Stankhinder van houtrook.

badsmell-Na geluidhinder is stankhinder verantwoordelijk voor de meeste milieuklachten van burgers. Er is sprake van stankhinder wanneer iemand een onplezierige geur als overlast ervaart. Dit is niet voor iedereen hetzelfde. Toch zijn de meeste mensen het erover eens dat uitlaatgassen, mest, veel industriële processen en afval niet lekker ruiken.

Stankhinder kan, bij langdurige blootstelling, gevolgen hebben voor de gezondheid.

Vies ruikende stoffen kunnen afkomstig zijn van verkeer (uitlaatgassen), industrie (vooral van de chemische en voedingsmiddelenindustrie), landbouw (mest) en huishoudens (barbecues en open haarden). Verder speelt het weer een belangrijke rol in het ontwikkelen van vieze luchtjes. Hoge temperaturen zorgen vaak voor een toename in de stankoverlast……….. Lees meer over dit onderwerp op de site van Milieuloket.

U kunt de overlast altijd melden bij uw gemeente. Het is ook verstandig de melding digitaal te doen bij de provincie. Dat kunt u via de link doen.
Waarom is het belangrijk om geuroverlast te melden?

We weten dat ruim 12% van de Nederlandse bevolking last heeft van stank van houtstook. Houtrook.nl denkt dat meer mensen hier last van hebben, want doordat er weinig kennis is over de schadelijke stoffen in houtrook nemen de meeste mensen het niet al te serieus.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen klachten melden. Dat kan rechtstreeks bij de gemeente. Meestal kunt u op de site van de gemeente lezen hoe dat kan. U kunt het ook digitaal melden via de stichting Milieuklachten en via de provincie. De provincie stuurt de klacht ook door naar de gemeente.

Waar kunt u geuroverlast melden?

Ook op houtrook.nl kunt u een melding plaatsen.
Meld geuroverlast digitaal via stichting Milieuklachten.nl. Klik hier
Meld geuroverlast via het digitale milieuklachtenformulier van de provincie. Klik hier.