u graag op 7 december!

Stichting Schone Lucht voor Iedereen

Secretariaat
Dr. Kuyperstraat 10
2514 BB Den Haag

T +31 (0)70 – 406 9 777
www.schoneluchtvooriedereen.nl

GGD waarschuwt voor schadelijke rook uit houtkachels

GGD waarschuwt voor schadelijke rook uit houtkachels BRON

De fijnstof die bij de verbranding vrijkomt kan schadelijk zijn voor de gezondheid FLICKR / COLBY STOPA / CC BY 2.0

Rook die uit houtkachels komt, kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van de drie noordelijke GGD’s en de Universiteit van Utrecht.

Volgens RTV Drenthe zijn tien gezinnen onderzocht die ernstige klachten hebben over de houtrook van de buren. Uit het onderzoek blijkt dat bij acht van de tien onderzochte woningen de gemeten hoeveelheid fijnstof de gezondheidsgrens overschrijdt.

Gezondheidsklachten

Houtkachels kunnen volgens GGD Drenthe stankoverlast geven, maar ook gezondheidsklachten zoals irritatie van ogen, neus en keel.

De GGD heeft tips voor mensen die houtkachels gebruiken. Zo wordt geadviseerd om de kachel niet als hoofdverwarming te gebruiken en om niet te stoken als het windstil is. Ook moet het hout één of twee jaar gedroogd zijn.

Longfonds over houtstoken. Kies voor je longen, stook niet op hout

Kies voor je longen, stook niet op hout

Longfonds over houtstoken. Kies voor je longen, stook niet op hout

longfonds

Longfonds: Daar kun je goed ziek van worden….

lonfonds

Bijeenkomst over de milieuzone in Utrecht.

De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) organiseert samen met de Klimaatpartij een bijeenkomst over de milieuzone in Utrecht.

Milieudefensie en de gemeente Utrecht nemen nog steeds het standpunt in dat de milieuzone bijzonder effectief is. Wethouder Van Hooijdonk twitterde 29-10-2014 dat de lucht in Utrecht 30% schoner wordt door 2% van de auto’s te weren, namelijk de auto’s die door de milieuzone het stadscentrum niet in mogen.

Milieudefensie betoogde op 18 mei 2015 op haar website, net als Van Hooijdonk, dat de lucht 30% schoner zou worden. Op 11 juni 2015 liet campagneleider Ivo Stumpe weten dat de milieuzone een ‘supereffectief’ middel is en dat de roetuitstoot met 30% zou verminderen.

Tijdens de behandeling van het beroep op 19 september voerde Milieudefensie nog slechts aan dat de concentratie roet in de emissies van het lichte verkeer met 30% zou afnemen. Wat MD er niet bij zei is dat dat alleen in de milieuzone het geval zou kunnen zijn (berekeningen wil TNO niet geven). Maar bovendien liet MD in het midden wat de emissies van het lichte verkeer bijdragen aan de totale roetconcentratie (en hoe groot die totale concentratie is) en evenmin wat door de industrie, het vrachtverkeer, bussen, diesellocomotieven, binnenvaart, recreatievaart, bromfietsen en niet te vergeten houtkachels en open haarden wordt bijgedragen aan de totale roetconcentratie.

Noch door Milieudefensie, noch door de gemeente werd bestreden dat reductie van NO2 slechts zeer marginaal is, minder 0,11 microgram/m3, en dat alleen in de milieuzone. Interessant is de brief die prof. Brunekreef op verzoek van de gemeente schreef, waarin hij verklaarde dat het schadelijk effect van langdurige blootstelling aan NO2 mogelijk niet onderdoet voor dat van fijn stof en dat de overlap tussen roet en NO2 mogelijk groter is dan die tussen fijn stof en NO2. Opmerkelijk is dat Brunekreef niettemin een groter effect van de milieuzone verwachtte dan oorspronkelijk was berekend.

Naar het oordeel van de SSLU is het effect van de milieuzone, als daar al sprake van is, te verwaarlozen. Waarschijnlijk is het effect zelfs negatief. Niet alleen blijkt nauwelijks rekening te zijn gehouden met al het extra verkeer dat ontstaat doordat ‘vervuilende’ auto’s om de milieuzone heen rijden, maar (wat nog erger is), de milieuzone wordt door de gemeente aangegrepen om niets tegen de groei van het autoverkeer te hoeven doen. Voor de SSLU is het overigens onbegrijpelijk dat de noodzaak om CO2 te beperken door voorstanders van de milieuzone wordt genegeerd.

Ook heeft de SSLU aangevoerd dat diesels Euro 3 t/m 6 helemaal niet schoner zijn (minder NO2 uitstoten) dan Euro 0 t/m 2. Een feit dat al jaren ook bij de gemeente en bij Milieudefensie bekend moet zijn, want in 2012 werd dat al vastgesteld door TNO. Op 4 juni 2015 werd daar nog eens in een persbericht van het ministerie op gewezen. Inmiddels (het gesjoemel van VW) valt dit argument niet meer te negeren. De gemeente heeft de subsidie voor diesels Euro 6 inmiddels afgeschaft.

Dat de milieuzone beschouwd moet worden als een mislukt experiment staat voor de SSLU vast, de SSLU is er altijd tegen geweest. De vraag is echter: wat moet er wél gebeuren om de uitstoot van verontreinigende stoffen in de lucht (ook CO2) terug te dringen?Voorstanders van de milieuzone (Milieudefensie, wethouder Lot van Hooijdonk, Monique Bollen GrL) zijn uitgenodigd, maar het is niet zeker of zij komen. Tot nu toe hebben zij het debat met de SSLU over de milieuzone altijd geweigerd.

U bent van harte welkom op 28 oktober in De Speler. Aanvangstijd 19.30 uur.

Kees van Oosten
www.stopluchtverontreiniging.nl

Pallets kunnen ook chemisch geïmpregneerd zijn.

Er wordt van alles gestookt in de houtkachel. Ook pallets.
Regels of controle zoals met benzine zijn er niet. Men denkt vrij te zijn om zelf te bepalen wat er gestookt wordt. Het liefst zo goedkoop mogelijk. Ook pallets die zijn verontreinigd met chemicaliën (China) tegen ongedierte tijdens het transport. Ook dat wordt in de kachel verbrand. Terwijl het in feite chemisch afval is. Alles kan in stookland. En maar paniek maken als er een vlokje asbest in de lucht komt……

ZIE OOK

Geïmpregneerd hout stoken is dat verboden?

image3

BRON

pallet

Veiligheid voor spelen, klussen en verbranden visueel niet te zien

HT pallets kunnen ook chemisch geïmpregneerd zijn

Door Henk Niggebrugge, 02 april 2015

Vaak wordt er vanuit gegaan dat pallets met het brandmerk “HT” (voorbeeld) veilig zouden zijn om mee te spelen, te klussen, of te verbranden. Aanraking, inademing en verspreiding van chemische stoffen zijn echter een risico. Ook bij gebruik in een (biologische) tuin omdat de chemische stoffen uit het hout kunnen logen.
HT staat voor “Heat Treatment” en kan volgens de officiële internationale regeling voor houten verpakkingen (ISPM-15) ook door middel van hitte producerende chemische drukimpregnering HT-behandeld zijn. Het is aan de pallet niet te zien of een pallet wel of niet geïmpregneerd is. Op pallets staan vaak wel codes waaruit te herleiden is uit welk land de pallet komt en wie de pallet gemaakt heeft zodat e.e.a. nagevraagd zou kunnen worden.
pallet verbranden

ISPM-15
Om te voorkomen dat schadelijke insecten in houten pallets meereizen naar andere landen is er een internationale regeling, de ISPM-15. In de regeling staat dat houten verpakkingen zoals kisten, kabelhaspels en pallets minimaal 30 minuten tot in de kern verhit moeten worden bij minimaal 56 graden. Dit heet Heat Treatment (HT).

images


HEAT TREATMENT
Volgens de regeling kunnen er diverse processen gebruikt worden zoals bijvoorbeeld droogkamers, hitte producerende chemische druk impregnering en magnetrontechniek. Deze behandelingen kunnen volgens de regeling allemaal worden beschouwd als warmte behandelingen (Heat Treatment). Dit betekent dat een pallet met brandmerk HT ook geïmpregneerd kan zijn.
De ISPM-15 is opgesteld door het IPPC (International Plant Protection Convention).
De gehele regeling staat hier op ispm15.com.

HITTE PRODUCERENDE CHEMISCHE DRUKIMPREGNERING
Letterlijk vertaald staat er in de regeling dat hitte producerende chemische drukimpregnering, magnetron of andere behandelingen allemaal kunnen worden beschouwd als warmte behandelingen (code HT). Mits deze behandelingen voldoen aan de hitte behandeling eisen (30 minuten tot in de kern verhitten bij minimaal 56 graden):

Klik voor vergroting
Uit de ISPM15 regeling versie 2009 (pagina 11).
(kopie)

Klik voor vergroting
Uit de ISPM15 regeling versie 2009 update 2013 (pagina 12).
(kopie).

HET IS VISUEEL NIET TE ZIEN
Een pallet met het brandmerk “HT” kan dus ook chemisch geïmpregneerd zijn. Maar aan het brandmerk kan niet afgelezen worden of dat nou wel of niet zo is. Ook kan men niet weten met welke chemische stoffen een (HT) pallet is geïmpregneerd.
Aan het hout zelf kan men ook niet zien of een pallet geïmpregneerd is of niet. Daar is in het verleden al een rechtszaak over geweest. De rechter bij de Raad van State (hoogst Nederlands rechtsorgaan) heeft daarbij geconcludeerd dat verduurzaamd hout niet visueel valt te onderscheiden van onbehandeld hout (editie 2009-03-25).

LIJST VAN PRODUCENTEN
Via de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMVH) is een lijst van producentente raadplegen waarmee men aan de hand van de code op de pallet na zou kunnen vragen of een pallet wel of niet chemisch geïmpregneerd zou zijn (alleen Nederland).
Een voorbeeld hoe de code (brandmerk) eruit ziet en hoe deze is af te lezen (als de code nog leesbaar is) is hier te zien.

WAT ZEGGEN GGD EN VEILIGHEIDSREGIO’S?
Pallets worden gemaakt om goederen mee te vervoeren, niet om mee te spelen, te klussen of (openbaar) te verbranden. Maar dat is vaak wel de praktijk. Door de geïmpregneerde pallets te zagen of te verbranden kunnen chemische stoffen vrijkomen. Inmiddels hebben diverse Veiligheidsregio’s al geadviseerd geïmpregneerd hout niet te verbranden. De GGD heeft naast het verbranden ook geadviseerd geïmpregneerd hout niet te verzagen:

GGD adviseert geen geïmpregneerd hout te zagen of te verbranden
Veiligheidsregio Haaglanden adviseert verbod op geïmpregneerde pallets bij vreugdevuren
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gaat ook gemeenten informeren over gevaren geïmpregneerd hout
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland gaat ook gemeenten informeren over gevaren geïmpregneerd hout
Veiligheidsregio Zeeland gaat aan de slag met info over geïmpregneerd hout

GEEN ANTWOORDEN
N.a.v. van bovenstaande heb ik aan diverse bedrijven van pallets en officiële instanties de volgende vraag gesteld:

 

Volgens de ISPM15 wereldstandaard valt “Heat enabled chemical impregnation” ook onder “Heat Treatment” (brandmerk HT).
Dat staat hier op Pagina 12.
Weet u hoe men zeker kan weten dat een pallet niet chemisch geïmpregneerd is?


Via de Stichting Markering Houten Verpakkingen ontving ik onderstaande reactie:

 

Verzonden: 16 maart 2015 – 11:10 uur.

Geachte heer Niggebrugge,
Wij hebben uw vraag ontvangen. Er wordt aangegeven dat diverse methoden geschikt kunnen zijn. In Nederland is alleen de Heat Treatment(HT) methode geschikt. In de loop van 2015 ook de Dielectric Heating (DH) methode in het Handboek SMHV als erkende methode worden opgenomen.
Met vriendelijke groet,

B. Poppelaars
secretariaat SMHV
Stichting Markering Houten Verpakkingen

 

Maar een erkende Heat Treatment(HT) methode kan volgens de ISPM-15 dus ook heat enabled chemical impregnation zijn. Op mijn vervolg vragen hoe men zeker kan weten dat een (oude) pallet (die overal van de wereld vandaan kan komen) niet chemisch geïmpregneerd is is verder tot op heden geen reactie gekomen.

Via de website van ISPM-15 kreeg ik een bericht van het International Plant Protection Convention (IPPC). Daarin werd ik doorverwezen naar het Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Mijn vraag is intussen bij het NVWA ontvangen en men heeft (op 1 april 2015, 10.02 uur) in reactie laten weten dat mijn vraag nog in behandeling is.

Eventuele nog komende antwoorden zullen hieronder als update of als nieuwe editie vermeld worden.

Bronnen:
ISPM15.com
De internationale ISPM15 regeling versie 2009 (pdf)
De internationale ISPM15 regeling versie 2013 (pdf)
International Plant Protection Convention (IPPC)
Stichting Markering Houten Verpakkingen
Spstimber.com

Zie ook:
GGD adviseert geen geïmpregneerd hout te zagen of te verbranden
VRH adviseert verbod op geïmpregneerde pallets bij vreugdevuren
VR Brabant-Zuidoost gaat ook gemeenten informeren over gevaren
VNOG gaat ook gemeenten informeren over gevaren geïmpregneerd hout
Problemen met Chroom-6 al veel langer bekend bij overheid
Veiligheidsregio Zeeland gaat aan de slag met info over geïmpregneerd hout
Informatie over deze website
De bewijzen m.b.t. geïmpregneerd hout in het algemeen

image2

Zo koken eist vijf keer zo veel levens als malaria

http://houtrook.nl/de-houtvuurtjes-worden-ook-wel-the-silent-killer-in-the-kitchen-genoemd/

Rapport GGD Friesland, Drenthe en Groningen

https://houtrook.files.wordpress.com/2015/10/presentatie-stookinstallaties-houtrook-en-gezondheid-1.pdf

 

Later meer……………