Archief categorieën: Stank

Utrecht wil strengere regels voor houtkachels……

De stad Utrecht wil het stoken van houtkachels aan banden leggen. Milieuwethouder Lot van Hooijdonk wil Utrechters beter kunnen beschermen tegen overmatige roetuitstoot door de houtkachel van hun buren.

Ivar Penris 05-01-18, 17:15 Laatste update: 17:37
28
De wethouder wil daarom strengere regels opleggen voor houtkachels in nieuwbouwhuizen. Daarnaast hoopt Van Hooijdonk dat er een wet komt waarmee ze de uitstoot van bestaande houtkachels kan verminderen als het nodig is.

Net zoals bij bedrijven waar de vergunning kan worden ingetrokken als het de regels overtreedt, wil Van Hooijdonk ook in kunnen grijpen als burgers hun buren ‘bestoken’ met teveel roet uit hun houtkachel. Dat kan op dit moment niet. Daarvoor moet de wet worden aangepast.

Utrecht heeft zich daarom geschaard achter een plan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om een wet in te richten waarmee dat wel kan. ,,We hebben ‘een haakje’ nodig om mensen te beschermen tegen deze uitstoot. Dat hebben we nu nog niet.’’

Luchtkwaliteit
Deze week verscheen een hele reeks rapporten over de luchtkwaliteit in Utrecht. Nadat vijf jaar lang (2010-2015) de hoeveelheid stikstofdioxide langzaam verbeterde, stagneerde die afname de laatste twee jaar. Criticasters die al langer tegen de Utrechtse milieuzone zijn, die sinds 2015 vieze diesels uit de stad weert, grijpen de cijfers aan om te zeggen dat de milieuzone blijkbaar niet werk.

Van Hooijdonk spreekt dat tegen. ,,Deze maatregel is niet genomen om stikstofdioxide uit de lucht te halen. De milieuzone heeft ervoor gezorgd dat de hoeveelheid roet met dertig procent is afgenomen. Dat is gigantisch veel.’’

De milieuzone is wat Van Hooijdonk betreft slechts één van de vele maatregelen die er moeten komen om de luchtkwaliteit te verbeteren en ook de stikstofreductie weer op gang te brengen. ,,Er is niet één methode om dit probleem aan te pakken.’’

Grootste bron
Wegverkeer is en blijft de grootste bron van vervuiling en daarom heeft de stad zich enkele doelen gesteld voor de komende jaren. De bevoorrading van winkels en bedrijven in de stad mag vanaf 2025 alleen nog maar met voertuigen gedaan worden die geen schadelijke uitstoot meer hebben. Het busvervoer moet in 2028 energieneutraal zijn en in 2030 mogen er alleen auto’s de stad in met ‘zero emmision’ (nul uitstoot).

Daarnaast is de gemeente erg afhankelijk van landelijke maatregelen, want ongeveer de helft van de vuile lucht komt van verkeer buiten de stad.

Als die doelen van Utrecht gehaald worden en de houtstook wordt verder niet aan banden gelegd, dan neemt de milieubelasting van de houtkachels naar verhouding alleen maar toe. Bovendien kost het aan banden leggen of verbieden van houtkachels niets. ,,Verbieden is nu nog zeker geen optie’’, zegt Van Hooijdonk. ,,Maar het is wel belangrijk om duidelijk te maken wat minder stoken voor het milieu oplevert.’’

Verzet tegen houtstook laait op in Utrecht

Verzet tegen houtstook laait op in Utrecht

Niet alleen in Oog in Al, maar ook elders in Utrecht ontstaat wrevel over het stoken van houtkachels in de stad. Dat is onder meer te zien op de website houtrook.nl.

Roeland Franck 22-12-17, ORIGINEEL AD

Een peiling van deze krant laat tegelijkertijd zien dat 60 procent van de deelnemers meent dat stokers rekening moeten houden met hun omgeving.

De discussie over stoken van houtkachels en open haarden is juist nu een gevoelig punt vanwege het vochtige, windstille weer van de afgelopen dagen. De rook blijft dan langer tussen woningen hangen. Vooral mensen met longziekten als COPD hebben daar last van. Verbranding van hout zorgt voor verspreiding van roet, fijnstof, maar ook een scala aan mogelijk kankerverwekkende verbindingen.

In het bouwbesluit uit 2012 is bepaald dat bewoners geen installaties aan hun huis mogen hebben, die overlast voor de buren veroorzaken. Daartoe worden ook houtkachels en open haarden gerekend. Het blijkt in de praktijk lastig te controleren. Op het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) riepen gemeenten vorig jaar de staatssecretaris van infrastructuur en milieu op met meer hanteerbare criteria te komen.

We merken aan de verkoopcijfers dat hout stoken steeds populairder wordt

Johan Regelink
Die richtte daarop het platform Houtrook en Gezondheid op waarin gezondheidsinstellingen, maar ook de kachelbranche en enkele gemeenten, waaronder de stad Utrecht, een advies voorbereiden. Dat wordt eind januari verwacht.

Bij de gemeente Utrecht kwamen sinds 1 januari 2016 22 klachten binnen over houtrook. In 2016 gaf 20 procent van de deelnemers aan het bewonerspanel aan last te hebben van houtrook, aldus woordvoerder Matthijs Keuning.

Geen stookverbod.

(Dat zei ook Johan over de sigaret……………….)

 

Geen van de politieke partijen in de Utrechtse gemeenteraad heeft een stookverbod in haar verkiezingsprogramma staan. Alleen GroenLinks en D66 bepleiten minder en ander gebruik van de open haard. Ze willen dat door betere voorlichting bereiken. De andere partijen maken er geen woorden aan vuil.

 

 

 

 

 

 

Volgens Johan Regelink van haardenleverancier HGB-trading op Lage Weide is de houtkachel booming. ,,We merken aan de verkoopcijfers dat hout stoken steeds populairder wordt. Dat komt vooral door de sfeer en de hogere gasprijzen en energiebelasting. Als je een beetje voordelig aan je hout kunt komen, is het verreweg de goedkoopste manier van verwarmen”, zegt Regelink.

Hij tilt niet zwaar aan de protesten tegen houtstook. ,,Je moet wel een goede houtkachel hebben natuurlijk. Dat is niet te vergelijken met een open haard. En natuurlijk goed gedroogd hout, anders verbrandt het niet goed”.

 

 

 

 

Bron van verwarming
Hout wordt steeds meer de hoofdbron van verwarming

Pauline Nijenhuis


Voorzitter Pauline Nijenhuis van de Stichting Houtrookvrij signaleert ook een groeiend aantal houtstokers. ,,Ik herken drie categorieën: zij die vanwege de crisis om economische reden gaan stoken, de mensen die denken dat ze duurzaam bezig zijn en de gezelligheidsstoker. Vroeger stak die laatste alleen een paar keer per maand de haard aan in het weekend, tegenwoordig steeds vaker. Hout wordt steeds meer de hoofdbron van verwarming.”

Nijenhuis verwondert zich erover dat ook in een stad als Utrecht, die met haar milieuzone voorop loopt in de bestrijding van fijnstof, nog zo weinig aandacht is voor het stoken van hout. ,,De uitstoot van houtstook en verkeer naderen elkaar. Over een tijdje komt uit rook meer fijnstof dan van auto’s.” Utrecht behoort volgens de stichtingsvoorzitter overigens wel tot de gemeenten die er nog de meeste aandacht voor hebben, samen met Amersfoort, Wageningen en Nijmegen.

Ook gezellige houtkachel slecht voor de longen

Ook gezellige houtkachel slecht voor de longen
Wie aan fijnstof denkt, denkt vooral aan zwaar verkeer. Maar feit is dat we ook blootgesteld worden aan fijnstof thuis. Vooral de open haard en de houtkachel zijn grote boosdoeners. Sommigen willen die, zoals in Londen, zelfs verbieden.
BRON
Iedereen is het erover eens dat fijnstof kwalijke gevolgen heeft voor onze gezondheid. Wanneer we die zeer kleine partikels (kleiner dan 2,5 micrometer) inademen, gaan onze longen daarop reageren. “Op zich is dat niet erg, maar als dat veel en heel lang gebeurt, kan dat op termijn schadelijke gevolgen hebben”, zegt professor Benoit Nemery, longspecialist aan de KU Leuven.

Niet alleen het verkeer is boosdoener
Wie aan fijnstof denkt, denkt meestal aan (zwaar) dieselverkeer. Met andere woorden: we onderschatten zelf de gevolgen van houtkachels en open haarden.

Volgens de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) komt 59 procent van het fijnstof uit houtkachels, haarden, koken, kaarsen en cosmetica. Daarom vindt Nemery dat we moeten stilstaan bij de mogelijke gevolgen voor onze gezondheid. “We zien ook meer en meer houtkachels”, aldus Nemery.

Londen doet het al
Maar moeten we echt de gezellige houtkachel en open haard weghalen voor onze gezondheid? Nemery vindt alvast van wel. “Als het voor de gezelligheid is, zijn de gevolgen van fijnstof niet te verantwoorden. Trouwens, in Londen hebben ze in de jaren 70 al de houtkachels gebannen. Daar is het totaal geen issue meer.”

Nemery raadt aan om het huis regelmatig te verluchten. “Het is goed dat onze huizen goed geïsoleerd zijn, maar dat gaat ten koste van een goede verluchting.” Dus af en toe de ramen opengooien, is zeker aangeraden.

Gezondheidsklachten door houtkachels.

Gezondheidsklachten door houtkachels: Ties (10) krijgt last van zijn astma door rook

BRON

We verwarmen ons huis steeds vaker door hout te stoken. Maar de rook kan bij jou en anderen voor overlast en zelfs gezondheidsklachten zorgen. De 10-jarige Ties kan daarover mee praten. “Soms krijg ik last van meer benauwdheid door rook in de buurt. Dan voelt het alsof m’n longen en keel worden dichtgeknepen.”

Bij de open haard zitten of een kampvuur is er voor Ties niet bij. Net als barbecueën, hoewel hij dat best lekker vindt. Ties (10) heeft astma, en dus blijft hij zoveel mogelijk weg bij rook. Helaas heeft hij weinig te zeggen over de rook die anderen produceren. Dat kan bij Ties voor flinke benauwdheid zorgen.

Last tijdens het buitenspelen

Een paar weken geleden was het bijna elke dag raak, zegt hij. Vooral met buitenspelen. Dankzij extra medicijnen is de benauwdheid nu aardig onder controle, maar het is nog steeds geen pretje. “Mijn longen prikken en ademen gaat zwaarder.”

Als het lekker waait, heeft Ties geen last van de houtrook. Maar als het windstil is, blijft de houtrook in de wijk hangen en speelt hij minder buiten. Niet leuk, maar best te overleven allemaal. Alleen heeft Ties ook in zijn eigen huis last van rook buiten.

Houtkachels en luchtwegproblemen

Gezellig de haard aan als het kouder wordt. Of een houtkachel in plaats van centrale verwarming. Dat zou een duurzaam en relatief goedkoop alternatief zijn voor stoken op gas. In Nederland is het gebruik van een vrijstaande houtkachel in vijf jaar tijd met ruim 100.000 toegenomen. Vorig jaar waren er 530.000 huishoudens met zo’n kachel, blijkt uit cijfers van het CBS.

Maar zelfs als je alle stookvoorschriften keurig opvolgt, kan houtrook voor overlast zorgen. Bijvoorbeeld als het windstil is waardoor rook in de straat blijft hangen. Bijna 6 procent van de Nederlanders heeft astma. Onder kinderen ligt dat nog een stuk hoger. Nog eens 5 procent heeft de luchtwegaandoening COPD. Zij kunnen flinke gezondheidsklachten hebben door rook.

Alles potdicht houden

“Juist voor iemand met astma is frisse lucht in huis belangrijk”, zegt Ties’ moeder Klaartje. “Maar als er in de wijk de hele dag gestookt wordt en het is windstil, moeten de ramen en ventilatieluikjes dicht blijven.” Doet het gezin dat niet, kan Ties ook tijdens het slapen benauwder worden. En hoewel de medicijnen Ties dus wel helpen, horen daar net als bij andere medicijnen vervelende bijwerkingen bij.

Het aantal open haarden is de afgelopen jaren met 11.000 afgenomen, maar het aantal houtkachels is met 114.000 toegenomen.

“Mama heeft hierover in de buurt foldertjes uitgedeeld”, vertelt Ties. Ook is Klaartje een paar keer langs geweest bij mensen thuis. “Sommigen schrokken ervan dat het voor last kan zorgen. Maar er zijn mensen die hun hele huis verwarmen met zo’n kachel. Die gaan daar natuurlijk niet zomaar mee stoppen. Dat vragen we ook niet. Als het hard waait, hebben wij er helemaal geen last van.”

Oplossingen en meer begrip

Andere buurtbewoners toonden geen enkel begrip voor Klaartje en Ties. “Ze zeggen dat ze goed stoken, een goede kachel hebben en dus niets gaan aanpassen. Ze stoken dagelijks. Ook als het windstil is. Zij vinden de kachel belangrijker dan hun eigen gezondheid of die van anderen, en laten dat ook weten. Dan druk ik me nu nog netjes uit.”

Klaartje hoopt dat de politiek en de kachelbranche gaan inzien dat veel mensen gezondheidsklachten hebben, en een oplossing gaat ontwikkelen om het fijnstof te verminderen dat vrij komt bij stoken. “Ik hoop dat mensen die dit lezen, denken: ‘hé, misschien is het niet zo handig om met windstil weer te stoken’. Het zou voor Ties fijn zijn als hij buiten kan spelen zonder extra medicatie, en kan slapen met frisse lucht.”

Dat gaat deze herfstvakantie overigens wel lukken, denken Klaartje en Ties. “Het was even een slechte tijd, maar met het mooie, warme weer de komende week gaat dat goed komen.”

Wood-burning stove ban will not be enforced against householders

BRON

Wood-burning stove ban will not be enforced against householders

Focus of London mayor’s proposed ban will be on educating owners not to burn wood during bad air quality episodes

Wood-burning stove

There are about 1.5m wood-burning stoves in the UK and 200,000 are sold annually. Photograph: trevarthan/Getty Images/iStockphoto

Wood-burning stove ban will not be enforced against householders

Focus of London mayor’s proposed ban will be on educating owners not to burn wood during bad air quality episodes

Sadiq Khan’s proposed ban on wood-burning stoves in the most-polluted areas of London will not be enforced against householders and will only be in operation at certain times of the year.

Under the mayor of London’s plans, the stoves would be occasionally banned from use in zones in the capital from 2025 and UK-wide laws blocking the sale of all but the newest, cleanest stoves from 2022 would be brought in earlier.

In an attempt to reassure the thousands of Londoners who bought the stoves in good faith, the focus will be on educating owners not to burn wood during bad air quality episodes. Authorities will reserve enforcement for commercial users such as hotels.

There are about 1.5m stoves in the UK and 200,000 are sold annually, with the appliances often marketed as a green form of home heating.

However, there has been growing concern over their environmental impact. Researchers at King’s College London have found that wood-burning in the capital accounts for up to 31% of the city’s particulate pollution, up from 10% in the past.

The tiny particles, known as PM2.5, are the most harmful type of air pollution and exacerbate lung and heart conditions.

Khan has called for greater powers from government to act on wood-burning after he discovered it contributed half of the pollution during a dirty air episode in January.

“Non-transport sources contribute half of the deadly emissions in London so we need a hard-hitting plan of action to combat them similar to moves I am taking to reduce pollution from road vehicles,” he said.

 The Green party and campaigners said the mayor was right to tackle emissions from the stoves.

ClientEarth, a group that has won court battles against the government on pollution, said the the stoves combined with diesel car emissions in winter to create a “toxic soup”.

“A lot of people don’t realise that wood-burning has an impact on air quality, particularly in urban areas,” said Alan Andrews, a lawyer at the firm.

However, there are questions over how practical it would be to enforce the proposed ban.

The government website on smoke control zones warns of a £1,000 fine for people using unauthorised stoves. However, the Guardian understands that not a single fine was issued in London over the past year.

“A big problem here is a lack of enforcement of the Clean Air Act,” said Dennis Milligan of the Stove Industry Alliance. He said that open fires, which the act prohibits in many towns and cities, were the real problem contributing to London’s dirty air.

“I totally disagree with him on banning stuff,” said Milligan, adding he had been trying to speak to Khan all year about his members’ support for cleaner stoves but Friday’s announcement was the first he had heard of plans for a ban. The mayor’s office did not deny the claim.

Khan has written to Michael Gove, the environment secretary, asking him to amend the Clean Air Act to give him the powers to create zones where the burning of solid fuels such as wood is banned.

The move could affect wood-burning stove owners beyond London, too. The mayor’s office said he supported the amendment being made in a way that such powers were given to all cities, not just the capital. Secondly, Khan is calling for new EU standards mandating cleaner, lower emission stoves to be brought in earlier than 2022, when they are planned to come into force. The Stove Industry Alliance said its members had begun selling “Ecodesign-ready” stoves in February.

Wood-burning has been increasing across the UK, with a 2015 government survey finding consumption in homes had been significantly underestimated. It is most popular in the south-east and south-west of the country.

Wood-burning – what you can and can’t do

Most large towns and cities in the UK are covered by a smoke control zone, which prohibits the use of open fires

However, certain stoves approved by the Department for the Environment, Food and Rural Affairs can be used to burn wood in those zones

From 2025 in zero emission zones created in London’s most polluted areas even approved stoves will be banned from use during certain times of year.

Houtkachel extreme vervuiler. Regenkappen zijn verkeerd. Heel NL heeft dus een verkeerde rookkanaal.

Fijnstof waardes extreem hoog, maar Frans de Bree (BUREAU BLAUW) vertelt… Als het “jaargemiddelde” maar niet hoger is. Dus gedupeerden mogen uitgerookt worden. Bureau Blauw gaat echt niet het hele jaar meten.
Regels kloppen voor geen meter dat blijkt wel uit deze video.
Ook zijn alle stook installaties met regenkap verkeerd.

Geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De leugen regeert………

 

Brand afvalverwerker in Amsterdams havengebied geblust

1/40

ANP
DELEN
DELEN
TWEETEN
DELEN
E-MAILEN
© Aangeboden door Sanoma Digital The Netherlands BVDe brand bij afvalverwerkingsbedrijf Icova in het Amsterdamse Westelijk Havengebied is uit. Volgens een woordvoerder is in de nacht van maandag op dinsdag nog geblust en zijn dinsdagochtend de opruimwerkzaamheden begonnen.

De oorzaak van de brand, die zaterdagavond uitbrak, is nog niet bekend.

Daarbij wordt ook gekeken naar eventuele brandstichting. Volgens de brandweer is dit een standaardprocedure en zijn er geen specifieke aanwijzingen dat de brand is aangestoken.

Experts brengen de totale schade nu in kaart. Duidelijk is dat een van de recyclinghallen en vier inzamelvoertuigen in vlammen zijn opgegaan.

Rookontwikkeling

De brand ging zaterdagavond gepaard met flinke rookontwikkeling. In de wijde omtrek waren dikke, zwarte rookwolken te zien. Ook op zondag en maandag bleven rookwolken vanuit de stad over het gebied trekken. Daardoor kon maandagochtend de pont tussen de Hemkade en de Nieuwe Hemweg enkele uren niet varen.

De brandweer was ook zondag nog bezig om de brand te blussen. Uit metingen is gebleken dat bij de brand geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Het bedrijf verwerkte alleen huishoudelijk afval.

Er zit van alles in huishoudelijk afval.

Lekker in de rook en na 10 jaar kanker krijgen

Burgemeester Texel niet blij met aantreffen asbest: “Het is ongekend dat dit wederom gebeurt”

Burgemeester Texel niet blij met aantreffen asbest: “Het is ongekend dat dit wederom gebeurt”

TEXEL Voor de tweede keer in een jaar tijd is er asbest gevonden op de plek waar een ‘Meierblis’, een traditioneel Texels vreugdevuur, heeft gebrand. Vermoedelijk heeft iemand asbesthoudend materiaal op het vuur gegooid. Burgemeester Uitdehaag is op z’n zachtst gezegd niet blij met de ontdekking: “Ik vind dit uitermate teleurstellend.”

Elk jaar, op 30 april, ontsteken meerdere Texelse dorpen een zogenaamde Meierblis van afval- en snoeihout. Vorig jaar werd er na het uitbranden van de Meierblis in Den Burg asbest aangetroffen, en ook dit jaar was het raak. In De Cocksdorp is hechtgebonden asbest gevonden, zo blijkt uit onderzoek van een asbestinspectiebureau.

“De schrik zat er na de ontdekking van vorig jaar goed in”, aldus de burgemeester. “Dat dit nu wederom gebeurt, is ongekend. Welke les begrijpt degene die dit dumpt niet? Het gaat hier om de gezondheid van mensen en de traditie van ons cultureel erfgoed.”

Verder onderzoek
De gemeente gaat opdracht geven voor vervolgonderzoek naar de hoeveelheid en mogelijke verspreiding van het asbest in De Cocksdorp. Het terrein waar de Meierblis heeft gebrand, is momenteel niet toegankelijk voor onbevoegden.

De burgemeester maakt zich druk om het asbest ! Maar waarom maakt hij zich niet druk om het verbranden van het overige afval? Ook het verbranden van afvalhout is verboden om de simpele reden, dat de rook die vrijkomt vele voor de gezondheid gevaarlijke stoffen bevat waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2.5 en o.a. Chrome 6. Waarom mag iemand geen huidkanker krijgen van asbest maar wel longkanker of hart- en vaatziekten door de rook van de verbranding? Fijne burgemeester is dit. Die zorgt in ieder geval niet voor de gezondheid van zijn burgers. Lekker hypocriet.

Klagen heeft zin!!!!!!

Klagen heeft zin!!!!!!
Gemeente Amersfoort komen regelmatig meldingen binnen.
De meeste klagen niet of durven niet te klagen.
Dus 25% is nog aan de magere kant.
Vaak komen meldingen anoniem.
De tijd dat je wordt bedreigd wegens klagen over houtrook is voorbij.
Net als de sigaret van je collega.
Dat was ook not done.
Zie hoe we er nu over denken.

BRON: http://www.ad.nl/amersfoort/wat-te-doen-met-overlast-houtrook~aa1e665d/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web

Van dit digitale panel heeft eenvijfde zelf een houtkachel of een houtgestookte open haard. Als het onderzoek representatief is, heeft 28 procent van de Amersfoorters weleens last van houtrook uit de buurt. Het grootste deel (72 procent) heeft hier nooit last van.

De overlast van houtkachels ontstaat vooral in de wintermaanden, maar uit het onderzoek blijkt dat bijna eenzelfde percentage ook in de zomer overlast ervaart, maar dan van barbecues of vuurkorven. Het grootste deel van de ‘slachtoffers’ doet dan ramen en deuren dicht.

Overigens zeggen de bezitters van houtkachels en haarden in meerderheid wel maatregelen te nemen om de overlast voor de buren te beperken. Zij stoken alleen als er voldoende wind is, gebruiken goed gedroogd en onbehandeld hout en vegen de schoorsteen regelmatig.

Woordvoerder Sieta Koet van de raadsfractie van Amersfoort2014 zegt te zijn overvallen door de resultaten van het onderzoek. ,,Meer dan eenkwart ondervindt overlast”, zegt ze. ,,Dat is best veel. Met de resultaten van het AmersfoortPanel willen we een rondetafelgesprek gaan houden”, kondigt ze aan. ,,Daar kunnen raadsleden dan praten met deskundigen op dit gebied. Want er moet iets gebeuren.”

Moeilijk
Wat dat ‘iets’ is, weet Koet, die ook spreekt namens GroenLinks en ChristenUnie, nog niet. ,,In het verleden is al vaker gebleken dat het moeilijk is effectief op te treden tegen houtrookoverlast. Het is namelijk erg moeilijk objectief vast te stellen, wanneer er sprake is van overlast en wanneer niet.” Ook de schadelijk effecten zouden moeilijk rechtstreeks aanwijsbaar zijn.

,,Als je lokaal maatwerk wilt, zou je iets over stoken en overlast moeten opnemen in de algemene plaatselijke verordening (APV)”, denkt Koet hardop. ,,Maar dan moet je ook handhaven en wie draagt in dat geval de kosten?”

Landelijk is de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) bezig met nieuw beleid om houtrook te beteugelen. De zaak wordt in april besproken binnen het Platform Houtrookoverlast en Gezondheid. Sieta Koet denkt dat de raad er nog deze maand over spreekt.

Weken lang weinig wind en stoken maar…………….