Archief categorieën: Vuurkorf

Utrecht wil strengere regels voor houtkachels……

De stad Utrecht wil het stoken van houtkachels aan banden leggen. Milieuwethouder Lot van Hooijdonk wil Utrechters beter kunnen beschermen tegen overmatige roetuitstoot door de houtkachel van hun buren.

Ivar Penris 05-01-18, 17:15 Laatste update: 17:37
28
De wethouder wil daarom strengere regels opleggen voor houtkachels in nieuwbouwhuizen. Daarnaast hoopt Van Hooijdonk dat er een wet komt waarmee ze de uitstoot van bestaande houtkachels kan verminderen als het nodig is.

Net zoals bij bedrijven waar de vergunning kan worden ingetrokken als het de regels overtreedt, wil Van Hooijdonk ook in kunnen grijpen als burgers hun buren ‘bestoken’ met teveel roet uit hun houtkachel. Dat kan op dit moment niet. Daarvoor moet de wet worden aangepast.

Utrecht heeft zich daarom geschaard achter een plan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om een wet in te richten waarmee dat wel kan. ,,We hebben ‘een haakje’ nodig om mensen te beschermen tegen deze uitstoot. Dat hebben we nu nog niet.’’

Luchtkwaliteit
Deze week verscheen een hele reeks rapporten over de luchtkwaliteit in Utrecht. Nadat vijf jaar lang (2010-2015) de hoeveelheid stikstofdioxide langzaam verbeterde, stagneerde die afname de laatste twee jaar. Criticasters die al langer tegen de Utrechtse milieuzone zijn, die sinds 2015 vieze diesels uit de stad weert, grijpen de cijfers aan om te zeggen dat de milieuzone blijkbaar niet werk.

Van Hooijdonk spreekt dat tegen. ,,Deze maatregel is niet genomen om stikstofdioxide uit de lucht te halen. De milieuzone heeft ervoor gezorgd dat de hoeveelheid roet met dertig procent is afgenomen. Dat is gigantisch veel.’’

De milieuzone is wat Van Hooijdonk betreft slechts één van de vele maatregelen die er moeten komen om de luchtkwaliteit te verbeteren en ook de stikstofreductie weer op gang te brengen. ,,Er is niet één methode om dit probleem aan te pakken.’’

Grootste bron
Wegverkeer is en blijft de grootste bron van vervuiling en daarom heeft de stad zich enkele doelen gesteld voor de komende jaren. De bevoorrading van winkels en bedrijven in de stad mag vanaf 2025 alleen nog maar met voertuigen gedaan worden die geen schadelijke uitstoot meer hebben. Het busvervoer moet in 2028 energieneutraal zijn en in 2030 mogen er alleen auto’s de stad in met ‘zero emmision’ (nul uitstoot).

Daarnaast is de gemeente erg afhankelijk van landelijke maatregelen, want ongeveer de helft van de vuile lucht komt van verkeer buiten de stad.

Als die doelen van Utrecht gehaald worden en de houtstook wordt verder niet aan banden gelegd, dan neemt de milieubelasting van de houtkachels naar verhouding alleen maar toe. Bovendien kost het aan banden leggen of verbieden van houtkachels niets. ,,Verbieden is nu nog zeker geen optie’’, zegt Van Hooijdonk. ,,Maar het is wel belangrijk om duidelijk te maken wat minder stoken voor het milieu oplevert.’’

U mag niet meer in de stad rijden met uw vervuilende auto????

Milieuzones in steden, maar dit vinden we helemaal ok. Het hele jaar door. Van oud en nieuw tot Pasen als er maar veel fijnstof in de lucht komt. De makers zijn al niet heel erg slim, maar verpesten wel uw lucht. En vuile lucht maakt u ziek.

 

RIVM Houtrook bevat schadelijke stoffen.

NRC checkt: ‘Houtrook substantiële bron van luchtvervuiling’

NRC checkt: ‘Houtrook substantiële bron van luchtvervuiling’

Dat stelt Milieudefensie op haar website.

BRON

Laminaat verbranden goed voor onze kids. Kom niet aan mijn kinderen hoor….

 

De aanleiding

De gezellige open haard en de zomerse buurtbarbecues zijn bronnen van vervuiling die de luchtkwaliteit aantasten en potentiële veroorzakers zijn van ernstige ziektes. Dat stelt Milieudefensie op haar website: „Houtrook is op sommige plekken een substantiële bron van luchtvervuiling en kan de gezondheid schaden.” We checken de stelling van Milieudefensie dat houtrook op sommige plekken een substantiële bron van luchtvervuiling is.

Waar is het op gebaseerd?

Milieudefensie zegt zich te beroepen op onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en GGD’s verspreid over het land naar de relatie tussen het stoken van hout en de luchtkwaliteit.

Maar op lokaal niveau is weinig bekend over het aandeel van houtstook op de luchtkwaliteit. Het landelijk meetnetwerk van het RIVM geeft daar geen uitsluitsel over, alleen over gemiddelden.

En, klopt het?

Zo’n 20 procent van de Nederlandse huishoudens beschikt volgens het RIVM over een houtbrander. TNO berekende in 2011 dat jaarlijks 780.000 ton hout wordt verstookt. Maar het CBS waarschuwde in 2012 dat het moeilijk is de omvang van de houtstook in kaart te brengen omdat handel in brandhout vaak ‘informeel’ is.

De milieuwethouders van de vier grote steden drongen in 2014 bij toenmalig staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu, PvdA) aan op maatregelen om vervuilende houtstook tegen te gaan. Maar de wethouders wisten toen niet waar in hun stad die uitstoot van houtstook écht piekt. Want dat wordt lokaal niet gemeten. De overlast (en uitstoot van fijnstof) kan zeer lokaal zijn.

Uit de landelijke emissieregistratie van het RIVM over 2015 blijkt het landelijk aandeel van houtstook als het om fijnstof gaat: 11,3 procent fijnstof PM2.5 (deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer) en 6,5 procent fijnstof PM10. Maar die registratie geeft geen zicht op pieksituaties op lokaal niveau, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is voor de uitstoot van auto’s. Dat is ook lastig te meten. Want de mate van vervuiling door houtstook is onder meer afhankelijk van het weer, en de kwaliteit van het hout en de kachel.

De gemeente Utrecht is beter op de hoogte. Daar deed het RIVM recent, op verzoek van het gemeentebestuur, onderzoek naar de roetuitstoot in de stad. Wegverkeer is daar met 75 procent de grootste vervuiler, houtstook, met 13 procent, de tweede. Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) onderzocht in 2009 enkele weken de fijnstofuitstoot als gevolg van houtstook in het Noord-Hollandse Schoorl. Die werd ingeschat op 9 tot 27 procent voor PM10 en 30 tot 39 procent PM2.5. Ook in het noorden zijn er cijfers bekend. Daar deed de GGD Groningen in 2015 met speciale meetapparatuur onderzoek en werden er op meerdere locaties uitstoot van fijnstof (PM2.5) gemeten die hoger waren dan de advieswaarde van de internationale gezondheidsorganisatie, WHO. Dat GGD-onderzoek zorgde vorig jaarvoor ophef in de Tweede Kamer en de roep om maatregelen én meetmodellen die overál in het land de uitstoot van houtstook kunnen vaststellen. Maar zo’n model is er nog niet, onder meer vanwege de hoge kosten.

Conclusie

Op basis van de RIVM-inventarisatie in Utrecht, de ECN-metingen in Schoorl én uitgebreid literatuuronderzoek, kan ervan worden uitgegaan dat houtstook de luchtkwaliteit negatief beïnvloedt. Maar de uitstoot van houtstook wordt niet overal lokaal gemeten. De bewering van Milieudefensie dat houtrook op sommige plekken een substantiële bron is van luchtvervuiling, beoordelen we als grotendeels waar.

Winterswijks raadslid wil einde aan schadelijke vuurkorfdampen

Winterswijks raadslid wil einde aan schadelijke vuurkorfdampen BRON

WINTERSWIJK – Weg met de vuurkorf en het houtkacheltje in de loungehoek. Ubel Zuiderveld vindt dat burgers beter beschermd moeten worden tegen schadelijke rookdampen uit tuinen. Het PvdA-raadslid wil van Winterswijk ‘s lands eerste houtrookarme gemeente maken.

Hij moet wikken en wegen en vooral een breed politiek draagvlak zien te krijgen. Maar PvdA-raadslid Ubel Zuiderveld (1962) is vast van plan om nog dit jaar in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) paal en perk te stellen aan houtstook in de razendpopulaire vuurkorven en buitenkacheltjes in Winterswijk.

Houtstook

Alles in de vuurkorf ook ons afval dus.

Vuurkorven en buitenkacheltjes zijn hip, maar niet ongevaarlijk. © Gratis

Als hem dat lukt, dan is Winterswijk waarschijnlijk ‘s lands eerste gemeente waar deze vorm van houtstook wordt verboden of op z’n minst aan banden wordt gelegd.  ,,Het eerste zou het mooist zijn, maar ik wil op z’n minst dat er iets aan deze rook kan worden gedaan als burgers daar over klagen. Het is gewoon schadelijk. Europa geeft aan dat er jaarlijks 60.000 mensen in de EG overlijden aan dit soort rook.”

Hij fietst ‘s avonds regelmatig door zijn woonplaats. ,,Dan is het in sommige straten echt niet leuk meer, zoveel rook er uit tuintjes komt. Ik wil graag iets betekenen voor mensen die hier al jaren over klagen en de wanhoop echt nabij zijn.”

Rook

Laminaat verbranden goed voor onze kids. Kom niet aan mijn kinderen hoor….

Als tevreden roker weet Zuiderveld hoe belangrijk het is om rekening te houden met anderen die daar geen prijs op stellen. ,,Maar over rook uit vuurkorven en buitenkacheltjes is bijna niets vastgelegd. Politie, gemeenten, GGD’s en andere autoriteiten willen graag allemaal tegen uitwassen van deze rook kunnen optreden, maar er ligt niets vastgelegd. Uit recent onderzoek in Amersfoort zegt 28 procent van de bewoners regelmatig last van deze rook te hebben. Het wordt tijd dat er wat gebeurt. Het liefst landelijk, maar anders plaatselijk.”

Vuurkorf zorgt voor brandlucht in woning

BRON:112Groningen.nl

17-06-2017, Joey Lameris /Lameris Fotografie

Vuurkorf zorgt voor brandlucht in woning

Groningen – De brandweer van de stad moest vrijdagavond uitrukken voor een brandgerucht aan de Verlengde Lodewijkstraat.

De bewoners van een woning hadden de brandweer gebeld omdat er een sterke brandlucht in hun woning was. Ter plaatse heeft de brandweer meteen een controle gedaan in de woning, ze kwamen uit bij de afzuiginstallatie.

Na een kort rondje door het woningencomplex werd de oorzaak al snel duidelijk. Boven op het gebouw stond een vuurkorf in de brand. De afzuiginstallatie heeft blijkbaar de rook de woningen ingeblaast. Na 30 minuten keerde men weer terug naar de kazerne.

Burgemeester Texel niet blij met aantreffen asbest: “Het is ongekend dat dit wederom gebeurt”

Burgemeester Texel niet blij met aantreffen asbest: “Het is ongekend dat dit wederom gebeurt”

TEXEL Voor de tweede keer in een jaar tijd is er asbest gevonden op de plek waar een ‘Meierblis’, een traditioneel Texels vreugdevuur, heeft gebrand. Vermoedelijk heeft iemand asbesthoudend materiaal op het vuur gegooid. Burgemeester Uitdehaag is op z’n zachtst gezegd niet blij met de ontdekking: “Ik vind dit uitermate teleurstellend.”

Elk jaar, op 30 april, ontsteken meerdere Texelse dorpen een zogenaamde Meierblis van afval- en snoeihout. Vorig jaar werd er na het uitbranden van de Meierblis in Den Burg asbest aangetroffen, en ook dit jaar was het raak. In De Cocksdorp is hechtgebonden asbest gevonden, zo blijkt uit onderzoek van een asbestinspectiebureau.

“De schrik zat er na de ontdekking van vorig jaar goed in”, aldus de burgemeester. “Dat dit nu wederom gebeurt, is ongekend. Welke les begrijpt degene die dit dumpt niet? Het gaat hier om de gezondheid van mensen en de traditie van ons cultureel erfgoed.”

Verder onderzoek
De gemeente gaat opdracht geven voor vervolgonderzoek naar de hoeveelheid en mogelijke verspreiding van het asbest in De Cocksdorp. Het terrein waar de Meierblis heeft gebrand, is momenteel niet toegankelijk voor onbevoegden.

De burgemeester maakt zich druk om het asbest ! Maar waarom maakt hij zich niet druk om het verbranden van het overige afval? Ook het verbranden van afvalhout is verboden om de simpele reden, dat de rook die vrijkomt vele voor de gezondheid gevaarlijke stoffen bevat waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2.5 en o.a. Chrome 6. Waarom mag iemand geen huidkanker krijgen van asbest maar wel longkanker of hart- en vaatziekten door de rook van de verbranding? Fijne burgemeester is dit. Die zorgt in ieder geval niet voor de gezondheid van zijn burgers. Lekker hypocriet.

Weken lang weinig wind en stoken maar…………….

GGD onderzoekt instrumenten voor het meten van houtrook

Onderzoek naar instrumenten om houtrook te meten (foto: archief RTV Drenthe)Onderzoek naar instrumenten om houtrook te meten (foto: archief RTV Drenthe)
GRONINGEN/DRACHTEN – De GGD’s in Noord-Nederland willen opnieuw kijken naar de nauwkeurigheid van instrumenten om houtrook te meten. Daarbij test de GGD goedkope en minder geavanceerde meetapparaten, omdat daarmee de handhaving door gemeenten betaalbaar blijft.

Reden voor het onderzoek is de toename van het aantal mensen dat last zegt te hebben van houtkachels in de buurt. De fijnstof in houtrook kan kankerverwekkend zijn. Mensen kunnen er stress door ervaren of problemen met de luchtwegen krijgen.

Duidelijke overschrijding norm
Vorig jaar deed de GGD al een eerste onderzoek. Frans Greven: “We hebben bij verschillende mensen gemeten die zeggen last te hebben. We zagen op de toen geteste apparaten soms een duidelijke overschrijding van de normen. Maar de nauwkeurigheid van die metingen is het probleem.”

In het nieuwe onderzoek wil de GGD ook andere apparaten testen. Greven: “Die hele houtrookproblematiek is een witte vlek. We moesten vorig jaar ergens beginnen. Nu lijkt het erop dat we wat kunnen vinden.”

Meldpunt rookoverlast
Roland van der Hoek van het landelijke meldpunt Rookoverlast in Drachten vindt dat gemeenten met dit onderzoek een verkeerde keuze maken. “Een duur meetinstrument kost ongeveer 20.000 euro. Als gemeenten samen zo’n apparaat aanschaffen vallen de kosten wel mee.”

Bewijsvoering
Van der Hoek vindt verder dat gemeenten in Nederland de regelgeving in Duitsland zouden moeten overnemen. De bewijsvoering is hier omgedraaid. Daar moet de stoker aantonen dat hij het goed doet.

Roetmonsters
Roland van der Hoek: “Gezondheidsschade door houtrook is moeilijk aan te tonen. In Duitsland zijn mensen met een houtkachel daarom verplicht twee keer per jaar roetmonsters uit de afvoerpijp te laten nemen. Zo kunnen zij aantonen dat goed hout op een goede manier is verstookt.”

Volgens Van der Hoek voorkom je met de Duitse regelgeving ook burenruzies. “Controle is beter dan dat je moet bewijzen dat je last hebt.”

Rook bij gevel meten
Frans Greven erkent dat er een juridisch verschil is tussen de Duitse en Nederlandse aanpak. “Maar daar gaan wij niet over. Wat mij betreft is het probleem met de Duitse aanpak dat de rook die uit de pijp komt nog niet de hoeveelheid rook is bij de gevel van degene die er last van heeft. Dat is wat wij willen meten.”

Onderzoekssubsidie
De GGD heeft voor een vervolgonderzoek financiën toegezegd gekregen door de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid. Het hoopt nog op een bijdrage van het Rijk.
Door: Hielke Meijer

StaatsBosBeheer slaat weer toe in Flevoland

BRON

De oprichters van ‘t Henkepad door het Geldersehout in Lelystad houden hun hart vast over de toekomst van het wandelpad. Henk Breukelman en Simon Polman zien dat er een kaalslag plaatsvindt in het bos. Door het kappen van bomen en struiken wordt volgens hen het aanzicht van het smalle paadje aangetast.

Het pad werd meer dan tien jaar geleden door gymleraar Breukelman gemaakt. Hij vond de oorspronkelijke paden van Staatsbosbeheer te saai, en legde illegaal een pad dwars door het bos aan. Na enige tegenwerking besloot Staatsbosbeheer het 1,5 kilometer lange pad officieel te maken.

Breukelman en Polman hebben nu een brief aan Staatsbosbeheer gestuurd om een einde te maken aan de in hun ogen ongecontroleerde bomenkap. Volgens hen moet Staatsbosbeheer veel meer beleid toepassen als het om de bomenkap gaat. Door het bos niet alleen uit te dunnen, maar in het wilde weg bomen om te zagen wordt het Henkepad geruïneerd en wordt de leefomgeving van verschillende diersoorten onnodig aangetast, vinden de twee. Staatsbosbeheer heeft nog niet gereageerd.

Steeds meer bossen worden er gekapt.

Vaak om de houtkachels weer van nieuw hout te voorzien.

Boomstammetje brengt 4 euro in het laatje voor SBB.

Dat er met nat hout gestookt wordt en er extra giftige stoffen vrijkomen kan SBB geen ene malle moer schelen.

Geld gaat het om, want de overheid bezuinigd.