Archief categorieën: Longfonds

U mag niet meer in de stad rijden met uw vervuilende auto????

Milieuzones in steden, maar dit vinden we helemaal ok. Het hele jaar door. Van oud en nieuw tot Pasen als er maar veel fijnstof in de lucht komt. De makers zijn al niet heel erg slim, maar verpesten wel uw lucht. En vuile lucht maakt u ziek.

 

Frisse neus halen? Niet als er in de buurt gestookt wordt

BRON

Nu de R weer in de maand zit, betekent dat voor velen het begin van het stookseizoen. En waar een houtvuur voor de één warmte en gezelligheid is, is het voor sommigen juist levensbedreigend. Alleen lijkt het nu dat deze groep mensen niet gehoord wordt.
Volgens Trinette Janssen van de Natuur- en Milieufederatie hebben deze mensen veel last van de houtrook. In haar rol als deskundige op het gebied van houtrook heeft ze veel gedupeerden ontmoet en voorlichting geven aan gemeenten en overheidsinstanties. Maar volgens Janssen dringt de ernst van de klachten maar niet door. “Houtrook bevat vele erg giftige bestandsdelen waarvan Benzo(a)pyreen de giftigste is en zeer kankerverwekkend.”

 

Erger dan sigarettenrook
Het blijkt lastig om gedupeerden van houtrook te spreken, omdat ze bang zijn voor represailles uit de naaste omgeving. Wim Lentink neemt het op voor deze gedupeerden en durft wel te praten. Lentink:”Het is erger dan de sigarettenrook van eerder. Dan kon je nog naar buiten lopen voor een frisse neus, maar in sommige wijken kan dat al niet meer.” 

 

 

Klachten
Ook bij de afdeling Milieu en Gezondheid van de GGD Twente en IJsselland komen veelvuldig klachten over houtrook binnen. Maar door de gebrekkige regelgeving kunnen ze vrijwel niets voor de gedupeerden betekenen. Volgens Jan van Ginkel, milieugezondheidsdeskundige bij de GGD, gaat het in sommige gevallen om zeer schrijnende situaties. Van Ginkel: “Wel zijn wij in gesprek met de overheid via het platform ‘houtrook en gezondheid’, om wellicht het hout stoken in zijn geheel te verbieden, maar het is heel lastig om dat voor elkaar te krijgen. Hoeveel schadelijke stoffen je nu precies binnenkrijgt door houtrook is niet bekend.” Er zijn binnen de overheid plannen om hier beter onderzoek naar te doen, maar zolang hier geen geld voor beschikbaar is zal het volgens Van Ginkel voorlopig bij plannen blijven.

Burgemeester Texel niet blij met aantreffen asbest: “Het is ongekend dat dit wederom gebeurt”

Burgemeester Texel niet blij met aantreffen asbest: “Het is ongekend dat dit wederom gebeurt”

TEXEL Voor de tweede keer in een jaar tijd is er asbest gevonden op de plek waar een ‘Meierblis’, een traditioneel Texels vreugdevuur, heeft gebrand. Vermoedelijk heeft iemand asbesthoudend materiaal op het vuur gegooid. Burgemeester Uitdehaag is op z’n zachtst gezegd niet blij met de ontdekking: “Ik vind dit uitermate teleurstellend.”

Elk jaar, op 30 april, ontsteken meerdere Texelse dorpen een zogenaamde Meierblis van afval- en snoeihout. Vorig jaar werd er na het uitbranden van de Meierblis in Den Burg asbest aangetroffen, en ook dit jaar was het raak. In De Cocksdorp is hechtgebonden asbest gevonden, zo blijkt uit onderzoek van een asbestinspectiebureau.

“De schrik zat er na de ontdekking van vorig jaar goed in”, aldus de burgemeester. “Dat dit nu wederom gebeurt, is ongekend. Welke les begrijpt degene die dit dumpt niet? Het gaat hier om de gezondheid van mensen en de traditie van ons cultureel erfgoed.”

Verder onderzoek
De gemeente gaat opdracht geven voor vervolgonderzoek naar de hoeveelheid en mogelijke verspreiding van het asbest in De Cocksdorp. Het terrein waar de Meierblis heeft gebrand, is momenteel niet toegankelijk voor onbevoegden.

De burgemeester maakt zich druk om het asbest ! Maar waarom maakt hij zich niet druk om het verbranden van het overige afval? Ook het verbranden van afvalhout is verboden om de simpele reden, dat de rook die vrijkomt vele voor de gezondheid gevaarlijke stoffen bevat waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2.5 en o.a. Chrome 6. Waarom mag iemand geen huidkanker krijgen van asbest maar wel longkanker of hart- en vaatziekten door de rook van de verbranding? Fijne burgemeester is dit. Die zorgt in ieder geval niet voor de gezondheid van zijn burgers. Lekker hypocriet.

Weer een nieuwe FIJNSTOF centrale in de maak.

Bouw Utrechtse biomassacentrale start in mei
Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 11 januari 2017, 11:20 uur | update: 13:30 uur


UTRECHT – Energiemaatschappij Eneco start in mei met de bouw van de aangekondigde biowarmteinstallatie op industrieterrein Lage Weide in Utrecht. De biomassacentrale gaat biologisch materiaal stoken, zoals hout, om energie op te wekken.

Onlangs ontstond in de Tweede Kamer discussie over de milieuvriendelijkheid van dergelijke centrales. Zo bestaat het gevaar dat bossen speciaal worden gekapt voor de Nederlandse energiebehoefte. Ook zou biomassa steeds duurder worden, terwijl de prijs van zonne- en windenergie juist daalt.

Volgens Eneco gelden deze bezwaren niet voor de nieuw te bouwen Utrechtse biomassacentrale. Die gaat draaien op snoeiafval. De centrale moet vanaf eind 2018 warmte gaan leveren aan 22.000 huishoudens in Nieuwegein en Utrecht. Dat zou veel aardgas beparen en scheelt volgens de voorstanders 41.000 ton CO2-uitstoot per jaar.

ALLEEN VERGETEN ZE TE VERTELLEN DAT HET HOUT UIT DE USA KOMT MET TANKERS EN DAT ER OVER 10 JAAR VEEL MENSEN ZIJN MET HARTFALEN, LONGKANKER, BEROERTES enz.

Ga zo door bioklunsen.

Lopend Vuur RTV NOORD: Houtkachels horen niet in een woonwijk

11058426_825546430871230_6523038216364075300_o
De herfst is begonnen en dus gaan de houtkachels weer aan. Voor de omgeving is het niet altijd even fijn.

longfondsVolgens het Longfonds is de uitstoot van schadelijke stoffen van houtkachels enorm groot. Dat kan zorgen voor benauwdheid en de longfunctie kan teruglopen.

Ook kunnen er volgens het Longfonds giftige en kankerverwekkende stoffen in de rook van hout zitten.

Horen houtkachels wel thuis in woonwijken? Of moet er niet zo gezeurd worden over een beetje gezelligheid.
Houtkachels horen niet in een woonwijk (Poll gesloten)
Oneens 52.88% (3,537 stemmen)

Eens 47.12% (3,152 stemmen)

Totaal aantal stemmen: 6,689

We horen je mening ook graag op Radio Noord (050-3188288). Liever schrijven? Ga naar Facebook of Twitter (#opnoord).

BRON RTV NOORD

Houtkachel stoken: een gezellig vuurtje met veel verborgen leed

BRON

Nu het kouder is kan de open haard weer gezellig aan. Of branden we nog wat houtblokken in de tuin om het zomergevoel vast te houden. Aan deze sfeer hangt helaas veel verborgen leed. Al is niet iedereen zich bewust van de gevolgen van houtrook.

Geur
Dat komt waarschijnlijk omdat je houtrook slecht waarneemt behalve
aan de geur. En die geur, die voor sommige stress geeft, associëren de meesten met gezelligheid.

Toch veroorzaakt houtrook veel leed en bevat de rook allerlei giftige stoffen
die kankerverwekkend zijn. De winter is een beroerde tijd met een stoker in je buurt, als je een verminderde weerstand hebt, astma of COPCD. Dat betekent; niet naar buiten en niet het huis ventileren. Terwijl een gezond geventileerd,
binnenklimaat bijdraagt aan gezond zijn.

Pleit voor schone lucht
Niet voor niets pleiten het Longfonds en GGD’s voor een compleet verbod van het stoken van houtkachels en open haarden binnen de bebouwde kom. In een land als Duitsland wordt de ernst voor de Volksgezondheid al in gezien en is het in 2015 verboden binnen de bebouwde kom te stoken. Al is houtrook belastend voor een ieders gezondheid. Hier in NL blijft het een ondergeschoven kindje en voorziet de landelijke wetgeving amper. Diegene die kunnen optreden schuiven het af op elkaar. Politieke partijen willen zich niet graag bemoeien met een onderwerp als dit omdat het ze niet populair maakt. Terwijl gezonde lucht staat of valt met politieke keuzes. Woningbouwverenigingen in Utrecht willen het individu niet beknotten en gemeente zeggen niets te kunnen doen.

Doen
Toch is dat niet helemaal juist. Een advocatenkantoor onderzocht de
mogelijkheden binnen de wet en het Bouwbesluit geeft aan er nooit overlast mag zijn voor omwonenden en alleen onder voorwaarden gestookt kan worden. Zoals minimaal op 15 meter afstand van een brandgevaarlijk dak. En Bouwverordening is er Artikel 7.3.2. luidt, “Het is verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein (…) handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:
a. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein;
b. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, (..) of irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door (..) verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein. Ook hebben woningbouwverenigingen afspraken om zich bij burenoverlast
in te spannen dit mee te helpen oplossen. Gemeente hebben de plicht om zich
inzetten als de gezondheid van groepen burgers in gevaar komt.

De gemeente Soest zag in dat bewoners in de bebouwde kom de maatregel van het Bouwbesluit overtreden of je moet vrij staand wonen. En heeft dus een advies uit gebracht – met een mogelijke sanctie – als stokers hun kachels blijven opporren.

Hout stoken is in deze tijd geen noodzaak en is per definitie niet duurzaam. Je verbrandt de bossen veel sneller dan ze kunnen aangroeien en de gassen blijven nu eenmaal giftige gassen bevatten. Zelfs bij betere kachels of stookvoorwaarden als; niet branden als het windstil is, alleen met goed hout wat gedroogd is en het liefst een pelletkachel. Fabrikanten van de verkoop van vuurschalen en kachels wuiven deze weg om hun omzet niet in gevaar te brengen.
Waarom blijven we elkaar vergiftigen als er tegenwoordig volop
andere bronnen zijn die je huis duurzaam verwarmen?

Inzichten
Gelukkig veranderen inzichten en zien mensen de noodzaak in van goede afspraken voor een schoner leefmilieu. Zoals de klimaattop in Parijs. Er komt langzaamaan een bewustwording op gang. Vroeger dachten we dat asbest best wel mee viel en was roken meer regel dan
uitzondering. Waar we vroeger onze schouders ophaalde bij het feit dat een
ander in je bijzijn zat te roken, nu kunnen rokers zelf kiezen te roken en
niet- rokers worden niet geconfronteerd met gezondheidsrisico’s die door een ander opgelegd worden. Nu maar hopen dat al die mensen die stoken zich snel bewust worden over de gevolgen en de impact. En zich positief opstellen nu ze meer weten en hun buurt leefbaar houden. Net als de politiek en gemeente, gaan handhaven. Want gezond oud worden in een leefbare buurt willen we toch allemaal?!

Op houtrookvrij.nl & houtrook.nl staat meer informatie.

(Handhavers) Gemeente Weststellingwerf/ Noordwolde laat longpatiënt stikken?

Brief van gedupeerde.

Door middel van deze brief wil ik namens mijn vader het volgende kenbaar maken. De herfst is in aantocht en dat betekent, dat het stookseizoen binnenkort weer begint. In het verleden is ook al eens een klacht over stookoverlast-open haard- van de buren op Bovenstreek 6 in Noordwolde bij u aangekaart. Afgelopen week was het al raak, de rook wolkte uit de pijp richting de woning van mijn vader. In allerijl moesten de ramen dicht, daar de rook in de kamer/hal/keuken en slaapkamer binnen trok. Mijn vader is zware COPD patiënt en heeft 24 per dag zuurstof nodig, dit komt tot hem via een apparaat dat in de hal van het huis staat. Deze haalt zijn zuurstof uit de hal en omgeving. Het lijkt mij niet wenselijk dat het zuurstof wat uit de lucht wordt gehaald vermengd wordt met afvalstoffen uit de open haard. Een longpatiënt heeft het moeilijk en als daar ook nog overlast van een open haard bij komt, is het helemaal problematisch. In de keuken zit een ontluchtingspijp naar het dak en deze heb ik dicht moeten stoppen, omdat de rook van de open haard bijna rechtstreeks de keuken binnenkomt en dan is een verblijf in de keuken bijna onmogelijk. Bij de eerdere klacht hebt u de buurman enkele regels opgelegd, maar daar heeft hij geen boodschap aan. Hij doet gewoon wat hij wil en heeft lak aan de buurt, met hem in gesprek gaan heeft geen nut, hij meent alleen te leven in deze buurt. Er zijn nog twee buren die last hebben van zijn open haard, een naast mijn vader wonend gezin en een echtpaar achter hem zien ook met lede ogen de herfst en winter tegemoet. Ik zou graag zien dat u dringend tegen deze overlast optreed. (Ter informatie: momenteel ligt mijn vader in het ziekenhuis met longproblemen)

Handhavers

De handhavers hebben een bezoek aan de stoker gebracht en constateerden dat de stoker met geverfd en nat hout stookte.

Reden genoeg voor een stookverbod, maar nee hoor we zeggen tegen de stoker dat het niet mag.

De stoker gaat gewoon door met vervuilen en de gedupeerde ligt in het ziekenhuis.

Wordt vervolgd.............

Vooral houtrook verspreidt hoge concentraties PAK’s, BaP en fijnstof PM2.5 in bebouwde kom

Vooral houtrook verspreidt hoge concentraties PAK’s, BaP en fijnstof PM2.5 in bebouwde kom

De afgelopen dagen is er veel onrust ontstaan over PAK’s in rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Aanleiding was een documentaire van Zembla aangaande de gezondheidschadende effecten van deze rubberenkorrels in kunstgrasvelden. Hoge concentraties aan PAK’S zoals Benzo-a-Pyreen hebben reprotoxische en kankerverwekkende effect. Ook Houtrook bevat hoge concentraties aan PAK’s, BaP en fijnstof PM2.5. Naast de stankoverlast blijkt houtstook ook verschillende gezondheidschadende effecten te hebben.

Houtstook

Van houtrook is in verschillende onderzoeken bewezen dat zijn schadelijke stoffen bevatten. Houtrook is zelfs zo schadelijk voor de gezondheid dat het in de bebouwde kom verboden zou moeten worden. Ook de PAK’s uit houtstook kunnen kankerverwekkend zijn. Verantwoord hout stoken beperkt de gezondheidsrisico’s en de milieubelasting. Toch zijn vele houtstokers niet goed op de hoogte van wat verantwoord stoken is. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen, zoals longpatiënten of mensen met astma, kunnen veel te lijden hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen.

Onrust rubberkorrels

De onrust over de rubberkorrels zou de katalysator moeten zijn  om ook houtstook binnen de bebouwde kom aan te pakken. Zo zouden buurtgenoten van houtstokers de mogelijkheid moeten krijgen rook- en stankoverlast van houtkachels en open haarden te melden bij een onafhankelijke stichting die op hun beurt een gemeenteambtenaar op de hoogte stelt. Waarna een onafhankelijke meting kan worden uitgevoerd om de overlast vast te leggen en eventueel maatregelen te kunnen nemen.

Overlast

Bij overlast van de open haard of houtkachel van uw buren moeten mensen nu contact opnemen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente waarin ze wonen. De gemeente kan optreden tegen mensen die op een hinderlijke manier rook, stank of roet verspreiden.

Schone lucht

Een ‘task force’ schone lucht kan gemeenten adviseren omtrent maatregels en handhaving houtstook. De Stichting Houtrookvrij kan helpen met tips, advies en informatie. Krijg je gezondheidsklachten door de stookoverlast, meld dit dan ook bij de GGD en bij de verenigingLeefmilieu.

Bron: Stichting Houtrookvrij

StaatsBosBeheer slaat weer toe in Flevoland

BRON

De oprichters van ‘t Henkepad door het Geldersehout in Lelystad houden hun hart vast over de toekomst van het wandelpad. Henk Breukelman en Simon Polman zien dat er een kaalslag plaatsvindt in het bos. Door het kappen van bomen en struiken wordt volgens hen het aanzicht van het smalle paadje aangetast.

Het pad werd meer dan tien jaar geleden door gymleraar Breukelman gemaakt. Hij vond de oorspronkelijke paden van Staatsbosbeheer te saai, en legde illegaal een pad dwars door het bos aan. Na enige tegenwerking besloot Staatsbosbeheer het 1,5 kilometer lange pad officieel te maken.

Breukelman en Polman hebben nu een brief aan Staatsbosbeheer gestuurd om een einde te maken aan de in hun ogen ongecontroleerde bomenkap. Volgens hen moet Staatsbosbeheer veel meer beleid toepassen als het om de bomenkap gaat. Door het bos niet alleen uit te dunnen, maar in het wilde weg bomen om te zagen wordt het Henkepad geruïneerd en wordt de leefomgeving van verschillende diersoorten onnodig aangetast, vinden de twee. Staatsbosbeheer heeft nog niet gereageerd.

Steeds meer bossen worden er gekapt.

Vaak om de houtkachels weer van nieuw hout te voorzien.

Boomstammetje brengt 4 euro in het laatje voor SBB.

Dat er met nat hout gestookt wordt en er extra giftige stoffen vrijkomen kan SBB geen ene malle moer schelen.

Geld gaat het om, want de overheid bezuinigd.

 

 

 

De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gezondheidseffecten van houtrook door open haarden.

http://www.maassluis.nu/politiek/antwoorden-op-vragen-d66-over-houtrook-open-haarden/

De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gezondheidseffecten van houtrook door open haarden.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1 Heeft u de brief die u onlangs van het Longfonds ontving over de gezondheidsschade door het verbranden van hout in onder andere open haarden beantwoord en zo ja op welke wijze?
Wij hebben geen brief van het Longfonds ontvangen. Op 27 oktober 2015 hebben wij wel informatie en een betoog ontvangen van de stichting Houtrookvrij. Als bijlage bij dit betoog zat een informerende brief van het Longfonds.

2 De winter komt er aan en dus ook het stoken van open haarden. Bent u bereid om de overlast van open haarden e.d. die Maassluise bewoners ondervinden, te beperken gezien de gezondheidseffecten hiervan.
Dit wordt al gedaan. Indien er sprake is van overlast kan er een klacht worden ingediend bij het meldpunt schoon, heel en veilig. Deze klacht komt dan bij bouw- en woningtoezicht die de situatie beoordeelt aan de hand van geldende wet- en regelgeving.

3 Bent u bereid het bouwbesluit zodanig aan te passen dat bv. in dicht bevolkte gebieden in Maassluis geen houtgestookte open haarden in woningen mogen worden geplaatst.
Zoals u weet kan een lokale overheid geen landelijke wetgeving aanpassen. Het bouwbesluit betreft landelijke wetgeving.

4 Bent u bereid om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zodanig aan te passen dat bv. bij windstil weer, temperatuurinversies, mist en/of een hoge concentratie Iuchtverontreiniging, een stookverbod voor een bepaalde duur wordt opgelegd.
Omdat voor woningen de houtkachel als hoofdverwarming kan fungeren zijn wij nog niet voornemens de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen.

5 Bent u bereid om bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) er op aan te dringen dat zij gaan pleiten voor landelijke wetgeving inzake de overlast van houtrook door open haarden e.d. die makkelijk te handhaven is.
Het bouwbesluit biedt voldoende handvatten om in te grijpen indien dit nodig is. Wij zien dan ook geen noodzaak om bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten te verzoeken om landelijke wetgeving aan te passen.

6 Bent u bereid via de media, De Schakel en de gemeentelijke pagina en website, aandacht aan deze zaak te besteden.
Op de website van de GGD wordt voorlichting gegeven over de gezondheidseffecten van houtrook, hoe je als stoker houtrookoverlast kunt beperken en wat je als gehinderde kunt doen. Daarnaast zijn deze raadsvragen en de antwoorden openbaar en wordt daar door wosmedia actief aandacht aan besteed.