STOP Fijnstof Uit Houtrook


Welkom bij houtrook.nl
De website over de risico’s van Houtrook

https://twitter.com/i/status/1105954970229243906
Kom in contact met andere gedupeerden en laat je mening horen.
Ook voor ondersteuning.

Schone lucht daar wordt iedereen gelukkig en gezond van

houtrook

COPD niet mijn kind (klik op plaatje)

Voor velen roept de geur van houtrook van een open haard of houtkachel goede herinneringen op aan huis en haard. Mensen zijn zich echter niet bewust dat houtrook is uitgegroeid tot een belangrijke bron van luchtvervuiling in ons land. Uit de verbranding van organisch materiaal zoals hout en tuinafval komt een verscheidenheid aan schadelijke stoffen vrij, waaronder ook kankerverwekkende stoffen zoals grofstof, BENZEEN,DIOXINE, BENZO (a) PYREEN,
BENZO (k) FLUORANTHEEN ultra fijnstof
PAK’s , koolmonoxide, stoffen die de ademhaling irriteren en andere giftige stoffen. De omwonenden en vooral zuigelingen, kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en mensen die lijden aan allergieën, astma, bronchitis, emfyseem, longontsteking, of andere hart of longziekten (COPD) worden ernstig bedreigd door de vervuiling veroorzaakt door houtrook. Houtrook kan ook het DNA beschadigen
.

Gebruik hem liever helemaal niet, is de belangrijkste boodschap van Milieu Centraal. Overlast door stank en vieze lucht leidt volgens Milieu Centraal geregeld tot geruzie in de wijk. “Doe de buren een lol”, zegt Stolk, “hout stoken is eigenlijk gewoon een no-go.”

De geur van houtrook wordt vaak geassocieerd met gezelligheid en warmte. Helaas bestaat houtrook hoofdzakelijk uit  schadelijke stoffen waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2,5. Inmiddels is genoegzaam bekend dat fijnstof ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Houtrook is ongezond, daarom vindt GGD Amsterdam dat het stoken van hout geheel vermeden moet worden. Zeker in een dichtbevolkt gebied als Amsterdam levert houtrook veel overlast en gezondheidsklachten op bij omwonenden. Hout stoken is niet CO2 neutraal en daarom niet duurzaam. Ook barbecues, terraskachels en vuurkorven kunnen ernstige overlast veroorzaken.

Een wandeling in de winter en zomer….

Het is bekend dat langdurige geuroverlast kan leiden tot lichamelijke en psychische problemen.
De Gemeente heeft een zorgplicht voor haar burgers. Burgers die hinder ondervinden vinden echter
 bij hun Gemeente weinig of geen gehoor.

LRV_Ombuds_01a_110515

Voor velen gezellig, maar voor anderen ademnood.

Houtrook.nl is door vrijwilligers opgericht om Gemeenten en andere instanties van informatie te voorzien en tegelijkertijd gedupeerden van houtrook ondersteuning te bieden.
Men denkt vaak dat verbranding van hout onschuldig is, omdat hout een natuurproduct is. Olie is ook een natuurproduct en daarvan weet men wel dat bij verbranding schadelijke stoffen vrijkomen.

houtrook fijnstof

Teer, roet en andere schadelijke stoffen in de lucht. Deze pijp zegt meer dan tekst over de chemische stoffen die vrijkomen bij het verbranden van hout.

 111Luister ook naar het radio interview met drs. T. Janssen van MD Groningen over houtkachels en de gevaren van houtstoken. Ook dure kachels verontreinigen en vooral door verkeerd gebruik. Stoken op hout is en blijft slecht voor het milieu.(klik op icoon)

Een rapport van de GGD en de Universiteit Utrecht waarschuwt voor fijnstof die in de rook uit houtkachels zit. De klachten van buren die last hebben van de rook, moeten serieus worden genomen, want er zijn gezondheidsrisico’s. Bij acht op de tien gezinnen zit er te veel fijnstof in de lucht.

houtrook

Houtrook dringt diep door in de longen.

In een woonwijk waar maar een paar houtkachels branden kunnen deze een hele wijk verontreinigen.

Houtrook is 30 x schadelijker dan tabaksrook. Houtrook bevat een aantal kankerverwekkende stoffen. Verder is houtrook een van de grotere veroorzakers van uitstoot van ultrafijnstof (>39%) in onze directe leefomgeving. Houtrook bevat minuscule deeltjes van creosoot, roet en as die wel tot drie weken in de lucht blijven zweven. Kleine deeltjes van vaste en vloeibare stoffen de zogenaamde PM (particulate matter). blijven nog langer in de lucht aanwezig. PM0,5>2,5 (fijnstofdeeltjes) dringen diep door in de longen en worden direct opgenomen in de bloedbaan of veroorzaken ontstekingen in de longen. PM2,5 is nog schadelijker dan PM10  fijnstof, omdat het zich diep in de holtes (Alveoli) nestelt en daar schade aanbrengt. Inademen van fijne PM veroorzaakt hoesten, irritatie en permanente littekens in de longen. Dergelijke schade vermindert de longfunctie, verhoogt het potentieel voor ademhalingsziekten en kan bijdragen tot kanker, hartziekten, veranderingen in het DNA en auto-immuunziekten veroorzaken. Ook worden de toxische (giftige) deeltjes opgenomen in het bloed.Fijnstof is een mix van kleine vaste en vloeibare deeltjes die zijn opgelost in de lucht. Fijnstof bestaat onder andere uit zuren, organische chemicaliën, metalen en bodem- en stofdeeltjes. Fijnstof levert een verhoogd risico op luchtwegziekten en is onlangs door de who-logo-enWereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempeld als kankerverwekkend. De WHO heeft fijnstof geclassificeerd als schadelijk voor de menselijke gezondheid”. Het kan de levensverwachting van mensen die regelmatig aan houtrook worden blootgesteld met zo’n 10 jaar verkorten. Met name kinderen zouden met zo min mogelijk (ultra) fijnstof in aanraking moeten komen. Wij maken ons terecht zorgen over scholen en woonwijken in de buurt van snelwegen. Wat wij blijkbaar nog niet doorhebben is dat het gevaar van lokale fijnstof in de woonomgeving van een houtkachel veel groter is. Zo blijkt uit een onderzoek van het RIVM dat jaarlijks ruim tweeduizend mensen overlijden mede door kortstondige blootstelling aan concentraties fijnstof. Er wordt steeds meer bekend dat fijnstof (ook in kleine hoeveelheden) de gezondheid schaadt.
Houtverbranding veroorzaakt vaak intense geurhinder die hele wijken doet stinken en deze wijken, zeker bij ongunstige weersomstandigheden, in ongezonde rook hult.
Een slecht gebruikte houtkachel kan bovendien evenveel dioxine in de lucht blazen als een goed afgestelde verbrandingsoven.

Bert Brunekreef, hoogleraar milieu-epidemiologie aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast concentreert fijnstof uit houtvuur zich in woonwijken, wat betekent dat meer mensen het inademen.

Maar er bestaan net zomin ideale houtkachels: ‘Mensen stoken vaak niet netjes en doen er bijvoorbeeld nat hout in’, zegt Bert Brunekreef, hoogleraar milieu-epidemiologie aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast concentreert fijnstof uit houtvuur zich in woonwijken, wat betekent dat meer mensen het inademen.

Drs. T.R. Janssen
De gezondheid van mens en dier. Met hoogoplopende ziektekosten als gevolg. De zogenaamd “schone” pellet kachels hebben een uitstoot van fijnstof (PM10) van plm. 10 mg per m3 tot plm. 139 mg per m3. Ook de nieuwste modellen Eco houtkachels stoten meer dan een half miljoen nanodeeltjes uit per cm3

In de landen rondom Nederland verschijnen alarmerende artikelen en rapporten over deze effecten van houtstoken. In Nederland wordt mondjesmaat toegegeven dat houtstoken schadekijk is.. De auteurs van het biomassa artikel veronachtzamen dit aspect volledig. Dit is niet verstandig. Beide aspecten kunnen elkaar versterken. Door de luchtvervuiling door houtstoken als bijzaak te beschouwen, wordt veel mensen onrecht aangedaan en schade berokkend.
Helaas hebben enkele milieu organisaties ook de akkoorden van biomassa verbranding getekend.


 U wilt toch ook gezond oud worden?

Waarom onze houtkachels toch met rust werden gelaten? Omdat het veel makkelijker is op te treden als de schuld ligt bij ‘men’ of bij iets abstracts zoals ‘het verkeer’ of ‘de industrie’ en niet bij concrete burgers die kiezers zijn en boos kunnen worden. Dan zijn wij zelf immers de vijand, en dat is vervelend.
(Guy Tegenbos)

Gezond oud worden is schone lucht het belangrijkste.