Archief categorieën: Media

Gezondheidsklachten door houtkachels.

Gezondheidsklachten door houtkachels: Ties (10) krijgt last van zijn astma door rook

BRON

We verwarmen ons huis steeds vaker door hout te stoken. Maar de rook kan bij jou en anderen voor overlast en zelfs gezondheidsklachten zorgen. De 10-jarige Ties kan daarover mee praten. “Soms krijg ik last van meer benauwdheid door rook in de buurt. Dan voelt het alsof m’n longen en keel worden dichtgeknepen.”

Bij de open haard zitten of een kampvuur is er voor Ties niet bij. Net als barbecueën, hoewel hij dat best lekker vindt. Ties (10) heeft astma, en dus blijft hij zoveel mogelijk weg bij rook. Helaas heeft hij weinig te zeggen over de rook die anderen produceren. Dat kan bij Ties voor flinke benauwdheid zorgen.

Last tijdens het buitenspelen

Een paar weken geleden was het bijna elke dag raak, zegt hij. Vooral met buitenspelen. Dankzij extra medicijnen is de benauwdheid nu aardig onder controle, maar het is nog steeds geen pretje. “Mijn longen prikken en ademen gaat zwaarder.”

Als het lekker waait, heeft Ties geen last van de houtrook. Maar als het windstil is, blijft de houtrook in de wijk hangen en speelt hij minder buiten. Niet leuk, maar best te overleven allemaal. Alleen heeft Ties ook in zijn eigen huis last van rook buiten.

Houtkachels en luchtwegproblemen

Gezellig de haard aan als het kouder wordt. Of een houtkachel in plaats van centrale verwarming. Dat zou een duurzaam en relatief goedkoop alternatief zijn voor stoken op gas. In Nederland is het gebruik van een vrijstaande houtkachel in vijf jaar tijd met ruim 100.000 toegenomen. Vorig jaar waren er 530.000 huishoudens met zo’n kachel, blijkt uit cijfers van het CBS.

Maar zelfs als je alle stookvoorschriften keurig opvolgt, kan houtrook voor overlast zorgen. Bijvoorbeeld als het windstil is waardoor rook in de straat blijft hangen. Bijna 6 procent van de Nederlanders heeft astma. Onder kinderen ligt dat nog een stuk hoger. Nog eens 5 procent heeft de luchtwegaandoening COPD. Zij kunnen flinke gezondheidsklachten hebben door rook.

Alles potdicht houden

“Juist voor iemand met astma is frisse lucht in huis belangrijk”, zegt Ties’ moeder Klaartje. “Maar als er in de wijk de hele dag gestookt wordt en het is windstil, moeten de ramen en ventilatieluikjes dicht blijven.” Doet het gezin dat niet, kan Ties ook tijdens het slapen benauwder worden. En hoewel de medicijnen Ties dus wel helpen, horen daar net als bij andere medicijnen vervelende bijwerkingen bij.

Het aantal open haarden is de afgelopen jaren met 11.000 afgenomen, maar het aantal houtkachels is met 114.000 toegenomen.

“Mama heeft hierover in de buurt foldertjes uitgedeeld”, vertelt Ties. Ook is Klaartje een paar keer langs geweest bij mensen thuis. “Sommigen schrokken ervan dat het voor last kan zorgen. Maar er zijn mensen die hun hele huis verwarmen met zo’n kachel. Die gaan daar natuurlijk niet zomaar mee stoppen. Dat vragen we ook niet. Als het hard waait, hebben wij er helemaal geen last van.”

Oplossingen en meer begrip

Andere buurtbewoners toonden geen enkel begrip voor Klaartje en Ties. “Ze zeggen dat ze goed stoken, een goede kachel hebben en dus niets gaan aanpassen. Ze stoken dagelijks. Ook als het windstil is. Zij vinden de kachel belangrijker dan hun eigen gezondheid of die van anderen, en laten dat ook weten. Dan druk ik me nu nog netjes uit.”

Klaartje hoopt dat de politiek en de kachelbranche gaan inzien dat veel mensen gezondheidsklachten hebben, en een oplossing gaat ontwikkelen om het fijnstof te verminderen dat vrij komt bij stoken. “Ik hoop dat mensen die dit lezen, denken: ‘hé, misschien is het niet zo handig om met windstil weer te stoken’. Het zou voor Ties fijn zijn als hij buiten kan spelen zonder extra medicatie, en kan slapen met frisse lucht.”

Dat gaat deze herfstvakantie overigens wel lukken, denken Klaartje en Ties. “Het was even een slechte tijd, maar met het mooie, warme weer de komende week gaat dat goed komen.”

Buren van houtkachel gelijk aan vrijwillige brandweer.

Buren van houtkachel gelijk aan vrijwillige brandweer.

Gelooft u er nog steeds in dat een vuurtje stoken zo gezellig is?

Is deze gezelligheid het u waard dat u vele jaren korter leeft?

Vraag maar aan deze brandweerman of aan Johan Cruijff.


Deze laatste leeft niet meer, maar de burgemeester van Amsterdam kan er nog wel over meepraten.

 

 

 

 

Alle rook is gevaarlijk.

Met een pakje sigaretten per dag leeft men 13 jaar korter en haalt 25% van de rokers de 65 jaar niet. Wilt u het uitproberen hoeveel korter u leeft door steeds maar weer Houtrook over u heen te krijgen? Deze brandweerman die weet het wel……………
BRON DE MONITOR

Het aantal klachten over de rook van houtkachels neemt sterk toe.

https://www.dvhn.nl/drenthe/Houtkachels-tasten-Drentse-luchtkwaliteit-aan-22022528.html

Het aantal klachten over de rook van houtkachels neemt sterk toe. Volgens de GGD zijn ook gezondheidsrisico’s bij de houtstook niet te veronachtzamen.

Steeds meer houtkachels

„Houtkachels zijn het grootste probleem voor de luchtkwaliteit in Drenthe”, zegt milieugezondheidskundige Marja Elders-Meijerink van de Drentse GGD. „Steeds meer huishoudens hebben een houtkachel. Dit zien we terug in het aantal mensen dat last heeft van de kachels. Vaak gaan de klachten over stank, maar onderzoek uit 2015 van de GGD’en in het Noorden liet zien dat lokaal ook sprake is van flinke luchtverontreiniging rondom stokers. Er werden concentraties fijnstof gemeten boven de wettelijke norm.”

Het Longfonds is op die constatering ingehaakt met een grote landelijke campagne en de oproep om de luchtkwaliteit in de eigen woonomgeving te controleren. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) plaatste hiertoe ruim honderd meetstations in Nederland. Het instituut plaatste overigens maar één meetstation in Drenthe. Opvallend: de check levert voor alle postcodes in Drenthe bijna altijd de kwalificatie matig op voor de luchtkwaliteit.

Maar één meetstation

In de Randstad staan de meeste meetstations omdat de luchtkwaliteit daar het slechtst is. Omdat Drenthe slechts één meetapparaat heeft, wordt elke postcode uit Drenthe gekoppeld aan de gegevens afkomstig van dit ene station. Wanneer de kwaliteit van de lucht daar als matig wordt aangeduid zal het lijken alsof de luchtkwaliteit overal matig is. Toch is er volgens Elders-Meijerink wel een nadere duiding te geven van de kwaliteit van de Drentse lucht.

„Door modelberekeningen hebben we een redelijk beeld. We kijken daarvoor onder andere naar de lokale bijdrage van het wegverkeer en de industrie en we doen nadere metingen.” Op dit moment worden er in Drenthe geen wettelijke normen overschreden. Het beleid is er op gericht om minimaal de huidige kwaliteit te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Maar de wettelijke normen zeggen lang niet alles, vertelt Elders-Meijerink. „Die bieden geen bescherming voor de gezondheid. Vandaar dat de lucht in vrijwel heel Nederland als ongezond wordt gezien, dus ook door het Longfonds.”

Stookalarm

In november werd door de Tweede Kamer een motie aangenomen over een Nationaal Luchtplan. Het Longfonds vindt dat een dergelijk plan er moet komen. Houtkachels zijn een belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak, aldus het fonds. Dat wil strengere maatregelen tegen de overlast. Woordvoerder Pauline van Voorst: „Houtkachels en open haarden zorgen voor vervuiling. We vinden onder andere dat er een stookalarm moet komen bij windstil weer en mist. In België is dat er al.”

Houtstoken en BBQ zelfs in China vinden ze het een probleem

Tv-programma De Monitor KRO-NCRV besteedt aandacht aan houtstook op 18 december om 22.35 uur .

mopnitor

Tv-programma De Monitor KRO-NCRV  besteedt aandacht  aan houtstook op 18 december  om 22.35 uur . Ik zou zeggen: Ga dit zien.

 

 

Dit is pas echt milieu vriendelijk verwarmen.

Bewoners Polderwijk bezoeken ‘koeienpoepcentrale’

Zeewolde 7 september 2016
Eerste rondleiding bij boer Gert-Jan van Beek

Met koeienpoep je huis verwarmen. Voor bewoners van de Polderwijk in Zeewolde is dat niet vreemd. Hun woning is aangesloten op een biogascentrale waar van gas uit koeienpoep elektriciteit opgewekt wordt. De buurtbewoners konden er woensdagmiddag een kijkje nemen.

Poep en appelpulp
De 600 koeien van boer Gert-Jan van Beek staan in het buitengebied van Zeewolde. Hun mest wordt samen met appelpulp, mais en andere restproducten vergist. Bij dit proces komt gas vrij waarmee de boer elektriciteit opwekt. Die elektriciteit levert hij aan het net.

Warmte via water
Bij de opwekking van elektriciteit komt veel warmte vrij. Deze warmte wordt gebruikt om water te verwarmen dat via buizen naar de woningen in de Polderwijk loopt. Bewoners verwarmen met dit water hun huis en gebruiken het om af te wassen en te douchen. De huizen hebben geen eigen cv-installatie en koken gaat elektrisch.

Maatregelen bij koud weer
Ongeveer vijftig inwoners van de Polderwijk kregen woensdagmiddag een rondleiding door de centrale waar hun water wordt verwarmd. Medewerkers van het energiebedrijf vertelden over de maatregelen die genomen kunnen worden bij koud weer of wat er gebeurt als de machines onverhoopt stilvallen.

Biogas tot 2030
De biogascentrale draait nu acht jaar en levert genoeg energie voor 2600 woningen. Door nieuwe subsidie kan boer van Beek ook de komende jaren vooruit. Hij verwacht tot 2030 biogas uit koeienpoep te kunnen maken.

De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gezondheidseffecten van houtrook door open haarden.

http://www.maassluis.nu/politiek/antwoorden-op-vragen-d66-over-houtrook-open-haarden/

De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gezondheidseffecten van houtrook door open haarden.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1 Heeft u de brief die u onlangs van het Longfonds ontving over de gezondheidsschade door het verbranden van hout in onder andere open haarden beantwoord en zo ja op welke wijze?
Wij hebben geen brief van het Longfonds ontvangen. Op 27 oktober 2015 hebben wij wel informatie en een betoog ontvangen van de stichting Houtrookvrij. Als bijlage bij dit betoog zat een informerende brief van het Longfonds.

2 De winter komt er aan en dus ook het stoken van open haarden. Bent u bereid om de overlast van open haarden e.d. die Maassluise bewoners ondervinden, te beperken gezien de gezondheidseffecten hiervan.
Dit wordt al gedaan. Indien er sprake is van overlast kan er een klacht worden ingediend bij het meldpunt schoon, heel en veilig. Deze klacht komt dan bij bouw- en woningtoezicht die de situatie beoordeelt aan de hand van geldende wet- en regelgeving.

3 Bent u bereid het bouwbesluit zodanig aan te passen dat bv. in dicht bevolkte gebieden in Maassluis geen houtgestookte open haarden in woningen mogen worden geplaatst.
Zoals u weet kan een lokale overheid geen landelijke wetgeving aanpassen. Het bouwbesluit betreft landelijke wetgeving.

4 Bent u bereid om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zodanig aan te passen dat bv. bij windstil weer, temperatuurinversies, mist en/of een hoge concentratie Iuchtverontreiniging, een stookverbod voor een bepaalde duur wordt opgelegd.
Omdat voor woningen de houtkachel als hoofdverwarming kan fungeren zijn wij nog niet voornemens de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen.

5 Bent u bereid om bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) er op aan te dringen dat zij gaan pleiten voor landelijke wetgeving inzake de overlast van houtrook door open haarden e.d. die makkelijk te handhaven is.
Het bouwbesluit biedt voldoende handvatten om in te grijpen indien dit nodig is. Wij zien dan ook geen noodzaak om bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten te verzoeken om landelijke wetgeving aan te passen.

6 Bent u bereid via de media, De Schakel en de gemeentelijke pagina en website, aandacht aan deze zaak te besteden.
Op de website van de GGD wordt voorlichting gegeven over de gezondheidseffecten van houtrook, hoe je als stoker houtrookoverlast kunt beperken en wat je als gehinderde kunt doen. Daarnaast zijn deze raadsvragen en de antwoorden openbaar en wordt daar door wosmedia actief aandacht aan besteed.

En we vinden houtrook zo lekker ruiken???

Stank- en rookoverlast 
18-07-2016, 10:32 | Van de redactie
CULEMBORG

Inwoners van Culemborg hebben de gehele nacht van zondag op maandag last gehad van stank- en rookoverlast. Na diverse meldingen hiervan zijn politie en brandweer op zoek gegaan de oorzaak. Die bleek te liggen op de Oude Beesdseweg, waar een aantal hooibalen in de brand stonden. De brandweer heeft het vuur zo snel mogelijk geblust.

 

De NUON BIOMASSA Centrale zet Lelystad elke dag in de stank.

 

En de rook van houtkachels kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Radar onderzoekt het probleem en doet een oproep aan de politiek.

Radar (2014)

  • 4 januari 2016, 20:30 – 21:10 uur
  • NPO 1

CONSUMENTENPROGRAMMA

Multimediaal consumentenplatform met Antoinette Hertsenberg als gezicht. Het programma is alert op bedrog en misleiding op alle gebieden waar de consument mee te maken heeft. Radar stelt consumentenproblemen aan de kaak, maar probeert bedrijven en instanties ook te bewegen tot een oplossing te komen.

Welk product is het meest misleidend en wint het Gouden Windei? En de rook van houtkachels kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Radar onderzoekt het probleem en doet een oproep op de politiek.

Uitzending gemist